Dominikánská republika

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Základní údaje
Hlavní město Santo Domingo
Počet obyvatel 10,9 mil.
Jazyk španělština
Náboženství římskokatolické (47,8 %), protestantské (21,3 %), ateismus (28 %), další (2,9 %)
Státní zřízení prezidentská republika
Hlava státu Luis Rodolfo Abinader Corona
Hlava vlády Luis Rodolfo Abinader Corona
Název měny Dominikánské peso (DOP)
Cestování
Časový posun – 6 hodin
Kontakty ZÚ
Velvyslanec Mgr. Petr Kaván
Ekonomický úsek Ing. Eliška Carreazo Cuadro
Konzulární úsek Mgr. Eliška Kubánková
CzechTrade ne
Czechinvest ne
Ekonomika 2021
Nominální HDP (mld. USD) 219,4
Hospodářský růst (%) 12
Inflace (%) 8,2
Nezaměstnanost (%) 7

Dominikánská republika (DR) je zastupitelskou demokracií s
oddělenou výkonnou, zákonodárnou a soudní mocí. Jedná se o prezidentskou republiku,
prezident je hlavou státu i vlády. Prezidentem země je Luis Rodolfo Abinader
Corona reprezentující Moderní revoluční stranu PRM. Země vykazuje politickou
stabilitu. DR zaznamenala v posledních dvou dekádách výrazný ekonomický růst,
který byl jen nakrátko přerušen pandemií koronaviru. V letech 1993 až 2019
dosáhla růstu HDP v průměru 5,3 % ročně, nicméně v r. 2020 došlo
vlivem pandemie koronaviru k propadu HDP o 6,6 %. DR se však z krize dokázala rychle vymanit
a v r. 2021 vykazovala hospodářský růst o 12 %, což představuje
jednu z nejvyšších úrovní v Latinské Americe a karibské oblasti. Odhaduje se, že dominikánská
ekonomika v r. 2022 poroste o 6,1 %. Dominikánská ekonomika je úzce
integrována do globální ekonomiky s koeficientem vnější otevřenosti 35 %. Jde o
ekonomiku, která silně závisí na mezinárodním obchodu, kapitálových tocích,
převodech peněz a cestovním ruchu. Hlavní podíl na HDP tvoří služby s více než
60 %, následně průmysl s 24 % a nejmenší podíl zaujímá zemědělství s 5,6 %. Inflace se v roce 2021 pohybovala okolo 8 %,
nezaměstnanost je na úrovni 7 %. Remitence a cestovní ruch jsou hlavním
motorem dominikánské ekonomiky a významným zdrojem příjmů. V r. 2021
navštívilo DR celkem 5 milionů turistů a v r. 2022 se očekává až
7 milionů.  Vzhledem k příznivému
ekonomickému vývoji představuje DR aktuálně jednu z klíčových zemí Latinské Ameriky pro
rozvoj obchodní spolupráce. Pro české exportéry nabízí DR uplatnění převážně v
oblasti dovozu tradičních českých potravinářských a průmyslových produktů a značek,
zapojení se do rozvoje a obnovy energetické infrastruktury nebo investic do
turistického ruchu či zdravotnictví. Pro navázání dobrého vztahu s obchodními
partner v Dominikánské republice je podstatná dobrá znalost španělštiny. V obchodním styku se očekává
formálnost, a to i přes to, že Dominikánci
jsou velmi vstřícní a přátelští. Od
zahraničního partnera se očekává dochvilnost a maximální profesionalita.
Kontakt s dominikánskou stranou je nutné udržovat pravidelně, doporučuje se
pokud možno osobně.
 

Tato Souhrnná teritoriální informace je
zpracována pro zemi, která je tzv. přiakreditovaná. Informace je poskytovaná ve
zkráceném rozsahu.

Souhrnná teritoriální informace (STI) Dominikánská republika (292.03 KB)

1. Základní informace o teritoriu

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

Oficiální název státu: Dominikánská
repulika (República Dominicana)

Administrativně správní členění země:
31 provincií, 1 federální distrikt
Hlavní město: Santo Domingo
Dominikánská republika je
zastupitelskou demokracií s oddělenou výkonnou, zákonodárnou a soudní mocí.
Jedná se o prezidentskou republiku, prezident je hlavou státu i vlády.
Prezidentem země je Luis Rodolfo Abinader Corona (nar. 12. 7. 1967 v Santo Domingo)
reprezentující Moderní revoluční stranu PRM. Dominikánská republika má
dvoukomorový parlament (190 poslanců, 32 senátorů, členové obou komor jsou voleni
přímo). V zemi je platná ústava vyhlášena 28. 11. 1966, dodatek ústavy schválen
25. 7. 2002. Platí všeobecné hlasovací právo pro všechny občany starší 18ti
let.
 

Složení vlády:
Prezident republiky: Luis Rodolfo Abinader Corona

Viceprezidentka republiky: Raquel Peña
Ministr vnitra a policie: Jesús (Chú) Vásquez

Martínez
Ministr financí: Jochi Vicente

Ministryně bez portfeje: Geanilda Vásquez

Ministr strategických
projektů: Neney Cabrera
Ministr hospodářství, plánování a rozvoje: Miguel Ceara Hatton

Ministr zahraničních věcí: Roberto Alvarez
Ministr školství: Roberto Fulcar Encarnacion

Ministr práce: Luis Miguel De Camps
Ministr sportu a rekreace: Francisco Camacho

Ministr energetiky a dolů: Antonio Almonte

Ministr průmyslu a obchodu: Ito Bisonó
Ministr veřejných prací: Deligne Ascención Burgos

Ministr životního prostředí a přírodních zdrojů: Orlando Jorge Mera

Ministryně žen: Mayra Jiménez
Ministr veřejné správy: Darío Castillo Lugo

Správní ministr prezidentství: Jose Ignacio Paliza
 

Země vykazuje politickou stabilitu, negativním
faktorem je všudypřítomná vysoká míra korupce napříč politickým systémem.
Hlavní politickou silou je Moderní revoluční strana (Partido Revolucionario
Moderno, PRM) a hlavní opoziční stranou je Dominikánská osvobozenecká strana
(Partido de la Liberación Dominicana, PLD). Jak vládní strana, tak opozice se
charakterizují jako strany levého středu, z ideologického hlediska tak mezi
vládou a opozicí neexistuje významnější rozdíl. Kongresové, komunální a
prezidentské volby se konají každé čtyři roky. V roce 2020
došlo z důvodu pandemie k odložení prezidentských
a parlamentních voleb původně plánovaných na 17. května 2020. Volby
nakonec proběhly 5. července 2020, nový prezident se ujal funkce dne 16.
srpna 2020.

1.2. Zahraniční politika země

Zahraniční politika DR je z velké míry ovlivněna
geografií tohoto ostrovního státu. DR zaujímá dvě třetiny ostrova Hispaniola
patřícího k souostroví Velké Antily. Kromě sousedství s Haiti je DR sousedním
státem dalších ostrovů kulturně velmi odlišných. Nachází se v tradiční oblasti
vlivu USA a navzdory své karibské geografické poloze cítí svou přirozenou
příslušnost k oblasti Latinské Ameriky a zejména ke Střední Americe. DR přijala
v posledních dvou desetiletích pragmatický profil liberální ekonomiky a usiluje
o to, aby byla považována za vzor ve Střední Americe i v Karibiku. DR sdílí
ostrov s Haiti, společná hranice je dlouhá 360 kilometrů. Haiti je jednou z
nejchudších zemí na světě, se kterou DR vede historické konflikty způsobené
nelegální migrací a obrovským rozdílem v příjmech mezi těmito dvěma částmi
ostrova. Hranice je velmi porézní a lze ji jen obtížně kontrolovat. Prezident Abinader v březnu 2021
představil plán vystavět na hranici s Haiti dělící plot o délce 392 km
s cílem bojovat proti obchodování se zbraněmi a drogami a ilegální
migrací. Nestabilita,
kterou Haiti prochází, zejména
po vraždě prezidenta v červenci 2021, opakující se násilí, migrační
toky, problémy s pašeráctvím a výrazná nerovnováha obchodní výměny mezi oběma
zeměmi tvoří složitý dvoustranný vztah.
Zahraniční politika DR se vyznačuje výbornými vztahy s
USA, hlavním investorem a obchodním partnerem. Obchod s USA představuje 50 %
dominikánského zahraničního obchodu zejména díky dohodě o volném obchodu
DR-CAFTA, která zahrnuje volný obchod i s Kostarikou, Salvadorem, Guatemalou,
Hondurasem a Nikaraguou. Politická agenda obou zemí je převážně diktována z
Washingtonu a zaměřuje se na otázky migrace a bezpečnosti se zvláštním důrazem
na boj proti drogám, které putují přes ostrov.
DR má tradiční
historické vztahy se Španělskem vzhledem ke svému hispánskému dědictví, což v
mnoha případech usnadňuje sbližování politických hledisek. V DR žije více než
26 000 Španělů a existuje zde velký počet společností vlastněných rodinami
španělského původu. Mezi DR a Španělskem existuje významná obchodní výměna,
která činí ze Španělska největšího evropského exportéra do DR. Španělsko je zároveň
třetím největším zahraničním investorem v DR se souhrnnými investicemi
v hodnotě téměř 2 mld. EUR. Investuje zejména do turistického sektoru.
V dubnu 2018 DR navázala diplomatické vztahy s Čínou a
přerušila veškeré diplomatické vztahy s Tchaj-wanem. V posledních letech
dochází k rozvoji těchto vztahů i přesto, že od r. 2020 čínská vláda nemůže mít v DR investice
ve strategických sektorech, jako jsou telekomunikace, přístavy a letiště. Čína v době pandemie dodala DR vakcíny proti
koronaviru.
Evropská unie a
DR mají vynikající vztahy od roku 1989, kdy DR přistoupila k dohodě z Cotonou o
sblížení mezi EU a africkými, karibskými a tichomořskými státy. Spolu s Dohodou
o hospodářském přidružení EU-CARIFORUM podepsané v roce 2008 představuje
Společná strategie partnerství EU-Karibik rámec vztahů mezi dvěma regiony tím,
že poskytuje prostor pro stále intenzivnější dialog a spolupráci. Od r. 2021 je
v platnosti nový víceletý finanční rámec na období 2021–2027. Za
posledních 30 let obdržela DR od EU téměř 1 mld. EUR na podporu Národního plánu
rozvoje (PND). Programy jsou zaměřeny zejména na posílení institucí, reformu
veřejných financí, odborné technické vzdělávání, boj proti násilí na ženách,
boj proti organizovanému zločinu, drogám a obchodování s lidmi. EU má v Santo Domingo Delegaci EU a pět
stálých ambasád členských států.

1.3. Obyvatelstvo

Dominikánská republika má celkem 11 milionů obyvatel s průměrným ročním
přírůstkem 1,01 %.

Hustota zalidnění je 211 obyv./km2.

Národnostní složení: 70,4 % míšenci
(mesticové, mulati), 15.8 % afroamerický původ, 13,5 % běloši, 0,3 % ostatní

Náboženské složení: 47,8 %
římskokatolické, 21,3 % protestantské, 28 % ateismus, 2,2 % jiné, 0,7 % neuvedeno

Úředním jazykem je španělština. Je
možné se dohovořit také anglicky, případně francouzsky.

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

Dominikánská republika se profiluje jako ekonomicky
otevřená země, která podporuje volný obchod a představuje jednu z
nejvyhledávanějších turistických destinací v Karibiku, největší ekonomiku v
regionu a zemi se středními příjmy. DR zaznamenala v poslední dekádě výrazný
ekonomický růst
a před vypuknutím pandemie představovala jednu z nejrychleji rostoucích
ekonomik s nízkou mírou inflace a nezaměstnanosti v regionu. V letech 1993 až
2019 dosáhla růstu HDP
v průměru 5,3 % ročně, nicméně
v r. 2020 došlo vlivem pandemie
koronaviru k propadu HDP o 6,6 %. DR se však
z krize dokázala rychle vymanit a v r. 2021 vykazovala
hospodářský růst o 12 %, což představuje
jednu z nejvyšších úrovní v Latinské Americe a karibské oblasti. Odhaduje se, že
dominikánská ekonomika v r. 2022 poroste o 6,1 %. DR v posledních několika letech dosáhla významného
snížení nezaměstnanosti, a to z 8,8 % v roce 2012 na 7 % v roce 2021. Odhaduje se, že v r. 2022 nezaměstnanost ještě mírně
klesne. V posledních letech však dochází k nárůstu inflace. V r.
2019 ceny meziročně rostly o 1,8 %, kdežto v r. 2021 již inflace dosáhla
8,2 %. Inflační tlaky jsou způsobené zejména výrazným zvýšením cen ropy a
dalších důležitých surovin pro místní produkci, vysokými náklady na mezinárodní
kontejnerovou dopravu a narušením dodavatelských řetězců.

Dominikánská ekonomika je úzce integrována do globální
ekonomiky s koeficientem vnější otevřenosti 35 %. Jinými slovy, jde o
ekonomiku, která silně závisí na mezinárodním obchodu, kapitálových tocích,
převodech peněz a cestovním ruchu. V minulosti byla DR závislá na vývozu
zemědělských komodit (zejména cukru, kakaa a kávy), ale v
posledních 30 letech diverzifikovala svoji ekonomiku do oblasti služeb,
průmyslu, zemědělství, těžby a obchodu. Sektor služeb představuje více než 60 %
HDP, průmysl 24,2 % a zemědělství pouze 5,68 %. Silný výkon je poháněn
cestovním ruchem a příznivou relací s USA. DR exportuje hlavně zlato, doutníky,
nikl, zdravotní zařízení, šperky, oblečení, obuv, kakao cukr. Export směřuje
zejména do těchto zemí: USA, Haiti, Švýcarsko a Indie. Mezi importní komodity
patří ropa, potraviny, bavlna a textilie, chemikálie a léčiva. Hlavními
importními partnery jsou USA, Čína, Mexiko a Brazílie. Saldo obchodní bilance
je dlouhodobě negativní. V posledních
letech dochází k výraznému nárůstu remitencí zasílaných do DR. V r. 2021 došlo k nárůstu remitencí o
26,6 % oproti r. 2021. Jednalo se 10,4 mld USD, což je o 2,2 mld více než
v r. 2020. Remitence jsou společně s cestovním ruchem
nejdynamičtějším sektorem dominikánské ekonomiky

Ukazatel 2019 2020 2021 2022 2023
Růst HDP (%) 5,1 -6,6 12 6,1 4,5
HDP/obyv. (USD/PPP) 18 510,00 17 300,00 19 800,00 21 680,00 23 020,0
Inflace (%) 1,8 3,8 8,2 8,5 7,4
Nezaměstnanost (%) 6,3 7 7 6,5 6
Export zboží (mld. USD) 9,6 9,3 12,4 13,4 13,9
Import zboží (mld. USD) 20,9 16,3 23,2 27,2 28,6
Saldo obchodní bilance (mld. USD) -9,1 -6,8 -10,8 -13,8 -14,7
Průmyslová produkce (% změna) N/A N/A N/A N/A N/A
Populace (mil.) 10,7 10,9 11 11,1 11,2
Konkurenceschopnost N/A N/A N/A N/A N/A
Exportní riziko OECD 04.VII 04.VII 04.VII N/A N/A

Zdroj: EIU, OECD, IMD

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

Veřejné finance 2021
Saldo státního rozpočtu (% HDP) -2,7
Veřejný dluh (% HDP) 64,7
Bilance běžného účtu (mld. USD) -2
Daně 2022
PO N/A
FO N/A
DPH N/A

Z důvodu koronavirové krize jsou v DR pod tlakem veřejné
finance. Došlo ke zvýšení salda státního rozpočtu a veřejný dluh dosahuje
rekordní úrovně 64,7 %
HDP a hodnoty 47,6 mld.
dolarů. Bilance běžného účtu je v deficitu. DR dlouhodobě usiluje o zvýšení vládních
příjmů díky účinnějšímu výběru daní a cel. Velká míra zadluženosti bude
generovat silné fiskální tlaky v letech 2023 až 2026, kdy budou prováděny
platby za dluhovou službu ve výši téměř 20 000 milionů dolarů, a to pouze k
pokrytí závazků vyplývajících z dluhu nefinančního veřejného sektoru.

2.3. Bankovní systém

V čele bankovního systému Dominikánské republiky je
centrální banka (Banco Central de la República Dominicana), která byla založená
9. října 1947 a reguluje měnový systém v zemi. Bankovní systém poskytuje
standardní bankovní služby a zahrnuje komerční banky, hypoteční banky,
spořitelny a půjčkové ústavy a rozvojové banky. Hlavním finančním zdrojem
financování soukromého sektoru jsou komerční banky, které poskytují obvykle
krátkodobé úvěry, úvěry střednědobé a dlouhodobé pro stavební a turistický sektor
poskytují banky hypoteční. Spořitelní a půjčkové ústavy umožňují získat i
dlouhodobé úvěry na bydlení. Rozvojové banky státní i soukromé nabízejí
úvěry zejména pro financování projektů prioritních odvětví, jako je
zemědělství, turistika, průmysl, doprava a služby.

V DR funguje také systém
multibank, schopných poskytnout všechny služby komerční, hypoteční i služby
rozvojových bank.  

Vládní bankovní instituce: Banco Central de la República
Dominicana, Banco Agricola de la Republica Dominicana, Banco Nacional de las
Exportaciones  

Nevládní bankovní instituce:
Banreservas – největší a nejlépe hodnocená banka v DR
Banco Popular Dominicano – provozuje největší síť bank v
DR a zaměřuje se na finanční řešení, úspory, půjčky občanům a pojištění

Banco BHD León- jedna z největších bank se vedle služeb
občanům zaměřuje také na služby pro malé a střední podniky

Mezi další významné banky se řadí: Banco
Vimenca, Scofiabank, Banco Unión, Citibank, Banco Múltiple Activo
Dominicana, Banco Caribe, Banko BDI, Bellbank, Banesco, Bancamérica, aj.

Průměrná úroková sazba se pohybuje v rozmezí 3 – 4,5 %.

Nejčastěji využívané formy platby jsou platba v hotovosti, dodavatelským
úvěrem a dokumentární akreditivy a inkasa.

2.4. Daňový systém

Zdanění v Dominikánské republice se
řídí zákonem č. 11-92 ze dne 31. května 1992, běžně známým jako Daňový zákon
(Codigo Tributario) a jeho dodatky. Daně vybírá Úřad pro vnitřní příjmy
(Dirección General de Impuestos Internos nebo DGII). Dominikánské daňové právo
je primárně teritoriální. Veškeré příjmy z pracovních nebo podnikatelských
činností v DR jsou zdanitelné bez ohledu na to, zda je tato osoba dominikánským
občanem nebo cizincem s dlouhodobým pobytem v DR. Příjmy plynoucí z práce
vykonávané mimo DR ať už dominikánskými občany nebo cizinci s dlouhodobým
pobytem v DR nepodléhají dani. Výjimkou ze zásady teritoriality představují
příjmy z finančních investic v zahraničí (akcie, dluhopisy aj.) ze kterých se
musí odvádět daně v DR. Daň z příjmu fyzických osob se odvíjí od ročního příjmu
a je rozdělená do stupnice se čtyřmi úrovněmi zdanění 0 %, 15%, 20%, 25%.
 

Daň z příjmu právnických osob je
stanovena jako paušální 25 % daň z čistého zdanitelného příjmu (čl. 297).
Všechny právnické osoby musí každý rok nejpozději do 30. dubna podat daňové
přiznání. Kapitálové zisky jsou definovány jako rozdíl mezi prodejní cenou
aktiva a pořizovací cenou očištěnou o inflaci (čl. 289). Kapitálové zisky jsou
daněny jako běžný příjem. Dále je v zemi stanovena daň z transferu průmyslového
zboží a služeb (ITBIS), která je stanovena na 16 %. ITBIS je daň z přidané
hodnoty, která se používá na dovoz většiny zboží a služeb (č. 335).
Existuje mnoho osvobození od daně z
ITBIS (č. 342 a 343), mezi které patří např. exportované zboží, základní
potraviny, léky, palivo, hnojiva, knihy a časopisy, vzdělávací materiály,
finanční služby, přepravní služby, pronájem domů, vzdělávací a kulturní služby.
Selektivní spotřební daň se vztahuje na koupi nebo dovoz určitého zboží a
služeb (č. 361 a 375) zahrnující např. motorová vozidla, zbraně, tabákové
výrobky, alkoholické výrobky, šperky, elektronické produkty aj. konkrétní sazby
se liší v závislosti na druhu zboží (5-80 %).

3. Obchod a investice

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy s EU

Obchodní vztahy mezi EU a DR se v
posledním desetiletí zintenzivnily, částečně díky dohodě o hospodářském
přidružení EU-CARIFORUM. V rámci dohody z Cotonou přispěla EU významně k
integraci DR do
mezinárodní ekonomiky a rozvoji hospodářských a obchodních vztahů. EU je druhým
nejdůležitějším obchodním partnerem DR a představuje přibližně 10 % celkového zahraničního obchodu
této země.
Export z EU se v roce 2021, po poklesu v roce 2020, zvýšil na 2,1 mld.
EUR a import do DR v r. 2021 mírně stoupl na hodnotu 1,1 mld.
EUR. Saldo obchodní bilance je dlouhodobě negativní. Z EU se
do DR vyváží hlavně průmyslová a dopravní zařízení, průmyslové výrobky a
chemikálie. DR do EU dováží zejména zemědělské produkty, potraviny, nápoje a
doutníky.

2017 2018 2019 2020 2021
Export z EU (mil. EUR) 1 632,40 1 895,30 1 965,20 1 621,50 2 149,00
Import do EU (mil. EUR) 749,8 779 935,1 900,2 1 100,10
Saldo s EU (mil. EUR) -882,6 -1 116,3 -1 030,1 -721,3 -1 048,9

Zdroj: Evropská komise

Obchodní vztahy s ČR

Vývoz z ČR do DR je v
posledních dvou letech stabilní.
V r. 2021 bylo exportováno
do DR zboží v hodnotě 0,2 mld. CZK. Importováno bylo zboží v hodnotě 0,5 mld.
CZK. Do ČR se dováží zejména ovoce, lihoviny, tabák, kakao, káva, čaj, koření,
farmaceutika, přístroje a zařízení, naopak do DR se z ČR vyváží zejména
plastové a papírové výrobky, stavební materiál, hnojiva, lihoviny, potraviny
živočišného původu, motorová vozidla, kotle, elektronika.

2017 2018 2019 2020 2021
Export z ČR (mld. CZK) 0,4 0,3 0,1 0,2 N/A
Import do ČR (mld. CZK) 0,1 0,4 0,4 0,4 N/A
Saldo s ČR (mld. CZK) -0,3 0,1 0,3 0,3 N/A

Zdroj: ČSÚ

Obchodní vztahy se zeměmi
mimo EU

I přesto, že
dominikánský export do zemí mimo EU za poslední rok vzrostl o více než 1 mld.
EUR, je dlouhodobou charakteristikou dominikánské ekonomiky negativní obchodní
bilance. Zároveň výrazný nárůst hodnoty importu o 5 mld. EUR však není nutně
způsoben větším nákupem zboží, ale spíše zvýšením cen dovážených výrobků, a to
jak hotových výrobků, tak surovin či dopravy.

2017 2018 2019 2020 2021
Export ze zemí mimo EU (mil. EUR) 6 982,0 7 210,6 7 570,6 7 131,2 8 389,3
Import do zemí mimo EU (mil. EUR) 14 324,4 16 388,7 16 292,5 13 589,3 18 654,0
Saldo se zeměmi mimo EU (mil. EUR) -7 342,3 -9 178,1 -8 721,9 -6 458,1 -10 264,7

Zdroj: EIU, Eurostat

3.2. Přímé zahraniční investice

DR je jedním z hlavních příjemců přímých zahraničních
investic v regionu Střední Ameriky a Karibiku s ročním průměrem kolem 2,59 mld.
USD za posledních 12 let. Podle statistik dominikánské centrální banky přilákala DR v r. 2021
celkem 3,09 mld USD, což je třetí nejvyšší hodnota od r. 2010. Téměř
čtvrtina všech přímých zahraničních 
investic míří do DR z USA (24 %), následují investice z Kanady,
Brazílie a Španělska. V návaznosti na přerušení diplomatických styků s
Tchaj-wanem v r. 2018 a otevření čínského velvyslanectví v Santo
Domingo, dochází k rozvoji bilaterálních obchodních vztahů a růstu čínských investic
v zemi, které však nejsou povolené ve strategických sektorech.

Investice v DR
jsou směřovány a podporovány zejména v rozvojových zónách. Tyto zóny
zaznamenaly meziroční nárůst mezi lety 2020 a 2021 ve výši 22,7 %. Zóny jsou
přítomny ve 28 z 32 provincií a poskytují pracovní příležitosti pro místní
obyvatelstvo a státem podporované investiční pobídky pro zahraniční firmy.

Země zveřejňuje investičního průvodce,
kde definuje oblasti nejen vhodné pro investice, ale uvádí
také informace, jak postupovat při vstupu na trh, případně při
založení pobočky. Průvodce je dostupný na: https://prodominicana.gob.do/RepositorioDocumentos?Folder=Gu%C3%ADa_de_Inversi%C3%B3n

3.3. FTA a smlouvy

Smlouvy s EU

Dominikánská republika je členem mnoha dohod o volném
obchodu. Mezi nejdůležitější se řadí DR-CAFTA. Dne 15. října 2008 byla
podepsána a v roce 2009 schválena dominikánským parlamentem Dohoda o
hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a zeměmi CARIFORA, tzv. dohoda
EPA. V zemi existuje více než 50 zón volného obchodu „Zonas Francas“. V těchto
zónách stále aktivně působí více než 500 společností, které po dobu 15 let
využívají různých daňových úlev.

Smlouvy s ČR

Dominikánská
republika nemá uzavřenou žádnou bilaterální dohodu s ČR.

3.4. Rozvojová spolupráce

Dominikánská republika nepředstavuje prioritní zemi
zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

3.5. Perspektivní obory (MOP)

Dominikánská
republika není do MOP zahrnuta. Pro zájemce obchodování s karibskou oblastí,
může být Dominikánská republika velmi zajímavým trhem. Země podporuje volný
obchod a snaží se o maximální rozvoj zahraničního obchodu, např. poměrně
přehlednou legislativou a příznivými podmínkami pro zahraniční investory.
Vytváří také zahraniční platformy a organizuje podpůrné konzultace na svých
zastupitelských úřadech.
Navzdory všem
vládním snahám se ale země stále potýká s poměrně vysokou mírou korupce a je
proto dobré navázat korektní kontakty s dominikánskými partnery a věnovat
pozornost všem detailům obchodní smlouvy, kvalitu partnera a jeho zázemí a
finanční možnosti. Je doporučeno využívat služeb místních renomovaných právních
a poradenských kanceláří.
Pro české
exportéry nabízí Dominikánská republika uplatnění převážně v oblasti dovozu
tradičních českých potravinářských a průmyslových produktů a značek, zapojení
se do rozvoje a obnovy energetické infrastruktury nebo investic do turistického
ruchu či zdravotnictví.

4. Kultura obchodního jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

Pro navázání dobrého vztahu s
obchodními partnery v Dominikánské republice je podstatná dobrá znalost
španělštiny. V obchodním styku se očekává formálnost, a to i přes to, že
Dominikánci jsou velmi vstřícní a přátelští.

4.2. Oslovení

První kontakt je
poměrně formální a vždy se používá vykání. Oslovuje se akademickým titulem, případně funkcí. V
Dominikánské republice se používají dvě příjmení. První po otci, druhé po
matce. V obchodním styku lze k oslovení využívat pouze první z nich, tzn. po
otci. Velmi brzy se ale přechází k
tykání a používání oslovení pouze křestním jménem.

4.3. Obchodní schůzka

Sjednání
schůzky probíhá nejčastěji telefonicky nebo emailem. Od zahraničního partnera
se očekává dochvilnost a maximální profesionalita. Na jednání se doporučuje
přinést malou pozornost pro dominikánského partnera, nedoporučuje se používat
černou a fialovou barvu (barvy smutku). Za dominikánskou stranu se obvykle
účastní minimálně dvě osoby, stejné složení vyjednávacího týmu se doporučuje i
na straně dodavatele. Oblečení a celkový vzhled hovoří o společenském
postavení, na jednání se očekává formální kvalitní oděv, kravata a
oblek u pánů není nutný.

Průběh jednání
se obvykle neliší průběhem od evropského způsobu s tím rozdílem,
že Dominikánci jsou velmi otevření a je přirozené klást otázky na osobní
život a rodinu již prvním setkání. Stejný zájem se očekává také od
obchodního partnera. Současně by měl být zachován přímý oční kontakt.
Vizitky se předávají bez formální rituálu, je vhodné uložit je do vizitkového
boxu. Je normální, že schůzka může být přerušována, případně hovoří více osob
současně.

Když obyvatelé
Dominikánské republiky mluví, často stojí ve vzdálenosti méně než půl metru od
svého partnera. Jakýkoliv krok zpět může být považován za nezdvořilost a
neochotu pokračovat v rozhovoru. Lidé, kteří spolu mluví, se často dotýkají
jeden druhého, bez ohledu na pohlaví. 

Kontakt
s dominikánskou stranou je nutné udržovat pravidelně, doporučuje se pokud
možno osobně.

4.4. Komunikace

Podobně
jako v jiných zemích Latinské Ameriky doporučujeme komunikovat ve
španělštině bez tlumočníka. Jakákoliv jednání je vhodné zahájit osobním
setkáním a následně pravidelně s obchodním partnerem udržovat kontakt,
pokud možno doplněný občasnými osobními setkáními. Dominikánci jsou velmi
vřelí, lze tedy očekávat při podání ruky také polibek na tvář a rozhodně
intenzivní oční kontakt, který vyjadřuje respekt. Komunikace je otevřená, hlavním tématem je rodina a
vše s ní související.

4.5. Doporučení

Při obchodních jednáních je vždy ve výhodě zahraniční partner, který je
schopen jednat ve španělštině. Jednání v angličtině je často možné, nikdy však
není tak efektivní a srdečné.  Pro úspěch obchodu je nutná osobní
přítomnost obchodníka v teritoriu nebo místního zástupce. Obchody uzavírané
faxem nebo emailem nejsou brány příliš v potaz. Pro problematiku právní,
poradenství v investicích a nemovitostech, daních, clech aj. se doporučuje
využít místních odborných společností.  Důraz je kladen na vzhled partnera
a jeho osobní hygienu. Vnímání času v Latinské Americe je volnější než v
Evropě, znatelné zejména u státních institucí. Na soukromou oslavu je
nezdvořilé se dostavit v indikovanou hodinu, ale je vhodné přijít o něco
později.

4.6. Státní svátky

1.1. Nový rok

6.1. Tři
králové

21.1. Den Paní Marie Altagracia

26.1. výročí Juan Pablo Durte

27.2. Den nezávislosti
březen-duben Velikonoce, Velký pátek

1.5. Svátek práce
květen-červen Boží tělo

16.8. Den obnovení státnosti

24.9. Den Panny Marie Milostné

6.11. Den Ústavy

25.12. Vánoce

5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

5.1 Vstup na trh

5.2 Formy a podmínky působení na trhu

5.3 Marketing a komunikace

5.4 Problematika ochrany duševního vlastnictví

5.5 Trh veřejných zakázek

5.6 Platební podmínky, platební morálka a řešení
obchodních sporů

5.7 Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do
teritoria

5.8 Zaměstnávání občanů z ČR

5.9 Veletrhy a akce

5.1. Vstup na trh

Dominikánský trh je pro české
exportéry velmi zajímavý i přesto, že se jedná o trh relativně malý, a to jak
počtem obyvatelstva, tak rozlohou. Největším zdrojem příjmů pro národní
hospodářství a tvorbu HDP představuje turistika a na ní navazující odvětví a
dále zejména odvětví komunikací a volné zóny.  

Pro úspěšný vstup na dominikánský
trh je nutný místní zástupce, který jednak zná klientelu v oboru a také místní
mentalitu a zvyklosti, které se ve větší míře neliší od ostatních zemí Latinské
Ameriky. Pro kvalitní zpracování trhu je nutná distribuční sít, organizovaná s
pomocí místního zástupce.  

V DR se nenachází velvyslanectví
ČR a tato relace se obchodně rozvíjí na bázi přímých kontaktů českých exportérů
s dominikánskými partnery, za účasti některých tradičních obchodních zástupců.
Prvotní kontakt lze navázat skrze Obchodní komoru v Santo Domingo
(https://www.camarasantodomingo.do).    

Každý dovozce musí dodržovat
dominikánské právní předpisy. Pro základní orientaci naleznete informace na
webových stránkách celního úřadu (https://www.aduanas.gob.do/)  
Zahraniční investice se řídí
zákonem č. 16-95 z r. 1995. Více informací o investicích v DR lze
nalézt na webových stránkách ProDominicana (https://prodominicana.gob.do).

5.2. Formy a podmínky působení na trhu

Dominikánský trh je liberální s
otevřeným tržním prostředím pro podnikání a pro vstup zahraničních investorů do
všech odvětví národního hospodářství. Zahraniční obchod se řídí mezinárodními
pravidly, vývozu ani dovozu nejsou obecně kladeny žádné administrativní překážky,
výjimkou je však speciální materiál.

Doklady obvykle vyžadované při
dovozu jsou: celní deklarace, obchodní faktura, přepravní dokumenty, podle
druhu zboží certifikát kvalit, sanitární, fytosanitární, o původu zboží apod.
Zvláštní podmínky platí pro dovoz zboží do volných zón. Kontrola vývozu má
pouze statisticko- evidenční účel. Dovoz zboží přes dominikánskou celnici může
být pomalý a byrokratický a výklad celnice může provokovat stížnosti obchodníků
a arbitráž. Vláda zavedla způsob celního oceňování podle WTO v r. 2001. Na
dovoz zemědělských produktů se vyžaduje zdravotní povolení. DR nemá agresivní
vývozně propagační schémata díky zónám volného obchodu.

K registraci firmy je nutno
požádat o zápis v obchodním rejstříku, přikládá se vyplněná žádost o registraci,
stanovy se jménem a sídlem firmy, druh podnikání, výše kapitálu, majitel firmy
aj., a to prostřednictvím specializovaných právních kanceláří. Poté je
přiděleno registrační číslo a firma se zaregistruje jako místní a má identická
práva a povinnosti jako kterákoliv domácí firma. Společnost se musí registrovat
také v rejstříku daňových poplatníků. Zahraniční investor může v zemi založit
pobočku. Specifická je registrace firem se zájmem o aktivity ve volné zóně,
povolovací a registrační řízení provádí Consejo Nacional de las Zonas Libres.

Zákoník práce z r. 1992 upravuje
vztahy mezi společnostmi a zaměstnanci a ostatní pracovně právní podmínky.
Podmínky pro zaměstnávání cizinců a místních sil se neliší. Nejméně 80 %
zaměstnanců musí být Dominikánci, u vedoucích zahraničních funkcionářů firem
není vyžadováno dominikánské státní občanství. Dominikánští zaměstnanci mají
stejná práva jako cizinci. Normální pracovní týden má 44 hodin, s 8 hod
pracovní dobou. Obvykle se však pracuje 40 hod týdně od pondělí do pátku a
zbývající 4 hodiny společnosti obvykle přesunují na sobotu. Pracovní týden
zaměstnanců na částečný úvazek nesmí překročit 29 hod. Po splnění jednoho roku
pracovního poměru vzniká nárok na 14 pracovních dní dovolené.

5.3. Marketing a komunikace

Při zadávání propagačních,
marketingových, inzertních aj. reklamních akcí se doporučuje využívat služeb
specializovaných agentur v Dominikánské republice, které ve spolupráci s
místním zástupcem mohou volit operativně optimální formy působení na trh a
efektivnost vložených prostředků na propagaci. Za nejlépe hodnocené reklamní
agentury byly v roce 2020 vyhlášeny agentury: 3Lemon, Paurmedia, GrupoAro.

Pro reklamu se využívají všechny
klasické formy propagace v podnikatelské sféře a ve značné míře se využívají i
hromadné sdělovací prostředky. Odvětví telekomunikací je v DR na vysoké úrovni
a pracuje s novými moderními špičkovými technologiemi, především z UDS.
Propagační služby v DR jsou realizovány prostřednictvím specializovaných
agentur. Obchodní korespondenci je nutno vést ve španělštině, v krajním případě
v angličtině, stejně jako katalogy, prospekty a další propagační tiskový a
inzertní materiál.

Nejsledovanějšími kanály jsou The
are Color Visión (Canal 9), Circuito Independencia a Canal 6. Nejčtenějšími
novinami jsou Listín Diario. V Dominikánské republice jsou telekomunikace na
vysoké úrovni, internet je běžně dostupný a obyvatelé využívají sociální sítě.

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Dominikánská republika posílila práva na
ochranu duševního vlastnictví reformou v r. 2000 a má poměrně širokou
legislativu na ochranu autorských práv a průmyslového vlastnictví a regulatorní
rámec pro ochranu patentů, obchodních značek, obchodního jména a průmyslových
vzorů. Modernizací obchodně právního rámce plní své závazky vyplývající z
členství ve WTO (TRIPS – Trade Related Aspects of Intellectual Property).
 

Článek 8 dominikánské ústavy stanovuje za
základní lidské právo uznávání a ochranu vlastnických práv na vědecká, umělecká
a literární díla.  

Ochrana autorských práv je zajištěna
Zákonem  č. 32-86 o právech duševního vlastnictví, který odpovídá článkům
Univerzální konvence o právech duševního vlastnictví, jehož je DR členem. Autorská práva je nutno registrovat na National Office of Copyright
(ONDA). DR ratifikovala následující mezinárodní dohody v této oblasti, a to v
r. 1886 Bernská konvence o ochraně literární a uměleckých děl, v r. 1952.
 

Univerzální konvence o autorských právech, v r. 1961 Římská
konvence o ochraně umělců, producentů gramofonových nahrávek a radiového
vysílání, v r. 1996 WIPO dohoda o autorských právech a WIPO dohoda o konání a
gramofonových produkcích.

5.5. Trh veřejných zakázek

Veřejné zakázky jsou na dominikánském trhu zadávány formou
mezinárodních a národních licitací, vypisovaných oborovými ministerstvy a
státními institucemi na základě Zákona o kontraktaci, který vyžaduje především
transparentní průběh, jakož i objektivní hodnocení jejich výsledku. Režim
zadávání veřejných zakázek upřednostňuje u některých oborů firmy národní, které
mohou cenově konkurovat zahraničním dodavatelům, splňují technické parametry
vyhlašovaných projektů a vytvářejí nová pracovní místa pro dominikánské
pracovníky. Přesto však tento režim umožňuje zahraničním společnostem 50 %
participaci na investičních projektech obecně a ve vybraných případech, kdy
není dominikánský dodavatel schopen participace druhých 50 %, zvyšuje se pro
zahraniční firmy podíl až na 70 %.  

Veřejné zakázky jsou vypisovány zejména v odvětví
stavebnictví, při výstavbě a rekonstrukci silniční a železniční infrastruktury,
sektoru komunikací a těžebního průmyslu (hornictví). Téměř vždy se pro
participaci v těchto veřejných zakázkách vyžaduje dominikánská zastupitelská
firma zahraničního výrobce nebo exportéra. Možnost získání včasných informací o
tendrech ještě před publikací podmínek je značně omezena z důvodu neexistence
zastoupení ČR v zemi. Limitujícím faktorem je také to, že ČR není členem
Meziamerické rozvojové banky, která se podílí ve značném rozsahu na vládních
rozvojových projektech DR.

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

Platba neodvolatelným a potvrzeným akreditivem otevřeným u
české banky v ČR, příp. s odloženou splatností podle druhu obchodovaného zboží,
je zcela obvyklou a praktikovanou platební podmínkou na dominikánském trhu.
Doporučuje se maximální obezřetnost při výběru obchodního partnera a
poskytování úvěrů, a tedy vyšší forma zajištění devizové návratnosti
realizovaných dodávek zboží i služeb. U dodávek investičního zboží na úvěr se
doporučuje zajištění splatnosti bankovní zárukou nebo bankovním avalem, úhrada
akontace 5–30 % hodnoty dodávky a kupní smlouvy se zástavním právem až do
úplného zaplacení dovozcem. Při dodávkách zboží podléhajícího rychlé zkáze nebo
sezónního se doporučuje platba předem.  

Platební morálka dominikánských partnerů je dobrá, přesto
však je třeba počítat s určitými rysy specifickými pro geografickou polohu
země, klimatické podmínky a z toho vyplývající mentalitu, kdy kvalita a hlavně
včasnost prováděných poukazů neodpovídá vždy kontrahovaným podmínkám a
evropským zvyklostem.  

Obchodní spory vzniklé v rámci dodavatelsko-odběratelských
vztahů jsou řešeny obchodním soudem, obvykle u regionálních obchodních komor.
Pro jejich řešení je nutné využít služeb místních advokátních kanceláří
autorizovaných zastupováním zahraničních i místních společností ve veškerých
obchodních sporech.

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Podmínky pro vstup do Dominikánské republiky je vhodné si
ověřit na Velvyslanectví DR ve Vídni, Prinz Eugen Strasse 18/1/33, 1040 Wien,
tel. +43 1 5058555, embajada@embrepdom.at.  

Čeští občané nepotřebují víza ke vstupu na dobu
nepřesahující 120 dní (4 měsíce). Pro pobyty nad 30 dní je třeba žádat o
prodloužení pobytu až na 120 dní na úřadě Dirección General de Migración. Od
dubna 2018 zanikla povinnost zakoupit turistickou kartu, tato je již zahrnuta
v ceně letenky. Při vstupu do země je nutno sdělit imigračnímu úředníkovi
účel a předpokládané trvání doby pobytu. Peníze je nutné měnit pouze v
komerčních bankách a certifikovaných směnárnách. Při odjezdu ze země není
dovoleno vyvážet v hotovosti více než 10 000 USD, či ekvivalent této částky v
jiné měně.  

Cenné věci ponechané v autě bez dozoru na pláži či veřejném
místě mohou být odcizeny. Zvyšuje se počet vloupání do soukromých rezidencí.
Některá letoviska zaznamenala zvýšení počtu případů přepadení. Velká letoviska
se soukromou ochrankou jsou však naprosto bezpečná.  

Taxislužba je poměrně levná a bezpečná. K dopravě mezi
městy je možno použít síť spolehlivých a poměrně levných soukromých dopravců.
 

Turistická policie je vždy ochotná pomoci v případných
potížích, kromě španělštiny většinou ovládá i angličtinu.  

Pro zapůjčení
vozidla je vyžadován mezinárodní řidičský průkaz.

5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

Občané ČR, kteří mají zájem pracovat v DR, musí mít
platné pracovní vízum a osvědčení Ministerstva práce Dominikánské republiky, v
němž se uvádí, že společnost splňuje požadavky na nábor daného pracovníka.
 

Dominikánský zákoník práce čl. 16-92 upřesňuje, jakým
způsobem mohou být cizinci najímáni. Zákon č. 285-04 o migraci, se mimo jiné
zabývá i právní situací cizinců vykonávající práci v DR.

5.9. Veletrhy a akce

V Santo Domingu bývá pravidelně
organizována karibská turistická burza (Bolsa Turística del Caribe), která může
zaujmout podnikatele v turistice pro celou Karibskou oblast. Pro podnikatele v
potravinářství a zemědělství je pravidelně v květnu pořádán veletrh Feria Agroalimentaria.

6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Velvyslanectví ČR v Havaně

Ave. Kohly, No. 259, e/ 41 y 43 Nuevo Vedado la Habana, Cuba

Telefon:(+53) 78833201,78833467
Fax (+53) 78833596

email: havana@embassy.mzv.cz
obchodně-ekonomický úsek: commerce_havana@mzv.cz

Facebook: facebook.com/EmbajadaChecaLaHabana

Teritoriální působnost: Kuba, Bahamy, Dominikánská republika, Haiti
 

Honorární generální konzulát
vedoucí úřadu: José Ramón Brea Gonzáles

asistentka konzula: Gina Victoriano

Ave. Bolívar No. 830 La Esperilla Apto pastal 3673 Santo Domingo

Telefon: + 1809 685 6900, + 1809 682 7605

email: santodomingo@honorary.mzv.cz

6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

Pohotovostní číslo 911

Hasiči 809-6822000

Národní policie 809-6823151

Červený kříž 809-6823792

Civilní obrana 809-6893898

Státní elektrická společnost
809-5351100

Tecni-taxi 5672010

Transporte turístico – taxi
809-4221330

Stížnosti a reklamace 809-4125045

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.micm.gob.do

Ministerstvo zahraničních věcí,
www.mirex.gob.do  

Ministerstvo zemědělství,
www.agricultura.gob.do

Ministerstvo kultury,
www.cultura.gob.do

Ministerstvo hospodářství, plánování a
rozvoje, www.economia.gob.do

Ministerstvo obrany,www.mide.gob.do

Ministerstvo veřejných prací,
www.mopc.gob.do

Ministerstvo turismu, www.mitur.gob.do

Základní údaje o zemi
a turismu, www.godominicanrepublic.com/es/

Exportní volné zóny, www.cnzfe.gov.do

Obchodní komora Santo Domingo,
www.camarasantodomingo.do

Export a investice,
www.prodominicana.gob.do/
Centrální banka, www.bancentra.gov.do

Celní správa, www.aduanas.gob.do

Daňový a finanční úřad, www.dgii.gov.do