Eritrea

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Základní údaje
Hlavní městoAsmara
Počet obyvatel3,75 mil. obyvatel
JazykTigrajština, arabština, angličtina
Náboženstvíkoptové, křesťané, muslimové
Státní zřízeníPrezidentská republika
Hlava státuIsaias Afwerki
Hlava vládyIsaias Afwerki
Název měnyeritrejská nakfa (ERN)
Cestování
Časový posun+2 hodiny
Kontakty ZÚ
VelvyslanecIng. Ivan JUKL, MBA
Ekonomický úsekIng. Ondřej Cuchý
Konzulární úsekPhDr. Petr Čáp
CzechTradeIng. Neklan Coufal
Czechinvest
Ekonomika 2022
Nominální HDP (mld. USD) 2,37
Hospodářský růst (%) 2,30
Inflace (%) 7,50
Nezaměstnanost (%) N/A

Eritrea je prezidentskou republikou, vedena jedinou stranou Lidové fronty demokracie a spravedlnosti (PFDJ) v čele s prezidentem Isiasem Afewerkim, opozice působí výhradně ze zahraničí. Země se vyznačuje vysokou mírou izolacionismu, získat ověřené informace o dění ve vnitřní politice je proto obtížné. Vůči vztahům s EU i Západem jako takovým se Eritrea staví velmi rezervovaně. Problematickými body je rovněž chudoba, masivní emigrace ze země i omezená svoboda tisku.

Tato Souhrnná teritoriální informace je zpracovávána pro zemi, která je tzv. přiakreditovaná. Informace je poskytovaná v základním rozsahu.

Mapa globálních oborových příležitostí – Eritrea (MZV) (238B)Souhrnná teritoriální informace (STI) Eritrea (304.63 KB)1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

Oficiální název státu

česky: Stát Eritrea

tigrejsky: Hagara Ertra

anglicky: State of Eritrea

Název pochází z antického označení Rudého moře (Erythra Thalassa neboli Mare Erythraeum). Eritrea patří již od svého vzniku mezi nejchudší země světa. Na velmi špatný stav ekonomiky měly vliv především válka za nezávislost (do roku 1991), válka s Etiopií (1998–2000) a chronické katastrofální sucho. Negativní dopady na ekonomiku země má také izolacionistická politika vládnoucího autoritářského režimu a především naprosté uzavření etiopského trhu pro eritrejské produkty (před konfliktem absorboval 70 % veškerých vývozů). V červenci 2018 prezident Afwerki podepsal mírové prohlášení s etiopským premiérem Abijem Ahmedem, kterým souhlasil s oficiálním ukončením dvacetileté války, znovuotevření hranic a obnovení obchodních, dopravních a telekomunikačních spojení mezi těmito dvěma zeměmi. Konflikt s Etiopií spojený s obviněními z financování ozbrojených skupin al-Shabab v Somálsku vyloučil Eritreu z mezinárodního společenství a vedl k sankcím OSN (zbrojní embargo, zákaz cestování, zmrazení majetku). Tyto sankce byly zrušeny v listopadu 2018. Mírová dohoda vyvolala v regionu vysoké naděje, jak dokládají různé od té doby oznámené investice do infrastruktury. Jednostranné rozhodnutí uzavřít hranice s Etiopií v dubnu 2019, spolu s neochotou režimu dodržovat mírovou dohodu a provádět reformy, však zvyšují nejistotu mezi potenciálními investory. Během roku 2022 se Eritrea přímou účastí podílela v konfliktu v regionu Tigray na podporu etiopského premiéra Abiy Ahmeda.

Složení vlády (zdroj EIU k 15. 5. 2023)

President: Isaias Afwerki

Agriculture: Arefaine Berhe

Defence: Sebhat Ephrem

Education: Semere Russom

Energy & mines: Sebhat Ephrem

Finance: Gergish Teklemichael

Fisheries & marine resources: Tewolde Kelati

Foreign affairs: Osman Saleh Mohammed

Health: Amina Nurhusein

Information: Yemane Gebremeskel

Justice: Fozia Hashim Labour & human welfare: Kahsay Gebrehiwet

Land, water & environment: Tesfai Gebreselassie

Local government: Woldemichael Abraha

Maritime resources: Tewolde Kelati

National development: Gergish Teklemichael

Public works: Abraha Asfaha

Tourism: Askalu Menkerios

Trade & industry: Nesredin Bekit

Transport & communications: Tesfaselasie Berhane

Central bank governor Kibreab Woldemariam

1.2. Zahraniční politika země

Strategické umístění Eritrey mezi Adenským zálivem a Rudým mořem ovlivňuje její zahraniční politiku. Bezpečnost Rudého moře jakožto bezpečného námořního koridoru je klíčová i pro EU. Kromě svých sousedů (Etiopií, Somálskem a Egyptem) vytváří Eritrea spojenectví zejména se Spojenými arabskými emiráty. Rostoucí význam v eritrejské zahraniční politice zastává Rusko a Čína.

1.3. Obyvatelstvo

Počet obyvatel: 3,75 milionu

Mimo hranice Eritrey žije odhadem téměř jeden milion Eritrejců (mnoho z nich směřuje do uprchlických táborů v okolních zemích anebo za prací, zejména do Zálivu). Desetitisíce Eritrejců žádajících o azyl se nalézají na území EU, zejména ve Švédsku.

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení:

 • Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 1,8 %
 • Demografické složení: ženy 49,9 %, muži 50,1 %
 • Věková struktura: 0 – 14 let 40 %, 15 – 64 let 56 %, 65 a více let 4 %

Národnostní složení

Devět etnických skupin. Nejpočetnější jsou Tigriňové (55 %, Tigrinya) a Tigrejci (30 %, Tigre), hovořící příbuznými jazyky. Významnou skupinou jsou Afaři (v Eritreji 300 tis., žijí též v Etiopii a Džibuti), dále etnické skupiny Saho (4 %), Kunama (2 %), arabsko-jazyčný kmen Rashaida (2 %), Bilen (2 %) a další (Beni, Amar, Nera, asi 5 %). Náboženské složení Zhruba polovina obyvatelstva vyznává křesťanství; z nich naprostá většina přísluší k eritrejské ortodoxní církvi, ostatní se hlásí ke katolíkům a protestantům. Druhá polovina obyvatelstva vyznává islám. Animistů je minimum.

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

Ekonomika Eritrey je závislá na domácí a sousední produkci zemědělských produktů, a je proto citlivá na vnější vlivy. Hlavními zdroji ekonomiky jsou kromě zemědělství i hornictví (zinek, zlato a další vzácné prvky, již má Eritrea poměrně bohaté zdroje) a remitence z diaspor. Brzdou rozvoje eritrejské ekonomiky je nedostatek kapitálu, valut, nízká míra diverzifikace, nízká produktivita i stále vysoká negramotnost obyvatelstva.

Ukazatel 20202021202220232024
Růst HDP (%) -0,602,502,302,603,10
HDP/obyv. (USD/PPP) 596,00611,00647,00699,00742,00
Inflace (%) 4,804,507,506,105,00
Nezaměstnanost (%) 7,90N/AN/AN/AN/A
Export zboží (mld. USD) 0,830,901,081,251,48
Import zboží (mld. USD) 0,981,191,431,531,75
Saldo obchodní bilance (mld. USD) -0,15-0,30-0,36-0,28-0,27
Průmyslová produkce (% změna) N/AN/AN/AN/AN/A
Populace (mil.) 3,563,623,683,753,82
Konkurenceschopnost N/AN/AN/AN/AN/A
Exportní riziko OECD 7/77/77/77/7N/A

Zdroj: EIU, OECD, IMD

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

Veřejné finance 2022
Saldo státního rozpočtu (% HDP) -2,20
Veřejný dluh (% HDP) 170,20
Bilance běžného účtu (mld. USD) -0,34
Daně 2023
PO N/A
FO N/A
DPH N/A

Eritrea trpí nedostatkem kapitálu a devizových rezerv, což brzdí její růst. Veřejný dluh v roce 2022 dosáhl 170 %. Přestože meziročně dluh o 10 procentních bodů poklesl, stále se jedná o jeden z nejzadluženějších států na světě.

Státní rozpočet je obecně velmi netransparentní, kvůli čemuž Eritrea není schopna získat finanční podporu od donorů. Země nepřijímá potřebné reformy, které by napomohly jejímu ekonomickému růstu.

2.3. Bankovní systém

Centrální banka (Bank of Eritrea): guvernér Kibreab Woldemariam

Komerční (státní) banky:

 • Eritrean Investment and Development Bank
 • Commercial Bank of Eritrea
 • Housing and Commercial Bank of Eritrea

Státní (zatím monopolní) pojišťovna:

 • National Insurance Corporation of Eritrea (NICE)

2.4. Daňový systém

Daň z příjmu právnických osob činí v Eritree 34 %, společnosti podnikající v ropném a těžebním průmyslu podléhají ještě větší sazbě daně. Daň z přidané hodnoty neexistuje. Specifická je tzv. „daň z diaspory“, která ukládá Eritrejcům žijícím v zahraničí odvádět daň ve výši 2 %.

Eritrea nemá s ČR uzavřenou dohodu o zamezení dvojího zdanění.

3. Obchod a investice

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy s ČR

Obchodní výměna mezi ČR a Eritreou je velmi malá. V roce 2022 dosáhl dovoz do Eritrey pouze 500 tisíc Kč, hlavními vývozními položkami byly měřící a mechanické přístroje a chemikálie. Ve stejném období Eritrea vyvezla do ČR zboží v hodnotě 5,6 mil. Kč (především odstředivá čerpadla a oděvy). Obchodní bilance tak z pohledu Eritrey vykazuje výrazně kladné saldo.


20182019202020212022
Import z ČR (mld. CZK) 0,000,00N/AN/A0,0005
Export do ČR (mld. CZK) N/AN/AN/A0,000,0056
Saldo s ČR (mld. CZK) 0,000,000,000,000,0051

Zdroj: ČSÚ

TOP 5 položek importu z ČR

SITC 3Název zbožíHodnota (mil. CZK)Podíl z celku (%)
874Přístroje měřící, kontrolní, analyzační, řídící j. n.0,2141,00
743Čerpadla (ne na kapaliny), kompresory, ventilátory ap.0,1223,00
598Výrobky chemické různé j. n.0,1121,00
745Zaříz. strojní neelekt. ost., nářadí, přístroje mech.0,048,00
541Léčiva, výr. farmaceut. (ne antibiotika, hormony ap.)0,024,00

Zdroj: ČSÚ

TOP 5 položek exportu do ČR

SITC 3Název zbožíHodnota (mil. CZK)Podíl z celku (%)
742Čerpadla a dopravníky na kapaliny a jejich díly4,4479,45
842Oděvy a prádlo dámské, dívčí (ne pletené, háčkované)0,8014,35
841Oděvy a prádlo pánské, chlapecké (ne pletené, háčk.)0,152,67
111Nápoje nealkoholické j. n.0,112,00
845Součásti oděvní z materiálu textilního i pletené ap.0,010,21

Zdroj: ČSÚ

Obchodní vztahy s EU

Po útlumu dovozu z EU způsobeném pandemií covid-19 došlo v roce 2022 opět k nárůstu, saldo obchodní bilance zůstává z pohledu Eritrey záporné.


20182019202020212022
Import z EU (mil. EUR) 58,6061,7052,6027,7045,40
Export do EU (mil. EUR) 2,302,001,602,106,60
Saldo s EU (mil. EUR) -56,30-59,60-50,50-23,90-38,70

Zdroj: Evropská komise

Obchodní vztahy se zeměmi mimo EU

V celosvětové měřítku dosahuje saldo obchodní bilance z pohledu Eritrey výrazně kladných hodnot, což je dáno především masivním vývozem nerostného bohatství do Asie, zejména do Číny.


20182019202020212022
Import ze zemí mimo EU (mil. EUR) 793,10915,00654,60735,40N/A
Export do zemí mimo EU (mil. EUR) 903,60972,20830,80980,60N/A
Saldo se zeměmi mimo EU (mil. EUR) 110,5057,20176,20245,20N/A

Zdroj: EIU, Eurostat

3.2. Přímé zahraniční investice

V posledním sledovaném roce 2021 dosáhly přímé zahraniční investice (PZI) do Eritrey hodnoty 70,5 mil. USD. Přestože vláda má zájem na růstu investic i jejich větší diverzifikaci, vládní kontrola nad ekonomikou a neochota provádět reformy jejich přísun brzdí.

PZI českých firem i vzhledem k náročným podmínkám v Eritree nejsou.

3.3. FTA a smlouvy

Od vstupu ČR do EU (1. 5. 2004) se vůči Eritreji v obchodní oblasti aplikuje smluvní základna EU, která dostatečně pokrývá české zájmy v teritoriu.

3.4. Rozvojová spolupráce

Eritrea nepatří mezi prioritní země rozvojové spolupráce ČR, žádné projekty zde nejsou realizovány. V roce 2000 poskytla ČR Eritree humanitární pomoc v souvislosti s válečným konfliktem s Etiopií.

EU poskytuje Eritree rozvojovou pomoc od jejího osamostatnění v roce 1993. Většina finančních prostředků je poskytována prostřednictvím Evropského rozvojového fondu (European Development Fund, EDF). V letech 2009–2013 bylo z prostředků EDF na programy pomoci Eritreji vynaloženo 53,7 mil. EUR, a to z větší části v oblasti potravinové bezpečnosti a rozvoje zemědělství resp. venkova. V letech 2016–2020 vyčlenila EU 200 mil. EUR pro zafinancování rozvoje energetického sektoru, a to s důrazem na využívání obnovitelných zdrojů energie a na zavádění energetických úspor.

Dalšími prioritními obory, v nichž se realizuje rozvojová spolupráce obou stran, jsou vodohospodářství (zavlažování, pitná voda, čištění odpadních vod) a dopravní infrastruktura. Pro rozvojovou a humanitární pomoc Eritrey jsou využívány i další finanční nástroje EU, jako fond pro urgentní pomoc Emergency Trust Fund for Africa nebo program na podporu demokracie European Instrument for Democracy and Human Rights. Podrobnosti o aktuálních rozvojových projektech viz webové stránky Delegace EU v Eritree.

3.5. Perspektivní obory (MOP)

Příležitosti pro český export jsou do značné míry závislé na schopnosti eritrejské vlády financovat životně důležité infrastrukturní rozvojové projekty. Plánuje se výstavba železnic, solárních apod. elektráren, rozvoj důlního průmyslu, rekonstrukce vodohospodářských zařízení. Konkrétní možnosti představují například zavlažovací systémy, ponorné pumpy, malá civilní letadla, nákladní i osobní automobily, léčiva, dieselové agregáty, rozvodny a měnírny (participace na elektrifikaci), pesticidy, stavební stroje, drtiče kamene (pro dopravní stavby), textilní stroje, potravinářské technologické celky, čističky vody apod. Dá se říci, že nejperspektivnějšími odvětvími pro investice v budoucnu jsou výstavba infrastruktury (doprava, vodohospodářství), turistika, těžební průmysl, energetika, zemědělství a rybářství, potravinářství. Vzhledem k platnému sankčnímu režimu je nutné před případným vývozem zboží do země důkladně prostudovat sankční seznam OSN vztahující se na Eritreu. Sankce jsou primárně zaměřené na zbraně a zbrojní materiál.

Perspektivní obory:

▶ Dopravní infrastruktura

▶ Voda a životní prostředí

▶ Zemědělství a potravinářství

▶ Těžební a ropné technologie

▶ Energetika


4. Kultura obchodního jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

Místní zvyklosti

Oblečením, jídlem i zvyky a písmem jsou Eritrejci velmi podobní obyvatelům Etiopie, zejména její amharsko-tigrejské části. I v Eritreji je nejdůležitějším a jediným relevantním údajem v poštovní adrese číslo poštovní schránky (P.O.Box), jakkoli na rozdíl od Etiopie ulice mají svoje názvy. V hlavním městě není problém procházet se po ulicích ve dne i v noci, prakticky bez nebezpečí obtěžování žebráky nebo kapesními zloději.

4.2. Oslovení

Jak oslovit obchodní partnery?

Ani Eritrejci, stejně jako obyvatelé Etiopie, nemají příjmení. Druhé jméno je křestní jméno otce (případné třetí bylo křestní jméno dědovo), ale ve společenském styku se slyší výhradně na první, vlastní křestní jméno, kterým je tedy nutno osobu titulovat.

4.3. Obchodní schůzka

4.4. Komunikace

4.5. Doporučení

4.6. Státní svátky

Státní svátky v roce 2023

 • 1. ledna (Nový rok);
 • 7. ledna (pravoslavné Vánoce);
 • 19. ledna (pravoslavné Epiphany);
 • 8. března (Den Žen)
 • 14. dubna (Orthodox Good Friday)
 • 16. dubna (Orthodox Easter Day)
 • 22. dubna (Eid Al-Fitre)
 • 1. května (Den práce)
 • 24. května (Den Nezávislosti)
 • 20. června (Den mučedníků)
 • 29. června (Eid El Adha)
 • 1. září (Eritrea Revolution Day)
 • 11. září (Keddus Johannes)
 • 27. září ( Meskel)
 • 27. září (Moulid)


5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

Dovozy zboží se obvykle uskutečňují prostřednictvím zástupce, který působí buď jako dovozce na vlastní účet, nebo jako prostředník. Eritrea je členským státem WTO.

Zakázány jsou dovozy slonoviny, denaturovaného alkoholu, narkotik, starého a použitého ošacení a stavebních materiálů s obsahem azbestu. Monopolizován je dovoz tabákových výrobků a zápalek. Dovoz automobilů podléhá předchozímu schválení ministerstvem dopravy a spojů. Importér musí mít dovozní licenci, kterou vydává Business Licensing Office (BLO) pod ministerstvem obchodu a průmyslu, a to pouze Eritrejcům. Další požadované dokumenty při dovozu – faktura, nákladní list, osvědčení o původu zboží.

Ochrana domácího trhu

Domácí trh chrání dovozní cla. Nominální cla se pohybují od 2 % (suroviny, zařízení pro investice, náhradní díly) přes 50 % až do 200 % (luxusní zboží, automobily, elektronika, alkohol, tabák, průmyslové zboží konkurující domácí výrobě).

5.2. Formy a podmínky působení na trhu

Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace

K asistenci investorům při zřízení místního zastoupení nebo pobočky byl v Asmaře otevřen Business Licensing Office. O fungování této instituce ani o podrobných podmínkách, které musí investor při zřízení kanceláře/společnosti splnit, nelze zjistit ověřené informace. S vyřizováním formalit může také pomoci místní advokátní kancelář.

5.3. Marketing a komunikace

Nezbytné jsou prospekty v angličtině, event. v arabštině. Marketing a reklama jsou v Eritree teprve v začátcích. Nejúčinnějšími marketingovými prostředky jsou distribuce letáků a inzerce v novinách, rádiu a televizi.

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Ochrana duševního vlastnictví je zatím minimální, v praxi s ní nelze počítat. Možnost krádeže technologických softwarových aplikací nebo obcházení patentových práv však nemusí české podnikatele trápit vzhledem k nízké technické úrovni v zemi. Případy, které by mohly české podniky ohrozit, dosud nebyly zaznamenány.

5.5. Trh veřejných zakázek

Vláda občas inzeruje v tisku, rozhlase i televizi nabídky tendrů na dodávky pro veřejný sektor, některé jsou přístupné jen pro místní firmy, jiné i pro zahraniční účastníky.

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

Eritrejská platební morálka se neliší od afrických zvyklostí: může být sporná, a proto důvěryhodní místní zástupci, zaštítění navíc (rovněž místními) právníky, jsou nezastupitelní. Každopádně lze doporučit v kontraktu sjednat jen nejbezpečnější platební podmínky, jako je neodvolatelný potvrzený akreditiv (L/C), splatný ihned proti dokumentům, nebo platba předem. V případě vzniku sporu je třeba najmout místní advokátní kancelář.

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Pro ČR je příslušné eritrejské velvyslanectví v Berlíně:

Embassy of the State of Eritrea

Stavangerstrasse 18, D-10439 Berlin, Germany

Tel.: +49 30 4467 4620

Fax: +49 30 4467 4621

E-mail: er.embassy@freenet.de

V případě návštěv i jiných zemí než Eritreje je patrně jednodušší získat vízum tam než v Evropě (např. Keňa, Džibutsko, Súdán, Egypt, Jemen, Spojené arabské emiráty); v žádném případě však nelze získat eritrejské vízum v Etiopii.

Požadované doklady:

 • platný pas (nejméně 6 měsíců)
 • mezinárodní očkovací průkaz (s vyznačeným očkováním proti žluté zimnici)
 • zpáteční letenka
 • fotografie
 • výpis z bankovního účtu
 • potvrzení o cestovním pojištění
 • vyplněný formulář
 • nadepsaná obálka s adresou
 • známka v hodnotě 4,50 EUR

Vydávají se jednorázová turistická víza na 30 dní za 50 EUR (žádost se zpracovává minimálně 30 pracovních dnů!), obchodní víza jednorázová na 30 dní za 95 EUR, na 90 dní za 100 EUR a vícenásobná na 90 dnů za 140 EUR; pro vydání obchodního víza se navíc požaduje dopis potvrzující účel cesty a dokument o zaměstnání/profesi v ČR. Víza lze případně prodloužit na Department of Immigration v Asmaře, který je třeba kontaktovat včas.

Upozornění – platby v hotovosti se na velvyslanectví v Berlíně nepřijímají! Příslušnou částku je nutné uhradit předem bankovním převodem a potvrzení o platbě připojit k žádosti.

Embassy of the State of Eritrea

Consular Section

Stavangerstrasse 18 D-10439 Berlin, Germany

Číslo účtu: 723 775 300

Kód banky: 100 700 00

Jméno banky: Deutsche Bank, Berlin

Převod ze zahraničí: IBAN: DE67 1007 0000 0723 7753 00 SWIFT IBIC Code: DEUTDEBB

Je povolen bezcelní dovoz 1 litru alkoholu a 200 kusů cigaret. Registrovat při příletu se musí elektronika jako videokamery, notebooky, drahé fotoaparáty apod. Dovoz valut není omezen, je však zakázáno vyvážet ze země větší množství místní měny.5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

Je preferováno zaměstnávání Eritrejců. Investoři mohou zaměstnávat zahraniční pracovníky v případě nedostatku místních expertů (místa technická i manažerská), ale musí zaškolovat místní občany a těmi potom cizince nahradit. Pracovní povolení pro cizince vydává Ministry of Labour and Human Welfare.

Před příjezdem do země musí zaměstnavatel ministerstvu doložit potvrzení o vzdělání budoucího zaměstnance a o jeho pracovní zkušenosti a kopii pasu platného nejméně jeden rok. Souhlas ministerstva je nutné mít ještě před příjezdem do země.

5.9. Veletrhy a akce

Informace o mezinárodních veletrzích či výstavách nejsou k dispozici.

6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

ČR nemá v Eritreji diplomatické zastoupení, teritoriálně příslušný úřad se nachází v Káhiře v Egyptské arabské republice.

Embassy of the Czech Republic in Cairo

4, Dokki Street, 125 11, Giza, Cairo

Tel.: (0020-2) 3333 9700, (0020-2) 3333 9702 (sekretariát velvyslance)

e-mail: cairo@embassy.mzv.cz

Občané v nouzi se mohou obrátit na kterékoli z velvyslanectví unijních zemí, která působí v Eritree (Asmaře):

 • Francie: Warsay Street Saba Building, 8. patro, P.O.Box 209, tel: +291-(0)1-200 664, fax: +291-(0)1-121 236
 • Itálie: Street 171.1, House No. 11, P.O.Box 220, tel: +291-(0)1-120 160/-213, fax: +291-(0)1-121 115
 • Německo: Andinet Street, P.O.Box 4974, tel: +291-(0)1-186 670, fax: +291-(0)1-186 900
 • Nizozemsko: Bihat Street No. 16, Zone 1, subzone 09, tel: +291-(0)1-127 628, fax: +291-(0)1-127 591
 • Velká Británie: 66-68 Mariam Ghimbi Street, Zip Code 174, PO Box 5584, tel: +291-(0)1-120 145, fax: +291-(0)1-120 104

6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

 • Policie: +291 (1) 127 799
 • Ambulance: +291 (1) 202 606 / 202 917 / 202 914
 • Hasiči: +291 (1) 202 099

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

 • http://allafrica.com/eritrea/ (zprávy, info; angl., fr.)
 • https://wn.com/eritrea_post (noviny, zprávy, info; angl.)
 • www.asmarino.com (info; angl., tigrej.)
 • www.awate.com (opozice, politika; angl., arab., tigrej.)
 • www.meskerem.net (opozice, politika, odkazy; angl., arab., tigrej.)
 • www.erigazette.org (opozice, politika, odkazy; angl., arab., tigrej.)
 • eritreanyellowpages.net (telefon. seznam, odkazy; angl.)
 • www.shabait.com (info; angl.)
 • www.afrikaonline.cz – jedna z mála oficiálních stránek o Africe vč. Eritrey v češtině
 • www.humanitasafrika.cz – česká stránka věnovaná humanitární pomoci v Africe

• Teritorium: Afrika | Eritrea | Zahraničí

Doporučujeme