TA ČR ocenila nejlepší projekty aplikovaného výzkumu za rok 2017

Nové způsoby myšlení, jednání, komunikace i spolupráce. To jsou podle zástupců inovačních společností a akademiků základní stavební kameny pro další rozvoj v oblasti vědy a výzkumu.

Den Technologické agentury ČR (TA ČR) vyvrcholil galavečerem, na kterém byly oceněny nejlepší české projekty aplikovaného výzkumu ve čtyřech kategoriích.

V pořadí už pátý ročník Dne Technologické agentury ČR (TA ČR) začal konferencí Open Science, jejíž název vyjadřuje právě otevřený výzkum, otevřené inovace a otevřenost světu. 

„Naším cílem je upozornit společnost na hlavní oblasti inovačního ekosystému, který pro svůj hladký rozvoj vyžaduje. Jsem rád, že to diskutující odborníci ze světa výzkumu i byznysu potvrdili a jsou ochotni podílet se na přenosu těchto myšlenek do praxe,“ uvedl ředitel TA ČR Petr Očko.

Prestiž a váhu dodali diskutovaným tématům svou účastí představitelé jedněch z nejlépe hodnocených inovačních center na světě. Japonskou NEDO zastoupil její výkonný ředitel Makoto Watanabe. Jako důkaz o tom, že je spolupráce výzkumného a komerčního sektoru přínosná pro společnost, uvedl využití fotovoltaiky. Díky ní se cena energie v Japonsku snížila 200krát. „Je to jasný důkaz toho, jak užitečné je, když občas lidé z byznysové sféry přejdou do výzkumu a naopak,“ podotkl k tomu generální ředitel finské agentury Tekes Pekka Soini. Důležité je podle něj výzkumné pracovníky a univerzity více motivovat ke spolupráci s komerčním sektorem.

V panelové diskusi to následně potvrdili i představitelé českých výzkumných pracovišť a firem. Vědečtí a výzkumní pracovníci podle nich někdy zbytečně trpí předsudky a obavami a spolupráci s firmami odmítají. Otevřenost byznys sféry směrem k akademikům je na mnohem vyšší úrovni. „Často to bývá zapříčiněno obavami našich pracovníků, kteří nevěří, že by jejich výsledky mohly být obecně prospěšné. A přitom právě v Japonsku to dokázali. Jsem proto vděčná za program GAMA od TA ČR, který se tento negativní aspekt snaží překonat a umožňuje nám, abychom si naše koncepty mohli ještě před jejich nabídkou firmám ověřit,“ říká Růžena Štemberková, z Kanceláře transferu technologií Jihočeské univerzity.

Koordinátor digitální agendy ČR Ondřej Malý poukázal také na to, že výzkum nemusí mít vždy za cíl objevit něco nového. Někdy stačí vhodně skloubit už hotové a fungující věci, a dát jim tím zcela nový rozměr. Jako příklad uvedl chytré telefony společnosti Apple. Ani její technologičtí experti nezačínali od nuly, jen dali dohromady to, co dobře fungovalo jako samostatné jednotky a pak už jen dál pracovali na inovování výsledného produktu. A právě uvolnění se a nová forma sjednání a spolupráce může podle Reného Kubů, ředitele pro strategii v ČR společnosti Microsoft, přinášet zcela nečekané výsledky: „Přestaňme lidi nutit k výkonu tady a teď a dejme jim volnost. Geniální věci vznikají často náhodou, ne jen po letech strávených v laboratoři. Tam nespadlo jablko na hlavu ani Isaacu Newtonovi.“

Progresivní firmy sbíraly ceny

Den TA ČR vyvrcholil galavečerem, na kterém byly oceněny projekty aplikovaného výzkumu ve čtyřech kategoriích.

„Ceny TA ČR mají být motivací pro udržení nastavené trajektorie spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu. Udělujeme je v kategoriích Řešení pro kvalitu života, Ekonomický přínos, Užitečnost řešení a Originalita řešení. Odborná porota vybírala z osmatřiceti projektů, které postoupily do užšího výběru ze stovek projektů, které naše agentura finančně podpořila,“ konstatoval Petr Očko.

Cenu za vítězství v kategorii Řešení pro kvalitu života získali zástupci firmy Beznoska, s.r.o. a Masarykovy univerzity (rostoucí tumorózní endoprotéza stehenní kosti). Trofej za Originalitu řešení převzali autoři „výzkumu a vývoje pokročilých tenkovrstvých elementů pro sledování časové proměnné pomocí kalibrovatelné barevné změny“.

Za Ekonomický přínos ocenila porota autory výzkumu a vývoje vysoce přesných řezných nástrojů nové generace, jež využívají inovativní technologie a progresivní materiály, a to z firmy Ham – Final s.r.o. a Západočeské univerzity v Plzni. Kategorii Užitečnost řešení ovládly Technická univerzita v Liberci a VÚB, a.s. s projektem vysoce funkčních bariérových termoregulačních a termoizolačních smart textilií.

Speciální kategorií je Cena budoucnosti pro jeden z vítězných projektů ve zbylých čtyřech kategoriích. Trofej pro vítěze – firmu Beznoska a Masarykovu univerzitu – byla vyrobená na 3D tiskárně.

Vítězné projekty Ceny TA ČR 2017

Kategorie Řešení pro kvalitu života

Rostoucí tumorózní endoprotéza stehenní kosti

  • Beznoska s.r.o.
  • Masarykova univerzita

Hlavním cílem projektu je zhotovení plně funkčního prototypu rostoucí endoprotézy stehenní kosti na úrovni průmyslově chráněného vzoru, včetně jeho odzkoušení a zahájení programu jeho klinického využití. Z celkového počtu pacientů operovaných pro zhoubný kostní nádor na končetině je 30% indikováno k amputaci a 70% k operaci zachovávající končetinu. Při operacích lze zachovat funkční končetinu a lze pro náhradu kostního defektu (po odstranění kostního nádoru) použít kostní štěp z tkáňové buňky nebo některý z typů individuální tumorózní endoprotézy.

Kategorie Ekonomický přínos

Výzkum a vývoj vysoce přesných produktivních řezných nástrojů nové generace s využitím inovativních technologií a progresivních materiálů

  • HAM – FINAL s.r.o.
  • Západočeská univerzita v Plzni

Cílem řešení projektu bylo vyvinout, vyrobit, vyzkoušet nové nástroje pro vystružování velmi přesných děr s definovatelnou integritou obrobeného povrchu. Dosažené technicko-ekonomické výsledky (poměr výkon/cena) nových nástrojů bude min. o 50% vyšší oproti současnému stavu. Nástroje budou osazeny výkonnými řeznými materiály, především cermety, ale i slinutými karbidy CBN a PKD. Při řešení se uplatní vlastní průmyslově chráněné konstrukce vyztužovacího nástroje.

Kategorie Užitečnost řešení

TERMOTEX – Nová generace vysoce funkčních bariérových termoregulačních a termoizolačních smart textilií pro použití v náročných a specifických klimatických podmínkách a zlepšení ochrany člověka

  • VÚB a.s.
  • Technická univerzita v Liberci

Cílem řešení připraveného projektu je aplikační výzkum a vývoj nové generace vysoce funkčních bariérových termoregulačních a termoizolačních smart textilií na bázi nových sofistikovaných typů chemických vláken a přízí.

Kategorie Originalita řešení

Výzkum a vývoj pokročilých tenkovrstvých elementů pro přímé sledování časové proměnné pomocí přesně kalibrovatelné barevné změny

  • INVOS, spol. s r.o.
  • Vysoké učení technické v Brně, Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., Centrum organické chemie s.r.o., Univerzita Karlova

Primárním cílem projektu bylo navrhnout a vyvinout speciální sensory pro nezávislé sledování časově proměnné založené na vizuálně dobře detekovatelné barevné změně. Sensory byly sestavovány na základě fotochemických a fotokatalytických principů s doplňkovými složkami.

Další ročníky Cen Technologické agentury ČR

• Oblasti podnikání: Služby | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme