Příručka Efektivní účast na zahraničním veletrhu

Příručku připravila agentura CzechTrade spolu s Hospodářskou komorou ČR v rámci projektu „Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí“, financovaném ze strukturálních fondů EU prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Informace uvedené v příručce vám pomohou při plánování, realizaci i vyhodnocování vašich veletržních aktivit.Tyto informace jsou doplněny zkušenostmi a doporučeními pracovníků, kteří se realizací účastí na zahraničních veletrzích dlouhodobě zabývají.

Jednou z nejčastějších příčin selhání obchodních plánů firem při jejich pronikání na zahraniční trhy je špatný nebo nedostatečně zdůvodněný výběr konkrétního trhu. Podceněná nebo dokonce úplně chybějící příprava ve formě analýzy budoucího potenciálu zvoleného trhu/trhů v daném oboru, obchodních bariér a nároků trhu/trhů na vlastní schopnosti exportéra vedou velmi často k rozčarování. Zda má firma se svým produktem na zvoleném trhu šanci na úspěch, je nutné vyhodnotit předem, nikoli až po investování velkého úsilí a prostředků do marketingové podpory.

Jednou z forem marketingové podpory je i účast na zahraničním veletrhu. Pro jeho výběr platí přitom stejná pravidla jako pro výběr zahraničního trhu. Jakkoli je účast na veletrhu pouze jedním ze schůdků k pověstné zlaté, jde bezpochyby o jeden z nejčastěji používaných marketingových nástrojů.

Příručku „Efektivní účast na zahraničním veletrhu“ připravily agentura CzechTrade a Hospodářská komora ČR jako praktický návod, jak se na veletrh v zahraničí připravit, aby účast firem přinesla očekávané výsledky a aby jejich investice do takové prezentace byla investicí efektivní.

V části nazvané „Tři kroky k úspěšnému veletrhu“ jsou shrnuty zásady komplexního plánování, přípravy, realizace a vyhodnocení účasti na zahraničním veletrhu. Tyto informace jsou doplněny zkušenostmi a doporučeními pracovníků, kteří se realizací účastí na zahraničních veletrzích dlouhodobě zabývají. Kvalitně zajištěná veletržní expozice a účast totiž přinese ovoce jen tehdy, pokud má vystavovatel jasno, proč veletrh vybral, jaké jsou cíle jeho prezentace a zejména pouze v případě, že veletržní expozice nebude osamocenou marketingovou aktivitou na daném zájmovém exportním teritoriu.

Příručka „Efektivní účast na zahraničním veletrhu“

Doporučujeme