Organizační struktura NKS

Součást článku Národní koordinační skupina pro zavedení eura v ČR. Zavedení eura v České republice si vyžádá rozsáhlé přípravy. Právě pro tyto účely vznikla Národní koordinační skupina za podpory vlády ČR, která má za úkol zřídit jednotlivé pracovní skupiny pro řešení problémů k zabezpečení hladkého průběhu celého procesu.Usnesením vlády číslo 1510 byla dne 23. listopadu 2005 zřízena funkce národního koordinátora pro zavedení eura v České republice a založena Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (NKS).

Národní koordinační skupina je centrálním koordinačním a řídícím orgánem pro technické aspekty příprav na zavedení eura. Má charakter mezirezortní expertní skupiny, v níž jsou zastoupeni představitelé významných státních institucí na vysoké úrovni – národní koordinátor pro zavedení eura, člen bankovní rady České národní banky, náměstek ministra průmyslu a obchodu, náměstek ministra zahraničních věcí, náměstek ministra spravedlnosti, náměstek ministra vnitra a náměstek místopředsedy vlády pro evropské záležitosti.

Národní koordinační skupina zřizuje pracovní skupiny, ve kterých působí zástupci mnoha dalších institucí veřejného i soukromého sektoru. Úkolem pracovních skupin je řešit konkrétní odborné problémy.

Pro zajištění organizačního a administrativního zázemí NKS byl na ministerstvu financí zřízen Organizační výbor NKS. Vedle podpory a koordinace aktivit NKS i pracovních skupin se tento útvar věnuje též shromažďování a distribuci informací o praktických aspektech zavádění eura v jiných členských státech Evropské unie. Aktivně se též podílí na přípravě metodických textů.

Převzato z webu Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR www.zavedenieura.cz.

Doporučujeme