Nově zahájená antidumpingová a protisubvenční šetření

Informace o nově zahájených antidumpingových a protisubvenčních šetřeních a přezkumech Evropské komise (EK). České firmy mají možnost stát se stranou zúčastněnou v těchto šetřeních.

České podnikatelské subjekty nebo jejich asociace, které se domnívají, že výsledek šetření – tj. případné uložení antidumpingového/vyrovnávacího cla na dovoz dotčených výrobků do Evropské unie/ČR – může významným způsobem ovlivnit jejich ekonomické aktivity, se mohou zúčastnit aktuálních řízení a přezkumů.

Doporučujeme