Erasmus pro mladé podnikatele

Erasmus pro mladé podnikatele je pilotní program Evropské unie a je určen všem začínajícím podnikatelům, kteří chtějí nasbírat zkušenosti v zaběhnutých podnicích v jiné členské zemi EU. Evropská komise by ráda, aby se z pilotního programu stal program permanentní a aby se jeho rozpočet navýšil.Pravděpodobně jste již slyšeli o programu Erasmus+, v rámci kterého jsou financovány výměnné pobyty studentů nebo pracovní stáže. Mnohem méně je ovšem rozšířeno povědomí o programu Erasmus pro podnikatele, který podporuje pobyty mladých podnikatelů v jiném státě Evropské unie.

Erasmus pro začínající podnikatele je přeshraniční výměnný program, díky němuž mají noví a začínající podnikatelé možnost nabýt nových zkušeností od zkušených podnikatelů, kteří provozují menší podniky v jiných účastnických zemích. Výměna zkušeností probíhá v rámci pobytu u zkušeného podnikatele, který novému podnikateli poskytuje znalosti potřebné k provozu malé firmy.

Dalším přínosem pro účastníky je i rozvíjení jazykových dovedností, seznámení se s novými trendy v daném odvětví, pronikání do podnikatelského prostředí v hostitelské zemi a získávání kontaktů v zahraničí. Pobyty mají délku od jednoho do šesti měsíců.

Jako začínající podnikatel se programu může zúčastnit ten, kdo splňuje následující podmínky:

 • chystá se začít s podnikáním nebo začal podnikat v posledních třech letech (obor činnosti může být v jakémkoli odvětví a v rámci programu není stanovena žádná věková hranice);
 • má trvalý pobyt v jedné z účastnických zemí;
 • má konkrétní projekt nebo podnikatelský nápad;
 • je připraven přispívat k rozvoji podniku hostitelského podnikatele a poskytnout své schopnosti a znalosti;
 • je ochoten v případě potřeby rozšířit financování programu k pokrytí nákladů na zahraniční pobyt.

Evropská komise účastníkům poskytuje finanční podporu na náklady na dopravu a diety během pobytu. Výše podpory se liší podle toho, v jakém členském státě se nachází hostitelská firma. Například při pobytu na Slovensku dostane nový podnikatel 610 eur na měsíc, v případě Německa 830 eur, a pokud se hostitelská firma nachází ve Velké Británii, výše podpory činí 1000 eur na měsíc.

Programu se můžete zúčastnit jako hostitelský podnikatel, pokud:

 • máte trvalý pobyt v jedné z účastnických zemí;
 • jste majitelem nebo manažerem malého nebo středního podniku nebo osoba přímo zapojená do podnikání na úrovni vedení;
 • několik let provozujete firmu;
 • chcete sdílet znalosti a zkušenosti s novým podnikatelem.

Přínosem pro hostitelské firmy je zejména možnost pracovat s aktivním motivovaným novým podnikatelem, který podniku může přispět svými novátorskými přístupy, případně specializovanými znalostmi a dovednostmi.

Hostitelské firmy rovněž mohou získat informace o zahraničních trzích, rozšířit příležitosti pro svůj podnik, získávat zahraniční kontakty a zapojit se do přeshraničních aktivit.

Většina podnikatelů tuto zkušenost ocenila natolik, že se rozhodli v návaznosti na ni pozvat další začínající podnikatele. Do programu je možné se přihlásit – ať již jako začínající, či jako zkušený podnikatel – přes národní kontaktní místa, která jsou uvedena na stránkách programu.

Od svého vzniku v roce 2009 poskytl program Erasmus pro mladé podnikatele více než čtyřem tisícům podnikatelů příležitost setkat se s dalšími podnikateli z různých zemí a rozvíjet vlastní podnikání.

Program v kostce:

 • Proběhlo 2 500 výměn, jichž se zúčastnilo 5 000 nových nebo zkušených podnikatelů.
 • Nejvyšší počet nových podnikatelů zaznamenaly Itálie a Španělsko, následuje Rumunsko, Řecko a Polsko.
 • Nejoblíbenějšími destinacemi jsou Španělsko, Itálie, Spojené království, Německo a Belgie.
 • Průměrná délka pobytu v zahraničí je 3,5 měsíce.
 • Většina nových podnikatelů je mladší 40 let (89 %), zatímco zkušení podnikatelé jsou většinou mladší 50 let (74 %).
 • Třetina účastníků jsou ženy.
 • Program je otevřen všem lidem, kteří se chtějí stát podnikateli – od nezaměstnaných osob nebo zaměstnanců až po studenty a začínající podnikatele.
 • Téměř čtvrtina nových podnikatelů měla vlastní společnost už v době svého zapojení do programu (jeden až tři roky).
 • I když spolupráce probíhá ve všech odvětvích, tři nejoblíbenější odvětví jsou zatím vzdělávání a odborná příprava, reklama a propagace a služby v oblasti architektury a stavebnictví.


Pokud Vás Erasmus pro podnikatele zaujal, více se o něm dočtete na stránkách programu

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme