Dominikánská republika

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Dominikánská republika (DR) je zastupitelskou demokracií s oddělenou výkonnou, zákonodárnou a soudní mocí. Jedná se o prezidentskou republiku, prezident je hlavou státu i vlády. Prezidentem země je Luis Rodolfo Abinader Corona reprezentující Moderní revoluční stranu PRM. Země vykazuje politickou stabilitu. DR zaznamenala v posledních dvou dekádách výrazný ekonomický růst, který byl jen nakrátko přerušen pandemií koronaviru. V letech 1993 až 2019 dosáhla růstu HDP v průměru 5,3 % ročně, nicméně v r. 2020 došlo vlivem pandemie koronaviru k propadu HDP o 6,6 %. DR se však z krize dokázala rychle vymanit a v r. 2021 vykazovala hospodářský růst o 12 %, v r. 2022 o 5,1 % a v r. 2023 o 2,3 %. Pro rok 2024 MMF ohdaduje růst o 4 %. Dominikánská ekonomika je úzce integrována do globální ekonomiky s koeficientem vnější otevřenosti 35 %. Jde o ekonomiku, která silně závisí na mezinárodním obchodu, kapitálových tocích, remitencích a cestovním ruchu. Hlavní podíl na HDP tvoří služby s více než 60 %, následně průmysl s 24 % a nejmenší podíl zaujímá zemědělství s 5,6 %. Inflace se v roce 2023 pohybovala okolo 4,7 % oproti 8 % v roce 2022, nezaměstnanost dosahovala 5,5 %. V r. 2023 navštívilo DR více než 10 milionů turistů, což je o 1,5 milionu více než v roce předchozím. Vzhledem k příznivému ekonomickému vývoji představuje DR aktuálně jednu z klíčových zemí Latinské Ameriky pro rozvoj obchodní spolupráce. Pro české exportéry nabízí DR uplatnění převážně v oblasti dovozu tradičních českých potravinářských a průmyslových produktů a značek, zapojení se do rozvoje a obnovy energetické infrastruktury nebo investic do turistického ruchu či zdravotnictví. Pro navázání dobrého vztahu s obchodními partnery v Dominikánské republice je podstatná dobrá znalost španělštiny. V obchodním styku se očekává formálnost, a to i přes to, že Dominikánci jsou velmi vstřícní a přátelští. Od zahraničního partnera se očekává dochvilnost a maximální profesionalita. Kontakt s dominikánskou stranou je nutné udržovat pravidelně, doporučuje se pokud možno osobně.

Tato Souhrnná teritoriální informace je zpracována pro zemi, která je tzv. přiakreditovaná. Informace je poskytovaná ve zkráceném rozsahu.

Základní údaje
Hlavní město Santo Domingo
Počet obyvatel 11,23 mil.
Jazyk španělština
Náboženství římskokatolické (47,8 %), protestantské (21,3 %), ateismus (28 %), další (2,9 %)
Státní zřízení prezidentská republika
Hlava státu Luis Rodolfo Abinader Corona
Hlava vlády Luis Rodolfo Abinader Corona
Název měny Dominikánské peso (DOP)
Cestování
Časový posun -6 hodin
Kontakty ZÚ
Velvyslanec Mgr. Petr Kaván
Ekonomický úsek Mgr. Jana Šulcová, M.A.
Konzulární úsek Mgr. Eliška Kubánková
CzechTrade ne
Czechinvest ne
Ekonomika 2023
Nominální HDP (mld. USD) 123,413
Hospodářský růst (%) 2,3
Inflace (%) 4,79
Nezaměstnanost (%) 5,50

Mapa globálních oborových příležitostí – Dominikánská republika (MZV) (253B)Souhrnná teritoriální informace (STI) Dominikánská republika (298.72 KB)1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

Oficiální název státu: Dominikánská repulika (República Dominicana)

Administrativně správní členění země: 31 provincií, 1 federální distrikt

Hlavní město: Santo Domingo  

Dominikánská republika je zastupitelskou demokracií s oddělenou výkonnou, zákonodárnou a soudní mocí. Jedná se o prezidentskou republiku, prezident je hlavou státu i vlády. Prezidentem země byl v květnu 2024 znovuzvolen Luis Rodolfo Abinader Corona (nar. 12. 7. 1967 v Santo Domingo) reprezentující Moderní revoluční stranu PRM. Dominikánská republika má dvoukomorový parlament (190 poslanců, 32 senátorů, členové obou komor jsou voleni přímo). V zemi je platná ústava vyhlášena 28. 11. 1966, dodatek ústavy schválen 25. 7. 2002. Platí všeobecné hlasovací právo pro všechny občany starší 18ti let.  

Prezident Abinader v době přípravy této informace zatím neoznámil složení své nové vlády, níže proto uvádíme ministry vlády dosluhující. Lze předpokládat, že prezident Abinader pro svůj druhý mandát do značné míry zachová současné složení vlády.

Složení vlády:  

Prezident republiky: Luis Rodolfo Abinader Corona

Viceprezidentka republiky: Raquel Peña

Ministr vnitra a policie: Jesús (Chú) Vásquez Martínez

Ministr financí: José Manuel (Jochi) Vicente

Ministryně bez portfeje: Geanilda Vásquez

Ministr strategických projektů: Neney Cabrera

Ministr pro bydlení a výstavbu: Carlos Bonilla Sánchez

Ministr hospodářství, plánování a rozvoje: Miguel Ceara Hatton

Ministr zahraničních věcí: Roberto Álvarez

Ministr školství: Roberto Fulcar Encarnacion

Ministr práce: Luis Miguel De Camps

Ministr sportu a rekreace: Francisco Camacho

Ministr energetiky a těžby: Antonio Almonte

Ministr průmyslu a obchodu: Víctor (Ito) Bisonó

Ministr veřejných prací: Deligne Ascención Burgos

Ministr životního prostředí a přírodních zdrojů: Orlando Jorge Mera

Ministryně žen: Mayra Jiménez

Ministr veřejné správy: Darío Castillo Lugo

Správní ministr prezidentství: Jose Ignacio Paliza  

Země vykazuje politickou stabilitu. Prezidentovi Abinaderovi se v jeho prvním mandátu dařilo bojovat proti korupci. Hlavní politickou silou je Moderní revoluční strana (Partido Revolucionario Moderno, PRM) a hlavní opoziční stranou je Dominikánská osvobozenecká strana (Partido de la Liberación Dominicana, PLD). Vládní strana je středopravá, zatímco opozice se charakterizuje jako strana levého středu. Kongresové, komunální a prezidentské volby se konají každé čtyři roky. Příští všeobecné volby by se měly konat v roce 2028.

1.2. Zahraniční politika země

DR je zemí uznávající demokratické hodnoty, má stabilní politický systém a regionálně ambiciózní zahraniční politiku, která je z velké míry ovlivněna geografií tohoto ostrovního státu. Nachází se v tradiční oblasti vlivu USA a navzdory své karibské poloze cítí svou přirozenou příslušnost k Latinské Americe. DR přijala v posledních dvou desetiletích pragmatický profil liberální ekonomiky a usiluje o to, aby byla považována za vzor regionu. DR sdílí ostrov s Haiti, společná hranice je dlouhá 360 kilometrů. Haiti je jednou z nejchudších zemí na světě, se kterou DR vede historické konflikty způsobené nelegální migrací a obrovským rozdílem v příjmech. Hranici je obtížné kontrolovat. Probíhá výstavba dělícího plotu na hranici s Haiti o délce 392 km s cílem bojovat proti obchodování se zbraněmi a drogami a ilegální migrací. Nestabilita, kterou Haiti prochází, zejména po vraždě prezidenta v červenci 2021, opakující se násilí, migrační toky, problémy s pašeráctvím a výrazná nerovnováha obchodní výměny mezi oběma zeměmi tvoří složitý bilaterální vztah. DR opakovaně na VS OSN vyzývá k řešení bezpečnostní krize na Haiti. V roce 2023 navíc mezi zeměmi došlo ke sporu kvůli haitské stavbě kanálu na hraniční řece Masacre, kterou Dominikánská republika neúspěšně požadovala zastavit.

Zahraniční politika DR se vyznačuje výbornými vztahy s USA, hlavním investorem a obchodním partnerem. Obchod s USA představuje přibližně 50 % zahraničního obchodu DR, zejména díky dohodě o volném obchodu DR-CAFTA, která zahrnuje volný obchod i s Kostarikou, Salvadorem, Guatemalou, Hondurasem a Nikaraguou. Bilaterální politická agenda se také zaměřuje na otázky migrace a bezpečnosti se zvláštním důrazem na boj proti drogám, které putují přes ostrov.  

DR má tradiční historické vztahy se Španělskem vzhledem ke svému hispánskému dědictví, což v mnoha případech usnadňuje sbližování politických hledisek. V DR žije více než 26 000 Španělů a existuje zde velký počet společností vlastněných rodinami španělského původu. Mezi DR a Španělskem existuje významná obchodní výměna, která činí ze Španělska největšího evropského exportéra do DR. Španělsko je zároveň 3. největším investorem v DR se souhrnnými investicemi v hodnotě téměř 2 mld. EUR. Investuje zejména do turistického sektoru.

  V r. 2018 DR navázala diplomatické vztahy s Čínou a přerušila veškeré diplomatické vztahy s Tchaj-wanem. V posledních letech dochází k rozvoji těchto vztahů i přesto, že od r. 2020 čínská vláda nemůže mít v DR investice ve strategických sektorech, jako jsou telekomunikace, přístavy a letiště. 

Dochází k posílení vztahů s Indií, což odráží rostoucí trend obchodní výměny mezi oběma zeměmi. DR do Indie vyváží zlato. Indie vidí potenciál zejména v oblasti exportu léčiv a zdravotnických služeb do DR.

Invazi Ruska na Ukrajinu DR hned v počátku odsoudila jako jednostrannou vojenskou agresi porušující základní normu mírového soužití mezi národy. Od počátku stojí DR jasně na straně demokratických zemí světa a v tomto směru i podporuje všechny navržené iniciativy v mezinárodních organizacích. 

EU a DR mají vynikající vztahy od roku 1989, kdy DR přistoupila k dohodě z Cotonou o sblížení mezi EU a africkými, karibskými a tichomořskými státy. Spolu s Dohodou o hospodářském přidružení EU-CARIFORUM podepsané v roce 2008 představuje Společná strategie partnerství EU-Karibik rámec vztahů mezi dvěma regiony tím, že poskytuje prostor pro stále intenzivnější dialog a spolupráci. Základem vzájemných vztahů je vzájemný závazek k hodnotám demokracie, dodržování lidských práv, ochrany životního prostředí a důležitosti spolupráce při společném řešení současných výzev. Od r. 2021 je v platnosti nový víceletý finanční rámec na období 2021–2027. Za posledních 30 let obdržela DR od EU více než 2 mld. EUR na podporu Národního plánu rozvoje (PND). Programy jsou zaměřeny zejména na posílení institucí, reformu veřejných financí, odborné technické vzdělávání, boj proti násilí na ženách, boj proti organizovanému zločinu, drogám a obchodování s lidmi. EU má v Santo Domingo Delegaci EU a 5 ambasád členských států.

1.3. Obyvatelstvo

Dominikánská republika má celkem 11,2 milionů obyvatel s průměrným ročním přírůstkem 1,1 %.

Hustota zalidnění je 211 obyv./km2.

Národnostní složení: 70,4 % míšenci (mesticové, mulati), 15.8 % afroamerický původ, 13,5 % běloši, 0,3 % ostatní

Náboženské složení: 47,8 % římskokatolické, 21,3 % protestantské, 28 % ateismus, 2,2 % jiné, 0,7 % neuvedeno

Úředním jazykem je španělština. Je možné se dohovořit také anglicky, případně francouzsky.

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

Dominikánská republika se profiluje jako ekonomicky otevřená země, která podporuje volný obchod a představuje jednu z nejvyhledávanějších turistických destinací v Karibiku, největší ekonomiku v regionu a zemi se středními příjmy. DR zaznamenala v poslední dekádě výrazný ekonomický růst a před vypuknutím pandemie představovala jednu z nejrychleji rostoucích ekonomik s nízkou mírou inflace a nezaměstnanosti v region, přičemž po pandemii se jí podařilo její růst obnovita v r. 2021 vykazovala hospodářský růst o 12 %. V r. 2023 zaznamenala růst o 2.3 % a odhaduje se, že v r. 2024 poroste 4 %. DR se tedy může právem chlubit makroekonomickou stabilitou a silnou odolností vůči vnějším šokům. V minulém roce došlo k poklesu inflace na 4,7 % z 8 % v r. 2022. Inflační tlaky byly způsobené zejména výrazným zvýšením cen ropy a dalších důležitých surovin pro místní produkci, vysokými náklady na mezinárodní kontejnerovou dopravu a narušením dodavatelských řetězců.

Dominikánská ekonomika je úzce integrována do globální ekonomiky s koeficientem vnější otevřenosti 35 %. Jinými slovy, jde o ekonomiku, která silně závisí na mezinárodním obchodu, kapitálových tocích, remitencích a cestovním ruchu. V minulosti byla DR závislá na vývozu zemědělských komodit (zejména cukru, kakaa a kávy), ale v posledních 30 letech diverzifikovala svoji ekonomiku do oblasti služeb, průmyslu, zemědělství, těžby a obchodu. Nejsilnějším sektorem ekonomiky je sektor služeb, který představuje více než 60 % HDP, a v letech 2024 a 2025 se očekává jeho růst o 4 % ročně. Silný výkon je poháněn cestovním ruchem a příznivou relací s USA. DR exportuje hlavně zlato, doutníky, nikl, zdravotní zařízení, šperky, oblečení, obuv, kakao cukr. Export směřuje zejména do těchto zemí: USA, Haiti, Švýcarsko a Indie. Mezi importní komodity patří ropa, potraviny, bavlna a textilie, chemikálie a léčiva. Hlavními importními partnery jsou USA, Čína, Mexiko a Brazílie. Saldo obchodní bilance je dlouhodobě negativní. V posledních letech dochází k výraznému nárůstu remitencí zasíláných do DR. V r. 2023 byly do DR zaslány remitence ve výši 10,1 mld. USD, což je sice ve srovnání s předchozím rokem o 0,2 mld. USD více. Remitence pochází z 84,2 % z USA, následuje Španělsko (5,9 %), Haiti (1,3 %), Itálie (0,8 %) a ostatní země. Remitence jsou společně s cestovním ruchem nejdynamičtějším sektorem dominikánské ekonomiky.

Ukazatel 20212022202320242025
Růst HDP (%) 12,284,882,344
HDP/obyv. (USD/PPP) 1973021930230402436025620
Inflace (%) 8,248,814,794,14,1
Nezaměstnanost (%) 7,104,805,505,805,80
Export zboží (mld. USD) 12,48613,77712,95213,30814,354
Import zboží (mld. USD) 24,28230,74328,6928,83829,793
Saldo obchodní bilance (mld. USD) -11,796-16,966-15,738-15,53-15,438
Průmyslová produkce (% změna) N/AN/AN/AN/AN/A
Populace (mil.) 11,1211,2311,3311,4311,53
Konkurenceschopnost N/AN/AN/AN/AN/A
Exportní riziko OECD 4/74/74/74/7N/A

Zdroj: EIU, OECD, IMD

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

Dominikánské republice se v posledních několika letech pomalu daří snižovat tlak, pod kterým jsou veřejné finance. Veřejný dluh se mírně snížil z 45,6 % HDP v r. 2022 na 45,5 % HDP v r. 2023. Bilance běžného účtu je dlouhodobě v deficitu. DR dlouhodobě usiluje o zvýšení vládních příjmů díky účinnějšímu výběru daní a cel. Ratingová agentura Standard & Poor’s nedávno pozitivně zhodnotila řízení veřejného dluhu a potvrdila stabilní rating „BB“. Stejně tak agentury Moody’s a Fitch v roce 2023 zlepšily výhled ze stabilního na pozitivní.

Na státní rozpočet mají velký dopad rozsáhlé vládní dotace, např. na pohonné hmoty a elektřinu.

Veřejné finance 2023
Saldo státního rozpočtu (% HDP) -4,10
Veřejný dluh (% HDP) 59,10
Bilance běžného účtu (mld. USD) -4,534
Daně 2024
PO 25 %
FO 0-25 %
DPH 18 %

2.3. Bankovní systém

Měnový a bankovní systém je regulován měnovým a finančním zákonem č. 183-02. V čele bankovního systému Dominikánské republiky je centrální banka (Banco Central de la República Dominicana), která byla založená 9. října 1947 a reguluje měnový systém v zemi. Bankovní systém poskytuje standardní bankovní služby a zahrnuje komerční banky, hypoteční banky, spořitelny, půjčkové ústavy a rozvojové banky. Hlavním zdrojem financování soukromého sektoru jsou komerční a hypoteční banky, které poskytují obvykle úvěry krátkodobé, střednědobé idlouhodobé pro stavební a turistický sektor. Spořitelní a půjčkové ústavy umožňují získat i dlouhodobé úvěry na bydlení. Rozvojové banky státní i soukromé nabízejí úvěry zejména pro financování projektů prioritních odvětví, jako je zemědělství, turistika, průmysl, doprava a služby. V DR funguje také systém multibank, schopných poskytnout všechny služby komerční, hypoteční i služby rozvojových bank.  

Vládní bankovní instituce: Banco Central de la República Dominicana, Banco Agricola de la Republica Dominicana, Banco Nacional de las Exportaciones  

Nevládní bankovní instituce: Banreservas – největší a nejlépe hodnocená banka v DR. Za úspěchem Banreservas částečně stojí to, že státní zaměstnanci musí mít účet u této banky, aby mohli dostávat výplatu. Banka byla také využívána k distribuci plateb vládní sociální podpory během pandemie. Banco Popular Dominicano – provozuje největší síť bank v DR a zaměřuje se na finanční řešení, úspory, půjčky občanům a pojištění Banco BHD León- jedna z největších bank se vedle služeb občanům zaměřuje také na služby pro malé a střední podniky. Tyto tři největší banky drží 70,5 % celkových aktiv.

Mezi další významné banky se řadí: Banco Vimenca, Scofiabank, Banco Unión, Citibank, Banco Múltiple Activo Dominicana, Banco Caribe, Banko BDI, Bellbank, Banesco, Bancamérica

Nejčastěji využívané formy platby jsou platba v hotovosti, dodavatelským úvěrem a dokumentární akreditivy a inkasa.

2.4. Daňový systém

Zdanění v Dominikánské republice se řídí zákonem č. 11-92 ze dne 31. května 1992, běžně známým jako Daňový zákon (Código Tributario) a jeho dodatky. Daně vybírá Úřad pro vnitřní příjmy (Dirección General de Impuestos Internos nebo DGII). Dominikánské daňové právo je primárně teritoriální. Veškeré příjmy z pracovních nebo podnikatelských činností v DR jsou zdanitelné bez ohledu na to, zda je tato osoba dominikánským občanem nebo cizincem s dlouhodobým pobytem v DR. Příjmy plynoucí z práce vykonávané mimo DR ať už dominikánskými občany nebo cizinci s dlouhodobým pobytem v DR nepodléhají dani. Výjimkou ze zásady teritoriality představují příjmy z finančních investic v zahraničí (akcie, dluhopisy aj.) ze kterých se musí odvádět daně v DR. Daň z příjmu fyzických osob se odvíjí od ročního příjmu a je rozdělená do stupnice se čtyřmi úrovněmi zdanění 0 %, 15 %, 20 %, 25 %.  

Daň z příjmu právnických osob je stanovena jako paušální 25 % daň z čistého zdanitelného příjmu (čl. 297). Všechny právnické osoby musí každý rok nejpozději do 30. dubna podat daňové přiznání. Kapitálové zisky jsou definovány jako rozdíl mezi prodejní cenou aktiva a pořizovací cenou očištěnou o inflaci (čl. 289). Kapitálové zisky jsou daněny jako běžný příjem. Dále je v zemi stanovena daň z transferu průmyslového zboží a služeb (ITBIS), která je stanovena na 18 %. ITBIS je daň z přidané hodnoty, která se používá na dovoz většiny zboží a služeb (č. 335). Existuje mnoho osvobození od daně z ITBIS (č. 342 a 343), mezi které patří např. exportované zboží, základní potraviny, léky, palivo, hnojiva, knihy a časopisy, vzdělávací materiály, finanční služby, přepravní služby, pronájem domů, vzdělávací a kulturní služby. Selektivní spotřební daň se vztahuje na koupi nebo dovoz určitého zboží a služeb (č. 361 a 375) zahrnující např. motorová vozidla, zbraně, tabákové výrobky, alkoholické výrobky, šperky, elektronické produkty aj. konkrétní sazby se liší v závislosti na druhu zboží (5-80 %).

3. Obchod a investice

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy s ČR

Obchodní výměna mezi ČR a DR pomalu roste. V r. 2023 bylo exportováno do DR zboží v hodnotě 0,35 mld. CZK. Importováno do ČR bylo zboží v hodnotě 0,52 mld. CZK. 


20192020202120222023
Import z ČR (mld. CZK) 0,120,150,200,210,35
Export do ČR (mld. CZK) 0,430,400,460,480,52
Saldo s ČR (mld. CZK) 0,300,250,260,260,16

Zdroj: ČSÚ

TOP 5 položek importu z ČR

SITC 3Název zbožíHodnota (mil. CZK)Podíl z celku (%)
581Trubky, potrubí a hadice z hmot plastických104,6829,82
893Předměty z hmot plastických j. n.53,0315,11
611Kůže44,1012,56
665Zboží skleněné19,685,61
642Papír, lepenka řezané na určitý rozměr, tvar, výrobky16,014,56

Zdroj: ČSÚ

TOP 5 položek exportu do ČR

SITC 3Název zbožíHodnota (mil. CZK)Podíl z celku (%)
872Zařízení, přístroje pro účely lékařské, veterinární ap.163,3831,42
541Léčiva, výr. farmaceut. (ne antibiotika, hormony ap.)125,4624,13
112Nápoje alkoholické65,8312,66
122Tabák zpracovaný, obsahující i náhražky tabákové41,397,96
057Ovoce a ořechy (ne olejnaté) čerstvé, sušené20,763,99

Zdroj: ČSÚ

Obchodní vztahy s EU

EU je druhým nejdůležitějším obchodním partnerem DR a představuje přibližně 10 % celkového zahraničního obchodu této země. Import z EU se v roce 2023 zvýšil na 2,8 mld. EUR a export do EU v r. 2022 mírně klesl na hodnotu 1,2 mld. EUR. Saldo obchodní bilance s EU je negativní. 


20192020202120222023
Import z EU (mil. EUR) 1965,181621,202156,322727,762863,57
Export do EU (mil. EUR) 935,10900,191107,861416,111221,09
Saldo s EU (mil. EUR) -1030,08-721,01-1048,47-1311,65-1642,47

Zdroj: Evropská komise

Obchodní vztahy se zeměmi mimo EU

Dlouhodobou charakteristikou dominikánské ekonomiky negativní obchodní bilance. V roce 2023 došlo k poklesu exportu do i importu ze zemí mimo EU oproti předchozímu roku.


20192020202120222023
Import ze zemí mimo EU (mil. EUR) 16782,5314200,9220304,5325709,5123674,68
Export do zemí mimo EU (mil. EUR) 9418,158629,0610441,6911327,6210759,51
Saldo se zeměmi mimo EU (mil. EUR) -7364,38-5571,86-9862,83-14381,90-12915,18

Zdroj: EIU, Eurostat

3.2. Přímé zahraniční investice

DR je jedním z hlavních příjemců přímých zahraničních investic v regionu Střední Ameriky a Karibiku. DR je atraktivní destinací pro zahraniční investory, kterým nabízí motivační pobídky, například v podobě daňových vyjímek. Podle statistik dominikánské centrální banky přilákala DR v r. 2023 PZI v celkové hodnotě 4,3 mld. USD, což je o 12 % více, než v předchozím roku . PZI míří hlavně do odvětví cestovního ruchu, energetiky , těžby a obchodu a průmyslu. Téměř čtvrtina všech přímých zahraničních investic pochází z USA, následují investice z Kanady, Brazílie a Španělska.

Zákon o zahraničních investicích č. 16-95 stanoví, že neomezené zahraniční investice jsou povoleny ve všech odvětvích, s několika výjimkami pro nebezpečné materiály nebo materiály související s národní bezpečností.

Investice v DR jsou směřovány a podporovány zejména v rozvojových zónách volného obchodu. V roce 2023 hodnota vývozu ze zón volného obchodu dosáhla 8,06 miliardy USD. Vývoz ze zón představuje 70 % celkového vývozu země. V čele vývozu ze zón jsou zdravotnické potřeby, které představují 31,3 % vývozu zón. Ze zón se také vyváží kovové a plastové výrobky, tabák, oděvy , šperky, elektronika a obuv. Pobídky pro investory zahrnují osvobození od daně z příjmu, osvobození od daně z prodeje, osvobození od dovozních cel.  Zóny nacházející se v jedné ze sedmi provincií podél dominikánsko-haitské hranice využívají pobídky po dobu 30 let, zatímco ostatní po dobu 15 let. 

Země zveřejňuje investičního průvodce, kde definuje oblasti nejen vhodné pro investice, ale uvádí také informace, jak postupovat při vstupu na trh, případně při založení pobočky. Průvodce je dostupný na: https://prodominicana.gob.do/Documentos/Guia_de_Inversion_%20RD_en_Espanol.pdf

3.3. FTA a smlouvy

Smlouvy s EU

Dominikánská republika je členem mnoha dohod o volném obchodu. Mezi nejdůležitější se řadí DR-CAFTA. Dne 15. října 2008 byla podepsána a v roce 2009 schválena dominikánským parlamentem Dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a zeměmi CARIFORA, tzv. dohoda EPA. V zemi existuje více než 50 zón volného obchodu „Zonas Francas“. V těchto zónách stále aktivně působí více než 500 společností, které po dobu 15 let využívají různých daňových úlev.

Smlouvy s ČR

Dominikánská republika nemá uzavřenou žádnou bilaterální dohodu s ČR.

3.4. Rozvojová spolupráce

Dominikánská republika nepředstavuje prioritní zemi zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

3.5. Perspektivní obory (MOP)

Dominikánská republika není do MOP zahrnuta. Pro zájemce obchodování s karibskou oblastí, může být Dominikánská republika velmi zajímavým trhem. Země podporuje volný obchod a snaží se o maximální rozvoj zahraničního obchodu, např. poměrně přehlednou legislativou a příznivými podmínkami pro zahraniční investory. Vytváří také zahraniční platformy a organizuje podpůrné konzultace na svých zastupitelských úřadech.

Navzdory všem vládním snahám se ale země stále potýká s poměrně vysokou mírou korupce a je proto dobré navázat korektní kontakty s dominikánskými partnery a věnovat pozornost všem detailům obchodní smlouvy, kvalitu partnera a jeho zázemí a finanční možnosti. Je doporučeno využívat služeb místních renomovaných právních a poradenských kanceláří.

Pro české exportéry nabízí Dominikánská republika uplatnění převážně v oblasti dovozu tradičních českých potravinářských a průmyslových produktů a značek, zapojení se do rozvoje a obnovy energetické infrastruktury nebo investic do turistického ruchu či zdravotnictví.

4. Kultura obchodního jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

Pro navázání dobrého vztahu s obchodními partnery v Dominikánské republice je podstatná dobrá znalost španělštiny. V obchodním styku se očekává formálnost, a to i přes to, že Dominikánci jsou velmi vstřícní a přátelští.

4.2. Oslovení

První kontakt je poměrně formální a vždy se používá vykání. Oslovuje se akademickým titulem, případně funkcí. V Dominikánské republice se používají dvě příjmení – první po otci, druhé po matce. V obchodním styku lze k oslovení využívat pouze první z nich, tzn. po otci. Velmi brzy se ale přechází k tykání a používání oslovení pouze křestním jménem.

4.3. Obchodní schůzka

Sjednání schůzky probíhá nejčastěji telefonicky nebo emailem. Od zahraničního partnera se očekává dochvilnost a maximální profesionalita. Na jednání se doporučuje přinést malou pozornost pro dominikánského partnera, nedoporučuje se používat černou a fialovou barvu (barvy smutku). Za dominikánskou stranu se obvykle účastní minimálně dvě osoby, stejné složení vyjednávacího týmu se doporučuje i na straně dodavatele. Oblečení a celkový vzhled hovoří o společenském postavení, na jednání se očekává formální kvalitní oděv, kravata a oblek u pánů není nutný.

Průběh jednání se obvykle neliší průběhem od evropského způsobu s tím rozdílem, že Dominikánci jsou velmi otevření a je přirozené klást otázky na osobní život a rodinu již prvním setkání. Stejný zájem se očekává také od obchodního partnera. Současně by měl být zachován přímý oční kontakt. Vizitky se předávají bez formální rituálu, je vhodné uložit je do vizitkového boxu. Je normální, že schůzka může být přerušována, případně hovoří více osob současně.

Když obyvatelé Dominikánské republiky mluví, často stojí ve vzdálenosti méně než půl metru od svého partnera. Jakýkoliv krok zpět může být považován za nezdvořilost a neochotu pokračovat v rozhovoru. Lidé, kteří spolu mluví, se často dotýkají jeden druhého, bez ohledu na pohlaví. 

Kontakt s dominikánskou stranou je nutné udržovat pravidelně, doporučuje se pokud možno osobně.

4.4. Komunikace

Podobně jako v jiných zemích Latinské Ameriky doporučujeme komunikovat ve španělštině bez tlumočníka. Jakákoliv jednání je vhodné zahájit osobním setkáním a následně pravidelně s obchodním partnerem udržovat kontakt, pokud možno doplněný občasnými osobními setkáními. Dominikánci jsou velmi vřelí, lze tedy očekávat při podání ruky také polibek na tvář a rozhodně intenzivní oční kontakt, který vyjadřuje respekt. Komunikace je otevřená, hlavním tématem je rodina a vše s ní související.

4.5. Doporučení

Při obchodních jednáních je vždy ve výhodě zahraniční partner, který je schopen jednat ve španělštině. Jednání v angličtině je často možné, nikdy však není tak efektivní a srdečné.  Pro úspěch obchodu je nutná osobní přítomnost obchodníka v teritoriu nebo místního zástupce. Obchody uzavírané faxem nebo emailem nejsou brány příliš v potaz. Pro problematiku právní, poradenství v investicích a nemovitostech, daních, clech aj. se doporučuje využít místních odborných společností.  Důraz je kladen na vzhled partnera a jeho osobní hygienu. Vnímání času v Latinské Americe je volnější než v Evropě, znatelné zejména u státních institucí. Na soukromou oslavu je nezdvořilé se dostavit v indikovanou hodinu, ale je vhodné přijít o něco později.

4.6. Státní svátky

1.1. Nový rok

6.1. Tři králové

21.1. Den Paní Marie Altagracia

26.1. výročí Juan Pablo Durte

27.2. Den nezávislosti

březen-duben Velikonoce, Velký pátek

1.5. Svátek práce

květen-červen Boží tělo

16.8. Den obnovení státnosti

24.9. Den Panny Marie Milostné

6.11. Den Ústavy

25.12. Vánoce

5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

Dominikánský trh je pro české exportéry velmi zajímavý i přesto, že se jedná o trh relativně malý, a to jak počtem obyvatelstva, tak rozlohou. Největším zdrojem příjmů pro národní hospodářství a tvorbu HDP představuje turistika a na ní navazující odvětví a dále zejména odvětví komunikací a volné zóny.  

Pro úspěšný vstup na dominikánský trh je nutný místní zástupce, který jednak zná klientelu v oboru a také místní mentalitu a zvyklosti, které se ve větší míře neliší od ostatních zemí Latinské Ameriky. Pro kvalitní zpracování trhu je nutná distribuční sít, organizovaná s pomocí místního zástupce.  

V DR se nenachází velvyslanectví ČR a tato relace se obchodně rozvíjí na bázi přímých kontaktů českých exportérů s dominikánskými partnery, za účasti některých tradičních obchodních zástupců. Prvotní kontakt lze navázat skrze Obchodní komoru v Santo Domingo (https://www.camarasantodomingo.do).    

Každý dovozce musí dodržovat dominikánské právní předpisy. Pro základní orientaci naleznete informace na webových stránkách celního úřadu (https://www.aduanas.gob.do/)  

Zahraniční investice se řídí zákonem č. 16-95 z r. 1995. Více informací o investicích v DR lze nalézt na webových stránkách ProDominicana (https://prodominicana.gob.do).

5.2. Formy a podmínky působení na trhu

Platba neodvolatelným a potvrzeným akreditivem otevřeným u české banky v ČR, příp. s odloženou splatností podle druhu obchodovaného zboží, je zcela obvyklou a praktikovanou platební podmínkou na dominikánském trhu. Doporučuje se maximální obezřetnost při výběru obchodního partnera a poskytování úvěrů, a tedy vyšší forma zajištění devizové návratnosti realizovaných dodávek zboží i služeb. U dodávek investičního zboží na úvěr se doporučuje zajištění splatnosti bankovní zárukou nebo bankovním avalem, úhrada akontace 5–30 % hodnoty dodávky a kupní smlouvy se zástavním právem až do úplného zaplacení dovozcem. Při dodávkách zboží podléhajícího rychlé zkáze nebo sezónního se doporučuje platba předem.  

Platební morálka dominikánských partnerů je dobrá, přesto však je třeba počítat s určitými rysy specifickými pro geografickou polohu země, klimatické podmínky a z toho vyplývající mentalitu, kdy kvalita a hlavně včasnost prováděných poukazů neodpovídá vždy kontrahovaným podmínkám a evropským zvyklostem.  

Obchodní spory vzniklé v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů jsou řešeny obchodním soudem, obvykle u regionálních obchodních komor. Pro jejich řešení je nutné využít služeb místních advokátních kanceláří autorizovaných zastupováním zahraničních i místních společností ve veškerých obchodních sporech.

5.3. Marketing a komunikace

Při zadávání propagačních, marketingových, inzertních aj. reklamních akcí se doporučuje využívat služeb specializovaných agentur v Dominikánské republice, které ve spolupráci s místním zástupcem mohou volit operativně optimální formy působení na trh a efektivnost vložených prostředků na propagaci. Mezi vyhlášené reklamní agentury patří například 3Lemon, Paurmedia, GrupoAro.

Pro reklamu se využívají všechny klasické formy propagace v podnikatelské sféře a ve značné míře se využívají i hromadné sdělovací prostředky. Odvětví telekomunikací je v DR na vysoké úrovni a pracuje s novými moderními špičkovými technologiemi, především z UDS. Propagační služby v DR jsou realizovány prostřednictvím specializovaných agentur. Obchodní korespondenci je nutno vést ve španělštině, v krajním případě v angličtině, stejně jako katalogy, prospekty a další propagační tiskový a inzertní materiál.

Nejsledovanějšími kanály jsou Color Visión (Canal 9), Circuito Independencia a Canal 6. Nejčtenějšími novinami jsou Listín Diario, známé noviny jsou take Diario Libre a El Caribe. V Dominikánské republice jsou telekomunikace na vysoké úrovni, internet je běžně dostupný a obyvatelé využívají sociální sítě.

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Dominikánská republika posílila práva na ochranu duševního vlastnictví reformou v r. 2000 a má poměrně širokou legislativu na ochranu autorských práv a průmyslového vlastnictví a regulatorní rámec pro ochranu patentů, obchodních značek, obchodního jména a průmyslových vzorů. Modernizací obchodně právního rámce plní své závazky vyplývající z členství ve WTO (TRIPS – Trade Related Aspects of Intellectual Property).  Výzvu může představovat omezenější vymahatelnost práva oproti standartům EU. Od roku 2003 se Dominikánská republika nachází na zvláštním seznamu 301 pro závažné nedostatky v oblasti práv duševního vlastnictví. Prezident Abinader usiluje o vyškrtutní Dominikánské republiky z tohoto seznamu.

Článek 8 dominikánské ústavy stanovuje za základní lidské právo uznávání a ochranu vlastnických práv na vědecká, umělecká a literární díla.  

Ochrana autorských práv je zajištěna Zákonem  č. 32-86 o právech duševního vlastnictví, který odpovídá článkům Univerzální konvence o právech duševního vlastnictví, jehož je DR členem. Autorská práva je nutno registrovat na National Office of Copyright (ONDA). DR ratifikovala následující mezinárodní dohody v této oblasti, a to v r. 1886 Bernská konvence o ochraně literární a uměleckých děl, v r. 1952.  

Univerzální konvence o autorských právech, v r. 1961 Římská konvence o ochraně umělců, producentů gramofonových nahrávek a radiového vysílání, v r. 1996 WIPO dohoda o autorských právech a WIPO dohoda o konání a gramofonových produkcích.

5.5. Trh veřejných zakázek

Veřejné zakázky jsou na dominikánském trhu zadávány formou mezinárodních a národních licitací, vypisovaných oborovými ministerstvy a státními institucemi na základě Zákona o kontraktaci, který vyžaduje především transparentní průběh, jakož i objektivní hodnocení jejich výsledku. Režim zadávání veřejných zakázek upřednostňuje u některých oborů firmy národní, které mohou cenově konkurovat zahraničním dodavatelům, splňují technické parametry vyhlašovaných projektů a vytvářejí nová pracovní místa pro dominikánské pracovníky. Přesto však tento režim umožňuje zahraničním společnostem 50 % participaci na investičních projektech obecně a ve vybraných případech, kdy není dominikánský dodavatel schopen participace druhých 50 %, zvyšuje se pro zahraniční firmy podíl až na 70 %.  

Veřejné zakázky jsou vypisovány zejména v odvětví stavebnictví, při výstavbě a rekonstrukci silniční a železniční infrastruktury, sektoru komunikací a těžebního průmyslu (hornictví). Téměř vždy se pro participaci v těchto veřejných zakázkách vyžaduje dominikánská zastupitelská firma zahraničního výrobce nebo exportéra. Možnost získání včasných informací o tendrech ještě před publikací podmínek je značně omezena z důvodu neexistence zastoupení ČR v zemi. Limitujícím faktorem je také to, že ČR není členem Meziamerické rozvojové banky, která se podílí ve značném rozsahu na vládních rozvojových projektech DR. Více informací o veřejných zakázkách lze najít na webových stránkách https://comunidad.comprasdominicana.gob.do.

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

Platba neodvolatelným a potvrzeným akreditivem otevřeným u české banky v ČR, příp. s odloženou splatností podle druhu obchodovaného zboží, je zcela obvyklou a praktikovanou platební podmínkou na dominikánském trhu. Doporučuje se maximální obezřetnost při výběru obchodního partnera a poskytování úvěrů, a tedy vyšší forma zajištění devizové návratnosti realizovaných dodávek zboží i služeb. U dodávek investičního zboží na úvěr se doporučuje zajištění splatnosti bankovní zárukou nebo bankovním avalem, úhrada akontace 5–30 % hodnoty dodávky a kupní smlouvy se zástavním právem až do úplného zaplacení dovozcem. Při dodávkách zboží podléhajícího rychlé zkáze nebo sezónního se doporučuje platba předem.  

Platební morálka dominikánských partnerů je dobrá, přesto však je třeba počítat s určitými rysy specifickými pro geografickou polohu země, klimatické podmínky a z toho vyplývající mentalitu, kdy kvalita a hlavně včasnost prováděných poukazů neodpovídá vždy kontrahovaným podmínkám a evropským zvyklostem.  

Obchodní spory vzniklé v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů jsou řešeny obchodním soudem, obvykle u regionálních obchodních komor. Pro jejich řešení je nutné využít služeb místních advokátních kanceláří autorizovaných zastupováním zahraničních i místních společností ve veškerých obchodních sporech.

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Podmínky pro vstup do Dominikánské republiky je vhodné si ověřit na Velvyslanectví DR ve Vídni, Prinz Eugen Strasse 18/1/33, 1040 Wien, tel. +43 1 5058555, embajada@embrepdom.at.  

Čeští občané nepotřebují víza ke vstupu na dobu nepřesahující 120 dní (4 měsíce). Pro pobyty nad 30 dní je třeba žádat o prodloužení pobytu až na 120 dní na úřadě Dirección General de Migración. Od dubna 2018 zanikla povinnost zakoupit turistickou kartu, tato je již zahrnuta v ceně letenky. Při vstupu do země je nutno sdělit imigračnímu úředníkovi účel a předpokládané trvání doby pobytu. Peníze je nutné měnit pouze v komerčních bankách a certifikovaných směnárnách. Při odjezdu ze země není dovoleno vyvážet v hotovosti více než 10 000 USD, či ekvivalent této částky v jiné měně.  

Cenné věci ponechané v autě bez dozoru na pláži či veřejném místě mohou být odcizeny. Zvyšuje se počet vloupání do soukromých rezidencí. Některá letoviska zaznamenala zvýšení počtu případů přepadení. Velká letoviska se soukromou ochrankou jsou však naprosto bezpečná.  

Taxislužba je poměrně levná a bezpečná. K dopravě mezi městy je možno použít síť spolehlivých a poměrně levných soukromých dopravců.  

Turistická policie je vždy ochotná pomoci v případných potížích, kromě španělštiny většinou ovládá i angličtinu.  Pro zapůjčení vozidla je vyžadován mezinárodní řidičský průkaz.

5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

Občané ČR, kteří mají zájem pracovat v DR, musí mít platné pracovní vízum a osvědčení Ministerstva práce Dominikánské republiky, v němž se uvádí, že společnost splňuje požadavky na nábor daného pracovníka.  

Dominikánský zákoník práce čl. 16-92 upřesňuje, jakým způsobem mohou být cizinci najímáni. Zákon č. 285-04 o migraci, se mimo jiné zabývá i právní situací cizinců vykonávající práci v DR.

5.9. Veletrhy a akce

V Santo Domingu bývá pravidelně organizována karibská turistická burza (Bolsa Turística del Caribe), která může zaujmout podnikatele v turistice pro celou Karibskou oblast.

Pro podnikatele v potravinářství a zemědělství je pravidelně v květnu pořádán veletrh Feria Agroalimentaria.

6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Velvyslanectví ČR v Havaně

Ave. Kohly, No. 259, e/ 41 y 43

Nuevo Vedado la Habana, Cuba

Telefon:(+53) 78833201,78833467, Fax (+53) 78833596

Email: havana@embassy.mzv.cz

Webové stránky: https://mzv.gov.cz/havana

Obchodně-ekonomický úsek: havana.commerce@mzv.gov.cz

Facebook: facebook.com/EmbajadaChecaLaHabana

Teritoriální působnost: Kuba, Bahamy, Dominikánská republika, Haiti

 

Honorární generální konzulát

vedoucí úřadu: José Ramón Brea Gonzáles

asistentka konzula: Gina Victoriano

Ave. Anacaona No. 5, Mirador Sur, Santo Domingo

Telefon + 1809 685 69 00, Fax + 1809 221 56 07

email: santodomingo@honorary.mzv.cz

6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

Pohotovostní číslo 911

Hasiči 809-6822000

Národní policie 809-6823151

Červený kříž 809-6823792

Civilní obrana 809-6893898

Státní elektrická společnost 809-5351100

Tecni-taxi 5672010

Transporte turístico – taxi 809-4221330

Stížnosti a reklamace 809-4125045

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.micm.gob.do

Ministerstvo zahraničních věcí, www.mirex.gob.do  

Ministerstvo zemědělství, www.agricultura.gob.do

Ministerstvo kultury, www.cultura.gob.do

Ministerstvo hospodářství, plánování a rozvoje, www.economia.gob.do

Ministerstvo obrany, www.mide.gob.do

Ministerstvo veřejných prací, www.mopc.gob.do

Ministerstvo turismu, www.mitur.gob.do

Základní údaje o zemi a turismu, www.godominicanrepublic.com/es/

Exportní volné zóny, www.cnzfe.gov.do

Obchodní komora Santo Domingo, www.camarasantodomingo.do

Export a investice, www.prodominicana.gob.do/

Centrální banka, www.bancentra.gov.do

Celní správa, www.aduanas.gob.do

Daňový a finanční úřad, www.dgii.gov.do

Doporučujeme