Historie evropské měnové integrace

Rozšiřování eurozóny je procesem pokračujícím i v současné době. Počátky datujeme již do roku 1944, kdy byly v americkém letovisku Breton-Woods stanoveny principy nového měnového řádu. Po rozpadu tohoto systému následoval neúspěšný pokus o vytvoření měnové unie, tzv. Wernerův plán. Pozdější Delorsova zpráva dala vzniknout Evropskému měnovému systému z roku 1979. Náměty Delorsovy zprávy byly také zapracovány do Maastrichtské smlouvy z roku 1991.Zavedení společné měny euro je výsledkem dlouhodobého integračního procesu. Jeho počátky lze neformálně datovat do r. 1944, kdy byly v americkém letovisku Bretton-Woods dohodnuty principy nového světového měnového řádu, založeného na sytému pevných avšak přizpůsobitelných kurzů (fixed but adjustable). Do tohoto kurzového uspořádání se zapojilo i šest evropských států (Belgie, Francie, Itálie, Německo, Nizozemsko, Lucembursko), které se v roce 1957 rozhodly pro užší ekonomickou spolupráci.

Brettonwoodský systém se rozpadl v r. 1973. Na tuto událost členské země EHS reagovaly provozováním ne příliš úspěšného kurzového uspořádání nazývaného had (snake). Na začátku sedmdesátých let byl také podniknut první neúspěšný pokus o vytvoření měnové unie známý jako Wernerův plán.

V březnu 1979 začal fungovat Evropský měnový systém, který představoval kvalitativní posun v měnové spolupráci. Tento systém, který prodělal několik vývojových fází, se zasadil o výraznou konvergenci hospodářských politik a stal se nástupištěm pro druhý pokus o vytvoření měnové unie, jehož obrysy nastínila tzv. Delorsova zpráva.

Historie evropské měnové integrace

Většina námětů Delorsovy zprávy byla převzata Maastrichtskou smlouvou, kterou členské země uzavřely na konci r. 1991. Tato smlouva vytyčila časový i technický plán na vytvoření Hospodářské a měnové unie (Economic and Monetary Union). Realizován byl v r. 1999, kdy dvanáct evropských států (Belgie, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Německo, Nizozemí, Lucembursko, Portugalsko, Rakousko a Španělsko) začalo provádět společnou měnovou politiku a zavedlo společnou měnu euro. O dva roky později do eurozóny vstoupilo Řecko. O další rok později euro začalo obíhat též v hotovostní podobě bankovek a mincí.

Proces rozšiřování eurozóny pokračuje i v současné době. Na začátku r. 2007 euro nahradilo slovinský tolar a na začátku roku 2008 jej jako svou měnu přijaly dva Středomořské ostrovní státy Kypr a Malta. Od 1. ledna 2009 se eurem platí i v sousedním Slovensku.

Převzato z webu Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR www.zavedenieura.cz .

Doporučujeme