CZECH MADE – ověřená kvalitaZnačka je zavedena pro ocenění kvalitních výrobků a služeb. Vyjadřuje, že výrobek nebo služba byly ověřeny nezávislým orgánem a splňují stanovená kriteria a vlastnosti odpovídají požadavkům nejméně v míře srovnatelné s nabídkou kvalitních výrobků/služeb na českém trhu.

Odvětví / profesní oblast:

  • Výrobky a služby – obecně

Správce značky:

  • Sdružení pro Cenu ČR za jakost

Kontaktní osoba:

  • Ing. Jaroslav Prachař

Kritéria pro udělení:

Produkt (výrobek nebo služba) se značkou Czech made

  • je poskytován podnikatelským subjektem registrovaným v ČR a je na trhu min. 3 roky
  • jeho vlastnosti splňují požadavky obecně závazných předpisů a jsou minimálně srovnatelné s kvalitou obdobných produktů na českém trhu
  • odpovídá současným požadavkům z hlediska ekologie a spotřeby energie

Požadavky na produkt stanovují příslušné směrnice, které zpracovává odborná komise; ověřování kvality produktu provádí nezávislý inspekční orgán typu A, akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

Doba platnosti:

  • 2 roky

Více informací: