Džibutsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Bilaterální obchodní výměna je zanedbatelná. Výjimkou pro český vývoz byl rok 2011, kdy jeho hodnota vylétla na 4,4 mil. USD. Dle údajů Českého statistického úřadu to bylo zapříčiněno vývozem 1 kusu letounu v hodnotě 4,1 mil. USD (L-410 pro vládní/prezidentskou letku).

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vývoz, dovoz a bilance ČR (tis USD, dle ČSÚ):
2015 2016 2017 2018 2019
vývoz 744 356 473 211 394
dovoz 27 46 133 29 81
bilance 717 310 331 182 313

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní položky českého vývozu, r. 2019 (tis. USD, dle ČSÚ SITC5):
Pořadí Kód zboží Název zboží USD tis.
1. 69243 Železné, nebo ocelové nádoby na stlačené, nebo zkapalněné plyny 149
2. 87465 Ostatní regulační a ovládací přístoje a zařízení 51
3. 72849 Stroje s individuální funkcí 47
4. 62551 Pneumatiky nové s diagonálním běhounem 41
5. 67493 Ostatní roury, trubky, svařované, kruhového průřezu 40
6. 77252 Automatické jističe obvodů 22
7. 8426 Dámské a dívčí kalhoty, kombinézy, šortky 9
8. 77281 Pulty, panely, konzule, skříně a pod. pro zboží pod záhl. 772.6 8
9. 74561 Hasící přístroje 8
10. 74149 Díly k chladničkám, mrazničkám 6
Celkem vývoz ČR do Džibutska 2019 394
Hlavní položky českého dovozu, r. 2019 (tis. USD, dle ČSÚ, SITC5):
Pořadí Kód zboží Název zboží USD tis.
1. 65188 Syntetický monofil, nad 67 decitex, průřez do 1 mm 35
2. 0739 Potravinářské přípravky obsahující kakao 18
3. 391990 Ostatní potravinářské přípravky obsahující kakao v balení do 2 kg 13
4. 961 Mince (ne zlaté) mimo zákonných platidel 6
5 8942 Tříkolky a pod.: kočárky pro panenky, panenky, hračky, ostatní modely 4
6. 72527 Stroje k tvarování výrobků z buničiny, papítu, nebo lepenky 4
7. 77121 Statické měniče, usměrňovače 1
Celkem dovoz ČR z Džibutska 2019 81

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Ve vztahu ČR s Džibutskem nedochází k v oblasti služeb k žádné výměně.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Addis Abeba nemá žádné informace o českých investicích ani joint-ventures v Džibutsku.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

ČR nemá s Džibutskem uzavřenu ani rozjednánu žádnou dohodu obchodně-ekonomického charakteru.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Za rok 2019 ČR neposkytla Džibutsku žádnou humanitární ani rozvojová pomoc. V r. 2007 věnovala ČR Džibutské republice humanitární dar ve výši 400 tis. Kč na vypořádání se s následky dlouhodobého sucha.

Celková přijímaná oficiální rozvojová pomoc (mil. USD, dle SB, poslední dostupný údaj k 14. 5. 2020 je za rok 2018): https://data.worldbank.org/indicator/DT.ODA.ALLD.CD?locations=SS-SO-SC-DJ
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
148,6 147,8 162,6 169,6 185 134,1 177,3

K největším dárcům patří Francie, Japonsko, evropské instituce, Mezinárodní měnový fond, USA a arabské fondy (v tomto pořadí). Bilaterální rozvojová pomoc tvoří ¾ celkové rozvojové pomoci. Největší část rozvojové pomoci směřuje do finanční infrastruktury, vzdělávání a humanitární pomoci.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Addis Abebě (Etiopie) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace
• Teritorium: Džibutsko