Eritrea

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Základní údaje
Hlavní městoAsmara
Počet obyvatel6 mil.
JazykTigrajština, arabština, angličtina
Náboženstvíkoptové, křesťané, muslimové
Státní zřízeníPrezidentská republika
Hlava státuIsaias Afwerki
Hlava vládyIsaias Afwerki
Název měnyeritrejská nakfa (ERN)
Cestování
Časový posun+2 hodiny
Kontakty ZÚ
VelvyslanecIng. Jan Fulík
Ekonomický úsekMgr. Ludmila Leškovská
Konzulární úsekPhDr. Petr Čáp
CzechTradeNeklan Coufal
Czechinvestne
Ekonomika
Nominální HDP (mld. USD) 2,2
Hospodářský růst (%) 1,3
Inflace (%) 3,7
Nezaměstnanost (%) N/A

Základní shrnutí pro obecnou představu o zemi tedy: kdo má výkonnou moc a ve stručnosti popis státního zřízení, zákonodárství (stručně), ekonomika a příležitosti pro české firmy, případně problémy při vstupu na trh, pokud jsou. Pokud je specifická kultura podnikání tak maximálně ve dvou větách popsat. Přidat výhled do budoucna.

Tato souhrnná teritoriální informace je zpracovávána pro zemi, která je tzv. přiakreditovaná. Informace je poskytována v základním rozsahu.

Mapa globálních oborových příležitostí – Eritrea (MZV) (238B) Souhrnná teritoriální informace (STI) Eritrea (241.49kB)

1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi


Oficiální název státu:

 • česky: Stát Eritrea
 • tigrejsky: Hagara Ertra
 • anglicky: State of Eritrea
 • Název pochází z antického označení Rudého moře (Erythra Thalassa neboli Mare Erythraeum).

Eritrea patří již od svého vzniku mezi nejchudší země světa. Na velmi špatný stav ekonomiky měly vliv především válka za nezávislost (do roku 1991), válka s Etiopií (1998–2000) a chronické katastrofální sucho. Negativní dopady na ekonomiku země má také izolacionistická politika vládnoucího autoritářského režimu a především naprosté uzavření etiopského trhu pro eritrejské produkty (před konfliktem absorboval 70 % veškerých vývozů).

V červenci 2018 prezident Afwerki podepsal mírové prohlášení s etiopským premiérem Abijem Ahmedem, kterým souhlasil s oficiálním ukončením 20. leté války, znovuotevření hranic a obnovení obchodních, dopravních a telekomunikačních spojení mezi těmito dvěma zeměmi. Konflikt s Etiopií spojený s obviněními z financování ozbrojených skupin al-Shabab v Somálsku vyloučil Eritreu z mezinárodního společenství a vedl k sankcím OSN (zbrojní embargo, zákaz cestování, zmrazení majetku). Tyto sankce byly zrušeny v listopadu 2018. Mírová dohoda vyvolala v regionu vysoké naděje, jak dokládají různé od té doby oznámené investice do infrastruktury. Jednostranné rozhodnutí uzavřít hranice s Etiopií v dubnu 2019, spolu s neochotou režimu dodržovat mírovou dohodu a provádět reformy, však zvyšují nejistotu mezi potenciálními investory. Hlavním znakem otevřenosti by byla zejména reforma povinné vojenské služby (10 let), která je jedním z hlavních důvodů eritrejské emigrace.1.2. Zahraniční politika země

1.3. Obyvatelstvo


Počet obyvatel: 6 milionů

Mimo hranice Eritree žije odhadem téměr jeden milion Eritrejců (mnoho z nich směřuje do uprchlických táborů v okolních zemích anebo za prací, zejména do Zálivu). Desetitisíce Eritrejců žádajících o azyl se nalézají na území EU, zejména ve Švédsku.

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení:

 • Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 0,93%
 • Demografické složení: ženy 50,1 %, muži 49,9, %
 • Věková struktura: 0 – 14 let 39,5 %, 15 – 64 let 56,5 %, 65 a více let 4,0 %

Národnostní složení

Devět etnických skupin. Nejpočetnější jsou Tigriňové (55 %, Tigrinya) a Tigrejci (30 %, Tigre), hovořící příbuznými jazyky. Významnou skupinou jsou Afaři (v Eritreji 300 tis., žijí též v Etiopii a Džibuti), dále etnické skupiny Saho (4 %), Kunama (2 %), arabsko-jazyčný kmen Rashaida (2 %), Bilen (2 %) a další (Beni, Amar, Nera, asi 5 %).

Náboženské složení

Zhruba polovina obyvatelstva vyznává křesťanství; z nich naprostá většina přísluší k eritrejské ortodoxní církvi, ostatní se hlásí ke katolíkům a protestantům. Druhá polovina obyvatelstva vyznává islám. Animistů je minimum. Náboženské spory se dlouhodobě nevyskytovaly, v poslední době se začínají objevovat útoky proti křesťanům.

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údajeTabulka z MOP + navíc platební bilance, zadluženost/HDP.

Ukazatel 20182019202020212022
Růst HDP (%) 5,43,0-4,11,32,9
HDP/obyv. (USD/PPP) 1,81,81,81,81,8
Inflace (%) -14,4-16,43,23,75,2
Nezaměstnanost (%) 6,46,37,4N/AN/A
Export zboží (mld. USD) 1,01,20,80,90,9
Import zboží (mld. USD) 1,11,21,01,01,1
Saldo obchodní bilance (mld. USD) -0,10,0-0,1-0,2-0,2
Průmyslová produkce (% změna) N/AN/AN/AN/AN/A
Populace (mil.) 3,53,53,63,63,7
Konkurenceschopnost N/AN/AN/AN/AN/A
Exportní riziko OECD 7/77/77/77/7N/A

Zdroj: EIU, OECD, WEF

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

Veřejné finance
Saldo státního rozpočtu (% HDP) -5,0
Veřejný dluh (% HDP) 179,6
Bilance běžného účtu (mld. USD) -0,2
Daně
PO N/A
FO N/A
DPH N/A


2.3. Bankovní systém


Centrální banka (Bank of Eritrea): guvernér Kibreab Woldemariam

Komerční (státní) banky:

 • Eritrean Investment and Development Bank
 • Commercial Bank of Eritrea
 • Housing and Commercial Bank of Eritrea

Státní (zatím monopolní) pojišťovna:

 • National Insurance Corporation of Eritrea (NICE)2.4. Daňový systém

3. Obchodní vztahy s EU a ČR

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy s EU


Obchodní výměna s EU (mil. EUR)


20182019202020212022
Export z EU (mil. EUR) 58,961,752,3N/AN/A
Import do EU (mil. EUR) 2,32,02,1N/AN/A
Saldo s EU (mil. EUR) -56,6-59,6-50,2N/AN/A

Zdroj: Evropská komise

Obchodní vztahy s ČR


Obchodní výměna s ČR (mld.CZK)


20182019202020212022
Export z ČR (mld. CZK) 0,00,0N/AN/AN/A
Import do ČR (mld. CZK) N/A0,00,0N/AN/A
Saldo s ČR (mld. CZK) 0,00,00,0N/AN/A

Zdroj: ČSÚ

3.2. FTA a smlouvySmlouvy s ČR

Od vstupu ČR do EU (1.5.2004) se vůči Eritreji v obchodní oblasti aplikuje smluvní základna EU, která dostatečně pokrývá české zájmy v teritoriu.3.3. Rozvojová spolupráce

Eritrea nepatří mezi prioritní země rozvojové spolupráce ČR, žádné projekty zde nejsou realizovány. V roce 2000 poskytla ČR Eritreji humanitární pomoc v souvislosti s válečným konfliktem s Etiopií. Na podzim bylo přiděleno celkem 45 tis. USD Etiopii a Eritreji (z toho Eritreji 25 tis. USD) pro uprchlíky trpící následky válečného konfliktu.

EU poskytuje Eritreji rozvojovou pomoc od jejího osamostatnění v roce 1993. Většina finančních prostředků je poskytována prostřednictvím Evropského rozvojového fondu (European Development Fund, EDF). V letech 2009–2013 bylo z prostředků EDF na programy pomoci Eritreji vynaloženo 53,7 mil. EUR, a to z větší části v oblasti potravinové bezpečnosti a rozvoje zemědělství resp. venkova. Pro další programový cyklus v letech 2016–2020 vyčlenila EU 200 mil. EUR, které by měly financovat z větší části (175 mil. EUR) rozvoj energetického sektoru, a to s důrazem na využívání obnovitelných zdrojů energie a na zavádění energetických úspor.

Dalšími prioritními obory, v nichž se realizuje rozvojová spolupráce obou stran, jsou vodohospodářství (zavlažování, pitná voda, čištění odpadních vod) a dopravní infrastruktura. Pro rozvojovou a humanitární pomoc Eritreji jsou využívány i další finanční nástroje EU, jako fond pro urgentní pomoc Emergency Trust Fund for Africa nebo program na podporu demokracie European Instrument for Democracy and Human Rights. Podrobnosti o aktuálních rozvojových projektech viz webové stránky Delegace EU v Eritreji.

3.4. Perspektivní obory (MOP)


Příležitosti pro český export jsou do značné míry závislé na schopnosti eritrejské vlády financovat životně důležité infrastrukturní rozvojové projekty. Plánuje se výstavba železnic, solárních apod. elektráren, rozvoj důlního průmyslu, rekonstrukce vodohospodářských zařízení. Konkrétní možnosti představují například zavlažovací systémy, ponorné pumpy, malá civilní letadla, nákladní i osobní automobily, léčiva, dieselové agregáty, rozvodny a měnírny (participace na elektrifikaci), pesticidy, stavební stroje, drtiče kamene (pro dopravní stavby), textilní stroje, potravinářské technologické celky, čističky vody apod. Dá se říci, že nejperspektivnějšími odvětvími pro investice v budoucnu jsou výstavba infrastruktury (doprava, vodohospodářství), turistika, těžební průmysl, energetika, zemědělství a rybářství, potravinářství. O konkrétních a aktuálních rozvojových nebo privatizačních programech není ZÚ nic známo. Vzhledem k platnému sankčnímu režimu je nutné před případným vývozem zboží do země důkladně prostudovat sankční seznam OSN vztahující se na Eritreu. Sankce jsou primárně zaměřené na zbraně a zbrojní materiál.

Nejperspektivnější obory:

▶ Dopravní průmysl


▶ Vodohospodářský průmysl


▶ Zemědělský průmysl


▶ Těžební průmysl


▶ Energetický průmysl


odkaz na mapu oborových příležitostí: https://www.mzv.cz/file/3603450/Mapa_globalnich_oborovych_prilezitosti_2019_2020.pdf

4. Kulturní a obchodní jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod


Místní zvyklosti

Oblečením, jídlem i zvyky a písmem jsou Eritrejci velmi podobní obyvatelům Etiopie, zejména její amharsko-tigrejské části. I v Eritreji je nejdůležitějším a jediným relevantním údajem v poštovní adrese číslo poštovní schránky (P.O.Box), jakkoli na rozdíl od Etiopie ulice mají svoje názvy. Ani Eritrejci, stejně jako obyvatelé Etiopie, nemají příjmení. Druhé jméno je křestní jméno otce (případné třetí bylo křestní jméno dědovo), ale ve společenském styku se slyší výhradně na první, vlastní křestní jméno, kterým je tedy nutno osobu titulovat. V hlavním městě není problém procházet se po ulicích ve dne i v noci, prakticky bez nebezpečí obtěžování žebráky nebo kapesními zloději.

4.2. Oslovení

4.3. Obchodní schůzka

4.4. Komunikace

4.5. Doporučení

4.6. Státní svátky


Státní svátky v roce 2021

Nový rok – 1.1.

Vánoce (ortodoxní) – 7.1.

Tři králové (ortodoxní) – 19.1.

Svátek osvobození (fenkil day) – 10.2.

Mezinárodní den žen – 8.3.

Velikonoční pondělí – (ortodoxní) – 3.5.

Mezinárodní den pracujících – 1.5.

Státní svátek – Den nezávislosti – 24.5.

Konec Ramadánu – 13.5.

Den mučedníků -20.6.

Svátek oběti /Eid al Adha – islámský) -20.7.

Den revoluce – 1.9.

Narozeniny Proroka Mohameda (islámský) – 19.10.

Vánoce (gregoriánské) – 25.12.

5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

Dovozy zboží se obvykle uskutečňují prostřednictvím zástupce, který působí buď jako dovozce na vlastní účet, nebo jako prostředník.

Eritrea je členským státem WTO.

Zakázány jsou dovozy slonoviny, denaturovaného alkoholu, narkotik, starého a použitého ošacení a stavebních materiálů s obsahem azbestu. Monopolizován je dovoz tabákových výrobků a zápalek. Dovoz automobilů podléhá předchozímu schválení ministerstvem dopravy a spojů. Importér musí mít dovozní licenci, kterou vydává Business Licensing Office (BLO) pod ministerstvem obchodu a průmyslu, a to pouze Eritrejcům. Další požadované dokumenty při dovozu – faktura, nákladní list, osvědčení o původu zboží.

Ochrana domácího trhu

Domácí trh chrání dovozní cla. Nominální cla se pohybují od 2 % (suroviny, zařízení pro investice, náhradní díly) přes 50 % až do 200 % (luxusní zboží, automobily, elektronika, alkohol, tabák, průmyslové zboží konkurující domácí výrobě).

5.2. Formy a podmínky působení na trhuPodmínky pro zřízení kanceláře, reprezentaceK asistenci investorům při zřízení místního zastoupení nebo pobočky byl v Asmaře otevřen Business Licensing Office. O fungování této instituce ani o podrobných podmínkách, které musí investor při zřízení kanceláře/společnosti splnit, nemá ZÚ Káhira k dispozici ověřené informace.  S vyřizováním formalit může také pomoci místní advokátní kancelář.

5.3. Marketing a komunikace


Nezbytné jsou prospekty v angličtině, event. v arabštině. Marketing a reklama jsou v Eritreji teprve v začátcích. Nejúčinnějšími marketingovými prostředky jsou distribuce letáků a inzerce v novinách, rádiu a televizi.

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Ochrana duševního vlastnictví je zatím minimální, v praxi s ní nelze počítat. Možnost krádeže technologických softwarových aplikací nebo obcházení patentových práv však nemusí české podnikatele trápit vzhledem k nízké technické úrovni v zemi. Případy, které by mohly české podniky ohrozit, dosud nebyly zaznamenány.

5.5. Trh veřejných zakázek


Vláda občas inzeruje v tisku, rozhlase i televizi nabídky tendrů na dodávky pro veřejný sektor, některé jsou údajně přístupné jen pro místní firmy, jiné i pro zahraniční účastníky, ZÚ Káhira o nich má pouze velmi sporadické informace. Tendry vyhlašované mezinárodními organizacemi ZÚ sleduje a zveřejňuje (https://www.businessinfo.cz).

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

Ani eritrejská platební morálka se neliší od afrických zvyklostí: může být sporná, a proto důvěryhodní místní zástupci, zaštítění navíc (rovněž místními) právníky, jsou nezastupitelní. Každopádně lze doporučit v kontraktu sjednat jen nejbezpečnější platební podmínky, jako je neodvolatelný potvrzený akreditiv (L/C), splatný ihned proti dokumentům, nebo platba předem. O účinných způsobech řešení obchodní sporů nemá ZÚ Káhira žádné relevantní informace, v případě vzniku sporu je třeba najmout místní advokátní kancelář.

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Všichni cizinci s výjimkou občanů Keni a Ugandy potřebují eritrejská vstupní víza, která vydávají zastupitelské úřady a konzuláty Eritreje v zahraničí.

Pro ČR je příslušné eritrejské velvyslanectví v Berlíně:

Embassy of the State of Eritrea Stavangerstrasse 18,

D-10439 Berlin, Germany

Tel.: +49 30 4467 4620;

Fax: +49 30 4467 4621

E-mail: er.embassy@freenet.de

V případě návštěv i jiných zemí než Eritreje je patrně jednodušší získat vízum tam než v Evropě (např. Keňa, Džibutsko, Súdán, Egypt, Jemen, Spojené arabské emiráty); v žádném případě však nelze získat eritrejské vízum v Etiopii.

Požadované doklady:

 • platný pas (nejméně 6 měsíců)
 • mezinárodní očkovací průkaz (s vyznačeným očkováním proti žluté zimnici
 • zpáteční letenka
 • fotografie
 • výpis z bankovního účtu
 • potvrzení o cestovním pojištění
 • vyplněný formulář
 • nadepsaná obálka s adresou
 • známka v hodnotě 4,50 EUR

Vydávají se jednorázová turistická víza na 30 dní za 50 EUR (žádost se zpracovává minimálně 30 pracovních dnů!), obchodní víza jednorázová na 30 dní za 95 EUR, na 90 dní za 100 EUR a vícenásobná na 90 dnů za 140 EUR; pro vydání obchodního víza se navíc požaduje dopis potvrzující účel cesty a dokument o zaměstnání/profesi v ČR. Víza lze případně prodloužit na Department of Immigration v Asmaře, který je třeba kontaktovat včas.

Upozornění – platby v hotovosti se na velvyslanectví v Berlíně nepřijímají! Příslušnou částku je nutné uhradit předem bankovním převodem a potvrzení o platbě připojit k žádosti.

Embassy of the State of Eritrea

Consular Section

Stavangerstrasse 18 D-10439 Berlin, Germany

Číslo účtu: 723 775 300

Kód banky: 100 700 00

Jméno banky: Deutsche Bank, Berlin

Převod ze zahraničí: IBAN: DE67 1007 0000 0723 7753 00 SWIFT IBIC Code: DEUTDEBB

Je povolen bezcelní dovoz 1 litru alkoholu a 200 kusů cigaret. Registrovat při příletu se musí elektronika jako videokamery, notebooky, drahé fotoaparáty apod. Dovoz valut není omezen, je však zakázáno vyvážet ze země větší množství místní měny.5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

Je preferováno zaměstnávání Eritrejců. Investoři mohou zaměstnávat zahraniční pracovníky v případě nedostatku místních expertů (místa technická i manažerská), ale musí zaškolovat místní občany a těmi pak cizince nahradit. Pracovní povolení pro cizince vydává Ministry of Labour and Human Welfare. 

Před příjezdem do země musí zaměstnavatel ministerstvu doložit potvrzení o vzdělání budoucího zaměstnance a o jeho pracovní zkušenosti a kopii pasu platného nejméně jeden rok. Souhlas ministerstva je nutné mít ještě před příjezdem do země.

5.9. Veletrhy a akce

Informace o mezinárodních veletrzích či výstavách nejsou k dispozici.

6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu


ČR nemá v Eritreji diplomatické zastoupení, teritoriálně příslušný úřad se nachází v Káhiře v Egyptské arabské republice.

Embassy of the Czech Republic in Cairo

4, Dokki Street, 125 11, Giza, Cairo

Tel.: (0020-2) 3333 9700, (0020-2) 3333 9702 (sekretariát velvyslance)

email: cairo@embassy.mzv.cz

Občané v nouzi se mohou obrátit na kterékoli z velvyslanectví unijních zemí, která působí v Eritreji (Asmaře):

 • Francie: Warsay Street Saba Building, 8. patro, P.O.Box 209, tel: +291-(0)1-200 664, fax: +291-(0)1-121 236
 • Itálie: Street 171.1, House No. 11, P.O.Box 220, tel: +291-(0)1-120 160/-213, fax: +291-(0)1-121 115
 • Německo: Andinet Street, P.O.Box 4974, tel: +291-(0)1-186 670, fax: +291-(0)1-186 900
 • Nizozemsko: Bihat Street No. 16, Zone 1, subzone 09, tel: +291-(0)1-127 628, fax: +291-(0)1-127 591
 • Velká Británie: 66-68 Mariam Ghimbi Street, Zip Code 174, PO Box 5584, tel: +291-(0)1-120 145, fax: +291-(0)1-120 104


6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

 • Policie: +291 (1) 127 799
 • Ambulance: +291 (1) 202 606 / 202 917 / 202 914
 • Hasiči: +291 (1) 202 099

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty


 • http://allafrica.com/eritrea/ (zprávy, info; angl., fr.)
 • https://wn.com/eritrea_post (noviny, zprávy, info; angl.)
 • www.asmarino.com (info; angl., tigrej.)
 • www.awate.com (opozice, politika; angl., arab., tigrej.)
 • www.meskerem.net (opozice, politika, odkazy; angl., arab., tigrej.)
 • www.erigazette.org (opozice, politika, odkazy; angl., arab., tigrej.)
 • eritreanyellowpages.net (telefon. seznam, odkazy; angl.)
 • www.shabait.com (info; angl.)
 • Jedna z mála oficiálních stránek o Africe vč. Eritreje v češtině: www.afrikaonline.cz
 • Česká stránka věnovaná humanitární pomoci v Africe: www.humanitasafrika.cz
• Teritorium: Afrika | Eritrea | Zahraničí