Ekologicky šetrný výrobekStátem garantovaná informace o provedeném ekologickém hodnocení výrobku a jeho vlastností.

Odvětví / profesní oblast:

  • výrobky – obecně

Správce značky:

  • Český ekologický ústav – Agentura pro ekologicky šetrné výrobky

Kontaktní osoba:

  • Petr Saifríd

Kritéria pro udělení:

  • Požadavky a kriteria pro udělení značky vycházejí z platné legislativy, norem a dalších předpisů.
  • Požadavky stanovuje předem pro příslušnou výrobkovou kategorii tým odborníků z dané oblasti, doporučuje je Rada pro ekologicky šetrné výrobky a schvaluje ministr životního prostředí.
  • Plnění stanovených kritérií ověřují Oblastní inspektoráty České inspekce životního prostředí, a příslušné autorizované nebo akreditované zkušební orgány.

Doba platnosti:

  • obvykle 3 roky

Více informací: