eSwatini

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Království Eswatini (dříve Svazijsko) je relativně stabilní absolutistická monarchie těsně sousedící s Jižní Afrikou a Mosambikem. Výkonná i zákonodárná moc jsou v rukou krále, který jmenuje ústavní činitele a členy vlády. Země má taktéž dvoukomorový parlament. Senát je 30 členný a dolní komora má 65 členů. 10 zákonodárců v každé z komor nominuje král. Statut politických stran je nejasný. Politické strany byly v roce 1978 zákonem zakázány. Stávající ústava politické strany nedefinuje ani jinak nezmiňuje, garantuje však svobodu projevu. Politická uskupení v zemi nicméně fungují ve formě asociací, hnutí apod. Král Mswati III. je dlouhodobě veřejností kritizován za iracionální nakládání se státním rozpočtem. Veřejné finance nepřiměřeně zatěžují výdaje na provoz královské rodiny i nepotistického úřednického aparátu. I přesto, že je Svazijsko středně příjmová země, mezi vrstvami obyvatelstva existují velké sociální rozdíly a přes 60 % obyvatel žije pod hranicí chudoby. Procento nakažených HIV/AIDS v rámci dospělé populace přesahuje 27 %. Sociální problémy a vysoká nezaměstnanost (oficiálně kolem 22 %) vyúsťují v protesty a stávky, jejichž intenzita v posledních letech mírně narůstá.

Svazijské hospodářství je vysoce závislé na sousední JAR, kam směřuje více jak 70 % jeho exportu a odkud pochází drtivá většina jeho importu. Z důvodu ekonomické krize v JAR se růst HDP ve Svazijsku v roce 2022 pohyboval okolo 2,1 %. Hlavní hnací silou svazijské ekonomiky jsou i nadále zemědělství a s ním související výroba a těžební průmysl. Z hlediska diverzifikace hospodářství nelze v dohledné době očekávat žádný významný pokrok. V roce 2022 dosáhl schodek státního rozpočtu Svazijska 7,8 % HDP a v roce 2022 se předpokládá jeho mírné snížení na 6,7 % HDP. O fiskální konsolidaci však s ohledem na parlamentní volby, které by se měly uskutečnit v září 2023, nelze hovořit. Pokroky v oblasti strukturálních reforem, které si svazijská vláda vytýčila, jsou téměř nulové. Toto platí např. o privatizační snaze snížit počet státních podniků ze současných 49 na 30 či o plánovaném zjednodušení elektronického zadávání veřejných zakázek. Ve volebním roce 2022 dosáhl schodek státního rozpočtu Lesotha 9,3 %. V roce 2023 se očekává jeho snížení na 6,2 % a tento trend by měl pokračovat i v roce následujícím. Související míra zadlužení vůči HDP by se měla v roce 2023 snížit na 54,1 % z 55,8 % v roce 2022.

Hlavními odvětvími ekonomiky jsou zemědělství a potravinářský průmysl (produkce hovězího a kuřecího masa, výroba produktů z cukrové třetiny), dřevařský průmysl, těžba uhlí, zlata a diamantů. Cestovní ruch byl paralyzován pandemií a jeho obnova bude postupná. Inflace se pohybuje okolo 5 %, což je na horní hranici vládou stanoveného rozmezí, a její dramatické zvýšení se neočekává. Hospodářství Eswatini je propojeno s ekonomikou Jižní Afriky a místní měna lilangeni má svůj kurz pevně navázaný na jihoafrický rand. Eswatinská měnová politika tak odvisí od sousední JAR a eswatinská centrální banka ve své podstatě kopíruje kroky, která přijímá centrální banka jihoafrická, přičemž tato vlivem globálních trendů poměrně rapidně navyšuje úrokové sazby. Země je členem Jihoafrického rozvojového společenství (SADC) a Jihoafrické celní unie (SACU). V žebříčku Doing Business Světové banky i v hodnocení konkurenceschopnosti se Eswatini nachází na 121. místě (2020). V žebříčku vnímání korupce Transparency International si Eswatini pohoršilo na 122. příčku, přičemž ještě v roce 2018 se země nacházela na 85. místě. Agentura Moody’s umístila kreditní rating Eswatini do spekulativního pásma na úrovni B3 se stabilním výhledem (agentury S&P a Fitch se k Eswatini nevyjadřují). V hodnocení úvěrového rizika OECD se Eswatini nachází na úrovni č. 6/7. Bilaterální vztahy jsou na nízké úrovni, i když bezproblémové. Obchodní výměna mezi Českem a Eswatini je marginální. Podepsány ani v jednání nejsou žádné mezinárodní smlouvy.

Tato Souhrnná teritoriální informace je zpracovávána pro zemi, která je tzv. přiakreditovaná. Informace je poskytovaná v základním rozsahu.

Základní údaje
Hlavní město Mbabane
Počet obyvatel 1,21
Jazyk angličtina, svazijština (oficiální jazyky)
Náboženství křesťanství (88 %), tradiční náboženství (10 %), ostatní náboženství (2 %)
Státní zřízení absolutistická monarchie
Hlava státu král Mswati III
Hlava vlády Cleopas Sipho Dlamini
Název měny eswatinské lilangeni (SZL)
Cestování
Časový posun +1 hodina (v létě +0 hodin)
Kontakty ZÚ
Velvyslanec JUDr. Pavel Řezáč
Ekonomický úsek Mgr. David Vaverka
Konzulární úsek Mgr. Alice Mžyková
CzechTrade ne
Czechinvest ne
Ekonomika 2022
Nominální HDP (mld. USD) 4,22
Hospodářský růst (%) 2,10
Inflace (%) 5,90
Nezaměstnanost (%) N/A1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

1.2. Zahraniční politika země

1.3. Obyvatelstvo

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

Ukazatel 20202021202220232024
Růst HDP (%) -1,567,882,100,901,20
HDP/obyv. (USD/PPP) 8 744,459 730,0610 530,0010 950,0011 160,00
Inflace (%) 4,003,705,905,204,90
Nezaměstnanost (%) 25,50N/AN/AN/AN/A
Export zboží (mld. USD) 1,742,062,262,492,65
Import zboží (mld. USD) 1,401,812,262,122,25
Saldo obchodní bilance (mld. USD) 0,240,12-0,150,210,24
Průmyslová produkce (% změna) N/AN/AN/AN/AN/A
Populace (mil.) 1,181,191,201,211,22
Konkurenceschopnost N/AN/AN/AN/AN/A
Exportní riziko OECD 6/76/76/76/7N/A

Zdroj: EIU, OECD, IMD

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

Veřejné finance 2022
Saldo státního rozpočtu (% HDP) -7,80
Veřejný dluh (% HDP) N/A
Bilance běžného účtu (mld. USD) -0,32
Daně 2023
PO 15 %
FO 25 - 33 %
DPH 27,5 %

2.3. Bankovní systém

2.4. Daňový systém

3. Obchod a investice

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy s ČR


20182019202020212022
Import z ČR (mld. CZK) 0,000,000,000,000,00
Export do ČR (mld. CZK) 0,000,000,000,010,02
Saldo s ČR (mld. CZK) -0,01-0,01-0,020,010,01

Zdroj: ČSÚ

TOP 5 položek importu z ČR

SITC 3Název zbožíHodnota (mil. CZK)Podíl z celku (%)
716Stroje točivé elektrické a jejich díly j. n.0,7031,00
523Soli kovové, peroxosoli kyselin anorganických0,6930,00
752Zařízení k automat. zpracování dat, jednotky periferní0,4821,00
278Minerály surové ost. (jíl, grafit, kaolin, křemen ap.)0,2410,00
562Hnojiva umělá (ne hnojiva strojená surová)0,125,00

Zdroj: ČSÚ

TOP 5 položek exportu do ČR

SITC 3Název zbožíHodnota (mil. CZK)Podíl z celku (%)
061Cukr, melasa a med12,6280,14
422„Tuky, oleje nevysychavé rostlin. surové (ne „“vláčné““)“1,016,39
058Ovoce konzervované a výrobky ovocné (ne šťávy)0,684,34
716Stroje točivé elektrické a jejich díly j. n.0,241,49
431Tuky, oleje rostlinné a živočišné zušlechtěné, vosky0,211,31

Zdroj: ČSÚ

Obchodní vztahy s EU


20182019202020212022
Import z EU (mil. EUR) 42,9036,1026,8034,8048,10
Export do EU (mil. EUR) N/AN/AN/AN/A64,10
Saldo s EU (mil. EUR) -4,00-77,20-29,30-36,5016,00

Zdroj: Evropská komise

Obchodní vztahy se zeměmi mimo EU


20182019202020212022
Import ze zemí mimo EU (mil. EUR) N/AN/AN/AN/AN/A
Export do zemí mimo EU (mil. EUR) N/AN/AN/AN/AN/A
Saldo se zeměmi mimo EU (mil. EUR) N/AN/AN/AN/AN/A

Zdroj: EIU, Eurostat

3.2. Přímé zahraniční investice

3.3. FTA a smlouvy

3.4. Rozvojová spolupráce

3.5. Perspektivní obory (MOP)

4. Kultura obchodního jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

4.2. Oslovení

4.3. Obchodní schůzka

4.4. Komunikace

Je důležité vzít si s sebou tlumočníka?

Jak je to s jazykovou vybaveností?

Existují nějaká komunikační tabu?

Jak nejlépe komunikovat (osobně, e-mail, telefon atd.)?

4.5. Doporučení

4.6. Státní svátky

5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

5.2. Formy a podmínky působení na trhu

5.3. Marketing a komunikace

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

5.5. Trh veřejných zakázek

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

5.9. Veletrhy a akce

6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Velvyslanectví ČR v Pretorii

Země akreditace: Jihoafrická republika, Angola, Botswana, Lesotho, Madagaskar, Mauricius, Mosambik, Namibie a Svazijsko
Vedoucí zastupitelského úřadu: JUDr. Pavel Řezáč, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky v Jihoafrické republice 
Fyzická adresa: 936 Pretorius Street, 0083 Arcadia, Pretoria
Poštovní adresa: P.O.Box 13671, Hatfield 0028, Pretoria, South Africa
Tel: +27-12-431 2380 fax: +27-12-430 2033
E-mail: pretoria@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/pretoria
Pracovní doba: neděle – čtvrtek 7:45 až 16:15 hod.
Odkaz na Google Maps Spojení z letiště a z centra: Nejjednodušší spojení na velvyslanectví ČR v Pretorii jak z mezinárodního letiště O.R. Tambo tak i z centra Johannesburgu je použití kombinace nadzemního příměstského vlaku Gautrain, který spojuje letiště, centrum Johannesburgu a Pretorie. Název nejbližší stanice Gautrain u velvyslanectví ČR je Pretoria – Hatfield. Ze stanice na velvyslanectví doporučujeme použít Uber. Vzhledem k dostupnosti na zavedenosti služby Uber může být v závislosti na dopravní špičce (7:00 – 9:30 a 14:30 – 17:30) nejrychlejší použít Uber rovnou.

6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

• Teritorium: Afrika | eSwatini | Zahraničí

Doporučujeme