Džibutsko: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Zpět na začátek

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Jsou využívány standardní metody prodeje. Doporučuje se spolupracovat se spolehlivýma kvalitním místním zástupcem.

Honorární konzul ČR v Džibutsku pan Naguib Sadik Abdallah je zkušeným obchodníkem a dovozcem. Na požádání předá informace a zprostředkuje kontakty: firma ETS Naguib, e-mail: info@ets-naguib-sa.com.

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Importér musí obdržet dovozní licenci, za kterou se platí pevná částka plus procento z obratu – různé podle druhu činnosti (průmyslové firmy nejméně, obchodníci nejvíce). Dovoz je plně liberalizován. Domácí trh je chráněn pouze uplatňováním cel dle celního sazebníku.

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Vzhledem k promíchání africké, arabské a evropské (francouzské) obchodní kultury a zvyků se jeví jako ideální založení společné firmy s místním partnerem nebo nalezení spolehlivého distributora.

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Nutná je znalost francouzštiny a ideálně i arabštiny.

Prospekty a informační materiály by měly být ve francouzštině, v angličtině jen doplňkově. Rozhlas i televize Radiodiffusion-Télévision de Djibouti (RTD), stejně jako tisková agentura Agence Djiboutienne d’Information (ADI) a jediné (týdenní) periodikum La Nation, jsou kontrolovány vládou. Televize vysílá ve francouzštině a v arabštině 4 – 6 hodin denně. Většina reklamy je pod evropským (francouzským) vlivem.

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Veškeré patenty, značky a duševní vlastnictví jsou oficiálně chráněny. Džibutsko je signatářem úmluv WIPO i členem Pařížské úmluvy na ochrany průmyslových práv.

6.6. Trh veřejných zakázek

Informace o publikovaných tendrech lze získat na placených internetových portálech.:

 • Tenders Info
 • DQ Market
  Platí, že větší šanci na státní dodávky mají francouzské, nebo arabské společnosti. České firmy s kontakty na Francii nebo arabské země se mohou zapojit jako subdodavatelé.

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Džibutský systém vychází z francouzského práva a skládá se ze tří stupňů: Prvoinstanční soud, kterému předsedá jediný soudce, Odvolací soud, kterému předsedá komise tří soudců, a Nejvyšší soud. Podle mezinárodních právníků, kteří v zemi působí, je námořní a obchodní právo efektivně aplikováno, v minulosti ale docházelo k ovlivňování či zdržování soudů. Obecně je vždy žádoucí případné spory převést na mezinárodní půdu.

Za rizika lze považovat obtížnou dostupnost potřebných informací, neznalost prostředí (cla, daně), obtížnost navázání kontaktu s distributory, slabou kupní sílu obyvatelstva, užívání francouzštiny a arabštiny.

Doporučené platební podmínky jsou stejné jako v případě jiných afrických zemí: neodvolatelný potvrzený akreditiv (L/C) či optimálně platba předem.

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Úřední jazyky:

 • francouzština
 • arabština

Ostatní používané jazyky:

 • somálština
 • afarština

Státní svátky:

 • Nový rok: 1. ledna
 • Narození proroka Mohameda: leden (pohyblivý svátek)
 • Svátek práce: 1. května
 • Lailat al Miraj (nanebevstoupení), květen (pohyblivý svátek)
 • Den nezávislosti: 27. června
 • Eid al-Fitr (konec Ramadanu), pohyblivý svátek, v roce 2018 byl Ramadan od večera 16. 5. do večera 14. 6. (založen na lunárním kalendáři, začíná vždy v 9. měsíci a ročně se posouvá ca o 10 dní)
 • Eid al-Adha (svátek obětování), pohyblivý svátek, v roce 2018 bude od 21. do 22. 8.
 • El am Hejir (islámský nový rok), říjen (pohyblivý svátek)
 • Vánoce: 25. prosince

Obvyklá pracovní doba:

 • úřady: neděle–čtvrtek 6:30–13:00
 • banky: neděle–čtvrtek 7:30–11:30 (oficiální směnárny v centru hlavního města mají otevřeno 8:00–12:00, 16:00–19:30)
 • obchody: neděle–čtvrtek 9:00–2:30, 16:00–19:30

Pátek je, jako v jiných muslimských zemích, volným dnem.
Pro Džibutsko je charakteristická dlouhá polední siesta spojená se žvýkáním katu/čatu (návykové psychotropní látky, v mnoha zemích ilegální) a popíjením silného odvaru ze zázvoru. Je proto vhodné snažit se vyřídit co nejvíce během poledne.

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

O džibitské vízum je možno požádat lektronicky na https://www.evisa.gouv.dj/#/.
Po přihlášení se postoupit na „I wish to make new request“ a pak na „Short Stay Visa“. V případě služební cesty je vhodné zadat do systému sken podpůrného dopisu zastupované instituce. Po vyřízení žádosti je pak vízum uděleno na džibutském mezinárodním letišti Ambouli.
Víza dále vydávají velvyslanectví a konzuláty Džibutska nebo Francie. Při podání žádosti o vízum je nutno předložit dvě fotografie, pozvání od firmy, nebo soukromé osoby (pro turistiku potvrzení rezervace hotelu), zpáteční letenku, cestovní pojištění a důkaz solventnosti. Vízum se vydává na max. 10 dnů, ale jeho prodloužení přímo na místě není problém. Vyžaduje se očkování proti žluté zimnici, nezbytné je cestovní pojištění zahrnující zdravotní rizika. Při odletu z jediného mezinárodního letiště v Džibuti se platí letištní poplatek USD 30.

Hrozba teroristických útoků je jako v dalších zemích Afrického rohu reálná. Vojenská přítomnost USA v Džibutsku možnost případných útoků na západní turisty zvyšuje. Džibutsko sousedí se Somálskem, je zde pravděpodobná penetrace příslušníky Al Shabab. V souvislosti s předchozími sebevražednými útoky (2014) a zvýšenému riziku dalších teroristických útoků v Džibutsku Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje při pohybu v Džibutsku zachovávat maximální obezřetnost a vyhýbat se veřejným shromážděním a místům, kde se soustřeďuje větší množství osob. MZV ČR dále doporučuje sledovat aktuální bezpečnostní situaci a současně upozorňuje na zavedení zostřených bezpečnostních opatření na mezinárodním letišti v Džibutsku, včetně důkladného prověřování všech osob při příletu. Pro aktuální informace je doporučeno sledovat web Ministerstva zahraničních věcí.

Alkohol lze koupit v restauracích, na veřejnosti je však pití alkoholu zakázáno a za opilost hrozí až dva roky vězení. Dovoz a držení pornografie a projevy homosexuality jsou zakázány.

S průměrnou teplotou 30°C je Džibuti nejteplejším městem v Africe; zejména od května do října jsou teploty na hranici snesitelnosti.

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Cizinec může získat zaměstnání, má-li pracovní povolení, o které žádá budoucí zaměstnavatel a které vydává ministerstvo práce na dva roky s možností prodloužení. K žádosti je potřeba přiložit prohlášení o přijetí do práce, doporučující dopis, dva výtisky životopisu, tři fotografie a čtyři kopie pracovní smlouvy. Ministerstvo má k vyjádření 30 dnů od zaregistrování žádosti. Nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, pracovní povolení je uděleno.

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Úroveň běžných zdravotnických zařízení neodpovídá evropským standardům. V případě nutnosti lze využít soukromé kliniky a zejména místní francouzskou vojenskou nemocnici. Při vážnějších obtížích se však doporučuje, pokud to zdravotní stav dovoluje, odletět ze země. Při ošetření se vyžaduje platba v hotovosti.

 • French Military Hospital (přijetí není jisté, záleží na posouzení lékařem)
  místo: francouzská vojenská základna
  telefon: recepce +253 2145 0447, emergency +253 2145 0115
  vstupní depozit: 20 000.- DJF
 • Dr. Nicolas Georgalis, všeobecný lékař
  Place la garde – BDMO Building
  angličtina, francouzština
  nepracuje v neděli
  telefon: +253 2135 3859
  vstupní poplatek: 7 000.- DJF
 • Clinic FK Medical – SDMS
  Pleatea du serpent – Rue de la gare
  angličtina, franouzština, arabština, somálština
  telefon: +253 2135 2585
  vstupní poplatek: 7 000.- DJF

Vzhledem k přístavnímu charakteru země/města je značně rozšířena prostituce a s ní spojené pohlavní choroby, včetně AIDS.
Od zahraničních návštěvníků starších 1 roku přijíždějících ze států postižených žlutou zimnicí může být vyžadováno potvrzení o očkování proti tomuto onemocnění. Doporučuje se očkování proti virové hepatitidě A, poliomyelitidě, tetanu a břišnímu tyfu. V období mezi prosincem a květnem bývá Džibutsko postiženo epidemiemi meningokové meningitidy, doporučuje se proto i očkování protí této nákaze.

Zahraniční návštěvníci bývají stiženi průjmovými onemocněními většinou během prvních dvou týdnů pobytu. Hrozí zde také riziko nákazy střevními parazity, hlavně askariózou (škrkavka). V oblasti dolního toku řeky Awash je ohnisko schistosomózy.
Zdroj informace o nemocích: Lexikon cestovní medicíny, MUDr. V. Šerý DrSc.

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Addis Abebě (Etiopie) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace
• Teritorium: Džibutsko