Vyhodnocení kritéria dlouhodobých úrokových sazeb

Součást článku Podmínky přijetí eura a Česká republika.Česká republika dlouhodobě plní kritérium dlouhodobých úrokových sazeb. I výhled do dalších let nenaznačuje problémy s jeho plněním. Důležitým předpokladem pro plnění tohoto kritéria je udržení důvěry finančních trhů ve schopnost provést úspěšnou konsolidaci veřejných financí.

Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb vyžaduje, aby průměrná dlouhodobá nominální úroková sazba členského státu EU v průběhu jednoho roku před šetřením nepřekračovala o více než 2 procentní body průměrnou úrokovou sazbu tří členských států, které dosáhly nejlepších výsledků v oblasti cenové stability. Pro měření úrokových sazeb se používají výnosy desetiletých státních dluhopisů nebo srovnatelných cenných papírů.

Desetileté výnosové míry z vládních dluhopisů na sekundárním trhu
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Průměr 3 zemí EU s nejnižší inflaci 4,92 4,85 4,12 4,28 3,37 4,24 4,4 4,6 3,9 3,2
Hodnota kritéria
(1. řádek + 2,0 p.b.)
6,92 6,85 6,12 6,28 5,37 6,24 6,4 6,6 5,9 5,2
ČR 6,31 4,88 4,12 4,75 3,51 3,78 4,3 4,7 4,4 4,3

Zdroj: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou.

Převzato z webu Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR www.zavedenieura.cz.