Databáze přeshraniční spolupráce

Databáze přeshraniční spolupráce (CBFD) je společným produktem statistiků z České republiky, Polska a Německa. Uživatelé si zde ve čtyřech jazykových mutacích mohou vyhledat základní údaje uspořádané do 10 tematických okruhů. Jsou nabízeny tabulky za administrativní území všech tří partnerských zemí (Česko, Sasko, Polsko) za základní administrativní i neadministrativní územní celky včetně euroregionů a rovněž profily jednotlivých partnerských zemí.Při příležitosti konání pražské mezinárodní konference Statistics: Investment in the Future byla 7. září 2004 otevřena pro všechny uživatele Databáze přeshraniční spolupráce (CBFD) na internetové adrese www.crossborderdatabase.de.

Databáze je společným produktem statistiků z České republiky, Polska a Německa.

Uživatelé si zde ve 4 jazykových mutacích mohou vyhledat základní údaje uspořádané do 10 tematických okruhů.

Jsou nabízeny tabulky za administrativní území 3 partnerských zemí (Česko, Sasko, Polsko) za základní administrativní i neadministrativní územní celky včetně euroregionů a rovněž profily jednotlivých partnerských zemí.

Vedle datové části uživatelé naleznou i základní metadata – definice ukazatelů, základní popis statistických úloh (statistik) a vymezení hierarchie územních celků.

Projekt pokračuje, datové soubory za rok 2002 budou doplňovány údaji aktuálnějšími, počítá se i s časovými řadami. Uživatelský komfort budeme zvyšovat nabídkou základní sady grafů a map a rovněž možností dynamického přístupu k datům (vytváření uživatelských tabulek).

Doporučujeme