ČSN-TESTZnačka shody s českou technickou normou.. Značku lze udělit jakémukoliv výrobku, na který existuje česká technická norma (ČSN) obsahující požadavky na daný výrobek; výrobek označený touto značkou splňuje všechny technické požadavky příslušné ČSN.

Odvětví / profesní oblast:

  • Značka může být udělena jakémukoliv výrobku, na který existuje česká technická norma, obsahující požadavky na daný výrobek.

Správce značky:

  • Český normalizační institut

Kontaktní osoba:

  • Ing. Václav Voves

Kritéria pro udělení:

  • Splnění požadavků příslušné české technické normy a prověrku místa výroby ověřují Oprávněná zkušební a certifikační místa – nezávislé organizace akreditované Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

Doba platnosti:

  • 3 až 5 let

Více informací: