Makroekonomické výhody

Součást článku Euro a Česká republika. Přínos eura pro makroekonomickou stabilitu České republiky.Na makroekonomické úrovni lze od zavedení eura očekávat následující výhody:

Spolurozhodování o měnové politice eurozóny

Se vstupem do eurozóny se vedení České národní banky bude moci podílet na měnové politice Evropské centrální banky. Tento orgán rozhoduje o klíčových úrokových sazbách, a tím významně ovlivňuje fungování evropské ekonomiky jako celku i jednotlivých národních ekonomik.

Tlak na rozpočtovou kázeň

Česká republika bude jako člen eurozóny vystavena vyššímu tlaku na rozpočtovou kázeň, jejiž vynucování bude podpořeno též hrozbou sankcí. Mít zdravé veřejné finance je však ve vlastním zájmu české ekonomiky. Pouze při obezřetném rozpočtovém chování vláda může čelit mnohým soudobým výzvám, např. problému stárnutí populace či udržitelnosti hospodářského růstu a vysoké zaměstnanosti.

Ochrana před krizí platební bilance

Globální ekonomika 21. století s plně liberalizovanými kapitálovými toky je více náchylná ke vzniku a k rychlému šíření finančních turbulencí. Česká ekonomika má v této oblasti nepříjemné zkušenosti z roku 1997, kdy se česká koruna dostala pod silný tlak zahraniční i domácí spekulace. To jen potvrzuje zranitelnost malých a otevřených ekonomik vůči otřesům finančních trhů. Z tohoto pohledu lze vnímat členství v eurozóně, které chrání jednotlivé ekonomiky před rozvratnými krizemi platební bilance jako důležitý přínos pro stabilitu české ekonomiky.

Převzato z webu Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR www.zavedenieura.cz.

Doporučujeme