Dominikánská republika

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Základní údaje
Hlavní městoSanto Domingo
Počet obyvatel10,9 milionů
Jazykšpanělština
Náboženstvířímskokatolické, protestantské, ateismus
Státní zřízeníPrezidentská republika
Hlava státuLuis Rodolfo Abinader Corona
Hlava vládyLuis Rodolfo Abinader Corona
Název měnyDominikánské peso (DOP)
Cestování
Časový posun– 6 hod zimní/ – 5 hod letní čas
Kontakty ZÚ
VelvyslanecMgr. Petr Kaván
Ekonomický úsekIng. Eliška Carreazo Cuadro
Konzulární úsekMgr. Petra Nováčková
CzechTradeNE
CzechinvestNE
Ekonomika
Nominální HDP (mld. USD) 86,3
Hospodářský růst (%) 5,3
Inflace (%) 4,0
Nezaměstnanost (%) 7,1

Dominikánská republika (DR) je zastupitelskou demokracií s oddělenou výkonnou, zákonodárnou a soudní mocí. Jedná se o prezidentskou republiku, prezident je hlavou státu i vlády. Prezidentem země je Luis Rodolfo Abinader Corona reprezentující Moderní revoluční stranu PRM. Země vykazuje politickou stabilitu. DR zaznamenala v posledních dvou dekádách výrazný ekonomický růst. V letech 1993 až 2018 dosáhla růstu HDP v průměru 5,3 % ročně, což představuje jednu z nejvyšších úrovní v Latinské Americe a karibské oblasti. Dominikánská ekonomika je úzce integrována do globální ekonomiky s koeficientem vnější otevřenosti 35 %. Jde o ekonomiku, která silně závisí na mezinárodním obchodu, kapitálových tocích, převodech peněz a cestovním ruchu. Hlavní podíl na HDP tvoří služby s více než 60 %, následně průmysl s 24 % a nejmenší podíl zaujímá zemědělství s 5,6 %. Dopady pandemie na dominikánskou ekonomiku nejsou tak výrazné jako u ostatních zemí regionu. Podle údajů EIU se v r. 2020 HDP Dominikánské republiky propadlo o 6,6 % ve srovnání s rokem předchozím. V r. 2021 bude podle odhadů DR vykazovat ekonomický růst 5,3 %, v roce 2022 pak 4,2 %. Inflace se pohybuje okolo 4 %, nezaměstnanost je na úrovni 7 %. DR se oproti ostatním zemím v Karibiku vzpamatovává z celosvětové pandemie poměrně rychle. Představuje tedy aktuálně jednu z klíčových zemí Latinské Ameriky pro rozvoj obchodní spolupráce. Pro české exportéry nabízí Dominikánská republika uplatnění převážně v oblasti dovozu tradičních českých potravinářských a průmyslových produktů a značek, zapojení se do rozvoje a obnovy energetické infrastruktury nebo investic do cestovního ruchu či zdravotnictví.  Pro navázání dobrého vztahu s obchodními partnery v Dominikánské republice je podstatná dobrá znalost španělštiny. V obchodním styku se očekává formálnost, a to i přes to, že Dominikánci jsou velmi vstřícní a přátelští. Od zahraničního partnera se očekává dochvilnost a maximální profesionalita. Kontakt s dominikánskou stranou je nutné udržovat pravidelně, doporučuje se pokud možno osobně.  

Tato Souhrnná teritoriální informace je zpracována pro zemi, která je tzv. přiakreditovaná. Informace je poskytovaná ve zkráceném rozsahu.

Mapa globálních oborových příležitostí – Dominikánská republika (MZV) (253B) Souhrnná teritoriální informace (STI) Dominikánská republika (237.69kB)

1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

Oficiální název státu: Dominikánská Repulika (República Dominicana)

Administrativně správní členění země: 31 provincií, 1 federální distrikt

Hlavní město: Santo Domingo  

Dominikánská republika je zastupitelskou demokracií s oddělenou výkonnou, zákonodárnou a soudní mocí. Jedná se o prezidentskou republiku, prezident je hlavou státu i vlády. Prezidentem země je Luis Rodolfo Abinader Corona (nar. 12. 7. 1967 v Santo Domingo) reprezentující Moderní revoluční stranu PRM. Dominikánská republika má dvoukomorový parlament (190 poslanců, 32 senátorů, členové obou komor jsou voleni přímo). V zemi je platná ústava vyhlášena 28. 11. 1966, dodatek ústavy schválen 25. 7. 2002. Platí všeobecné hlasovací právo pro všechny občany starší 18ti let.  

Složení vlády:  

Prezident republiky: Luis Rodolfo  Abinader Corona

Viceprezidentka republiky: Raquel Peña  

Ministr vnitra a policie: Jesús (Chú) Vásquez Martínez

Ministr financí: Jochi Vicente

Ministr hospodářství, plánování a rozvoje: Miguel Ceara Hatton

Ministr zahraničních věcí: Roberto Alvarez

Ministr školství: Roberto Fulcar Encarnacion

Ministryně mládeže: Luz del Alba Jiménez

Ministr práce: Luis Miguel De Camps

Ministr sportu a rekreace: Francisco Camacho

Ministr energetiky a dolů: Antonio Almonte

Ministr průmyslu a obchodu: Ito Bisonó

Ministryně kultury: Carmen Heredia

Ministr veřejných prací: Deligne Ascención Burgos

Ministr životního prostředí a přírodních zdrojů: Orlando Jorge Mera

Ministryně žen: Mayra Jiménez

Ministr veřejné správy: Darío Castillo Lugo

Správní ministr prezidentství: Jose Ignacio Paliza  


Země vykazuje politickou stabilitu, negativním faktorem je všudypřítomná vysoká míra korupce napříč politickým systémem. Hlavní politickou silou je Moderní revoluční strana (Partido Revolucionario Moderno, PRM) a hlavní opoziční stranou je Dominikánská osvobozenecká strana (Partido de la Liberación Dominicana, PLD). Jak vládní strana, tak opozice se charakterizují jako strany levého středu, z ideologického hlediska tak mezi vládou a opozicí neexistuje významnější rozdíl. Kongresové, komunální a prezidentské volby se konají každé čtyři roky. V loňském roce došlo z důvodu koronavirové pandemie k odložení prezidentských a parlamentních voleb původně plánovaných na 17. května 2020. Volby nakonec proběhly 5. července 2020, nový prezident se ujal funkce dne 16. srpna 2020.

1.2. Zahraniční politika země

Zahraniční politika DR je z velké míry ovlivněna geografií tohoto ostrovního státu. DR zaujímá dvě třetiny ostrova Hispaniola patřícího k souostroví Velké Antily. Kromě sousedství s Haiti je DR sousedním státem dalších ostrovů kulturně velmi odlišných. Nachází se v tradiční oblasti vlivu USA a navzdory své karibské geografické poloze cítí svou přirozenou příslušnost k oblasti Latinské Ameriky a zejména ke Střední Americe.

DR přijala v posledních dvou desetiletích pragmatický profil liberální ekonomiky a usiluje o to, aby byla považována za vzor ve Střední Americe i v Karibiku. DR sdílí ostrov s Haiti, společná hranice je dlouhá 360 kilometrů. Haiti je jednou z nejchudších zemí na světě, se kterou DR vede historické konflikty způsobené nelegální migrací a obrovským rozdílem v příjmech mezi těmito dvěma částmi ostrova. Hranice je velmi porézní a lze ji jen obtížně kontrolovat. Nestabilita, kterou sousední země prochází, zejména opakující se násilí, nepravidelné migrační toky, problémy s pašeráctvím a výrazná nerovnováha obchodní výměny mezi oběma zeměmi tvoří složitý dvoustranný vztah.  

Zahraniční politika DR se vyznačuje výbornými vztahy s USA, hlavním investorem a obchodním partnerem. Obchod s USA představuje 50 % dominikánského zahraničního obchodu zejména díky dohodě o volném obchodu DR-CAFTA, která zahrnuje volný obchod i s Kostarikou, Salvadorem, Guatemalou, Hondurasem a Nikaraguou. Politická agenda obou zemí je převážně diktována z Washingtonu a zaměřuje se na otázky migrace a bezpečnosti se zvláštním důrazem na boj proti drogám, které putují přes ostrov.

DR má tradiční historické vztahy se Španělskem vzhledem ke svému hispánskému dědictví, což v mnoha případech usnadňuje sbližování politických hledisek. V DR žije více než 26 000 Španělů a existuje zde velký počet společností vlastněných rodinami španělského původu. Mezi DR a Španělskem existuje významná obchodní výměna, která činí ze Španělska největšího evropského exportéra do DR.

V dubnu 2018 DR navázala diplomatické vztahy s Čínou a přerušila veškeré diplomatické vztahy s Tchaj-wanem. V posledních dvou letech dochází k rozvoji vzájemných vztahů mezi DR a Čínou.

Evropská unie a DR mají vynikající vztahy od roku 1989, kdy DR přistoupila k dohodě z Cotonou o sblížení mezi EU a africkými, karibskými a tichomořskými státy. Spolu s Dohodou o hospodářském přidružení EU-CARIFORUM podepsané v roce 2008 představuje Společná strategie partnerství EU-Karibik rámec vztahů mezi dvěma regiony tím, že poskytuje prostor pro stále intenzivnější dialog a spolupráci. V Santo Domingo má zastoupení Delegací EU a pět členských států zde má své zastupitelské úřady.

1.3. Obyvatelstvo

Dominikánská republika má celkem 10,9 milionů obyvatel s průměrným ročním přírůstkem 0,99 %.

Hustota zalidnění je 211 obyv./km2

Národnostní složení: 70,4 % míšenci (mesticové, mulati), 15,8 % afroamerický původ, 13,5 % běloši, 0,3 % ostatní  

Náboženské složení: 47,8 % římskokatolické, 21,3 % protestantské, 28 % ateismus, 2,2 % jiné, 0,7 % neuvedeno  

Úředním jazykem je španělština. Je možné se dohovořit také anglicky, případně francouzsky.

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

Dominikánská republika se profiluje jako ekonomicky otevřená země, která podporuje volný obchod a představuje jednu z nejvyhledávanějších turistických destinací v Karibiku, největší ekonomiku v regionu a zemi se středními příjmy. DR zaznamenala v poslední dekádě výrazný ekonomický růst a před vypuknutím pandemie představovala jednu z nejrychleji rostoucích ekonomik s nízkou mírou inflace a nezaměstnanosti v regionu v posledním pětiletém období. V letech 1993 až 2018 dosáhla růstu HDP v průměru 5,3 % ročně, v r. 2019 byl růst HDP na úrovni 5,1 %. Dopady pandemie na dominikánskou ekonomiku nejsou tak výrazné jako u ostatních zemí regionu. HDP Dominikánské republiky se v r. 2020 propadlo o 6,6 % ve srovnání s rokem předchozím. Podle odhadů EIU bude DR v roce 2021 vykazovat ekonomický růst o 5,3 %, v roce 2022 pak 4,2 %. DR v posledních několika letech dosáhla významného snížení nezaměstnanosti, a to z 8,8 % v roce 2012 na 6,3 % v roce 2019. Vlivem pandemie však míra nezaměstnanosti vzrostla na 8,8 %. Inflace se pohybuje na úrovni  4%.  

Dominikánská ekonomika je úzce integrována do globální ekonomiky s koeficientem vnější otevřenosti 35 %. Jinými slovy, jde o ekonomiku, která silně závisí na mezinárodním obchodu, kapitálových tocích, převodech peněz a cestovním ruchu. V minulosti byla DR závislá na vývozu zemědělských komodit (zejména cukru, kakaa a kávy), ale v posledních 30 letech diverzifikovala svoji ekonomiku do oblasti služeb, průmyslu, zemědělství, těžby a obchodu. Sektor služeb představuje více než 60 % HDP, průmysl 24,2 % a zemědělství pouze 5,68 %. Silný výkon země je poháněn cestovním ruchem a příznivou relací s USA. DR exportuje hlavně zlato, doutníky, nikl, zdravotní zařízení, šperky, oblečení, obuv, kakao a cukr. Export směřuje zejména do těchto zemí: USA, Haiti, Švýcarsko a Indie. Mezi importní komodity patří ropa, potraviny, bavlna a textilie, chemikálie a léčiva. Hlavními importními partnery jsou USA, Čína, Mexiko a Brazílie. Saldo obchodní bilance je dlouhodobě negativní.


Ukazatel 20182019202020212022
Růst HDP (%) 7,05,1-6,65,34,2
HDP/obyv. (USD/PPP) 17 490,018 510,017 450,018 480,019 440,0
Inflace (%) 3,61,83,84,04,5
Nezaměstnanost (%) 5,96,38,87,17,0
Export zboží (mld. USD) 10,911,211,011,411,6
Import zboží (mld. USD) 20,220,316,519,323,6
Saldo obchodní bilance (mld. USD) -9,3-9,1-5,5-7,5-11,1
Průmyslová produkce (% změna) N/AN/AN/AN/AN/A
Populace (mil.) 10,610,710,911,011,1
Konkurenceschopnost 82/14078/141N/AN/AN/A
Exportní riziko OECD 4/74/74/74/7N/A

Zdroj: EIU, OECD, WEF

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

Veřejné finance
Saldo státního rozpočtu (% HDP) -4,5
Veřejný dluh (% HDP) 69,1
Bilance běžného účtu (mld. USD) -2,3
Daně
PO 25 %
FO 0 %, 15 %, 20 %, 25 %
DPH 18 %

Z důvodu koronavirové krize jsou v DR pod tlakem veřejné finance. Došlo ke zvýšení salda státního rozpočtu a veřejný dluh dosahuje rekordní úrovně 69,1 % HDP a hodnoty 54,5 mld. dolarů. Bilance běžného účtu je v deficitu. DR dlouhodobě usiluje o zvýšení vládních příjmů díky účinnějšímu výběru daní a cel. Velká míra zadluženosti bude generovat silné fiskální tlaky v letech 2023 až 2026, kdy budou prováděny platby za dluhovou službu ve výši téměř 20 000 milionů dolarů, a to pouze k pokrytí závazků vyplývajících z dluhu nefinančního veřejného sektoru.

2.3. Bankovní systém

V čele bankovního systému Dominikánské republiky je centrální banka (Banco Central de la República Dominicana), která byla založená 9. října 1947 a reguluje měnový systém v zemi. Bankovní systém poskytuje standardní bankovní služby a zahrnuje komerční banky, hypoteční banky, spořitelny a půjčkové ústavy a rozvojové banky. Hlavním finančním zdrojem financování soukromého sektoru jsou komerční banky, které poskytují obvykle krátkodobé úvěry, úvěry střednědobé a dlouhodobé pro stavební a turistický sektor poskytují banky hypoteční. Spořitelní a půjčkové ústavy umožňují získat i dlouhodobé úvěry na bydlení. Rozvojové banky státní i soukromé nabízejí úvěry zejména pro financování projektů prioritních odvětví, jako je zemědělství, turistika, průmysl, doprava a služby. V DR funguje také systém multibank, schopných poskytnout všechny služby komerční, hypoteční i služby rozvojových bank.  

Vládní bankovní instituce: Banco Central de la República Dominicana, Banco Agricola de la Republica Dominicana, Banco Nacional de las Exportaciones  

Nevládní bankovní instituce:

Banreservas – největší a nejlépe hodnocená banka v DR

Banco Popular Dominicano – provozuje největší síť bank v DR a zaměřuje se na finanční řešení, úspory, půjčky občanům a pojištění

Banco BHD León- jedna z největších bank se vedle služeb občanům zaměřuje také na služby pro malé a střední podniky

Mezi další významné banky se řadí: Banco Vimenca, Scofiabank, Banco Unión, Citibank, Banco Múltiple Activo Dominicana, Banco Caribe, Banko BDI, Bellbank, Banesco, Bancamérica, aj.


Průměrná úroková sazba se pohybuje v rozmezí 3 – 4,5%. Nejčastěji využívané formy platby jsou platba v hotovosti, dodavatelským úvěrem a dokumentární akreditivy a inkasa.

2.4. Daňový systém

Zdanění v Dominikánské republice se řídí zákonem č. 11-92 ze dne 31. května 1992, běžně známým jako Daňový zákon (Codigo Tributario) a jeho dodatky. Daně vybírá Úřad pro vnitřní příjmy (Dirección General de Impuestos Internos nebo DGII). Dominikánské daňové právo je primárně teritoriální. Veškeré příjmy z pracovních nebo podnikatelských činností v DR jsou zdanitelné bez ohledu na to, zda je tato osoba dominikánským občanem nebo cizincem s dlouhodobým pobytem v DR. Příjmy plynoucí z práce vykonávané mimo DR ať už dominikánskými občany nebo cizinci s dlouhodobým pobytem v DR nepodléhají dani. Výjimkou ze zásady teritoriality představují příjmy z finančních investic v zahraničí (akcie, dluhopisy aj.) ze kterých se musí odvádět daně v DR.  Daň z příjmu fyzických osob se odvíjí od ročního příjmu a je rozdělená do stupnice se čtyřmi úrovněmi zdanění 0 %, 15 %, 20 %, 25 %.

Daň z příjmu právnických osob je stanovena jako paušální 25 % daň z čistého zdanitelného příjmu (čl. 297). Všechny právnické osoby musí každý rok nejpozději do 30. dubna podat daňové přiznání. Kapitálové zisky jsou definovány jako rozdíl mezi prodejní cenou aktiva a pořizovací cenou očištěnou o inflaci (čl. 289). Kapitálové zisky jsou daněny jako běžný příjem. Dále je v zemi stanovena daň z transferu průmyslového zboží a služeb (ITBIS), která je stanovena na 16 %. ITBIS je daň z přidané hodnoty, která se používá na dovoz většiny zboží a služeb (čl. 335). Existuje mnoho osvobození od daně z ITBIS (čl. 342 a 343), mezi které patří např. exportované zboží, základní potraviny, léky, palivo, hnojiva, knihy a časopisy, vzdělávací materiály, finanční služby, přepravní služby, pronájem domů, vzdělávací a kulturní služby. Selektivní spotřební daň se vztahuje na koupi nebo dovoz určitého zboží a služeb (čl. 361 a 375) zahrnující např. motorová vozidla, zbraně, tabákové výrobky, alkoholické výrobky, šperky, elektronické produkty aj. konkrétní sazby se liší v závislosti na druhu zboží (5-80 %).

3. Obchodní vztahy s EU a ČR

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy s EU

Obchodní vztahy mezi EU a DR se v posledním desetiletí zintenzivnily, částečně díky dohodě o hospodářském přidružení EU-CARIFORUM. V rámci dohody z Cotonou přispěla EU významně k integraci Dominikánské republiky do mezinárodní ekonomiky a k rozvoji hospodářských a obchodních vztahů. EU je druhým nejdůležitějším obchodním partnerem Dominikánské republiky a představuje přibližně 10 % celkového zahraničního obchodu této země.  Export z EU do DR v r. 2020 mírně poklesl a představoval hodnotu 1,6 mld. EUR. Z DR do EU bylo v r. 2020 vyvezeno zboží v hodnotě 900 mil. EUR. Saldo obchodní bilance je dlouhodobě negativní. Z EU se do DR vyváží hlavně průmyslová a dopravní zařízení, průmyslové výrobky a chemikálie. DR do EU dováží zejména zemědělské produkty, potraviny, nápoje a doutníky.

Obchodní výměna s EU (mil. EUR)


20182019202020212022
Export z EU (mil. EUR) 1 895,31 965,51 622,5N/AN/A
Import do EU (mil. EUR) 779,0935,3895,9N/AN/A
Saldo s EU (mil. EUR) -1 116,3-1 030,2-726,5N/AN/A

Zdroj: Evropská komise

Obchodní vztahy s ČR

V posledním roce i přes koronavirovou krizi došlo k mírnému nárůstu vývozu z ČR do DR, stále však zůstává záporné saldo vzhledem k vyššímu dovozu zboží z DR. Exportováno bylo do DR zboží v hodnotě 0,2 mld. CZK. Importováno bylo zboží v hodnotě 0,4 mld. CZK. Do ČR se dováží zejména ovoce, lihoviny, tabák, kakao, káva, čaj, koření, farmaceutika, přístroje a zařízení, naopak do DR se z ČR vyváží zejména plastové a papírové výrobky, stavební materiál, hnojiva, lihoviny, potraviny živočišného původu, motorová vozidla, kotle, elektronika.

Obchodní výměna s ČR (mld. CZK)


20182019202020212022
Export z ČR (mld. CZK) 0,30,10,2N/AN/A
Import do ČR (mld. CZK) 0,40,40,4N/AN/A
Saldo s ČR (mld. CZK) 0,10,30,3N/AN/A

Zdroj: ČSÚ3.2. FTA a smlouvy

Smlouvy s EU

Dominikánská republika je členem mnoha dohod o volném obchodu. Mezi nejdůležitější se řadí DR-CAFTA. Dne 15. října 2008 byla podepsána a v roce 2009 schválena dominikánským parlamentem Dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a zeměmi CARIFORA, tzv. dohoda EPA.   V zemi existuje více než 50 zón volného obchodu „Zonas Francas“. V těchto zónách stále aktivně působí více než 500 společností, které po dobu 15 let využívají různých daňových úlev. Bližší informace k investicím a působení v těchto zónách lze nalézt na www.cnzfe.gob.do

Smlouvy s ČR

Dominikánská republika nemá uzavřenou žádnou bilaterální dohodu s ČR.

3.3. Rozvojová spolupráce

Dominikánská republika nepředstavuje prioritní zemi zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

3.4. Perspektivní obory (MOP)

Dominikánská republika není do MOP zahrnuta. Pro zájemce obchodování s karibskou oblastí, může být Dominikánská republika velmi zajímavým trhem. Země podporuje volný obchod a snaží se o maximální rozvoj zahraničního obchodu, např. poměrně přehlednou legislativou a příznivými podmínkami pro zahraniční investory. Vytváří také zahraniční platformy a organizuje podpůrné konzultace na svých zastupitelských úřadech. 

Navzdory všem vládním snahám se ale země stále potýká s poměrně vysokou mírou korupce. Je proto dobré navázat korektní kontakty s dominikánskými partnery a věnovat pozornost všem detailům obchodní smlouvy a kvalitě partnera a jeho zázemí a finančním možnostem. Je doporučeno využívat služeb místních renomovaných právních a poradenských kanceláří.

Pro české exportéry nabízí Dominikánská republika uplatnění převážně v oblasti dovozu tradičních českých potravinářských a průmyslových produktů a značek, zapojení se do rozvoje a obnovy energetické infrastruktury nebo investic do cestovního ruchu či zdravotnictví.


4. Kulturní a obchodní jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

Pro navázání dobrého vztahu s obchodními partnery v Dominikánské republice je podstatná dobrá znalost španělštiny. V obchodním styku se očekává formálnost, a to i přes to, že Dominikánci jsou velmi vstřícní a přátelští.

4.2. Oslovení

První kontakt je poměrně formální a vždy se používá vykání. Oslovuje se akademickým titulem, případně funkcí. V Dominikánské republice se používají dvě příjmení – první po otci, druhé po matce. V obchodním styku lze k oslovení využívat pouze první z nich, tzn. po otci. Velmi brzy se ale přechází k tykání a používání oslovení pouze křestním jménem.


4.3. Obchodní schůzka

Sjednání schůzky probíhá nejčastěji telefonicky nebo emailem. Od zahraničního partnera se očekává dochvilnost a maximální profesionalita. Na jednání se doporučuje přinést malou pozornost pro dominikánského partnera, nedoporučuje se používat černou a fialovou barvu (barvy smutku). Za dominikánskou stranu se obvykle účastní minimálně dvě osoby, stejné složení vyjednávacího týmu se doporučuje i na straně dodavatele. Oblečení a celkový vzhled hovoří o společenském postavení, na jednání se očekává formální kvalitní oděv, kravata a oblek u pánů není nutný.

Průběh jednání se obvykle neliší průběhem od evropského způsobu s tím rozdílem, že Dominikánci jsou velmi otevření a je přirozené klást otázky na osobní život a rodinu již prvním setkání. Stejný zájem se očekává také od obchodního partnera. Současně by měl být zachován přímý oční kontakt. Vizitky se předávají bez formální rituálu, je vhodné uložit je do vizitkového boxu. Je normální, že schůzka může být přerušována, případně hovoří více osob současně.

Když obyvatelé Dominikánské republiky mluví, často stojí ve vzdálenosti méně než půl metru od svého partnera. Jakýkoliv krok zpět může být považován za nezdvořilost a neochotu pokračovat v rozhovoru. Lidé, kteří spolu mluví, se často dotýkají jeden druhého, bez ohledu na pohlaví. 

Kontakt s dominikánskou stranou je nutné udržovat pravidelně, doporučuje se pokud možno osobně.

4.4. Komunikace

Podobně jako v jiných zemích Latinské Ameriky doporučujeme komunikovat ve španělštině bez tlumočníka. Jakákoliv jednání je vhodné zahájit osobním setkáním a následně pravidelně s obchodním partnerem udržovat kontakt, pokud možno doplněný občasnými osobními setkáními. Dominikánci jsou velmi vřelí, lze tedy očekávat při podání ruky také polibek na tvář a rozhodně intenzivní oční kontakt, který vyjadřuje respekt. Komunikace je otevřená, hlavním tématem je rodina a vše s ní související. 


4.5. Doporučení

Při obchodních jednáních je vždy ve výhodě zahraniční partner, který je schopen jednat ve španělštině. Jednání v angličtině je často možné, nikdy však není tak efektivní a srdečné.  Pro úspěch obchodu je nutná osobní přítomnost obchodníka v teritoriu nebo místního zástupce. Obchody uzavírané faxem nebo emailem nejsou brány příliš v potaz. Pro problematiku právní, poradenství v investicích a nemovitostech, daních, clech aj. se doporučuje využít místních odborných společností.  Důraz je kladen na vzhled partnera a jeho osobní hygienu. Vnímání času v Latinské Americe je volnější než v Evropě, znatelné zejména u státních institucí. Na soukromou oslavu je nezdvořilé se dostavit v indikovanou hodinu, ale je vhodné přijít o něco později.

4.6. Státní svátky

1.1. Nový rok

6.1. Tři králové

21.1. Den Paní Marie Altagracia

26.1. výročí Juan Pablo Duarte

27.2. Den nezávislosti

březen-duben Velikonoce, Velký pátek

1.5. Svátek práce

květen-červen Boží tělo

16.8. Den obnovení státnosti

24.9. Den Panny Marie Milostné

6.11. Den Ústavy

25.12. Vánoce

5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

Dominikánský trh je pro české exportéry velmi zajímavý i přesto, že se jedná o trh relativně malý, a to jak počtem obyvatelstva, tak rozlohou. Největším zdrojem příjmů pro národní hospodářství a tvorbu HDP představuje turistika a na ní navazující odvětví a dále zejména odvětví komunikací a volné zóny.  

Pro úspěšný vstup na dominikánský trh je nutný místní zástupce, který jednak zná klientelu v oboru a také místní mentalitu a zvyklosti, které se ve větší míře neliší od ostatních zemí Latinské Ameriky. Pro kvalitní zpracování trhu je nutná distribuční sít, organizovaná s pomocí místního zástupce.  

V DR se nenachází velvyslanectví ČR a tato relace se obchodně rozvíjí na bázi přímých kontaktů českých exportérů s dominikánskými partnery, za účasti některých tradičních obchodních zástupců. Prvotní kontakt lze navázat skrze Obchodní komoru v Santo Domingo (https://www.camarasantodomingo.do).    

Každý dovozce musí dodržovat dominikánské právní předpisy. Pro základní orientaci naleznete informace na webových stránkách celního úřadu (https://www.aduanas.gob.do/)  

Zahraniční investice se řídí zákonem č. 16-95 z r. 1995. Více informací o investicích v DR lze nalézt na webových stránkách ProDominicana (https://prodominicana.gob.do).

5.2. Formy a podmínky působení na trhu

Dominikánský trh je liberální s otevřeným tržním prostředím pro podnikání a pro vstup zahraničních investorů do všech odvětví národního hospodářství. Zahraniční obchod se řídí mezinárodními pravidly, vývozu ani dovozu nejsou obecně kladeny žádné administrativní překážky, výjimkou je však speciální materiál.

Doklady obvykle vyžadované při dovozu jsou: celní deklarace, obchodní faktura, přepravní dokumenty, podle druhu zboží certifikát kvalit, sanitární, fytosanitární, o původu zboží apod. Zvláštní podmínky platí pro dovoz zboží do volných zón. Kontrola vývozu má pouze statisticko- evidenční účel. Dovoz zboží přes dominikánskou celnici může být pomalý a byrokratický a výklad celnice může provokovat stížnosti obchodníků a arbitráž. Vláda zavedla způsob celního oceňování podle WTO v r. 2001. Na dovoz zemědělských produktů se vyžaduje zdravotní povolení. DR nemá agresivní vývozně propagační schémata díky zónám volného obchodu.

K registraci firmy je nutno požádat o zápis v obchodním rejstříku, přikládá se vyplněná žádost o registraci, stanovy se jménem a sídlem firmy, druh podnikání, výše kapitálu, majitel firmy aj., a to prostřednictvím specializovaných právních kanceláří. Poté je přiděleno registrační číslo a firma se zaregistruje jako místní a má identická práva a povinnosti jako kterákoliv domácí firma. Společnost se musí registrovat také v rejstříku daňových poplatníků. Zahraniční investor může v zemi založit pobočku. Specifická je registrace firem se zájmem o aktivity ve volné zóně, povolovací a registrační řízení provádí Consejo Nacional de las Zonas Libres.

Zákoník práce z r. 1992 upravuje vztahy mezi společnostmi a zaměstnanci a ostatní pracovně právní podmínky. Podmínky pro zaměstnávání cizinců a místních sil se neliší. Nejméně 80 % zaměstnanců musí být Dominikánci, u vedoucích zahraničních funkcionářů firem není vyžadováno dominikánské státní občanství. Dominikánští zaměstnanci mají stejná práva jako cizinci. Normální pracovní týden má 44 hodin, s 8 hod pracovní dobou. Obvykle se však pracuje 40 hod týdně od pondělí do pátku a zbývající 4 hodiny společnosti obvykle přesunují na sobotu. Pracovní týden zaměstnanců na částečný úvazek nesmí překročit 29 hod. Po splnění jednoho roku pracovního poměru vzniká nárok na 14 pracovních dní dovolené.

5.3. Marketing a komunikace

Při zadávání propagačních, marketingových, inzertních aj. reklamních akcí se doporučuje využívat služeb specializovaných agentur v Dominikánské republice, které ve spolupráci s místním zástupcem mohou volit operativně optimální formy působení na trh a efektivnost vložených prostředků na propagaci. Za nejlépe hodnocené reklamní agentury byly v roce 2020 vyhlášeny agentury: 3Lemon, Paurmedia, GrupoAro.

Pro reklamu se využívají všechny klasické formy propagace v podnikatelské sféře a ve značné míře se využívají i hromadné sdělovací prostředky. Odvětví telekomunikací je v DR na vysoké úrovni a pracuje s novými moderními špičkovými technologiemi, především z UDS. Propagační služby v DR jsou realizovány prostřednictvím specializovaných agentur. Obchodní korespondenci je nutno vést ve španělštině, v krajním případě v angličtině, stejně jako katalogy, prospekty a další propagační tiskový a inzertní materiál.

Nejsledovanějšími kanály jsou The are Color Visión (Canal 9), Circuito Independencia a Canal 6. Nejčtenějšími novinami jsou Listín Diario. V Dominikánské republice jsou telekomunikace na vysoké úrovni, internet je běžně dostupný a obyvatelé využívají sociální sítě. 

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Dominikánská republika posílila práva na ochranu duševního vlastnictví reformou v r. 2000 a má poměrně širokou legislativu na ochranu autorských práv a průmyslového vlastnictví a regulatorní rámec pro ochranu patentů, obchodních značek, obchodního jména a průmyslových vzorů. Modernizací obchodně právního rámce plní své závazky vyplývající z členství ve WTO (TRIPS – Trade Related Aspects of Intellectual Property).  

Článek 8 dominikánské ústavy stanovuje za základní lidské právo uznávání a ochranu vlastnických práv na vědecká, umělecká a literární díla.  

Ochrana autorských práv je zajištěna Zákonem  č. 32-86 o právech duševního vlastnictví, který odpovídá článkům Univerzální konvence o právech duševního vlastnictví, jehož je DR členem. Autorská práva je nutno registrovat na National Office of Copyright (ONDA). DR ratifikovala následující mezinárodní dohody v této oblasti, a to v r. 1886 Bernská konvence o ochraně literární a uměleckých děl, v r. 1952.  

Univerzální konvence o autorských právech, v r. 1961 Římská konvence o ochraně umělců, producentů gramofonových nahrávek a radiového vysílání, v r. 1996 WIPO dohoda o autorských právech a WIPO dohoda o konání a gramofonových produkcích.

5.5. Trh veřejných zakázek

Veřejné zakázky jsou na dominikánském trhu zadávány formou mezinárodních a národních licitací, vypisovaných oborovými ministerstvy a státními institucemi na základě Zákona o kontraktaci, který vyžaduje především transparentní průběh, jakož i objektivní hodnocení jejich výsledku. Režim zadávání veřejných zakázek upřednostňuje u některých oborů firmy národní, které mohou cenově konkurovat zahraničním dodavatelům, splňují technické parametry vyhlašovaných projektů a vytvářejí nová pracovní místa pro dominikánské pracovníky. Přesto však tento režim umožňuje zahraničním společnostem 50 % participaci na investičních projektech obecně a ve vybraných případech, kdy není dominikánský dodavatel schopen participace druhých 50 %, zvyšuje se pro zahraniční firmy podíl až na 70 %.  

Veřejné zakázky jsou vypisovány zejména v odvětví stavebnictví, při výstavbě a rekonstrukci silniční a železniční infrastruktury, sektoru komunikací a těžebního průmyslu (hornictví). Téměř vždy se pro participaci v těchto veřejných zakázkách vyžaduje dominikánská zastupitelská firma zahraničního výrobce nebo exportéra. Možnost získání včasných informací o tendrech ještě před publikací podmínek je značně omezena z důvodu neexistence zastoupení ČR v zemi. Limitujícím faktorem je také to, že ČR není členem Meziamerické rozvojové banky, která se podílí ve značném rozsahu na vládních rozvojových projektech DR.

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

Platba neodvolatelným a potvrzeným akreditivem otevřeným u české banky v ČR, příp. s odloženou splatností podle druhu obchodovaného zboží, je zcela obvyklou a praktikovanou platební podmínkou na dominikánském trhu. Doporučuje se maximální obezřetnost při výběru obchodního partnera a poskytování úvěrů, a tedy vyšší forma zajištění devizové návratnosti realizovaných dodávek zboží i služeb. U dodávek investičního zboží na úvěr se doporučuje zajištění splatnosti bankovní zárukou nebo bankovním avalem, úhrada akontace 5–30 % hodnoty dodávky a kupní smlouvy se zástavním právem až do úplného zaplacení dovozcem. Při dodávkách zboží podléhajícího rychlé zkáze nebo sezónního se doporučuje platba předem.  

Platební morálka dominikánských partnerů je dobrá, přesto však je třeba počítat s určitými rysy specifickými pro geografickou polohu země, klimatické podmínky a z toho vyplývající mentalitu, kdy kvalita a hlavně včasnost prováděných poukazů neodpovídá vždy kontrahovaným podmínkám a evropským zvyklostem.  

Obchodní spory vzniklé v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů jsou řešeny obchodním soudem, obvykle u regionálních obchodních komor. Pro jejich řešení je nutné využít služeb místních advokátních kanceláří autorizovaných zastupováním zahraničních i místních společností ve veškerých obchodních sporech.

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Podmínky pro vstup do Dominikánské republiky je vhodné si ověřit na Velvyslanectví DR ve Vídni, Prinz Eugen Strasse 18/1/33, 1040 Wien, tel. +43 1 5058555, embajada@embrepdom.at.  

Čeští občané nepotřebují víza ke vstupu na dobu nepřesahující 120 dní (4 měsíce). Pro pobyty nad 30 dní je třeba žádat o prodloužení pobytu až na 120 dní na úřadě Dirección General de Migración. Od dubna 2018 zanikla povinnost zakoupit turistickou kartu, tato je již zahrnuta v ceně letenky. Při vstupu do země je nutno sdělit imigračnímu úředníkovi účel a předpokládané trvání doby pobytu. Peníze je nutné měnit pouze v komerčních bankách a certifikovaných směnárnách. Při odjezdu ze země není dovoleno vyvážet v hotovosti více než 10 000 USD, či ekvivalent této částky v jiné měně.  

Cenné věci ponechané v autě bez dozoru na pláži či veřejném místě mohou být odcizeny. Zvyšuje se počet vloupání do soukromých rezidencí. Některá letoviska zaznamenala zvýšení počtu případů přepadení. Velká letoviska se soukromou ochrankou jsou však naprosto bezpečná.  

Taxislužba je poměrně levná a bezpečná. K dopravě mezi městy je možno použít síť spolehlivých a poměrně levných soukromých dopravců.  

Turistická policie je vždy ochotná pomoci v případných potížích, kromě španělštiny většinou ovládá i angličtinu.  Pro zapůjčení vozidla je vyžadován mezinárodní řidičský průkaz.

5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

Občané ČR, kteří mají zájem pracovat v DR, musí mít platné pracovní vízum a osvědčení Ministerstva práce Dominikánské republiky, v němž se uvádí, že společnost splňuje požadavky na nábor daného pracovníka.  

Dominikánský zákoník práce čl. 16-92 upřesňuje, jakým způsobem mohou být cizinci najímáni. Zákon č. 285-04 o migraci, se mimo jiné zabývá i právní situací cizinců vykonávající práci v DR.

5.9. Veletrhy a akce

Z důvodu pandemie není v tomto roce plánován žádný významný veletrh v DR.  

V Santo Domingu bývá pravidelně organizována karibská turistická burza (Bolsa Turística del Caribe), která může zaujmout podnikatele v turistice pro celou Karibskou oblast. Pro podnikatele v potravinářství a zemědělství je pravidelně v květnu pořádán veletrh Feria Agroalimentaria.

6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Velvyslanectví ČR v Havaně

Ave. Kohly, No. 259, e/ 41 y 43 Nuevo Vedado la Habana, Cuba

Telefon:(+53) 78833201,78833467

Fax (+53) 78833596

email: havana@embassy.mzv.cz

obchodně-ekonomický úsek: commerce_havana@mzv.cz

Facebook: facebook.com/EmbajadaChecaLaHabana  

Teritoriální působnost: Kuba, Bahamy, Dominikánská republika, Haiti


Honorární generální konzulát

vedoucí úřadu: José Ramón Brea Gonzáles

asistentka konzula: Gina Victoriano

Ave. Bolívar No. 830 La Esperilla Apto pastal 3673 Santo Domingo

Telefon: + 1809 685 6900, + 1809 682 7605

email: santodomingo@honorary.mzv.cz

6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

Pohotovostní číslo 911

Hasiči 809-6822000

Národní policie 809-6823151

Červený kříž 809-6823792

Civilní obrana 809-6893898 

Státní elektrická společnost 809-5351100

Tecni-taxi 5672010

Transporte turístico – taxi 809-4221330

Stížnosti a reklamace 809-4125045

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.micm.gob.do

Ministerstvo zahraničních věcí, www.mirex.gob.do  

Ministerstvo zemědělství, www.agricultura.gob.do

Ministerstvo kultury, www.cultura.gob.do

Ministerstvo hospodářství, plánování a rozvoje, www.economia.gob.do

Ministerstvo obrany,www.mide.gob.do

Ministerstvo veřejných prací, www.mopc.gob.do

Ministerstvo turismu, www.mitur.gob.do

Základní údaje o zemi a turismu, www.godominicanrepublic.com/es/

Exportní volné zóny, www.cnzfe.gov.do

Obchodní komora Santo Domingo, www.camarasantodomingo.do

Export a investice, www.prodominicana.gob.do/

Centrální banka, www.bancentra.gov.do

Celní správa, www.aduanas.gob.do

Daňový a finanční úřad, www.dgii.gov.do