EURES – evropský portál pracovní mobility

Základním úkolem sítě EURES je poskytovat služby, užitečné pracovníkům, zájemcům o práci i zaměstnavatelům, respektive všem občanům, kteří mají zájem využívat svého práva volného pohybu osob. Poskytování všech služeb EURES občanům a zaměstnavatelům je umožněno dvěma základními cestami: prostřednictvím databází zveřejněné na evropském portálu EURES prostřednictvím informační a poradenské služby nabízené zvláštními poradci a kontaktními pracovníky EURES, působícími na úřadech práce.Evropský portál pracovní mobility (EURopean Employment Services – Evropské služby zaměstnanosti) je specializovanou sekcí portálu Evropské unie . Nabízí snadný přístup k informacím o pracovních místech a příležitostech ke vzdělávání v Evropě. Umožňuje například přehledným způsobem vyhledávat jednotlivá pravidla pro volný pohyb pracovníků a to tak jak jsou uplatňována v jednotlivých zemích Evropské unie (EU). Informace jsou prioritně určeny osobám ucházejícím se o zaměstnání v některém z jiných členských států; budou však zajímat i podnikatele, kteří práci naopak nabízejí.

Důležitou službou stránek je například oddíl Volný pohyb pracovníků v zemích Evropské unie

V členských státech Evropského hospodářského prostoru (EHP) je volný pohyb pracovníků základním právem, které umožňuje státním příslušníkům jedné země EHP pracovat v jiné zemi EHP za stejných podmínek, jaké mají občané tohoto členského státu.

  • To se týká zemí, jako je Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Maďarsko, Nizozemí, Norsko, Německo, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Řecko, Španělsko a Švédsko.

Během přechodného období, které může trvat až sedm let a které bylo zahájeného dne 1. května 2004, mohou být uplatněny některé podmínky, které omezují volný pohyb pracovníků z nových členských států, do nich a mezi nimi.

  • Tím jsou míněny země jako Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Malta, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko a Česká republika.

Tato omezení se týkají pouze volného pohybu za účelem přijetí pracovního místa a mohou se v jednotlivých státech lišit. Ovládání číselníkového seznamu, který umožňuje jednotlivá pravidla najít, je snadné a rychlé. Kromě samotného vyhledávání však tato sekce Portálu EU obsahuje i jiné užitečné údaje.

Spolupráce s dalšími subjekty

Pro zvýšení průhlednosti pracovního trhu v Evropě jsou na stránkách postupně uváděna všechna pracovní místa nabízená European Public Employment Services (Evropské veřejné služby zaměstnanosti) a rovněž dalšími agenturami. Poskytování všech služeb EURES občanům a zaměstnavatelům je tak umožňováno dvěma základními cestami:

  1. prostřednictvím již zníměných databází zveřejněných na evropském portálu EURES
  2. prostřednictvím informační a poradenské služby nabízené EURES poradci a kontaktními pracovníky EURES, působícími na úřadech práce.

Volná místa představují širokou škálu druhů zaměstnání a jsou mezi nimi jak místa na trvalý pracovní poměr, tak nabídky sezónních prací. U každého volného místa je uvedena informace, jak se o ně ucházet a na koho se obrátit. Kontaktní osobou může být buď poradce EURES (European Employment Services), který bude zpracovávat žádost, v jiných případech lze navázat spojení přímo se zaměstnavatelem nebo zastupující agenturou.

Zaměstnavatelům, kteří si přejí uveřejnit volné pracovní místo v EURES, postačí obrátit se na nejbližší úřad práce nebo na poradce EURES.

Život & práce

Oddíl Životní a pracovní podmínky obsahuje údaje o řadě důležitých otázek, jako je např. ubytování, školy, daně, životní náklady, zdraví, právní předpisy v sociální oblasti, srovnatelnost kvalifikací atd.

Velmi užitečným zdrojem informací je databáze životních a pracovních podmínek v zemích EU/EHP. Každý členský stát zde uvádí veškeré potřebné informace, které zájemci o zaměstnání v jiném státě umožní orientaci ve všech oblastech, souvisejících s přesunem do jiné země EU a prací a životem v ní, jako například o problematice přesunu do jiného státu, legislativě, sociálním systému, životních podmínkách v zemi, užitečných odkazech, daních, pracovních smlouvách, obvyklých způsobech hledání zaměstnání, o opatřeních týkajících se přechodných období atd.

Pro lepší orientaci na pracovním trhu země zájmu slouží databáze informací na místním trhu práce. Zde naleznete údaje o situaci na trhu práce až do úrovně jednotlivých regionů členských států a seznam místně nejžádanějších profesí, stejně jako seznam nejhůře uplatnitelných povolání. Zároveň je zde k dispozici popis přechodných opatření, které vůči novým členským státům zavedla většina „starých" členů EU/EHP, což zájemci umožní lépe se zorientovat v možnostech, které se v konkrétních zemích nabízejí.

Zájemci si dále mohou zadat svůj profesní životopis do databáze životopisů. Tato databáze je pak přístupná řádově tisícům registrovaných zaměstnavatelů ve všech členských zemích, kteří mají zájem o motivované žadatele z jiných států EU/EHP.

Vzdělávání

Oddíl Vzdělávání, kterou na portálu pracovní mobility EURES provozuje služba Evropské komise PLOTEUS, obsahuje informace o příležitostech ke vzdělávání a odbornému vzdělávání po celé Evropě. Jde např. o webové stránky institucí poskytujících vysokoškolské vzdělání, databáze odborně vzdělávacích kurzů, škol atd.

Zájemcům o možnosti studia v EU je určena databáze vzdělávacích příležitostí v Evropě.

zpět na začátek


Doporučujeme