Druhy dokladů o užití vojenského materiálu

K žádosti o udělení licence k užití vojenského materiálu je potřeba přiložit doklady. Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytlo návrhy dokladů o užití vojenského materiálu ve smyslu zákona č. 38/1994 Sb. v případě prodeje vojenského materiálu zahraniční osobě (vývozu).Mezinárodní dovozní certifikát (IIC) se přikládá při podání žádosti o dovozní licenci a slouží k zahájení licenčního řízení na straně vývozce. Jeho platnost je 6 měsíců ode dne vydání.

Při prodeji vojenského materiálu zahraničním osobám nejsou v některých případech k dispozici doklady o užití s vhodně formulovanými zárukami.

Pro informaci a k využití uvádíme návrhy možných dokladů o užití vycházející z mezinárodních obecně používaných praktik.

Více informací o problematice naleznete na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).

Doporučujeme