Eritrea

Základní shrnutí pro obecnou představu o zemi tedy: kdo má výkonnou moc a ve stručnosti popis státního zřízení, zákonodárství (stručně), ekonomika a příležitosti pro české firmy, případně problémy při vstupu na trh, pokud jsou. Pokud je specifická kultura podnikání tak maximálně ve dvou větách popsat. Přidat výhled do budoucna.

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Základní údaje
Hlavní městoAsmara
Počet obyvatel6 milionů obyvatel
JazykTigrajština, arabština, angličtina
Náboženstvíkoptové, křesťané, muslimové
Státní zřízeníPrezidentská republika
Hlava státuIsaias Afwerki
Hlava vládyIsaias Afwerki
Název měnyeritrejská nakfa (ERN)
Cestování
Časový posunSEČ +2 hodiny
Kontakty ZÚ
VelvyslanecIng. Jan Fulík
Ekonomický úsekMgr. Ludmila Leškovská
Konzulární úsekPhDr. Petr Čáp
CzechTradeNeklan Coufal
Czechinvest
Ekonomika
Nominální HDP (mld. USD) 2,2
Hospodářský růst (%) 1,3
Inflace (%) 3,7
Nezaměstnanost (%) N/A

Tato souhrnná teritoriální informace je zpracovávána pro zemi, která je tzv. přiakreditovaná. Informace je poskytována v základním rozsahu.

Souhrnná teritoriální informace (STI) Eritrea (255.3kB) Mapa globálních oborových příležitostí – Eritrea (MZV) (238B)

1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

Oficiální název státu, stručný komentář k systému vládnutí, politické tendence a odhadovaný výhled, složení vlády.

Oficiální název státu:

 • česky: Stát Eritrea
 • tigrejsky: Hagara Ertra
 • anglicky: State of Eritrea
 • Název pochází z antického označení Rudého moře (Erythra Thalassa neboli Mare Erythraeum).

Eritrea patří již od svého vzniku mezi nejchudší země světa. Na velmi špatný stav ekonomiky měly vliv především válka za nezávislost (do roku 1991), válka s Etiopií (1998–2000) a chronické katastrofální sucho. Negativní dopady na ekonomiku země má také izolacionistická politika vládnoucího autoritářského režimu a především naprosté uzavření etiopského trhu pro eritrejské produkty (před konfliktem absorboval 70 % veškerých vývozů).

V červenci 2018 prezident Afwerki podepsal mírové prohlášení s etiopským premiérem Abijem Ahmedem, kterým souhlasil s oficiálním ukončením 20. leté války, znovuotevření hranic a obnovení obchodních, dopravních a telekomunikačních spojení mezi těmito dvěma zeměmi. Konflikt s Etiopií spojený s obviněními z financování ozbrojených skupin al-Shabab v Somálsku vyloučil Eritreu z mezinárodního společenství a vedl k sankcím OSN (zbrojní embargo, zákaz cestování, zmrazení majetku). Tyto sankce byly zrušeny v listopadu 2018. Mírová dohoda vyvolala v regionu vysoké naděje, jak dokládají různé od té doby oznámené investice do infrastruktury. Jednostranné rozhodnutí uzavřít hranice s Etiopií v dubnu 2019, spolu s neochotou režimu dodržovat mírovou dohodu a provádět reformy, však zvyšují nejistotu mezi potenciálními investory. Hlavním znakem otevřenosti by byla zejména reforma povinné vojenské služby (10 let), která je jedním z hlavních důvodů eritrejské emigrace.1.2. Zahraniční politika země

Vztahy s ostatními zeměmi (především z EIU)

1.3. Obyvatelstvo

Krátký komentář, obsahující počet obyvatel, demografické složení, etnické složení, hustotu zalidnění, náboženství.

Počet obyvatel: 6 milionů

Mimo hranice Eritree žije odhadem téměr jeden milion Eritrejců (mnoho z nich směřuje do uprchlických táborů v okolních zemích anebo za prací, zejména do Zálivu). Desetitisíce Eritrejců žádajících o azyl se nalézají na území EU, zejména ve Švédsku.

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení:

 • Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 0,93%
 • Demografické složení: ženy 50,1%, muži 49,9, %
 • Věková struktura: 0 – 14 let 39,5%, 15 – 64 let 56,5 %, 65 a více let 4,0 %

Národnostní složení

Devět etnických skupin. Nejpočetnější jsou Tigriňové (55 %, Tigrinya) a Tigrejci (30 %, Tigre), hovořící příbuznými jazyky. Významnou skupinou jsou Afaři (v Eritreji 300 tis., žijí též v Etiopii a Džibuti), dále etnické skupiny Saho (4 %), Kunama (2 %), arabsko-jazyčný kmen Rashaida (2 %), Bilen (2 %) a další (Beni, Amar, Nera, asi 5 %).

Náboženské složení

Zhruba polovina obyvatelstva vyznává křesťanství; z nich naprostá většina přísluší k eritrejské ortodoxní církvi, ostatní se hlásí ke katolíkům a protestantům. Druhá polovina obyvatelstva vyznává islám. Animistů je minimum. Náboženské spory se dlouhodobě nevyskytovaly, v poslední době se začínají objevovat útoky proti křesťanům.

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

1. odstavec: Výhled a stav HDP, zadluženost, fiskální stabilita, šoky, případné přehřátí ekonomiky, kapitál, regionální srovnání, inflace a nezaměstnanost.

2. odstavec: Stručný popis struktury ekonomiky (jaká je její hlavní přidaná hodnota, co vyrábí, co dováží atd.)


Tabulka z MOP + navíc platební bilance, zadluženost/HDP.

Ukazatel 20182019202020212022
Růst HDP (%) 5,43,0-4,11,32,9
HDP/obyv. (USD/PPP) 1,81,81,81,81,8
Inflace (%) -14,4-16,43,23,75,2
Nezaměstnanost (%) 6,46,37,4N/AN/A
Export zboží (mld. USD) 1,01,20,80,90,9
Import zboží (mld. USD) 1,11,21,01,01,1
Saldo obchodní bilance (mld. USD) -0,10,0-0,1-0,2-0,2
Průmyslová produkce (% změna) N/AN/AN/AN/AN/A
Populace (mil.) 3,53,53,63,63,7
Konkurenceschopnost N/AN/AN/AN/AN/A
Exportní riziko OECD 7/77/77/77/7N/A

Zdroj: EIU, OECD, WEF

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

Veřejné finance
Saldo státního rozpočtu (% HDP) -5,0
Veřejný dluh (% HDP) 179,6
Bilance běžného účtu (mld. USD) -0,2
Daně
PO N/A
FO N/A
DPH N/A

1. odstavec: Současný stav + výhled. (informace převážně z EIU)

2 odstavec.: Platební bilance, devizové rezervy, popis údajů v tabulce v části veřejné finance (tedy deficit státního rozpočtu/HDP, veřejný dluh/HDP), zahraniční zadluženost, dluhová služba

2.3. Bankovní systém

Jak si bankovní systém stojí, uzavřenost/otevřenost systému, regulace, vývoj úrokových sazeb, nejsilnějších top 5 bank (domácí + případně cizí) + komentář ke každé z nich, informace k akreditivům, případná specifika (např. islámské banky)

Centrální banka (Bank of Eritrea): guvernér Kibreab Woldemariam

Komerční (státní) banky:

 • Eritrean Investment and Development Bank
 • Commercial Bank of Eritrea
 • Housing and Commercial Bank of Eritrea

Státní (zatím monopolní) pojišťovna:

 • National Insurance Corporation of Eritrea (NICE)2.4. Daňový systém

(pokud možno využít Deloitte tax guides and highlights, dostupné na webu https://dits.deloitte.com/#TaxGuides)

1 odst. Daňový systém přehledný/nepřehledný, stabilní/nestabilní.

2 odst. Zdanění FO (celkové a kdo to nese), PO, DPH.

3 odst. Očekávaný vývoj.

3. Obchodní vztahy s EU a ČR

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy s EU

(jen pro země mimo EU) Obecný komentář k obchodováním se zeměmi EU, komentář k číslům v tabulce, důvody kladného či záporného salda.

Obchodní výměna s EU (mil. EUR)

20182019202020212022
Export z EU (mil. EUR) 58,961,752,3N/AN/A
Import do EU (mil. EUR) 2,32,02,1N/AN/A
Saldo s EU (mil. EUR) -56,6-59,6-50,2N/AN/A

Zdroj: Evropská komise

Obchodní vztahy s ČR

Komentář k číslům v tabulce, důvody kladného či záporného salda, porovnání s EU a čím jsou rozdíly dané.

Obchodní výměna s ČR (mil. EUR)

20182019202020212022
Export z ČR (mld. CZK) 0,00,0N/AN/AN/A
Import do ČR (mld. CZK) N/A0,00,0N/AN/A
Saldo s ČR (mld. CZK) 0,00,00,0N/AN/A

Zdroj: ČSÚ

3.2. FTA a smlouvy

Smlouvy s EU

Případná FTA a bilaterální či jiné smlouvy, vyjmenovat důležitou smluvní základnu a okomentovat ty nejdůležitější a popsat, co z toho pro vzájemný obchod vyplývá.


Smlouvy s ČR

Smluvní základna + komentář obecně a komentář k nejdůležitějším smlouvám a co z nich vyplývá.


Od vstupu ČR do EU (1.5.2004) se vůči Eritreji v obchodní oblasti aplikuje smluvní základna EU, která dostatečně pokrývá české zájmy v teritoriu.3.3. Rozvojová spolupráce

Je země poskytovatel či příjemce rozvojové pomoci + stručný komentář. Informace k Záruce rozvojové spolupráce. (kde je to relevantní)

Pokud je země poskytovatel, tak popsat, jak se mohou české firmy zapojit.


Eritrea nepatří mezi prioritní země rozvojové spolupráce ČR, žádné projekty zde nejsou realizovány. V roce 2000 poskytla ČR Eritreji humanitární pomoc v souvislosti s válečným konfliktem s Etiopií. Na podzim bylo přiděleno celkem 45 tis. USD Etiopii a Eritreji (z toho Eritreji 25 tis. USD) pro uprchlíky trpící následky válečného konfliktu.

EU poskytuje Eritreji rozvojovou pomoc od jejího osamostatnění v roce 1993. Většina finančních prostředků je poskytována prostřednictvím Evropského rozvojového fondu (European Development Fund, EDF). V letech 2009–2013 bylo z prostředků EDF na programy pomoci Eritreji vynaloženo 53,7 mil. EUR, a to z větší části v oblasti potravinové bezpečnosti a rozvoje zemědělství resp. venkova. Pro další programový cyklus v letech 2016–2020 vyčlenila EU 200 mil. EUR, které by měly financovat z větší části (175 mil. EUR) rozvoj energetického sektoru, a to s důrazem na využívání obnovitelných zdrojů energie a na zavádění energetických úspor.

Dalšími prioritními obory, v nichž se realizuje rozvojová spolupráce obou stran, jsou vodohospodářství (zavlažování, pitná voda, čištění odpadních vod) a dopravní infrastruktura. Pro rozvojovou a humanitární pomoc Eritreji jsou využívány i další finanční nástroje EU, jako fond pro urgentní pomoc Emergency Trust Fund for Africa nebo program na podporu demokracie European Instrument for Democracy and Human Rights. Podrobnosti o aktuálních rozvojových projektech viz webové stránky Delegace EU v Eritreji.

3.4. Perspektivní obory (MOP)

Hlavní perspektivní obory stručně vypsané z MOPu + stručný komentář a pod tím odkaz na celý MOP dané země.

Kde existuje, tak ještě sektorová analýza. (Dělaná na některé cesty ministra/náměstka ve spolupráci se Západočeskou univerzitou)

Příležitosti pro český export jsou do značné míry závislé na schopnosti eritrejské vlády financovat životně důležité infrastrukturní rozvojové projekty. Plánuje se výstavba železnic, solárních apod. elektráren, rozvoj důlního průmyslu, rekonstrukce vodohospodářských zařízení. Konkrétní možnosti představují například zavlažovací systémy, ponorné pumpy, malá civilní letadla, nákladní i osobní automobily, léčiva, dieselové agregáty, rozvodny a měnírny (participace na elektrifikaci), pesticidy, stavební stroje, drtiče kamene (pro dopravní stavby), textilní stroje, potravinářské technologické celky, čističky vody apod. Dá se říci, že nejperspektivnějšími odvětvími pro investice v budoucnu jsou výstavba infrastruktury (doprava, vodohospodářství), turistika, těžební průmysl, energetika, zemědělství a rybářství, potravinářství. O konkrétních a aktuálních rozvojových nebo privatizačních programech není ZÚ nic známo. Vzhledem k platnému sankčnímu režimu je nutné před případným vývozem zboží do země důkladně prostudovat sankční seznam OSN vztahující se na Eritreu. Sankce jsou primárně zaměřené na zbraně a zbrojní materiál.

Nejperspektivnější obory:

▶ Dopravní průmysl


▶ Vodohospodářský průmysl


▶ Zemědělský průmysl


▶ Těžební průmysl


▶ Energetický průmysl


▶ Perspektivní obor 6

4. Kulturní a obchodní jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

Stručný úvod – 3-5 vět

V jednotlivých částech odpověď na otázky, může vycházet z kulturní karty zpracovávané na semináře a pro delegace.

Místní zvyklosti

Oblečením, jídlem i zvyky a písmem jsou Eritrejci velmi podobní obyvatelům Etiopie, zejména její amharsko-tigrejské části. I v Eritreji je nejdůležitějším a jediným relevantním údajem v poštovní adrese číslo poštovní schránky (P.O.Box), jakkoli na rozdíl od Etiopie ulice mají svoje názvy. Ani Eritrejci, stejně jako obyvatelé Etiopie, nemají příjmení. Druhé jméno je křestní jméno otce (případné třetí bylo křestní jméno dědovo), ale ve společenském styku se slyší výhradně na první, vlastní křestní jméno, kterým je tedy nutno osobu titulovat. V hlavním městě není problém procházet se po ulicích ve dne i v noci, prakticky bez nebezpečí obtěžování žebráky nebo kapesními zloději.

4.2. Oslovení

Jak oslovit obchodní partnery?

4.3. Obchodní schůzka

Jak sjednat obchodní schůzku a jak probíhá (lokace a čas schůzky /kancelář, restaurace; oběd, večeře/, vizitky, dárky atd.)?

Načasování jednání

Co českého obchodníka při jednání nejvíce překvapí?

Jací jsou ….. obchodníci?

Je vyjednávání s místními obchodníky jiné, ztěžují ho kulturní/náboženské/etnické odlišnosti?

Jak nakládají ….. obchodníci s časem v rámci obchodního jednání?

Jak nakládají ….. obchodníci s emocemi v rámci obchodního jednání?

Existují nějaké teritoriální rozdíly v obchodních jednáních uvnitř země?

Je vhodné resp. obvyklé nabízet při obchodních jednáních alkohol?

Jak se obléci na pracovní jednání?

Jak by měl vypadat ideální jednací tým (počet členů, věkové a genderové složení týmu, šéf týmu)?

Je obvyklé obchodního partnera pozvat domů, resp. být pozván domů? Pokud ano, co je při takové návštěvě obvyklé, co čekat?

4.4. Komunikace

Je důležité vzít si s sebou tlumočníka?

Jak je to s jazykovou vybaveností?

Existují nějaká komunikační tabu?

Jak nejlépe komunikovat (osobně, e-mail, telefon atd.)?

4.5. Doporučení

Co byste doporučili podnikatelům, kteří se do ….. chystají?

4.6. Státní svátky

Seznam státních svátků a případný stručný komentář u těch nejvýznamnějších.

+ pokud je Odkaz ke stažení karty Kultura obchodního jednání

Státní svátky v roce 2021

Nový rok – 1.1.

Vánoce (ortodoxní) – 7.1.

Tři králové (ortodoxní) – 19.1.

Svátek osvobození (fenkil day) – 10.2.

Mezinárodní den žen – 8.3.

Velikonoční pondělí – (ortodoxní) – 3.5.

Mezinárodní den pracujících – 1.5.

Státní svátek – Den nezávislosti – 24.5.

Konec Ramadánu – 13.5.

Den mučedníků -20.6.

Svátek oběti /Eid al Adha – islámský) -20.7.

Den revoluce – 1.9.

Narozeniny Proroka Mohameda (islámský) – 19.10.

Vánoce (gregoriánské) – 25.12.

5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

Základní info pro vstup na trh, rating, distribuční a prodejní kanály, faktory ovlivňující prodej, důležité právní normy a předpisy, dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, celní a devizové předpisy, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu.

Dovozy zboží se obvykle uskutečňují prostřednictvím zástupce, který působí buď jako dovozce na vlastní účet, nebo jako prostředník.

Eritrea je členským státem WTO.

Zakázány jsou dovozy slonoviny, denaturovaného alkoholu, narkotik, starého a použitého ošacení a stavebních materiálů s obsahem azbestu. Monopolizován je dovoz tabákových výrobků a zápalek. Dovoz automobilů podléhá předchozímu schválení ministerstvem dopravy a spojů. Importér musí mít dovozní licenci, kterou vydává Business Licensing Office (BLO) pod ministerstvem obchodu a průmyslu, a to pouze Eritrejcům. Další požadované dokumenty při dovozu – faktura, nákladní list, osvědčení o původu zboží.

Ochrana domácího trhu

Domácí trh chrání dovozní cla. Nominální cla se pohybují od 2 % (suroviny, zařízení pro investice, náhradní díly) přes 50 % až do 200 % (luxusní zboží, automobily, elektronika, alkohol, tabák, průmyslové zboží konkurující domácí výrobě).

5.2. Formy a podmínky působení na trhu

Formy působení a jejich výhody/nevýhody (s.r.o., a.s., joint ventures…), využívání místních zástupců, podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace.


Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace
K asistenci investorům při zřízení místního zastoupení nebo pobočky byl v Asmaře otevřen Business Licensing Office. O fungování této instituce ani o podrobných podmínkách, které musí investor při zřízení kanceláře/společnosti splnit, nemá ZÚ Káhira k dispozici ověřené informace.  S vyřizováním formalit může také pomoci místní advokátní kancelář.

5.3. Marketing a komunikace

Doporučené reklamní a PR a HR agentury v zemi (pokud jsou)

Jaké reklamní kanály úspěšné firmy většinou používají (FB, TW, Instagram, TV, Rozhlas, Web, tiskoviny, billboardy a další reklamní plochy)

Co v žádném případě v marketingu nikdy nepoužívat.

Nezbytné jsou prospekty v angličtině, event. v arabštině. Marketing a reklama jsou v Eritreji teprve v začátcích. Nejúčinnějšími marketingovými prostředky jsou distribuce letáků a inzerce v novinách, rádiu a televizi.

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Stručně WTO, základní legislativa, jaká jsou rizika a jak se bránit.

Ochrana duševního vlastnictví je zatím minimální, v praxi s ní nelze počítat. Možnost krádeže technologických softwarových aplikací nebo obcházení patentových práv však nemusí české podnikatele trápit vzhledem k nízké technické úrovni v zemi. Případy, které by mohly české podniky ohrozit, dosud nebyly zaznamenány.

5.5. Trh veřejných zakázek

Obecné fungování tendrů, pravidla pro přihlášení, financování, dokumentace, důležité odkazy na příslušné autority.

Vláda občas inzeruje v tisku, rozhlase i televizi nabídky tendrů na dodávky pro veřejný sektor, některé jsou údajně přístupné jen pro místní firmy, jiné i pro zahraniční účastníky, ZÚ Káhira o nich má pouze velmi sporadické informace. Tendry vyhlašované mezinárodními organizacemi ZÚ sleduje a zveřejňuje (https://www.businessinfo.cz).

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

Stručný popis platebních podmínek, průměrná doba splatnosti faktur a jejich proplácení, na koho se obrátit v případě nezaplacení, informace, zda jsou obyvatelé země upřednostňovány v případě těchto sporů.

Ani eritrejská platební morálka se neliší od afrických zvyklostí: může být sporná, a proto důvěryhodní místní zástupci, zaštítění navíc (rovněž místními) právníky, jsou nezastupitelní. Každopádně lze doporučit v kontraktu sjednat jen nejbezpečnější platební podmínky, jako je neodvolatelný potvrzený akreditiv (L/C), splatný ihned proti dokumentům, nebo platba předem. O účinných způsobech řešení obchodní sporů nemá ZÚ Káhira žádné relevantní informace, v případě vzniku sporu je třeba najmout místní advokátní kancelář.

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Informace pro služební cesty – víza, jak je získat a kolik stojí, cestovní pas (jak dlouhou platnost musí mít), maximální délka pobytu, zda se na kratší vzdálenosti pohybovat pěšky/MHD/vozidlem, podmínky pro pronájem vozidla a sjednání pojištění, informace k MHD, vhodné hotely, hotovost/platební karta/místní karta, dostupnost pitné vody a její kvalita, kriminalita a kde se případně nepohybovat, na co si dát pozor, spojení mezi letištěm/nádražím a ZÚ/centrem města.

Všichni cizinci s výjimkou občanů Keni a Ugandy potřebují eritrejská vstupní víza, která vydávají zastupitelské úřady a konzuláty Eritreje v zahraničí.

Pro ČR je příslušné eritrejské velvyslanectví v Berlíně:

Embassy of the State of Eritrea Stavangerstrasse 18,

D-10439 Berlin, Germany

Tel.: +49 30 4467 4620;

Fax: +49 30 4467 4621

E-mail: er.embassy@freenet.de

V případě návštěv i jiných zemí než Eritreje je patrně jednodušší získat vízum tam než v Evropě (např. Keňa, Džibutsko, Súdán, Egypt, Jemen, Spojené arabské emiráty); v žádném případě však nelze získat eritrejské vízum v Etiopii.

Požadované doklady:

 • platný pas (nejméně 6 měsíců)
 • mezinárodní očkovací průkaz (s vyznačeným očkováním proti žluté zimnici
 • zpáteční letenka
 • fotografie
 • výpis z bankovního účtu
 • potvrzení o cestovním pojištění
 • vyplněný formulář
 • nadepsaná obálka s adresou
 • známka v hodnotě 4,50 EUR

Vydávají se jednorázová turistická víza na 30 dní za 50 EUR (žádost se zpracovává minimálně 30 pracovních dnů!), obchodní víza jednorázová na 30 dní za 95 EUR, na 90 dní za 100 EUR a vícenásobná na 90 dnů za 140 EUR; pro vydání obchodního víza se navíc požaduje dopis potvrzující účel cesty a dokument o zaměstnání/profesi v ČR. Víza lze případně prodloužit na Department of Immigration v Asmaře, který je třeba kontaktovat včas.

Upozornění – platby v hotovosti se na velvyslanectví v Berlíně nepřijímají! Příslušnou částku je nutné uhradit předem bankovním převodem a potvrzení o platbě připojit k žádosti.

Embassy of the State of Eritrea

Consular Section

Stavangerstrasse 18 D-10439 Berlin, Germany

Číslo účtu: 723 775 300

Kód banky: 100 700 00

Jméno banky: Deutsche Bank, Berlin

Převod ze zahraničí: IBAN: DE67 1007 0000 0723 7753 00 SWIFT IBIC Code: DEUTDEBB

Je povolen bezcelní dovoz 1 litru alkoholu a 200 kusů cigaret. Registrovat při příletu se musí elektronika jako videokamery, notebooky, drahé fotoaparáty apod. Dovoz valut není omezen, je však zakázáno vyvážet ze země větší množství místní měny.5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

Jak získat pracovní povolení a kdo ho zajišťuje, platy, minimální mzda (pokud je), sociální a zdravotní péče a její poskytování.

Je preferováno zaměstnávání Eritrejců. Investoři mohou zaměstnávat zahraniční pracovníky v případě nedostatku místních expertů (místa technická i manažerská), ale musí zaškolovat místní občany a těmi pak cizince nahradit. Pracovní povolení pro cizince vydává Ministry of Labour and Human Welfare. 

Před příjezdem do země musí zaměstnavatel ministerstvu doložit potvrzení o vzdělání budoucího zaměstnance a o jeho pracovní zkušenosti a kopii pasu platného nejméně jeden rok. Souhlas ministerstva je nutné mít ještě před příjezdem do země.

5.9. Veletrhy a akce

Vyjmenovat nejdůležitější veletrhy a akce a krátký komentář k nim.

Informace o mezinárodních veletrzích či výstavách nejsou k dispozici.

6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Adresy zastupitelských úřadů (včetně Czechtrade), pracovní doba, telefony, emaily, ideální spojení z letiště a z centra města.)

Pokud je PROPEA, tak doplnit kontakt.

ČR nemá v Eritreji diplomatické zastoupení, teritoriálně příslušný úřad se nachází v Káhiře v Egyptské arabské republice.

Embassy of the Czech Republic in Cairo

4, Dokki Street, 125 11, Giza, Cairo

Tel.: (0020-2) 3333 9700, (0020-2) 3333 9702 (sekretariát velvyslance)

email: cairo@embassy.mzv.cz

Občané v nouzi se mohou obrátit na kterékoli z velvyslanectví unijních zemí, která působí v Eritreji (Asmaře):

 • Francie: Warsay Street Saba Building, 8. patro, P.O.Box 209, tel: +291-(0)1-200 664, fax: +291-(0)1-121 236
 • Itálie: Street 171.1, House No. 11, P.O.Box 220, tel: +291-(0)1-120 160/-213, fax: +291-(0)1-121 115
 • Německo: Andinet Street, P.O.Box 4974, tel: +291-(0)1-186 670, fax: +291-(0)1-186 900
 • Nizozemsko: Bihat Street No. 16, Zone 1, subzone 09, tel: +291-(0)1-127 628, fax: +291-(0)1-127 591
 • Velká Británie: 66-68 Mariam Ghimbi Street, Zip Code 174, PO Box 5584, tel: +291-(0)1-120 145, fax: +291-(0)1-120 104


6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

Kontakty viz. název podkapitoly + další důležitá telefonní čísla

 • Policie: +291 (1) 127 799
 • Ambulance: +291 (1) 202 606 / 202 917 / 202 914
 • Hasiči: +291 (1) 202 099

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

Webové stránky a kontakty na všechna ministerstva, vládu, prezidenta, místní hospodářské komory a dále na zvážení dle země (např. hlavní média, centrální banka, ekonomické analýzy, daňová správa…)

 • http://allafrica.com/eritrea/ (zprávy, info; angl., fr.)
 • https://wn.com/eritrea_post (noviny, zprávy, info; angl.)
 • www.asmarino.com (info; angl., tigrej.)
 • www.awate.com (opozice, politika; angl., arab., tigrej.)
 • www.meskerem.net (opozice, politika, odkazy; angl., arab., tigrej.)
 • www.erigazette.org (opozice, politika, odkazy; angl., arab., tigrej.)
 • eritreanyellowpages.net (telefon. seznam, odkazy; angl.)
 • www.shabait.com (info; angl.)
 • Jedna z mála oficiálních stránek o Africe vč. Eritreje v češtině: www.afrikaonline.cz
 • Česká stránka věnovaná humanitární pomoci v Africe: www.humanitasafrika.cz
• Teritorium: Afrika | Eritrea | Zahraničí