Ekvádor

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Základní údaje
Hlavní město Quito
Počet obyvatel 17,8 mil. (2021)
Jazyk španělština
Náboženství katolíci (74 %), protestanti (10,3%)
Státní zřízení prezidentská republika
Hlava státu Guillermo Lasso
Hlava vlády Francisco Jiménez
Název měny americký dolar
Cestování
Časový posun -6 hodin (v létě -7 hodin)
Kontakty ZÚ
Velvyslanec
Ekonomický úsek Ing. Eva Tadlíková
Konzulární úsek Mgr. Jana Dušková
CzechTrade Bc. Martin Rossbach, MBA
Czechinvest ne
Ekonomika 2021
Nominální HDP (mld. USD) 208,8
Hospodářský růst (%) 3,8
Inflace (%) 0,1
Nezaměstnanost (%) 4,8

Rok 2021 byl v Ekvádoru rokem volebním – konaly se
prezidentské i parlamentní volby. Novým prezidentem byl zvolen Guillermo Lasso,
což ukončilo dlouholeté vládnutí levicového populismu. Předsedkyní parlamentu
byla poprvé v historii zvolena žena indiánského původu zastupující stranu
domorodého obyvatelstva Guadalupe Llori. Nový prezident přebral málo
proočkovanou a zadluženou zemi, která bude ještě další půjčky potřebovat pro
znovunastartování ekonomiky. Ty získá pouze za předpokladu zavedení řady
reforem – mezi prvními se podařilo prosadit Zákon o ekonomickém rozvoji a
fiskální udržitelnosti.
Nový prezident dodržel předvolební slib, za prvních 100
dnů vlády naočkoval přes 9 mil. osob.
Guillermo Lasso současně byl, vzhledem ke zhoršující se
bezpečnostní situaci a krvavým střetům ve věznicích, přinucen zavést nouzový
stav a bude muset řešit stav vězeňství v zemi.
Prezident bude muset před přijetím řady opatření vést
dialog s domorodým obyvatelstvem. G. Lassovi se podařilo dohodnout s mezinárodními organizacemi další půjčky a získat tak potřebné finance pro fungování země. Začal jednání s Čínou o změně splácení dluhu, který je vázán na dodávky ropy. Pokud bude úspěšný, Ekvádor by mohl ropu nabízet za pro něj výhodnější ceny na mezinárodních trzích.

Tato
souhrnná teritoriální informace je zpracovávaná pro zemi, která je tzv.
přiakreditovaná. Informace je poskytovaná ve zkráceném rozsahu.

Souhrnná teritoriální informace (STI) Ekvádor (286.71 KB)

1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

Oficiální název
státu: Ekvádorská republika (República del Ecuador)

Ekvádor je
prezidentskou demokracií.

Prezident:
Guillermo Lasso (ve funkci od 24. května 2021)

Viceprezident:
Alfredo Enrique Borrero Vega

Prezident je volen
na 5 let s možností 1 znovuzvolení.

Nově jmenovaná
vláda:

 • předseda vlády – Francisco Jiménez
 • ministr zahraničních věcí – Juan Carlos
  Holguín Maldonado
 • ministr obrany – Luis Lara Jaramillo
 • ministr vnitra – Hernán Patricio Carrillo
  Rosero
 • ministr hospodářství a financí – Simón Cueva
  Armijos
 • ministr výroby, zahraničního obchodu a
  rybolovu – Julio José Prado Lucio-Paredes
 • ministryně zdravotnictví – Ximena Garzón
  Villalba
 • ministr zemědělství a dobytkářství – Bernardo
  Manzano Díaz
 • ministr energetiky a neobnovitelných
  přírodních zdrojů – Xavier Vera Grunauer
 • ministr veřejných prací a dopravy – Marcelo
  Cabrera Palacios
 • ministr pro místní rozvoj a bydlení – Darío
  Herrera Falcones
 • ministr životního prostředí a vody – Gustavo
  Manrique Miranda
 • ministryně telekomunikací a informační
  společnosti – Vianna Maino Isaías
 • ministryně školství – María Brown Pérez
 • ministr pro ekonomickou a sociální inkluzi –
  Esteban Bernal
 • ministr práce – Patricio Donoso Chiriboga
 • ministr cestovního ruchu – Niels Olsen Peet
 • ministryně kultury – María Elena Machuca
  Merino
 • ministr sportu – Sebastián Palacios Muñoz
 • státní tajemník vlády – Iván Correa Calderón
 • státní tajemnice pro lidská práva – Paola
  Flores Jaramillo
 • státní tajemník pro vysokoškolské vzdělání,
  vědu, technologii a inovace – Alejandro Ribadeneira Espinosa
 • státní tajemník Planifica Ecuador – Jairón
  Merchán Haz
 • státní tajemník pro tiskové záležitosti –
  Eduardo Bonilla Salcedo
 • státní tajemník pro právní záležitosti –
  Fabián Pozo Neira
 • poradce prezidenta – Aparicio Caicedo
  Castillo

137členný jednokomorový ekvádorský parlament Asamblea Nacional je roztříštěný
jak politicky, tak početně. Noví poslanci poprvé usedli do lavic 14. května a
zastupují strany a uskupení levicové, středolevé, středu a středopravé, celkem
13 subjektů. Předsedkyní parlamentu byla zvolena zástupkyně druhé
nejsilnější strany Pachakutik, Guadalupe Llori. Nový prezident bude v takto
složeném parlamentu obtížně prosazovat legislativní změny. Nejsilnější pozici
(32 %) má hnutí bývalého prezidenta Correy. Velkým vítězstvím je zisk strany
domorodého obyvatelstva Pachakutik.

1.2. Zahraniční politika země

Ekvádor má
dlouhodobě zájem o posílení spolupráce se sousedními zeměmi, včetně regionální
integrace. V posledních letech se snaží o větší přiblížení k Západu. Vydání
zakladatele WikiLeaks Juliana Assange uvolnilo vztahy s USA, takže se v únoru
r. 2020 uskutečnilo setkání ekvádorského a amerického prezidenta (první schůzka
na nejvyšší úrovni po 20 letech). Ekvádor získal finanční pomoc na integraci
více než 400 tis. venezuelských uprchlíků.

2. 2. 2022 se ujal funkce nový ministr zahraničních věcí. Hlavní úkoly pro nejbližší období jsou následující: uzavření dohody o volném obchodu s Mexikem;vstup do Tichomořské aliance,který může výrazně napomoci zlepšit obchodní bilanci; prohlubování a navazování obchodních vztahů s dalšími zeměmi; vytváření podmínek pro příliv zahraničních investic; vytváření zázemí pro příliv turistů.

Ekvádor a EU
každoročně realizují Politický dialog na vysoké úrovni.

Ekonomické vztahy
jsou upraveny Obchodní dohodou mezi EU a Ekvádorem.

Ekvádor již není
kvalifikován jako příjemce rozvojové pomoci. Přesto EU v rámci Víceletého
indikativního programu 2014 – 2020 poskytla nejchudším regionům rozvojovou
pomoc ve výši 67 mil. EUR.

1.3. Obyvatelstvo

V r. 2021 dosáhl
počet obyvatel 17,8 mil., hustota zalidnění činí 53,6 ob./km2, což je nejvíce v
Latinské Americe. 50,04 % obyvatelstva tvoří ženy.

Největší města:
Guayaquil (2,3 mil. ob.), Quito (1,9 mil. ob.), Cuenca, Santo Domingo, Machala.

Etnické složení
(2010): 71,9 % míšenci (běloši s původním obyvatelstvem), 7,8 % afroekvádorci, 7,1
% indiáni, 7 % běloši.

Náboženství: 74 %
katolíci, 10,3 % protestanti.

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

Podle predikcí centrální banky vzroste ekvádorská ekonomika v r. 2021
o 3,55 %. Hlavní důvody růstu: postupující očkování proti Covid-19,
zlepšení přístupu k úvěrům, oživení vývozu ropy a ropných produktů i
exportu neropných položek, a větší příliv „remesas“ (peníze zasílané Ekvádorci
ze zahraničí). Uvedené faktory daly impuls větší spotřebě domácností (4,6 %) a
investicím.
Největší přírůstky zaznamenalo zpracování ropy (22,7 %),
rybolov (13,9 %), chov krevet (10,9 %), obchod (7,9 %) a telekomunikace (6,7
%).
Pro r. 2022 se odhaduje růst HDP o 2,54 %, a to díky investicím (růst o 4,9
%), především do těžebního průmyslu, vývozu (růst o 3,3 %) a spotřebě
domácností (růst o 3,2 %).
V I. čtvrtletí r. 2021 registroval BÚ platební bilance
přebytek 726,8 mil. USD, což je o 517,5 mil. USD více, než za stejné období
předchozího roku.
Za leden – říjen 2021 dosáhl celkový vývoz 21,5585 mld. USD. Ve srovnání se
stejným obdobím předchozího roku to představuje nárůst o 31,0 %. Z toho
hodnota exportu ropy a ropných produktů činila 7,4907 mld. USD. 
Nejdůležitějšími neropnými vývozními produkty byly krevety, banány, rybí
konzervy, květiny a kakao. Největšími obchodními partnery byly USA, Čína, Rusko,
Kolumbie a Španělsko. Naopak celkový dovoz představoval 19,2265 mld. USD,
z toho neropné produkty 15,5634 mld. USD. Největší podíl na dovozech měly suroviny (7,2814 mld.
USD).
Z důvodu vyšších cen ropy na světových trzích,
lepšího výběru daní a snížení veřejných výdajů se deficit státního rozpočtu odhaduje
kolem 3,5 mld. USD.
Ekvádor uzavřel v září r. 2021 smlouvu s MMF, díky které získá
jak v r. 2021, tak v následujícím období 6 mld. USD
jako pomoc na oživení ekonomiky.
V r. 2020 uzavřela předchozí vláda Lenína Morena s MMF dohodu o
úvěru na 27 měsíců ve výši 6,5 mld. USD. Podmínkou získání peněz bylo zavedení
reforem, jako daňové, zaměstnanecké nebo zlepšení boje proti korupci.
Prezident Lasso prosadil Zákon o ekonomickém rozvoji a fiskální
udržitelnosti. Od daňové reformy se očekává
zvýšení příjmů státní pokladny o 1,9 mld. USD v dalších 2 letech.
BID poskytne
Ekvádoru záruky ve výši 400 mil. USD. CAF a ministerstvo financí podepsaly
dohodu o poskytnutí 2 půjček v celkové výši 325 mil. USD, které budou
určeny na oživení ekonomiky a očkování.
V prvním čtvrtletí r. 2022  chce
Ekvádor znovu vydat státní dluhopisy. Získané finance by měly být určeny
především na rozvoj infrastruktury.
Přímé zahraniční investice za první čtvrtletí r. 2021 činily 249,0 mil. USD
(podíl na HDP 0,99 %), ve druhém pak 115,1 mil. USD (podíl na HDP 0,44 %).
V období duben – červen směřovala největší část do služeb, následovalo
stavebnictví a zpracovatelský průmysl; podle původu PZI pocházely ze Švýcarska,
Mexika a USA.
Devizové rezervy dosáhly k 18. listopadu 2021 hodnoty 8,13 mld. USD.

Meziroční inflace dosáhla v listopadu 2021 1,84 %. Oficiální míra
nezaměstnanosti v říjnu byla 4,57 %.

Ukazatel 2019 2020 2021 2022 2023
Růst HDP (%) 0 -7,6 3,8 1,8 1,9
HDP/obyv. (USD/PPP) 12 025,70 11 031,60 11 650,00 12 210,00 12 600,0
Inflace (%) 0,3 -0,3 0,1 2 1,2
Nezaměstnanost (%) 4,4 8,1 4,8 4,7 4,6
Export zboží (mld. USD) 22,3 20,2 26,7 29,7 30,3
Import zboží (mld. USD) 22,6 18 25,7 26,9 28
Saldo obchodní bilance (mld. USD) 1 3,4 0,6 2,2 1,7
Průmyslová produkce (% změna) 0,2 -5 3 2,8 2
Populace (mil.) 17,3 17,5 17,8 18 18,2
Konkurenceschopnost N/A N/A N/A N/A N/A
Exportní riziko OECD 07.VII 07.VII 07.VII N/A N/A

Zdroj: EIU, OECD, IMD

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

Veřejné finance 2021
Saldo státního rozpočtu (% HDP) -2,6
Veřejný dluh (% HDP) 66,5
Bilance běžného účtu (mld. USD) 0,8
Daně 2022
PO N/A
FO N/A
DPH (% HDP) 5 %

Ekvádor na r. 2021 původně počítal
s rozpočtovým deficitem 4,81268 mld. USD (4,6 % HDP). Z důvodu
vyšších cen ropy na světových trzích, lepšího výběru daní a snížení veřejných
výdajů se nakonec deficit odhaduje kolem 3,5 mld. USD.

Na r. 2022 byly schváleny příjmy ve výši 24,115 mld. USD a výdaje ve výši 27,898 mld. USD. Deficit tedy představuje 3,783 mld. USD. Daňové příjmy by měly činit 13,418 mld. USD.

V prvním čtvrtletí r. 2021 registroval běžný
účet platební bilance přebytek 726,8 mil. USD, což je o 517,5 mil. USD více,
než za stejné období předchozího roku. Devizové rezervy dosáhly k 18. listopadu 2021
hodnoty 8,13 mld. USD. Veřejný dluh činil k 31. 12. 2021 62,376 mld. USD, což představuje 59,18 % HDP.

Pozn. k tabulce: oddělené údaje k daním z příjmu fyzických a právnických osob se nepodařilo dohledat. Očekává se, že v r. 2022 bude podíl daně z příjmu (dohromady fyzických i právnických osob) na HDP 4,3 %.

2.3. Bankovní systém

Centrální  a
emisní bankou je Banco Central del Ecuador, další státní banky: Banco de
Desarrollo del Ecuador (BDE), Národní finanční korporaci (CFN) a BanEcuador
(dříve Banco Nacional de Fomento).

Dohled nad bankami
vykonává Superintendencia de Bancos del Ecuador.

Nejdůležitější
komerční banky:

 • Banco del Pichincha www.pichincha.com –
  součást jedné z největších investičních skupin v zemi
 • Banco Internacional
  www.bancointernacional.com.ec
 • Banco Guayaquil www.bancoguayaquil.com
 • Banco Bolivariano www.bolivariano.com –
  Grupo Financiero Bolivariano
 • Banco del Pacífico www.bancodelpacifico.com –
  Grupo Banco del Pacífico

Vzhledem k
dolarizaci ekonomiky má centrální banka omezené pole působnosti.

Celkově je bankovní
sektor málo odolný vůči případnému šoku způsobenému nedostatkem likvidity.

2.4. Daňový systém

Základní daně:

 • daň z příjmu právnických osob – společnosti
  s národním nebo zahraničním kapitálem zřízené v Ekvádoru a pobočky, které
  mají zdanitelné příjmy, podléhají od r. 2018 sazbě 25 % po odečtení
  výslovně stanovených nákladů (zejména obnovovací investice). Za určitých
  okolností může činit 28 % (společníci v daňových rájích apod.),
 • daň z příjmu fyzických osob – jedná se o
  progresivní zdanění od 0 % – 35 %. Fyzické osoby mohou také využívat tzv.
  zvláštních odpočtů,
 • DPH – základní daň z přidané hodnoty činí 12
  %. Některé produkty (základní potraviny, léky) a služby (zdravotní
  péče, vzdělání, dopravní služby) se nedaní,
 • daň z převodu deviz – 5% daň na všechny
  transfery poukazované do zahraničí. Na tuto daň se vztahuje množství
  výjimek, především v souvislosti s registrovanými zahraničními
  investicemi. V současné době se hovoří o zrušení této daně s cílem
  podpořit konkurenceschopnost ekvádorských produktů,
 • spotřební daň – daň na specifické zboží
  (např. sladké nápoje, alkohol, tabákové výrobky, videohry, televizní a
  telefonní služby, automobily a jiné dopravní prostředky, atd.). Pohybuje
  se od 0 % na dovoz nejlevnějších hybridních automobilů až po 300 % na zbraně
  a střelivo pro soukromé účely.

3. Obchod a investice

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy s EU

EU je
2. nejdůležitějším obchodním partnerem Ekvádoru v případě dovozu neropných produktů a 3. nejdůležitější v případě vývozu neropných produktů. Nejdůležitější vývozní položky jsou: banány, krevety a rybí konzervy; nejdůležitější vývozní položky pak: suroviny pro průmysl, kapitálové statky pro průmysl a spotřební statky.

Objem
evropských vývozů zaznamenal oživení po pandemii. Dovozy vzrostly především díky
hlavním položkám – zemědělským a potravinářským produktům.

2017 2018 2019 2020 2021
Export z EU (mil. EUR) 2 103,30 2 241,90 2 310,90 1 622,30 2 092,70
Import do EU (mil. EUR) 2 831,30 2 861,60 2 861,50 3 023,30 3 437,90
Saldo s EU (mil. EUR) 728 619,8 550,6 1 401,0 1 345,2

Zdroj: Evropská komise

Obchodní vztahy s ČR

Nejdůležitějšími
vývozními položkami jsou: osobní automobily, elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů, stroje a přístroje pro tisk, textilie kordové z nití, směsi diagnostické laboratorní reagencie. V případě dovozů to pak
jsou: banány a plantejny, rybí konzervy, řezané květiny, výtažky z kávy a čaje a upravení korýši a měkkýši. V případě exportu je vidět výrazné oživení. Přes 0,5 mil. USD tvořil vývoz osobních automobilů Škoda.

2017 2018 2019 2020 2021
Export z ČR (mld. CZK) 1,0 0,4 0,6 0,6 0,9
Import do ČR (mld. CZK) 0,4 1,1 1,2 1,0 1,0
Saldo s ČR (mld. CZK) -0,7 0,7 0,6 0,4 0,1

Zdroj: ČSÚ

Obchodní vztahy se zeměmi
mimo EU

Jak dovoz, tak vývoz zaznamenal v r. 2021 výrazné postpandemické oživení.

Nejdůležitějšími exportními partnery mimo EU byly v r. 2021: Čína, USA, Rusko a Kolumbie. Hlavními neropnými vývozními produkty byly: krevety, banány, koncentráty olova a mědi, rybí konzervy a řezané květiny. Hlavními partnery v případě importu byly: Čína, USA, Kolumbie a Brazílie. Nejdůležitějšími neropnými dovozními položkami pak byly: kovové výrobky, osobní automobily, hnojiva, nákladní automobily a léčiva.

2017 2018 2019 2020 2021
Export ze zemí mimo EU (mil. EUR) 14 125,2 16 141,9 16 669,1 15 679,8 20 601,5
Import do zemí mimo EU (mil. EUR) 14 176,4 16 839,3 16 318,2 12 207,0 18 396,2
Saldo se zeměmi mimo EU (mil. EUR) -51,1 -697,4 350,9 3 472,8 2 205,2

Zdroj: EIU, Eurostat

3.2. Přímé zahraniční investice

Přímé zahraniční investice za první čtvrtletí r. 2021 činily 249,0 mil. USD
(podíl na HDP 0,99 %), ve druhém pak 115,1 mil. USD (podíl na HDP 0,44 %).
V období duben – červen směřovala největší část do služeb, následovalo
stavebnictví a zpracovatelský průmysl; podle původu PZI pocházely ze Švýcarska,
Mexika a USA.

Největší českou investicí v Ekvádoru je Czech Brewery Pivovar C. Ltda. Firma dosud investovala cca 3 mil. USD. Ve městě Cuenca má pivovar o výstavu 2400 hl ročně, kde vaří pivo od r. 2017. Zaměstnává 65 lidí. Provozuje 4 hospody značky Golden Prague Pub ve městech Cuenca, Guayaquil, Samborondon a na Galapágách.  Na podzim r. 2022 plánuje otevřít další 2 restaurace, a to v Quitua a na Galapágách.

3.3. FTA a smlouvy

Smlouvy s EU

V r. 2014 podepsaly
EU a Ekvádor vícestrannou FTA EU se státy Andského společenství národů.
Přístupový protokol vstoupil v platnost 1. ledna 2017.  S okamžitou
platností byla odbourána cla na 76 % z 2 565 celních položek dovážených z EU do
Ekvádoru. Pokud jde o agrární produkty, pro firmy EU je liberalizován dovoz
44,1 % položek. Pokud jde o průmyslové výrobky a produkty rybolovu, činí podíl
liberalizovaných položek 62,3 %. Pro Ekvádor FTA znamená právo vyvážet do EU
bez celní povinnosti 99,7 % zemědělských produktů a 100 % průmyslových
produktů. Dále se také ustanovily podmínky pro možnost účasti evropských firem
na veřejných zakázkách. Jedním z důležitých bodů této nové smlouvy je ochrana
tzv. domácí zaměstnanosti, kdy v každé EU firmě působící na ekvádorském trhu,
která má více než 10 zaměstnanců, musí být 90 % zaměstnanců ekvádorského
občanství.

Smlouvy s ČR

V souvislosti se
vstupem ČR do EU byla ukončena Obchodní dohoda mezi ČR a Ekvádorem. Ve
vzájemném vztahu platí dohody a ustanovení platná mezi EU a Ekvádorem, resp. EU
a Andským společenství (CAN).

Bilaterální smluvní
dokumenty:

 • Rámcová dohoda o spolupráci mezi
  Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem
  elektrické energie a obnovitelných zdrojů Ekvádorské republiky (podpora
  spolupráce v energetice)
 • MOU mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu
  České republiky a Ministerstvem průmyslu a produktivity Ekvádoru (podpora
  hospodářské, průmyslové a technické spolupráce)
 • v červnu a červenci 2018 předala česká
  strana Ekvádoru návrh Dohody o ochraně investic, resp. Dohody o zamezení
  dvojímu zdanění

3.4. Rozvojová spolupráce

Co se týče
spolupráce s ČR, v r. 2021 byl v Ekvádoru realizován malý
lokální projekt „Zvýšení ekonomické odolnosti 90 žen s nízkými příjmy (a
jejich rodin) z okrajových čtvrtí v Quitu prostřednictvím městských
zemědělských aktivit“. MLP realizovala NGO Fundación Humana Pueblo a Pueblo
Ecuador ve 3 komunitách. Díky
podpoře ČR byla založena menší pole na pěstování ovoce a zeleniny a
vybudovány prostory pro chov drůbeže. Příjemci byli současně seznámeni se
správnými postupy práce. V době Covid-19 je úspěšná realizace projektu pro
komunitu cestou z chudoby. Před vypuknutím pandemie se věnovali především
prodeji v centru hlavního města a související omezení je připravila o
možnost obživy. Pěstováním ovoce a zeleniny a chovem drůbeže získali zdroj
potravy a přebytky mohou prodávat.

Stejná NGO realizuje projekt i v r. 2022, který navazuje na výše uvedený.

3.5. Perspektivní obory (MOP)

Ekvádor není do MOP
zahrnut.

4. Kultura obchodního jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

Obchodní jednání v
Ekvádoru mají podobná specifika jako v jiných latinsko-amerických zemích.
Důležité je obrnit
se trpělivostí a opakovaně prověřovat obchodní partnery. Uvolňování opatření souvisejících s pandemií Covid-19 částečně vrací jednání do tradiční, osobní roviny.

4.2. Oslovení

Oslovení
potenciálních obchodních partnerů probíhá klasickými kanály jako v jiných
zemích. Tzn. telefonicky, e-mailem. V případě telefonické komunikace se v
poslední době množí případy, kdy ekvádorské telefonní linky, a to i
nejdůležitějších státních úřadů, jsou zneužívány pro nelegální volání.

Ideální je osobní
kontakt (např. na veletrhu), který Ekvádorci upřednostňují.

4.3. Obchodní schůzka

V Ekvádoru se
nevyskytují specifické zvláštnosti či zvyklosti, kterými by se stát odlišoval
od okolních latinskoamerických zemí. Ekvádorci jsou velmi komunikativní a není
problém s nimi navázat kontakt. Obchodní partneři téměř vždy upřednostňují
nedokonalou španělštinu před bezvadnou angličtinou. Znalost španělštiny je
proto pro obchodní jednání velmi výhodná. V praktické rovině je nutno vždy
počítat s liknavostí Ekvádorců, co se týče dochvilnosti.
Zpoždění není považováno za neslušnost a toleruje se. Na důležité schůzky
s vysokými představiteli státní správy či reprezentanty velkých firem se
doporučuje – vzhledem k jejich časové zaneprázdněnosti a nutnosti plánování schůzek
ve značném předstihu – dostavit se včas. Nelze říci, že by ekvádorští obchodní
partneři vynikali striktním dodržováním přijatých závazků, spíše je třeba
počítat s liknavějším
přístupem. Urgence jsou v tomto ohledu běžnou praxí. Potrpí si na dobré
zacházení a ocení pozvání na pracovní oběd nebo večeři. Schůzky je třeba
dojednávat v předstihu a běžným zvykem je jejich potvrzování zhruba den před
sjednaným datem.

4.4. Komunikace

V Ekvádoru, stejně
jako v ostatních latinsko-amerických zemích, je upřednostňována španělština.
Tlumočník je každopádně výhodou. Anglicky většinou mluví jen vyšší management
ve velkých městech.
V Latinské Americe
není zdvořilé odmítnutí. Proto je třeba důkladně prověřit, zda opravdu platí
to, co se podle českých měřítek jeví jako dohodnuté.
J je důležitý
osobní kontakt, současná postpandemická situace vrací jednání z
virtuální do osobní roviny.

4.5. Doporučení

Pro navázání
obchodních kontaktů je třeba obrnit se velkou trpělivostí a důkladně prověřovat
obchodního partnera. Před navázáním kontaktů je výhodou ověřit si možnost
financování. Jazykem upřednostňovaným pro jednání je španělština.

4.6. Státní svátky

1. 1. Nový rok

únor – březen
Karneval

březen – duben
Velký pátek

1. 5. svátek práce

24. 5. Bitva u
Pichinchy

25. 7. Založení
Guayaquilu (místní svátek)

10. 8. Den
nezávislosti

9. 10. Nezávislost
Guayaquilu (místní svátek)

2. 11. Památka
zesnulých

3. 11. Nezávislost
Cuency

6. 12. Založení
Quita (místní svátek)

25.12. Vánoce

5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

Prodejní a
distribuční síť není z české strany zpracovávána systematicky, chybí nová
významná obchodní spojení a cenově konkurenceschopný sortiment v dostatečném
rozsahu. Nedostatkem jsou omezené možnosti financování českých vývozů, malá
propagace českých exportérů a mnohdy i nezájem o realizaci počáteční investice
ze strany českých výrobců. Pro české
exportéry by mohly být využitelné kontakty na obchodní komory v Quitu,
Guayaquilu, případně v Cuence, které mohou případné nabídky dále
distribuovat.  Obchodní komory jsou (za poplatek) také ochotny vyhledat ve
svém registru spojení na nejvýznamnější firmy zabývající se daným artiklem a
odeslat tyto podklady české firmě. Součástí takového požadavku musí být přesné
označení zboží celním kódem.

Importovat může
jakákoliv fyzická či právnická osoba, která se zapsala v Registru dovozců, je
schválená Národní celní službou (Servicio Nacional de Aduanas de Ecuador,
SENAE, www.aduana.gob.ec). Je nutné obdržet tzv. RUC (Registro Único de
Contribuyente), který je vydán Úřadem finanční správy (Servicio de Rentas
Internas, SRI), být zaznamenán v aktivním stavu s platným potvrzením příjmů a
být v databázi SRI jako daňový poplatník. Celní požadavky se liší podle
dovozního režimu.  Do Ekvádoru je zakázán dovoz následujících produktů:
vybrané chemikálie (fungicidy, pesticidy), použité pneumatiky vč.
vulkanizovaných, hadí kůže, vydělávané kůže různých zvířat s použitím metody
rostlinného vydělávání, použité prádlo a obuv, slonovina a výrobky z ní a
ostatní (kosti, želví krunýře, rohy a paroží aj.).  U některých komodit
jsou navíc požadovány certifikáty původu zboží, registrace a homologace.

V červnu 2012 bylo
Ministerstvem zahraniční věcí, obchodu a integrace vydáno několik usnesení (No.
63, 66, 67), kterými byl omezen dovoz určitých produktů, u kterých bylo
stanoveno, že mohou být vyráběny na domácím trhu. Celkově tato omezení
postihují 106 výrobků, mezi nimi některé typy alkoholických nápojů, automobily,
mobilní telefony a elektronická zařízení. Omezení v podobě kvót jsou dvojího
druhu: množstevní a hodnotová, přičemž vláda se tímto opatřením snaží zvrátit
tendenci k pasivní obchodní bilanci. Kvóty jsou určovány s jednoletou platností
vždy na počátku roku.   Alkoholické nápoje od roku 2012 podléhaly omezení,
a to v podobě dodatečné daně 1 % z každé lahve a 0,25 dolaru odvedeného z
každého procenta alkoholu, který nápoj obsahuje. Avšak vzhledem k tomu, že
Ekvádor 1. 1. 2017 přistoupil k mnohostranné dohodě o volném obchodu (FTA) s
EU, z EU/ČR je možné alkohol nyní dovážet bezcelně (pozn. avšak se spotřební
daní ICE a daní z přidané hodnoty).

5.2. Formy a podmínky působení na trhu

Ke zřízení pobočky
v Ekvádoru je nutné předložit rozhodnutí statutárních orgánů mateřské
společnosti. Pro zřízení společnosti s ručením omezeným je nutný souhlas
Valného shromáždění společníků (Junta General de Socios). Zápis o rozhodnutí
zřídit společnost, a to včetně výše kapitálu a jmenování zákonného
reprezentanta pro Ekvádor, musí být notářsky ověřen v místě konání schůzky a
superlegalizován konzulátem Ekvádoru (stanovy společnosti musí výslovně
umožňovat zakládání poboček v zahraničí). Minimální výše kapitálu pro pobočku
zahraniční právnické osoby je stanovena na 2.000 USD. Příslušný ekvádorský
konzulát též musí na základě notářsky ověřených a přeložených dokumentů (mj.
výpis z obchodního rejstříku) vydat certifikát o právní existenci firmy a
způsobilosti jednat v zahraničí. Uvedená dokumentace se předá ekvádorskému
právnímu zástupci ke zřízení pobočky, který publikuje
oznámení v oficiálním místním deníku. Následně notář v Ekvádoru provede zápis o
úkonu, který je nutno zaregistrovat v obchodním rejstříku (Registro Mercantil).
Po provedení registrace a jmenování administrátora firmy je nutno požádat
finanční úřad (SRI) o vystavení Registrace daňového poplatníka (Registro Único
de Contribuyentes). Pro zřízení společnosti v Ekvádoru je nutná registrace vkladu
kapitálu v ekvádorském bankovním systému.

Pro akciové
společnosti (sociedad anónima) ekvádorských fyzických a právnických osob je
stanoven minimální kapitál ve výši 800 USD; pro společnosti s ručením omezeným
400 USD. V případě joint venture se podmínky tohoto podniku řídí stejnými
pravidly jako při zřizování poboček zahraničních firem. O zakládání podniku v
Ekvádoru vypracovala Skupina Světové banky studii Doing Business-Ecuador.

5.3. Marketing a komunikace

V zemi jsou obvyklé
všechny formy propagace, inzerce, reklamy či využívání hromadných sdělovacích
prostředků, a to zejména televize a rozhlasového vysílání. Rovněž z hlediska
aplikovaného marketingu neexistují žádné zvláštnosti a jsou využívány všechny
formy marketingu v závislosti na obchodovaném artiklu. České výrobky jsou na
místním trhu stále exotické (nejen proto, že mnozí Ekvádorci netuší, kde se
Česká republika nachází) a nemají k neznámému produktu důvěru. Dokud prodejce
nepřesvědčí zákazníka o kvalitách, servisu a (dobré) ceně, produkt si nekoupí.
Nutno počítat s tím, že reklamní a propagační materiály musí být ve španělské
verzi. Anglická či jiná jazyková mutace není vhodná.

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Problematika
duševního vlastnictví spadá do kompetence Ekvádorského institutu duševního
vlastnictví (Instututo  Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual) a řídí se
zákonem o duševním vlastnictví. V rámci ochrany průmyslového vlastnictví jsou
chráněny značky, loga, firemní slogany a vynálezy. Patenty platí 20 let.

Pirátství v oblasti
hudby, kinematografie či softwaru je značně rozšířené.

5.5. Trh veřejných zakázek

Režim zadávání
veřejných zakázek se řídí Zákonem o národním systému veřejných zakázek (Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública). Zákon stanoví povinnost
registrace národních i mezinárodních dodavatelů v jednotném registru dodavatelů (RUP). Příslušným orgánem a regulátorem, který
na veřejné zakázky dohlíží a vypracovává zadání tendrů, je SERCOP (spravuje
také portál k veřejným zakázkám: http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/herramientas-de-busqueda).
Základní informace o procedurách jsou uvedeny v záložce Programas/Servicios.
Roční plány pro veřejné nákupy (Plan Anual de Contratación/PAC) jsou
sestavovány s předstihem a za každou státní instituci zvlášť. Zákonem jsou
umožněny rovné podmínky pro místní i zahraniční subjekty. V případě veřejných zakázek na
poradenské služby je možné vyzvat zahraniční poradenské společnosti až poté, co
v průběhu 30denní lhůty (po první výzvě) o zakázku neprojeví zájem domácí
společnost, či nesplňuje podmínky (upřednostňují se domácí subjekty). Kontrakty
s vládním financováním schvaluje výhradně prezident republiky. U každého
ministerstva nebo provinční vlády se ustavuje pětičlenný výbor (Comité de Contrataciones), který
ustanovuje soutěžní podmínky a jmenuje technickou komisi, která vyhodnocuje
předložené nabídky. Obvykle se vyžaduje složení bankovní záruky, jejíž výše je
závislá na objemu kontraktu. Zároveň je vratná účastníkům, kteří se
nekvalifikovali. Jiné zvláštní podmínky, které by odlišovaly Ekvádor od
ostatních latinskoamerických zemí, nejsou stanoveny. Podmínky jsou vždy
připravovány a vyhlašovány na každou zakázku separátně dle lokálních a státních
norem, a to v souladu se státním plánem modernizace země. Pro nákupy soukromého
sektoru nejsou výběrová řízení vyžadována.

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

Obchodní
spory vyplývající z neplnění a nedodržení podmínek ze smluvního ujednání
mezi partnery (Contratos de
Compra-Venta) jsou obvykle řešeny arbitrážní cestou u obchodních komor v Quitu
nebo v Guayaquilu nebo u civilního soudu. Pro řešení těchto sporů jsou
aplikována pravidla Obchodního zákoníku (Código de Comercio).  Pro řešení
obchodních sporů je stanovena povinnost využívat služeb místních právních
zástupců.

Kromě běžných rizik vyplývajících z komerční
činnosti (např. nezaplacení dodávky, reklamace zboží apod.) je třeba mít
na zřeteli riziko možných sociálních nepokojů, stávek a zvýšené míry kriminality obecně. Z těchto
důvodů se pro zajištění návratnosti pohledávky z titulu dodávek zboží a služeb doporučuje vyšší
forma zajištění (bankovní záruka, aval apod.). Dále se doporučuje ve styku s novými partnery
vyžadovat placení neodvolatelným
potvrzeným akreditivem nebo placení předem.

Běžná
platební podmínka ve vztahu k zahraničním dodavatelům je neodvolatelný potvrzený akreditiv. V případě
poskytnutí úvěrových podmínek se doporučuje maximální zajištění pohledávky, a
to nejlépe bankovními instrumenty jako je bankovní záruka, bankovní aval aj. Co
se platební morálky týče, doporučuje se obezřetnost a důkladnost při
zajišťování návratnosti pohledávky.

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Pro
české občany cestující do Ekvádoru není vyžadováno vízum, pro ekvádorské občany
vydává vízum zastupitelský úřad v Limě. Při odletu ze země je třeba zaplatit na
letišti v Quitu (Mariscal Sucre) letištní poplatek 59 USD, na
letišti v Guayaquilu 29,78 USD. Zvláštní poplatky jsou vyžadovány při vnitrostátním
letu na Galapágy. Při příletu do země se aktuálně vyžaduje zdravotní certifikát o očkování proti Covid-19.

Cesta
z letiště v Quitu do centra stojí s taxi cca 20 USD, autobusem je to cca 8 USD,
doporučuje se použít taxi nebo osobní vůz místního zástupce. Cesta trvá 45 – 50
minut.

V
poslední době se zhoršila bezpečnostní situace v zemi, zejména kriminalita ve
větších městech a také v pohraničních oblastech s Kolumbií. Hlavními bezpečnostními
zásadami jsou necestovat v noci, po setmění vycházet jen s minimální hotovostí,
zavazadla ponechávat na
bezpečném místě a dát přednost jednoduchému a neokázalému oblečení. Vozidla taxi mají
taxametry, nicméně se nedoporučuje jejich zastavování na ulici, ale použití hotelového taxi.
V Quitu jsou oblastmi s vyšší kriminalitou historické centrum města, zóna „La Mariscal“,
parky Carolina a Egido a vyhlídka Panecillo (platí zejména v podvečer a v noci). Pro
Guayaquil obecně platí, že je zde větší kriminalita než v Quitu, neboť se jedná o
přístavní město. Z tohoto pohledu jsou nejhorší následující oblasti: nábřeží, ulice 9. října a
vyhlídka Santa Ana. V poslední době se zvýšil počet tzv. expresních únosů, které postihly také
turisty.

Některé
turistické oblasti Ekvádoru se nacházejí ve vysoké nadmořské výšce, která se
může projevit bolestmi hlavy,
závratěmi, ztíženým dýcháním a také zvracením. Při příjezdu je vhodné počítat s obdobím
na aklimatizaci. Ve výše položených oblastech se doporučuje chodit spíše pomaleji, častěji odpočívat,
nejíst těžká a tučná jídla a přijímat velké množství tekutin.

5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

Zaměstnávání
občanů ČR podléhá vnitřním předpisům, tzn., že je třeba získat pracovní
povolení a zejména povolení k pobytu za účelem zaměstnání (pracovní průkaz –
carné ocupacional). Vyřizování těchto formalit není jednoduché, vyžaduje velkou
trpělivost a zejména jistý časový předstih. Více informací o požadavcích je
dostupné na webu ministerstva práce www.trabajo.gob.ec. Příslušná žádost je
vygenerována on-line v systému ministerstva práce, podepsána žadatelem a
zaměstnavatelem (nebo jeho autorizovaným zástupcem). Dále je zapotřebí barevná
kopie platného pasu (datové stránky i stránky se vstupním razítkem), jednoduchá
kopie pracovní smlouvy registrované na ministerstvu práce a stvrzenka o
provedení této registrace; doklad o splnění pravidla 20/80 (tj. max. 20 %
zaměstnanců cizinci a min. 80 % Ekvádorci) dle platné právní úpravy. V
přístupovém protokolu, prostřednictvím kterého se Ekvádor od 1. 1. 2017 stal
účastníkem mnohostranné dohody o volném obchodu (FTA) s EU je dále zakotveno,
že ve firmách z EU s více než 10 zaměstnanci budou muset ekvádorští občané
tvořit minimálně 90 %.

Čeští
občané s trvalým pobytem v Ekvádoru využívají místní zdravotní péče při plném
zdravotním a sociálním pojištění buď ze svých prostředků, nebo s povinným
příspěvkem zaměstnavatele. Jiné zvláštní podmínky stanovené pro cizince nejsou.
Za lékařské ošetření se platí ihned v hotovosti, náročnější lékařské zákroky je
nutné hradit předem. Pro cesty do Ekvádoru se doporučuje zajistit si cestovní
pojištění. V případě nutnosti vyhledání lékařské péče pak pacient uhradí tuto
péči na místě (v hotovosti nebo platební kartou) a následně s lékařskou zprávou
a účtenkami nahlásí pojistnou událost u své pojišťovny.

5.9. Veletrhy a akce

SEGURIEXPO
ECUADOR 2022 – mezinárodní veletrh a konference technologií a inovací v bezpečnosti,
prevenci a kontrole, 9. – 10. 6. 2022, Guayaquil,  https://exposeguridadecuador.com/

EXPOMINAS
QUITO – mezinárodní veletrh těžebních strojů a důlní techniky, 13. – 15. 7.
2022, Quito, https://www.feriasinfo.es/Expominas-M13317/Quito.html

ECUADOR
INDUSTRIAL Y PRODUCTIVO EXPO-CONFERENCE – veletrh a konference průmyslové
výroby a podpory výroby a komercializace výrobního sektoru země, 12. – 14. 10.
2022, Quito, https://www.hjbecdachferias.com/ecuadorindustrial/

ECUADOR
OIL AND POWER 2022 – mezinárodní veletrh těžebních strojů a důlní techniky +
ropa, plyn a obnovitelné zdroje energie, 9. – 11. 11. 2022, Quito, https://www.hjbecdachferias.com/oilpower/

Ekvádorské
dovozní zákony neumožňují do Ekvádoru dovážet propagační tiskoviny, tedy
katalogy, brožury atp, tudíž je nutné tento typ materiálu nechat vytisknout v
Ekvádoru v některé místní tiskárně, nebo jej dovézt v osobních zavazadlech
vystavovatelů (tento materiál není možné poslat v rámci cargo se vzorky
produktů či jako samostatné zásilky).

6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Teritoriální
působnost pro Ekvádor má zastupitelský úřad ČR v Limě.

Velvyslanectví
České republiky v Limě

Embajada de la República Checa

Baltazar
la Torre 398, San Isidro, Lima, Peru

Tel.:
00511/2643381, 2643374

e-mail:
lima@embassy.mzv.cz, e-mail ekonomický úsek: commerce_lima@mzv.cz

Provozní
hodiny úřadu: pondělí – pátek: 08,30 – 17,00, úřední hodiny konzulárního úseku
pro veřejnost: pondělí, středa, pátek: 09,00 – 12,00, víza: úterý a čtvrtek:
09,00 – 12,00 (umístění ZÚ v Limě: křižovatka ulic Av. Salaverry a Av. Javier
Prado; čtvrť San Isidro; přístup z ulice Baltazar la Torre)

Honorární
generální konzulát Guayaquil

Consulado
honorario de la República Checa en Guayaquil

Honorární
konzul: Ing. José Miguel Aguilar Mora

Av.
Tercera 520 y Calle Cuarta, Los Ceibos, P.O.Box 09-01-5094, Guayaquil,
República del Ecuador

Tel.:
+593 96 058 9358

e-mail:
guayaquil@honorary.mzv.cz, gye.honorarycz@gye.puntonet.ec

Honorární
konzulát v Quitu

Consulado
Honorario de la República Checa en Quito

Honorární
konzul: Tommy Carlos Camilo Schwarzkopf
Peisach

Av.
Eloy Alfaro y Mariana de Jesús, Edificio Gaia, Piso 6, Oficina 64, Quito,
República del Ecuador

Tel.: 00593-2-4502763, 4502796

e-mail:
consuladoquito@consulhcz.com, tommyschwarzkopf@consulhcz.com

Ekvádor
spadá pod Kancelář CzechTrade v Limě, kde sídlí na adrese zastupitelského úřadu
(viz výše)

Ředitel
kanceláře: Bc. Martin Rossbach, MBA

Tel.:
00511/2643381, l. 35

e-mail:
martin.rossbach@czechtrade.cz

6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

Pro
volání do Ekvádoru platí mezinárodní předvolba +593

Policie:
101

Hasiči:
102

Infolinka:
104

Ambulance:
911

Letiště
Mariscal Sucre, Quito: +593 2-395-4260

Ochrana
spotřebitele: 02 394 8760 (linky 2231 a 2229)

Nemocnice v Quitu:

Hospital
Metropolitano: 02 399 8000

Hospital
de Especialidades FF.AA. (vojenská nemocnice): 02 396 8300

Hospital
Vozandes: Teléfono: 02 397 1000

Nemocnice v Guayaquilu:

Hospital
Alcívar: (5934) 3720100

Hospital
Clínica Kennedy: (04) 2289-666 / (04) 2295-388

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

Informace
vlády, ministerstev: www.presidencia.gob.ec

Finanční
a ekonomické informace a statistiky CB: www.portal.bce.fin.ec

Statistiky
k Ekvádoru: www.ecuadorencifras.gob.ec

Obchodní
komora Quito: www.lacamaradequito.com

Obchodní
komora Guayaquil: www.lacamara.org

Ústava,
její změny: www.ecuanex.net.ec/constitucion

Ministerstvo
zahraničních věcí: www.cancilleria.gob.ec

Ministerstvo
financí: www.finanzas.gob.ec

Centrální
daňový úřad: www.sri.gob.ec

Informace
o státních zakázkách: http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop

Obchodní
rejstřík: http://registromercantil.gob.ec

Celní
úřad (SENAE): www.aduana.gob.ec

Kontrolní
úřad: www.contraloria.gob.ec

Státní
agentura pro podporu exportu a investic: www.proecuador.gob.ec

Deník
El Comercio: www.elcomercio.com

Deník
El Universo: www.eluniverso.com

Deník
Expreso: www.expreso.ec

• Teritorium: Amerika | Ekvádor | Zahraničí