Vyhodnocení kritéria dlouhodobých úrokových sazeb

Součást článku Podmínky přijetí eura a Česká republika.Česká republika dlouhodobě plní kritérium dlouhodobých úrokových sazeb. I výhled do dalších let nenaznačuje problémy s jeho plněním. Důležitým předpokladem pro plnění tohoto kritéria je udržení důvěry finančních trhů ve schopnost provést úspěšnou konsolidaci veřejných financí.

Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb vyžaduje, aby průměrná dlouhodobá nominální úroková sazba členského státu EU v průběhu jednoho roku před šetřením nepřekračovala o více než 2 procentní body průměrnou úrokovou sazbu tří členských států, které dosáhly nejlepších výsledků v oblasti cenové stability. Pro měření úrokových sazeb se používají výnosy desetiletých státních dluhopisů nebo srovnatelných cenných papírů.

Desetileté výnosové míry z vládních dluhopisů na sekundárním trhu
 2001200220032004200520062007200820092010
Průměr 3 zemí EU s nejnižší inflaci4,924,854,124,283,374,244,44,63,93,2
Hodnota kritéria
(1. řádek + 2,0 p.b.)
6,926,856,126,285,376,246,46,65,95,2
ČR6,314,884,124,753,513,784,34,74,44,3

Zdroj: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou.

Převzato z webu Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR www.zavedenieura.cz.

Doporučujeme