Ekvádor

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Základní údaje
Hlavní městoQuito
Počet obyvatel17,6 mil. (2021)
Jazykšpanělština
Náboženstvíkatolíci (74 %), protestanti (10,3 %)
Státní zřízeníprezidentská republika
Hlava státuGuillermo Lasso
Hlava vládyCésar Monge
Název měnyamerický dolar
Cestování
Časový posun-5 hod.
Kontakty ZÚ
VelvyslanecMgr. Michal Sedláček, M.A.
Ekonomický úsekIng. Eva Tadlíková
Konzulární úsekMgr. Jana Dušková
CzechTradeBc. Martin Rossbach, MBA
CzechinvestNe
Ekonomika
Nominální HDP (mld. USD) 102,6
Hospodářský růst (%) 2,5
Inflace (%) -0,6
Nezaměstnanost (%) 5,8

24. května 2021 se ujal vlády Guillermo Lasso, nový ekvádorský prezident. Současně představil novou vládu, která spolu s ním musí čelit řadě výzev a problémů. Bude muset tak, jak slíbil, změnit směrování země. Jeho předchůdci Rafael Correa a Lenín Moreno mu zanechali zemi na pokraji bankrotu, zemi, kde 12,8 % obyvatelstva žije pod hranicí extrémní chudoby, zemi zmítanou pandemií Covid-19, zemi rozdělenou politickými názory. Nová vláda má 3 hlavní výzvy: zlepšení ekonomické situace země, boj proti pandemii a plán očkování, a prosazování zákonů v politicky a početně roztříštěném parlamentu.

Předchozí vlády vedly protekcionistickou politiku. Nový prezident slibuje zemi více otevřít, usnadnit dovoz, který by především díky importu strojů a zařízení měl pomoci zlepšit konkurenceschopnost ekvádorské ekonomiky.

Tato souhrnná teritoriální informace je zpracovávaná pro zemi, která je tzv. přiakreditovaná. Informace je poskytovaná ve zkráceném rozsahu.

Mapa globálních oborových příležitostí – Ekvádor (MZV) (238B) Souhrnná teritoriální informace (STI) Ekvádor (239.71kB)

1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

Oficiální název státu: Ekvádorská republika (República del Ecuador)

Ekvádor je prezidentskou demokracií.

Prezident: Guillermo Lasso (ve funkci od 24. května 2021)

Viceprezident: Alfredo Enrique Borrero Vega

Prezident je volen na 5 let s možností 1 znovuzvolení.

Nově jmenovaná vláda:

 • předseda vlády -César Monge
 • ministr zahraničních věcí – Mauricio Montalvo
 • ministr obrany – Fernando Donoso
 • ministr hospodářství a financí – Simón Cueva
 • ministr výroby, zahraničního obchodu a rybolovu – Julio José Prado
 • ministryně zdravotnictví – Ximena Garzón
 • ministryně zemědělství a dobytkářství – Tanlly Vera
 • ministr energetiky a neobnovitelných přírodních zdrojů – Roberto Salas
 • ministr veřejných prací a dopravy – Marcelo Cabrera
 • ministr pro místní rozvoj a bydlení – Darío Herrera
 • ministr životního prostředí a vody – Gustavo Manrique
 • ministryně telekomunikací a informační společnosti – Vianna Maino
 • ministryně školství – María Brown
 • ministryně pro ekonomickou a sociální inkluzi – Mae Monaňo
 • ministr práce – Patricio Donoso
 • ministr cestovního ruchu – Niels Olsen
 • ministryně kultury – María Elena Machuca
 • ministr sportu – Sebastián Palacios
 • státní tajemník vlády – Iván Correa Calderón
 • státní tajemnice pro lidská práva – Bernarda Ordóňez Moscoso
 • státní tajemník pro vysokoškolské vzdělání, vědu, technologii a inovace – Alejandro Ribadeneira Espinosa
 • státní tajemník Planifica Ecuador – Jairon Merchán
 • státní tajemník pro tiskové záležitosti – Eduardo Bonilla Salcedo
 • státní tajemník pro právní záležitosti – Fabián Pozo
 • poradce prezidenta – Aparicio Caicedo

Nově zvolený 137členný jednokomorový ekvádorský parlament Asamblea Nacional je roztříštěný jak politicky, tak početně. Noví poslanci poprvé usedli do lavic 14. května a zastupují strany a uskupení levicové, středolevé, středu a středopravé, celkem 13 subjektů. Novou předsedkyní parlamentu byla zvolena zástupkyně druhé nejsilnější strany Pachakutik, Guadalupe Llori. Nový prezident bude v takto složeném parlamentu obtíženě prosazovat legislativní změny. Nejsilnější pozici (32 %) má hnutí bývalého prezidenta Correy. Velkým vítězstvím je zisk strany domorodého obyvatelstva Pachakutik.1.2. Zahraniční politika země

Ekvádor má dlouhodobě zájem o posílení spolupráce se sousedními zeměmi, včetně regionální integrace. V posledních letech se snaží o větší přiblížení k Západu. Vydání zakladatele WikiLeaks Juliana Assange uvolnilo vztahy s USA, takže se v únoru r. 2020 uskutečnilo setkání ekvádorského a amerického prezidenta (první schůzka na nejvyšší úrovni po 20 letech). Ekvádor získal finanční pomoc na integraci více než 400 tis. venezuelských uprchlíků. Vzhledem k tomu, že nově zvolený prezident a jeho vláda se ujali funkcí 24. května 2021, konkrétní směrování zahraniční politiky nebylo dosud zveřejněno.

Ekvádor a EU každoročně realizují Politický dialog na vysoké úrovni.

Ekonomické vztahy jsou upraveny Obchodní dohodou mezi EU a Ekvádorem.

Ekvádor již není kvalifikován jako příjemce rozvojové pomoci. Přesto EU v rámci Víceletého indikativního programu 2014 – 2020 poskytla nejchudším regionům rozvojovou pomoc ve výši 67 mil. EUR.


1.3. Obyvatelstvo

V r. 2021 dosáhl počet obyvatel 17,6 mil., hustota zalidnění činí 61,03 ob./km2, což je nejvíce v Latinské Americe. 50,04 % obyvatelstva tvoří ženy.

Největší města: Guayaquil (2,3 mil. ob.), Quito (1,6 mil. ob.), Cuenca, Santo Domingo, Machala.

Etnické složení (2010): 71,9 % míšenci (běloši s původním obyvatelstvem), 7,8 % afroekvádorci, 7,1 % indiáni, 7 % běloši.

Néboženství: 74 % katolíci, 10,3 % protestanti.


2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

Ekvádoru hrozilo v r. 2020 riziko státního bankrotu. Země měla na začátku roku historicky nejvyšší státní dluh (65 mld. USD) a ceny ropy – nejdůležitější vývozní položky trvale klesaly, kromě toho vláda musela uhradit splátku MMF ve výši 250 mil. USD. Proto byla nucena zvýšit daně a snížit veřejné výdaje. Na boj s pandemií použila mezinárodní rezervy, které klesly na 2,177 mld. USD. Díky půjčkám a finančním darům především od Světové banky, MMF, EU a Číny byl bankrot odvrácen. V druhé polovině roku se podařilo propad zbrzdit, takže HDP nakonec poklesl o 7,6 %. Pro r. 2021 se očekává růst HDP 2,5 %. V září 2020 MMF schválil prodloužení podpůrného finančního balíčku na 27 měsíců v hodnotě 6,5 mld. USD. Vnější dluh se podílel na HDP 55,4 % (o 4 % více než v r. 2019). Běžný účet platební bilance se udržel v mírném přebytku 2,7 % HDP díky vývozu neropných surovin a zemědělských produktů. Míra nezaměstnanosti dosáhla 7,7 %. Přímé zahraniční investice dosáhly v r. 2020 hodnoty 1,0169 mld. USD, číslo dokonce vyšší než v předchozím roce (961,5 mil. USD). Investice směřovaly především do těžebního průmyslu, následovaly služby a stavebnictví.

Na HDP se nejvíce podílely služby s 54,95 %, následoval průmysl s 35,38 % a zemědělství s 9,67 %. V r. 2020 byly nejpostiženějšími sektory: zpracování ropy (-19,3 %), doprava (-13,8 %), ubytování a stravování (-11,0 %), stavebnictví (-11,0 %), těžební průmysl (-9,0 %) a obchod (-8,2 %). Vývoz klesl o 4,9 %, dovoz o 11,7 %. Nejdůležitějšími vývozními položkami jsou: surová ropa, banány, krevety, rybí konzervy a kakao. Mezi nejdůležitější dovozní položky se řadí: paliva, mechanické stroje, léky, telefony.

Ukazatel 20182019202020212022
Růst HDP (%) 1,30,0-7,62,53,0
HDP/obyv. (USD/PPP) 11 886,112 025,711 150,011 440,011 860,0
Inflace (%) -0,20,3-0,3-0,60,6
Nezaměstnanost (%) 4,14,47,75,85,3
Export zboží (mld. USD) 22,122,820,323,623,8
Import zboží (mld. USD) 22,421,817,020,422,0
Saldo obchodní bilance (mld. USD) -0,21,03,33,21,8
Průmyslová produkce (% změna) -1,00,2-5,03,02,0
Populace (mil.) 17,017,317,517,818,0
Konkurenceschopnost 86/14090/141N/AN/AN/A
Exportní riziko OECD 6/77/77/77/7N/A

Zdroj: EIU, OECD, WEF
2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

Veřejné finance
Saldo státního rozpočtu (% HDP) -3,0
Veřejný dluh (% HDP) 64,6
Bilance běžného účtu (mld. USD) 2,7
Daně
PO 25 %
FO 0 – 35 %
DPH 12 %

Rozpočet Ekvádoru pro r. 2020 činil 35,499 mld. USD. V první polovině roku se v souvislosti s pandemií Covid-19 výrazně zvýšily výdaje na zdravotnictví. Hlavní položky výdajů tvoří: splátky úroků veřejného dluhu, platy státních zaměstnanců, sociální příspěvky, důchody. Oproti slibům vláda zachovala dotace na pohonné hmoty (4,2 mld. USD). Pro r. 2021 byl schválen rozpočet ve výši 32 mld. USD (snížení o 10 % oproti předchozímu období).

Běžný účet platební bilance se udržel v přebytku 2,7 %, a to díky vývozu zemědělských produktů a neropných surovin. Devizové rezervy dosáhly k 23. 12. 2020 hodnoty 7,377 mld. USD. Podíl veřejného dluhu činil 64,6 %. Meziročně (únor 2020 – únor 2021) vzrostl o 8,1 %. Veřejný dluh vzrostl především díky zahraničnímu zadlužení, jehož podíl na HDP představoval 55,4 %. Co se týče bilaterálního zadlužení, nejvíce se na něm podílí závazky vůči Číně (71,3 %).

2.3. Bankovní systém

Centrální  a emisní bankou je Banco Central del Ecuador, další státní banky: Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE), Národní finanční korporaci (CFN) a BanEcuador (dříve Banco Nacional de Fomento).

Dohled nad bankami vykonává Superintendencia de Bancos del Ecuador.

Nejdůležitější komerčních banky:

 • Banco del Pichincha www.pichincha.com – součást jedné z největších investičních skupin v zemi
 • Banco Internacional www.bancointernacional.com.ec
 • Banco Guayaquil www.bancoguayaquil.com
 • Banco Bolivariano www.bolivariano.com – Grupo Financiero Bolivariano
 • Banco del Pacífico www.bancodelpacifico.com – Grupo Banco del Pacífico

Vzhledem k dolarizaci ekonomiky má centrální banka omezené pole působnosti.

Klíčová úroková sazba ekvádorské centrální banky se mezi lednem a prosincem 2020 pohybovala mezi 8,81 a 8,58 %.

Celkově je bankovní sektor málo odolný vůči případnému šoku způsobenému nedostatkem likvidity.2.4. Daňový systém

Základní daně:

 • daň z příjmu právnických osob – společnosti s národním nebo zahraničním kapitálem zřízené v Ekvádoru a pobočky, které mají zdanitelné příjmy, podléhají od r. 2018 sazbě 25 % po odečtení výslovně stanovených nákladů (zejména obnovovací investice). Za určitých okolností může činit 28 % (společníci v daňových rájích apod.),
 • daň z příjmu fyzických osob – jedná se o progresivní zdanění od 0 % – 35 %. Fyzické osoby mohou také využívat tzv. zvláštních odpočtů,
 • DPH – základní daň z přidané hodnoty činí 12 %. Některé produkty (základní potraviny, léky) a služby (zdravotní péče, vzdělání, dopravní služby) se nedaní,
 • daň z převodu deviz – 5% daň na všechny transfery poukazované do zahraničí. Na tuto daň se vztahuje množství výjimek, především v souvislosti s registrovanými zahraničními investicemi. V současné době se hovoří o zrušení této daně s cílem podpořit konkurenceschopnost ekvádorských produktů,
 • spotřební daň – daň na specifické zboží (např. sladké nápoje, alkohol, tabákové výrobky, videohry, televizní a telefonní služby, automobily a jiné dopravní prostředky, atd.). Pohybuje se od 0 % na dovoz nejlevnějších hybridních automobilů až po 300 % na zbraně a střelivo pro soukromé účely.

3. Obchodní vztahy s EU a ČR

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy s EU

EU je nejdůležitějším obchodním partnerem Ekvádoru. Největší exportéři z EU: Německo, Španělsko, Nizozemsko, Itálie a Belgie, ČR je na 11. místě. Největší importéři z EU: Nizozemsko, Španělsko, Itálie, Německo a Francie, ČR je na 17. místě.

Objem evropských vývozů pokles díky pandemii Covid-19. Dovozy vzrostly především díky hlavním položkám – zemědělským a potravinářským produktům.

Obchodní výměna s EU (mil. EUR)


20182019202020212022
Export z EU (mil. EUR) 2 241,92 311,21 624,5N/AN/A
Import do EU (mil. EUR) 2 861,62 861,53 054,0N/AN/A
Saldo s EU (mil. EUR) 619,7550,31 429,5N/AN/A

Zdroj: Evropská komise

Obchodní vztahy s ČR

Nejdůležitějšími vývozními položkami jsou: osobní automobily, kohouty a ventily, trubky a hadice z plastů, stolní sklo a diagnostické laboratorní směsi. V případě dovozů to pak jsou: banány a plantejny, rybí konzervy, výtažky z kávy, řezané květiny a kohouty a ventily.

Obchodní výměna s ČR (mld. CZK)


20182019202020212022
Export z ČR (mld. CZK) 0,40,60,6N/AN/A
Import do ČR (mld. CZK) 1,11,21,0N/AN/A
Saldo s ČR (mld. CZK) 0,70,60,4N/AN/A

Zdroj: ČSÚ

3.2. FTA a smlouvy

Smlouvy s EU

V r.2014 podepsaly EU a Ekvádor vícestrannou FTA EU se státy Andského společenství národů. Přístupový protokol vstoupil v platnost 1. ledna 2017.  S okamžitou platností byla odbourána cla na 76 % z 2 565 celních položek dovážených z EU do Ekvádoru. Pokud jde o agrární produkty, pro firmy EU je liberalizován dovoz 44,1 % položek. Pokud jde o průmyslové výrobky a produkty rybolovu, činí podíl liberalizovaných položek 62,3 %. Pro Ekvádor FTA znamená právo vyvážet do EU bez celní povinnosti 99,7 % zemědělských produktů a 100 % průmyslových produktů. Dále se také ustanovily podmínky pro možnost účasti evropských firem na veřejných zakázkách. Jedním z důležitých bodů této nové smlouvy je ochrana tzv. domácí zaměstnanosti, kdy v každé EU firmě působící na ekvádorském trhu, která má více než 10 zaměstnanců, musí být 90 % zaměstnanců ekvádorského občanství.

Smlouvy s ČR

V souvislosti se vstupem ČR do EU byla ukončena Obchodní dohoda mezi ČR a Ekvádorem. Ve vzájemném vztahu platí dohody a ustanovení platná mezi EU a Ekvádorem, resp. EU a Andským společenství (CAN).  

Bilaterální smluvní dokumenty:

 • Rámcová dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem elektrické energie a obnovitelných zdrojů Ekvádorské republiky (podpora spolupráce v energetice)
 • MOU mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem průmyslu a produktivity Ekvádoru (podpora hospodářské, průmyslové a technické spolupráce)
 • v červnu a červenci 2018 předala česká strana Ekvádoru návrh Dohody o ochraně investic, resp. Dohody o zamezení dvojímu zdanění

3.3. Rozvojová spolupráce

Ekvádor je příjemcem rozvojové pomoci, i když ho EU již mezi čisté příjemce nezařazuje.

V r. 2020 získal 269,3 mil. USD, především na boj s pandemií Covid-19.

Příklady pomoci:

Německo – plán spolupráce na období 2020 – 2022, v první fázi Ekvádor obdržel 23,4 mil. USD

Jižní Korea – prostřednictvím korejské agentury pro rozvojovou spolupráci Koica 15 mil USD

Japonsko – 3,4 mil. USD pro osoby, které dostávají podporu prostřednictvím ekvádorské kanceláře UNHRC

USA – 2020 – 2025 – 62,5 mil. USD na projekty v oblasti životního prostředí a rozvoje demokracie

Čína – 53,6 mil. USD

EU – 2014 – 2020 – 67 mil. EUR – především do projektů pro udržitelný rozvoj a lokální integraci a udržitelný obchod

Pomoc od nevládních organizací – 2020 – 2024 – 47,5 mil. USD – především pro sociální rozvoj a podporu produkce


3.4. Perspektivní obory (MOP)

Ekvádor není do MOP zahrnut.

4. Kulturní a obchodní jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

Obchodní jednání v Ekvádoru mají podobná specifika jako v jiných latinsko-amerických zemích. Pandemie však posouvá tradiční způsoby do virtuální roviny. Důležité je obrnit se trpělivostí a opakovaně prověřovat obchodní partnery.


4.2. Oslovení

Oslovení potenciálních obchodních partnerů probíhá klasickými kanály jako v jiných zemích. Tzn. telefonicky, e-mailem. V případě telefonické komunikace se v poslední době množí případy, kdy ekvádorské telefonní linky, a to i nejdůležitějších státních úřadů, jsou zneužívány pro nelegální volání.

Ideální je osobní konktakt (např. na veletrhu), který Ekvádorci upřednostňují.4.3. Obchodní schůzka

V Ekvádoru se nevyskytují specifické zvláštnosti či zvyklosti, kterými by se stát odlišoval od okolních latinskoamerických zemí. Ekvádorci jsou velmi komunikativní a není problém s nimi navázat kontakt. Obchodní partneři téměř vždy upřednostňují nedokonalou španělštinu před bezvadnou angličtinou. Znalost španělštiny je proto pro obchodní jednání velmi výhodná.   V praktické rovině je nutno vždy počítat s liknavostí Ekvádorců co se týče dochvilnosti. Zpoždění není považováno za neslušnost a toleruje se. Na důležité schůzky s vysokými představiteli státní správy či reprezentanty velkých firem se doporučuje – vzhledem k jejich časové zaneprázdněnosti a nutnosti plánování schůzek ve značném předstihu – dostavit se včas.   Nelze říci, že by ekvádorští obchodní partneři vynikali striktním dodržováním přijatých závazků, spíše je třeba počítat s liknavějším přístupem. Urgence jsou v tomto ohledu běžnou praxí. Potrpí si na dobré zacházení a ocení pozvání na pracovní oběd nebo večeři. Schůzky je třeba dojednávat v předstihu a běžným zvykem je jejich potvrzování zhruba den před sjednaným datem.


4.4. Komunikace

V Ekvádoru, stejně jako v ostatních latinsko-amerických zemích, je upřednostňována španělština. Tlumočník je každopádně výhodou. Anglicky většinou mluví jen vyšší management ve velkých městech.

V Latinské Americe není zdvořilé odmítnutí. Proto je třeba důkladně prověřit, zda opravdu platí to, co se podle českých měřítek jeví jako dohodnuté.

Ač je důležitý osobní kontakt, současná pandemická situace si vynutila přesunout jednání do virtuální roviny.4.5. Doporučení

Pro navázání obchodních kontaktů je třeba obrnit se velkou trpělivostí a důkladně prověřovat obchodního partnera. Před navázáním konktaktů je výhodou ověřit si možnost financování. Jazykem upřednostňovaným pro jednání je španělština.


4.6. Státní svátky

1. 1.: Nový rok

únor – březen Karneval

březen – duben Velký pátek

1. 5. svátek práce

24. 5. Bitva u Pichinchy

25. 7. Založení Guayaquilu

10. 8. Den nezávislosti

9. 10. Nezávislost Guayaquilu (místní svátek)

2. 11. Památka zesnulých

3. 11. Nezávislost Cuency

6. 12. Založení Quita (místní svátek)

25.12. Vánoce


5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

Prodejní a distribuční síť není z české strany zpracovávána systematicky, chybí nová významná obchodní spojení a cenově konkurenceschopný sortiment v dostatečném rozsahu. Nedostatkem jsou omezené možnosti financování českých vývozů, malá propagace českých exportérů a mnohdy i nezájem o realizaci počáteční investice ze strany českých výrobců. Pro české exportéry by mohly být využitelné kontakty na obchodní komory v Quitu, Guayaquilu, případně v Cuence, které mohou případné nabídky dále distribuovat.  Obchodní komory jsou (za poplatek) také ochotny vyhledat ve svém registru spojení na nejvýznamnější firmy zabývající se daným artiklem a odeslat tyto podklady české firmě. Součástí takového požadavku musí být přesné označení zboží celním kódem.

Importovat může jakákoliv fyzická či právnická osoba, která se zapsala v Registru dovozců, je schválená Národní celní službou (Servicio Nacional de Aduanas de Ecuador, SENAE, www.aduana.gob.ec). Je nutné obdržet tzv. RUC (Registro Único de Contribuyente), který je vydán Úřadem finanční správy (Servicio de Rentas Internas, SRI), být zaznamenán v aktivním stavu s platným potvrzením příjmů a být v databázi SRI jako daňový poplatník. Celní požadavky se liší podle dovozního režimu.  Do Ekvádoru je zakázán dovoz následujících produktů: vybrané chemikálie (fungicidy, pesticidy), použité pneumatiky vč. vulkanizovaných, hadí kůže, vydělávané kůže různých zvířat s použitím metody rostlinného vydělávání, použité prádlo a obuv, slonovina a výrobky z ní a ostatní (kosti, želví krunýře, rohy a paroží aj.).  U některých komodit jsou navíc požadovány certifikáty původu zboží, registrace a homologace.  

V červnu 2012 bylo Ministerstvem zahraniční věcí, obchodu a integrace vydáno několik usnesení (No. 63, 66, 67), kterými byl omezen dovoz určitých produktů, u kterých bylo stanoveno, že mohou být vyráběny na domácím trhu. Celkově tato omezení postihují 106 výrobků, mezi nimi některé typy alkoholických nápojů, automobily, mobilní telefony a elektronická zařízení. Omezení v podobě kvót jsou dvojího druhu: množstevní a hodnotová, přičemž vláda se tímto opatřením snaží zvrátit tendenci k pasivní obchodní bilanci. Kvóty jsou určovány s jednoletou platností vždy na počátku roku.   Alkoholické nápoje od roku 2012 podléhaly omezení, a to v podobě dodatečné daně 1 % z každé lahve a 0,25 dolaru odvedeného z každého procenta alkoholu, který nápoj obsahuje. Avšak vzhledem k tomu, že Ekvádor 1. 1. 2017 přistoupil k mnohostranné dohodě o volném obchodu (FTA) s EU, z EU/ČR je možné alkohol nyní dovážet bezcelně (pozn. avšak se spotřební daní ICE a daní z přidané hodnoty).


5.2. Formy a podmínky působení na trhu

Ke zřízení pobočky v Ekvádoru je nutné předložit rozhodnutí statutárních orgánů mateřské společnosti. Pro zřízení společnosti s ručením omezeným je nutný souhlas Valného shromáždění společníků (Junta General de Socios). Zápis o rozhodnutí zřídit společnost, a to včetně výše kapitálu a jmenování zákonného reprezentanta pro Ekvádor, musí být notářsky ověřen v místě konání schůzky a superlegalizován konzulátem Ekvádoru (stanovy společnosti musí výslovně umožňovat zakládání poboček v zahraničí). Minimální výše kapitálu pro pobočku zahraniční právnické osoby je stanovena na 2.000 USD. Příslušný ekvádorský konzulát též musí na základě notářsky ověřených a přeložených dokumentů (mj. výpis z obchodního rejstříku) vydat certifikát o právní existenci firmy a způsobilosti jednat v zahraničí. Uvedená dokumentace se předá ekvádorskému právnímu zástupci ke zřízení pobočky, který publikuje oznámení v oficiálním místním deníku. Následně notář v Ekvádoru provede zápis o úkonu, který je nutno zaregistrovat v obchodním rejstříku (Registro Mercantil). Po provedení registrace a jmenování administrátora firmy je nutno požádat finanční úřad (SRI) o vystavení Registrace daňového poplatníka (Registro Único de Contribuyentes). Pro zřízení společnosti v Ekvádoru je nutná registrace vkladu kapitálu v ekvádorském bankovním systému.

Pro akciové společnosti (sociedad anónima) ekvádorských fyzických a právnických osob je stanoven minimální kapitál ve výši 800 USD; pro společnosti s ručením omezeným 400 USD. V případě joint venture se podmínky tohoto podniku řídí stejnými pravidly jako při zřizování poboček zahraničních firem. O zakládání podniku v Ekvádoru vypracovala Skupina Světové banky studii Doing Business-Ecuador.


5.3. Marketing a komunikace

V zemi jsou obvyklé všechny formy propagace, inzerce, reklamy či využívání hromadných sdělovacích prostředků, a to zejména televize a rozhlasového vysílání. Rovněž z hlediska aplikovaného marketingu neexistují žádné zvláštnosti a jsou využívány všechny formy marketingu v závislosti na obchodovaném artiklu. České výrobky jsou na místním trhu stále exotické (nejen proto, že mnozí Ekvádorci netuší, kde se Česká republika nachází) a nemají k neznámému produktu důvěru. Dokud prodejce nepřesvědčí zákazníka o kvalitách, servisu a (dobré) ceně, produkt si nekoupí. Nutno počítat s tím, že reklamní a propagační materiály musí být ve španělské verzi. Anglická či jiná jazyková mutace není vhodná.


5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Problematika duševního vlastnictví spadá do kompetence Ekvádorského institutu duševního vlastnictví (Instututo  Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual) a řídí se zákonem o duševním vlastnictví. V rámci ochrany průmyslového vlastnictví jsou chráněny značky, loga, firemní slogany a vynálezy. Patenty platí 20 let.

Pirátství v oblasti hudby, kinematografie či softwaru je značně rozšířené.


5.5. Trh veřejných zakázek

Režim zadávání veřejných zakázek se řídí Zákonem o národním systému veřejných zakázek (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública). Zákon stanoví povinnost registrace národních i mezinárodních dodavatelů v jednotném registru dodavatelů (RUP). Příslušným orgánem a regulátorem, který na veřejné zakázky dohlíží a vypracovává zadání tendrů, je SERCOP (spravuje také portál k veřejným zakázkám: http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/herramientas-de-busqueda). Základní informace o procedurách jsou uvedeny v záložce Programas/Servicios. Roční plány pro veřejné nákupy (Plan Anual de Contratación/PAC) jsou sestavovány s předstihem a za každou státní instituci zvlášť.  Zákonem jsou umožněny rovné podmínky pro místní i zahraniční subjekty. V případě veřejných zakázek na poradenské služby je možné vyzvat zahraniční poradenské společnosti až poté, co v průběhu 30denní lhůty (po první výzvě) o zakázku neprojeví zájem domácí společnost, či nesplňuje podmínky (upřednostňují se domácí subjekty).  Kontrakty s vládním financováním schvaluje výhradně prezident republiky. U každého ministerstva nebo provinční vlády se ustavuje pětičlenný výbor (Comité de Contrataciones), který ustanovuje soutěžní podmínky a jmenuje technickou komisi, která vyhodnocuje předložené nabídky. Obvykle se vyžaduje složení bankovní záruky, jejíž výše je závislá na objemu kontraktu. Zároveň je vratná účastníkům, kteří se nekvalifikovali. Jiné zvláštní podmínky, které by odlišovaly Ekvádor od ostatních latinskoamerických zemí, nejsou stanoveny. Podmínky jsou vždy připravovány a vyhlašovány na každou zakázku separátně dle lokálních a státních norem, a to v souladu se státním plánem modernizace země. Pro nákupy soukromého sektoru nejsou výběrová řízení vyžadována.5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

Obchodní spory vyplývající z neplnění a nedodržení podmínek ze smluvního ujednání mezi partnery (Contratos de Compra-Venta) jsou obvykle řešeny arbitrážní cestou u obchodních komor v Quitu nebo v Guayaquilu nebo u civilního soudu. Pro řešení těchto sporů jsou aplikována pravidla Obchodního zákoníku (Código de Comercio).  Pro řešení obchodních sporů je stanovena povinnost využívat služeb místních právních zástupců.

Kromě běžných rizik vyplývajících z komerční činnosti (např. nezaplacení dodávky, reklamace zboží apod.) je třeba mít na zřeteli riziko možných sociálních nepokojů, stávek a zvýšené míry kriminality obecně. Z těchto důvodů se pro zajištění návratnosti pohledávky z titulu dodávek zboží a služeb doporučuje vyšší forma zajištění (bankovní záruka, aval apod.). Dále se doporučuje ve styku s novými partnery vyžadovat placení neodvolatelným potvrzeným akreditivem nebo placení předem.

Běžná platební podmínka ve vztahu k zahraničním dodavatelům je neodvolatelný potvrzený akreditiv. V případě poskytnutí úvěrových podmínek se doporučuje maximální zajištění pohledávky, a to nejlépe bankovními instrumenty jako je bankovní záruka, bankovní aval aj. Co se platební morálky týče, doporučuje se obezřetnost a důkladnost při zajišťování návratnosti pohledávky.


5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Pro české občany cestující do Ekvádoru není vyžadováno vízum, pro ekvádorské občany vydává vízum zastupitelský úřad v Limě. Při odletu ze země je třeba zaplatit na letišti Tababela v Quitu (Mariscal Sucre/UIO) letištní poplatek 59 USD, na letišti v Guayaquilu 29,78 USD. Zvláštní poplatky jsou vyžadovány při vnitrostátním letu na Galapágy. Při příletu do země se nevyžaduje zdravotní certifikát ani povinné očkování, ledaže by daná osoba přilétala do Ekvádoru z rizikové oblasti na žlutou zimnici.

Cesta z letiště v Quitu do centra stojí s taxi cca 20 USD, autobusem je to cca 8 USD, doporučuje se použít taxi nebo osobní vůz místního zástupce. Cesta trvá 45 – 50 minut.

V poslední době se zhoršila bezpečnostní situace v zemi, zejména kriminalita ve větších městech a také v pohraničních oblastech s Kolumbií. Hlavními bezpečnostními zásadami jsou necestovat v noci, po setmění vycházet jen s minimální hotovostí, zavazadla ponechávat na bezpečném místě a dát přednost jednoduchému a neokázalému oblečení. Vozidla taxi mají taxametry, nicméně se nedoporučuje jejich zastavování na ulici, ale použití hotelového taxi. V Quitu jsou oblastmi s vyšší kriminalitou historické centrum města, zóna „La Mariscal“, parky Carolina a Egido a vyhlídka Panecillo (platí zejména v podvečer a v noci). Pro Guayaquil obecně platí, že je zde větší kriminalita než v Quitu, neboť se jedná o přístavní město. Z tohoto pohledu jsou nejhorší následující oblasti: nábřeží, ulice 9. října a vyhlídka Santa Ana. V poslední době se zvýšil počet tzv. expresních únosů, které postihly také turisty.

Některé turistické oblasti Ekvádoru se nacházejí ve vysoké nadmořské výšce, která se může projevit bolestmi hlavy, závratěmi, ztíženým dýcháním a také zvracením. Při příjezdu je vhodné počítat s obdobím na aklimatizací. Ve výše položených oblastech se doporučuje chodit spíše pomaleji, častěji odpočívat, nejíst těžká a tučná jídla a přijímat velké množství tekutin. V místních lékárnách je možné zakoupit speciální tabletky, které pomáhají překonat problémy spojené s pobytem ve vysoké nadmořské výšce.

Do Ekvádoru není vyžadováno zvláštní očkování, není povinné se nechat očkovat proti žluté zimnici. V případě, že cestovatel odlétá z Ekvádoru do zemí, kde je očkování proti žluté zimnici povinné (např. státy Střední Ameriky) nebo do země, která vyžaduje očkování při cestě z Ekvádoru, je nutné potvrzení o očkování předložit již na letišti. Proto je nejlépe mít očkování již před odletem z ČR. Při dlouhodobějších pobytech v pralesních oblastech je však vhodné být očkován proti žluté zimnici popř. proti žloutence, břišnímu tyfu, tetanu atd. Po ruce je dobré mít také repelent či odpuzovač komárů. Je třeba se mít na pozoru před onemocněním horečkou dengue, které způsobuje štípnutí infikovaným komárem. Proti této nemoci neexistuje očkování, platí pouze prevence.

Obecně platí pravidlo, že se nekonzumuje voda z vodovodního kohoutku, pouze voda balená – tzn. v lahvích nebo sklenicích. Zelenina a ovoce se doporučují před konzumací dobře propláchnout vodou, popř. dezinfikovat.

Při cestách do vnitrozemí je vhodným opatřením kontaktovat Velvyslanectví ČR v Peru s žádostí o informaci o aktuální bezpečnostní situaci a v každém případě dobrovolná on line registrace v databázi DROZD a vložení plánovaného itineráře.


5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

Zaměstnávání občanů ČR podléhá vnitřním předpisům, tzn., že je třeba získat pracovní povolení a zejména povolení k pobytu za účelem zaměstnání (pracovní průkaz – carné ocupacional). Vyřizování těchto formalit není jednoduché, vyžaduje velkou trpělivost a zejména jistý časový předstih. Více informací o požadavcích je dostupné na webu ministerstva práce www.trabajo.gob.ec. Příslušná žádost je vygenerována v on line v systému ministerstva práce, podepsána žadatelem a zaměstnavatelem (nebo jeho autorizovaným zástupcem). Dále je zapotřebí barevná kopie platného pasu (datové stránky i stránky se vstupním razítkem), jednoduchá kopie pracovní smlouvy registrované na ministerstvu práce a stvrzenka o provedení této registrace; doklad o splnění pravidla 20/80 (tj. max. 20 % zaměstnanců cizinci a min. 80 % Ekvádorci) dle platné právní úpravy. V přístupovém protokolu, prostřednictvím kterého se Ekvádor od 1. 1. 2017 stal účastníkem mnohostranné dohody o volném obchodu (FTA) s EU je dále zakotveno, že ve firmách z EU s více než 10 zaměstnanci budou muset ekvádorští občané tvořit minimálně 90 %.

Čeští občané s trvalým pobytem v Ekvádoru využívají místní zdravotní péče při plném zdravotním a sociálním pojištění buď ze svých prostředků, nebo s povinným příspěvkem zaměstnavatele. Jiné zvláštní podmínky stanovené pro cizince nejsou. Za lékařské ošetření se platí ihned v hotovosti, náročnější lékařské zákroky je nutné hradit předem. Pro cesty do Ekvádoru se doporučuje zajistit si cestovní pojištění. V případě nutnosti vyhledání lékařské péče pak pacient uhradí tuto péči na místě (v hotovosti nebo platební kartou) a následně s lékařskou zprávou a účtenkami nahlásí pojistnou událost u své pojišťovny.


5.9. Veletrhy a akce

Vzhledem k současné pandemické situaci v zemi byly některé veletrhy zrušeny nebo přesunuty na příští rok.

SEGURIEXPO ECUADOR 2021 – mezinárodní veletrh a konference technologií a inovací v bezpečnosti, prevenci a kontrole, 7. – 9. 7. 2021, Guayaquil,  https://www.nferias.com/seguriexpo-ecuador/

EXPOMINAS QUITO + ECUADOR OIL AND POWER 2021 – mezinárodní veletrh těžebních strojů a důlní techniky + ropa, plyn a obnovitelné zdroje energie, 24 – 26. 11. 2021, Quito, https://www.portalminero.com/wp/events/expominas-quito-2021     

Ekvádorské dovozní zákony neumožňují do Ekvádoru dovážet propagační tiskoviny, tedy katalogy, brožury atp, tudíž je nutné tento typ materiálu nechat vytisknout v Ekvádoru v některé místní tiskárně, nebo jej dovézt v osobních zavazadlech vystavovatelů (tento materiál není možné poslat v rámci cargo se vzorky produktů či jako samostatné zásilky).6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Teritoriální působnost pro Ekvádor má zastupitelský úřad ČR v Limě.  

Velvyslanectví České republiky v Limě

Embajada de la República Checa

Baltazar la Torre 398, San Isidro, Lima, Peru

Tel.: 00511/2643381, 2643374

e-mail: lima@embassy.mzv.cz, e-mail ekonomický úsek: commerce_lima@mzv.cz

Provozní hodiny úřadu: pondělí – pátek: 08,30 – 17,00, úřední hodiny konzulárního úseku pro veřejnost: pondělí, středa, pátek: 09,00 – 12,00, víza: úterý a čtvrtek: 09,00 – 12,00 (umístění ZÚ v Limě: křižovatka ulic Av. Salaverry a Av. Javier Prado; čtvrť San Isidro; přístup z ulice Baltazar la Torre)


Honorární generální konzulát Guayaquil

Consulado honorario de la República Checa en Guayaquil

Honorární konzul: Ing. José M. Aguilar Mora

Av. Tercera 520 y CalleCuarta, Los Ceibos, P.O.Box 09-01-5094, Guayaquil, República del Ecuador

Tel.: 00593-4-2000023, 2000904

e-mail: guayaquil@honorary.mzv.cz, gye.honorarycz@gye.puntonet.ec


Honorární konzulát v Quitu

Consulado Honorario de la República Checa en Quito

Honorární konzul: Arq. Tommy Schwarzkopf

Av. Eloy Alfaro y Mariana de Jesús, Edif. Gaia, Piso 7, Oficina 72, Quito, República del Ecuador

Tel.: 00593/4502763 nebo 4502796

e-mail: quito@honorary.mzv.cz, tommyschwarzkopf@consulhcz.com


Ekvádor spadá pod Kancelář CzechTrade v Limě, kde sídlí na adrese zastupitelského úřadu (viz výše)

Ředitel kanceláře: Bc. Martin Rossbach, MBA

Tel.: 00511/2643381, l. 35

e-mail: martin.rossbach@czechtrade.cz


6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

Pro volání do Ekvádoru platí mezinárodní předvolba +593.

Policie: 101

Hasiči: 102

Infolinka: 104

Ambulance: 911

Letiště Mariscal Sucre, Quito: +593 2-395-4200

Ochrana spotřebitele: 02 394 8760 (linky 2231 a 2229)

Nemocnice v Quitu:

Hospital Metropolitano: 02 399 8000

Hospital de Especialidades FF.AA. (vojenská nemocnice): 02 396 8300

Hospital Vozandes: Teléfono: 02 397 1000

Nemocnice v Guayaquilu:

Hospital Alcívar: (04) 3720-100

Hospital Clínica Kennedy: (04) 2289-666 / (04) 2295-388


6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

Informace vlády, ministerstev: www.cege.gob.ec

Finanční a ekonomické informace a statistiky CB: www.portal.bce.fin.ec

Statistiky k Ekvádoru: www.ecuadorencifras.gob.ec

Obchodní komora Quito: www.lacamaradequito.com

Obchodní komora Guayaquil: www.lacamara.org

Ústava, její změny: www.ecuanex.net.ec/constitucion

Ministerstvo zahraničních věcí: www.cancilleria.gob.ec

Ministerstvo financí: www.finanzas.gob.ec

Centrální daňový úřad: www.sri.gob.ec

Informace o státních zakázkách: http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop

Obchodní rejstřík: http://registromercantil.gob.ec

Celní úřad (SENAE): www.aduana.gob.ec

Kontrolní úřad: www.contraloria.gob.ec

Státní agentura pro podporu exportu a investic: www.proecuador.gob.ec

Deník El Comercio: www.elcomercio.comDeník El Universo: www.eluniverso.com

Deník Expreso: www.expreso.ec


• Teritorium: Amerika | Ekvádor | Zahraničí