ČSN online

Ministerstvo průmyslu a obchodu realizuje od 1. ledna 2009, v rámci programu podpory podnikatelům, záměr významně změnit systém v oblasti českých technických norem tzn. zajištění tvorby, snížení ceny, zlepšení dostupnosti a distribuce norem.Od tohoto data je národním normalizačním orgánem Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví – ÚNMZ (Český normalizační institut byl k 31.12.2008 rozhodnutím Ministra průmyslu zrušen).

Snížení ceny českých technických norem a zlepšení jejich dostupnosti

Ceny norem jsou nově, transparentně stanoveny vyhláškou č. 486/2008 Sb., kterou vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 19. prosince 2008, a která nabyla účinnosti od 1. ledna 2009. Vzhledem k tomu, že důraz je kladen především na elektronickou formu přístupu, je zároveň vyřešena i snadná dostupnost služby. Kdokoli disponující osobním počítačem či notebookem a připojením k internetu má možnost po úhradě jím zvolené formy služby přistupovat do systému a pracovat s kompletním souborem českých technických norem v certifikovaném formátu pdf.

Elektronická forma norem

Dominantní v poskytování českých technických norem je elektronická forma. Přístup k normám je umožněn prostřednictvím internetu všem podnikatelům a ostatním zájemcům. Přístupné jsou všechny normy, což podnikatelům umožní snadnou orientaci nejen v normách určité oblasti, ale i v souvisejících a citovaných normativních dokumentech.

Cena za přístup do ČSN online pro jednotlivě registrované uživatele:

Pouze pro čtení 1.000,— Kč ročně                        
Čtení + tisk do  50 stran            1.500,— Kč ročně  
Čtení + tisk do 200 stran  2.500,— Kč ročně   
Čtení + tisk bez omezení 3.500,— Kč ročně

Služba je dostupná na adrese: http://csnonline.unmz.cz

Cena za přístup do ČSN online pro firmy s více uživateli (je nutno uzavřít smlouvu):

S neomezenou možností tisku  3.500,— Kč  ročně/ 1uživatel
Bez možnosti tisku      

  1.000,— Kč (do vyčerpání limitu) 

                         /  1 uživatel

Služba je dostupná na adrese: http://csnonlinefirmy.unmz.cz

Tištěná forma norem

Forma tištěných norem zůstala i nadále zachována. Tisk zajišťuje nejen národní normalizační orgán Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) na svém pracovišti tj. Informační centrum ÚNMZ (Biskupský dvůr 5, Praha 1), ale také smluvně vázaní distributoři, jejichž úplný seznam naleznete na stránkách ÚNMZ

http://www.unmz.cz/cz/50/externi_distribuce.htm

Doplňující informace k této problematice najdete na portálu ÚNMZ: http://www.unmz.cz/cz/50/CSN_online.htm

Vyhláška č.486/2008 Sb., byla publikována ve Sbírce zákonů, v částce č. 155, ze dne 31. 12. 2008, a její plné znění najdete na portálu Ministerstva vnitra: www.mvcr.cz/web-legislativa.aspx

zpět na začátek

Pravidelné novinky e-mailem