Elektronické podání podnikatele

Od 1. října 2008 může podnikatelská veřejnost učinit podání vůči Živnostenskému úřadu elektronicky, prostřednictvím tzv. elektronického podání (EPO). EPO lze vytvořit pomocí Aplikace JRF, která je určena podnikatelům nebo jiným osobám oprávněným k úkonům vůči živnostenskému úřadu a slouží pro vyplnění a on-line odeslání EPO na živnostenský úřad včetně možnosti tisku tohoto vyplněného podání.Příslušný živnostenský úřad, který bude podnikatelem označen, podání zpracuje a pokud to bude možné také je elektronicky vyřídí. Aplikace k vytvoření a odeslání podání ve formátu Jednotného registračního formuláře (JRF) je k dispozici zdarma na veřejném webu Živnostenského rejstříku.

Aplikace elektronického podání JRF umožní:

  • vytvořit podání pro ohlášení nové živnosti fyzické a právnické osoby,
  • vytvořit podání pro ohlášení změny,
  • uložit na disk resp. načíst z disku počítače vyplněné nebo částečně vyplněné podání,
  • zkontrolovat podání na úplnost vyplnění položek,
  • podepsat podání elektronickým podpisem, odeslat do Elektronické podatelny Živnostenského rejstříku a vytvořit pdf soubor ve formátu JRF k tisku odeslaného podání.

Aplikace umožní využít pro vyplnění podání číselníky a údaje z veřejné části Živnostenského rejstříku a ověřit adresy vůči registru UIR–ADR.

Kromě vlastní aplikace najde podnikatelská veřejnost na veřejném webu Živnostenského rejstříku příručku s podrobným popisem instalace, obsluhy a možností využití této nové služby Živnostenského rejstříku.

Pro podnikatele, kteří nemají svůj počítač, nechtějí si pořizovat elektronický podpis nebo chtějí vyplnit složitější podání, je k dispozici obdobná aplikace na Centrálních registračních místech všech živnostenských úřadů. Pracovník úřadu ve spolupráci s podnikatelem vytvoří podání na počítači a vytiskne je ve formě JRF, podnikatel údaje v podání zkontroluje a vlastnoručně podepíše. Poté je podání, obdobně jako z počítače podnikatele, odesláno k vyřízení do Elektronické podatelny Živnostenského rejstříku.

Nová služba elektronického podání JRF je dalším krokem ke snížení administrativní zátěže podnikatelů a ke zjednodušení jejich styku s živnostenskými úřady. Je přínosem i pro úřady veřejné správy. Klade sice větší nároky na znalosti pracovníků živnostenských úřadů, ale současně sníží chybovost údajů a náklady na zasílání papírových dokumentů dalším úřadům veřejné správy.

Pomocí elektronického podání JRF lze při ohlášení živnosti či žádosti o koncesi vůči živnostenskému úřadu ohlásit registraci resp. přihlášku do evidencí navazujících finančních úřadů, Úřadů práce, ČSSZ a zdravotních pojišťoven. Pokud jsou tyto registrační povinnosti podnikatele splněny, lze při ohlášení změn vůči živnostenskému úřadu prostřednictvím elektronického podání JRF ohlásit změny rovněž na tyto navazující úřady. Údaje z elektronického podání JRF jsou totiž elektronicky předávány – v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem a dohodou mezi MPO, MF, MPSV, ČSSZ a VZP – z Živnostenského rejstříku do informačních systémů těchto navazujících úřadů.

Související informace najdete v článcích:

Doporučujeme