Výměna původních bankovek a mincí

Součást článku Eurobankovky a euromince.Zavádění eura do oběhu začíná obdobím tzv. duální cirkulace, kdy lze platit za nákupy bankovkami a mincemi národní měny i euroměnou. Toto období je pro obchodníky velmi náročné, neboť musejí manipulovat s dvěma druhy bankovek a mincí. Nicméně jak ukazují zkušenosti ze zemí, které euro již zavedly, po týdnu probíhá většina plateb již v eurech. Po skončení duální cirkulace je možné měnit národní měnu za eura pouze v bankách. Od určitého okamžiku zajišťuje výměnu národní měny na eura pouze centrální banka.

Lhůty centrálních bank eurozóny pro výměnu národních bankovek a mincí
Země Výměna bankovek Výměna mincí
Belgie bez omezení do 31. prosince 2004
Finsko do 29. února 2012 do 29. února 2012
Francie do 17. února 2012 do 17. února 2005
Irsko bez omezení bez omezení
Itálie do 29. února 2012 do 29. února 2012
Kypr do 31. prosince 2017 do 31. prosince 2009
Lucembursko bez omezení do 31. prosince 2004
Malta do 31. ledna 2018 do 1. února 2010
Německo bez omezení bez omezení
Nizozemsko do 1. ledna 2032 do 1. ledna 2007
Portugalsko do 28. února 2022 do 31. prosince 2002
Rakousko bez omezení bez omezení
Řecko do 1. března 2012 do 1. března 2004
Slovensko bez omezení do 31. prosince 2013
Slovinsko bez omezení do 31. prosince 2016
Španělsko bez omezení bez omezení

Převzato z webu Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR www.zavedenieura.cz.