ČSN online

Ministerstvo průmyslu a obchodu realizuje od 1. ledna 2009, v rámci programu podpory podnikatelům, záměr významně změnit systém v oblasti českých technických norem tzn. zajištění tvorby, snížení ceny, zlepšení dostupnosti a distribuce norem.

Od tohoto data je národním normalizačním orgánem Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví – ÚNMZ (Český normalizační institut byl k 31.12.2008 rozhodnutím Ministra průmyslu zrušen).

Snížení ceny českých technických norem a zlepšení jejich dostupnosti

Ceny norem jsou nově, transparentně stanoveny vyhláškou č. 486/2008 Sb., kterou vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 19. prosince 2008, a která nabyla účinnosti od 1. ledna 2009. Vzhledem k tomu, že důraz je kladen především na elektronickou formu přístupu, je zároveň vyřešena i snadná dostupnost služby. Kdokoli disponující osobním počítačem či notebookem a připojením k internetu má možnost po úhradě jím zvolené formy služby přistupovat do systému a pracovat s kompletním souborem českých technických norem v certifikovaném formátu pdf.

Elektronická forma norem

Dominantní v poskytování českých technických norem je elektronická forma. Přístup k normám je umožněn prostřednictvím internetu všem podnikatelům a ostatním zájemcům. Přístupné jsou všechny normy, což podnikatelům umožní snadnou orientaci nejen v normách určité oblasti, ale i v souvisejících a citovaných normativních dokumentech.

Cena za přístup do ČSN online pro jednotlivě registrované uživatele:

Pouze pro čtení  1.000,— Kč ročně                        
Čtení + tisk do  50 stran             1.500,— Kč ročně  
Čtení + tisk do 200 stran   2.500,— Kč ročně   
Čtení + tisk bez omezení  3.500,— Kč ročně

Služba je dostupná na adrese: http://csnonline.unmz.cz

Cena za přístup do ČSN online pro firmy s více uživateli (je nutno uzavřít smlouvu):

S neomezenou možností tisku   3.500,— Kč  ročně/ 1uživatel
Bez možnosti tisku      

  1.000,— Kč (do vyčerpání limitu) 

                         /  1 uživatel

Služba je dostupná na adrese: http://csnonlinefirmy.unmz.cz

Tištěná forma norem

Forma tištěných norem zůstala i nadále zachována. Tisk zajišťuje nejen národní normalizační orgán Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) na svém pracovišti tj. Informační centrum ÚNMZ (Biskupský dvůr 5, Praha 1), ale také smluvně vázaní distributoři, jejichž úplný seznam naleznete na stránkách ÚNMZ.

Poskytovatelem ČSN online je od 1. ledna 2018 Česká agentura pro standardizaci (dále jen ČAS), jejíž zřizovatelem je Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), na jejíchž webových stránkách naleznete bližší infomrace.

Vyhláška č.486/2008 Sb., byla publikována ve Sbírce zákonů, v částce č. 155, ze dne 31. 12. 2008, a její plné znění najdete na portálu Ministerstva vnitra: www.mvcr.cz/web-legislativa.aspx

zpět na začátek

Doporučujeme