Dovoz pyrotechnických výrobků

Dne 1. srpna 2011 vstoupilo v platnost nařízení vlády č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení, které ukládá dovozcům povinnost při propuštění do volného oběhu předložit celním úřadům dovozní povolení.Tímto vládním nařízením se provádí zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Prováděním tohoto vládního nařízení je pověřeno oddělení dovozu zboží dle předpisů EU a pyrotechniky Licenční správy Ministerstva průmyslu a obchodu.

Žádost o dovozní povolení lze od 1. 1. 2013 podat též prostřednictvím eFormuláře, který je k dispozici na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Kontakt: Ing. Lenka Šmídková, tel.: +420 224 907 651, e-mail: smidkova@mpo.cz, fax: 224 907 678.

Doporučujeme