Národní plán občanům a spotřebitelům

Přechodem z české koruny na jednotnou měnu euro nesmí dojít k žádné újmě občanů. Pro zabezpečení a stanovení přesných podmínek byl vytvořen Národní plán, který princip nepoškození občana definuje. Pro všechny občany a spotřebitele bude zavedení eura především znamenat nutnost zvyknout si na novou měnu a pro její výměnu budou mít k dispozici několik způsobů a dostatek času.Zavedení eura v České republice proběhne k 1. lednu, kdy euro nahradí českou korunu jak v hotovostním tak i bezhotovostním platebním styku ve stejném okamžiku (scénář jednorázového přechodu na euro, tzv. Big bang). O roku, kdy k tomuto kroku dojde, ještě není rozhodnuto a rozhodne o něm vláda ČR. Přibližně šest měsíců před tímto dnem bude oznámen oficiální přepočítací koeficient ve tvaru 1 € = XX, XXXX Kč.

Proces zavedení eura v žádném případě nesmí způsobit újmu občanům, proto vládou schválený Národní plán definuje princip nepoškození občana, který stanoví, že poplatky občanů státu a daně se zaokrouhlí směrem dolů, vratky daní a platby státu občanům se zaokrouhlí nahoru.

Pro zachování jistoty občanů obsahuje Národní plán rovněž princip kontinuity právních nástrojů, který znamená, že zavedení eura nesmí ovlivnit platnost právních nástrojů, kterými se rozumí právní předpisy, rozhodnutí soudů a správních orgánů, smlouvy, jednostranné právní akty, platební nástroje jiné než bankovky a mince a ostatní dokumenty a nástroje mající právní účinek. Zavedení eura nemění obsah závazků a neopravňuje žádnou ze stran právního vztahu k jakýmkoli jednostranným změnám nebo ukončení tohoto vztahu. Tento princip zajišťuje právní jistotu.

Zavedení eura bude pro všechny občany a spotřebitele především znamenat nutnost zvyknout si na novou měnu. České bankovky a mince nahradí eurobankovky (5, 10, 20, 50, 100, 200 a 500 eur) a euromince (v nominální hodnotě 1 a 2 eura, 50, 20, 10, 5 centů, 2 a 1 cent).

Na výměnu svých peněz budou mít lidé dost času a budou k tomu moci využít několik možných způsobů:

  • Nejjednodušší variantou je uložit své peníze na bankovní účet, kde bude ke dni zavedení eura ihned a bezplatně převedena celková uložená částka v českých korunách na eura. Po zavedení eura si každý člověk bude moci kdykoli vybrat zdarma hotovost ať již z bankomatu či přímo na přepážce své banky.
  • Další možností je využít období duální cirkulace, které začne dnem zavedení eura a bude trvat následující dva kalendářní týdny. Během tohoto období budou mít všichni obchodníci povinnost přijímat platby za své zboží a služby v českých korunách i eurech, ale povinnost vydávat zpět pouze v eurech. Pro všechny spotřebitele to znamená, že můžou jít v prvních dnech nakupovat do obchodu s českými korunami v peněžence a po zaplacení získají na zpět již eurobankovky a euromince.
  • Samozřejmě bude mít každý možnost vyměnit si peníze, které má doma v hotovosti, u kterékoli komerční banky, v centrální bance a jejich pobočkách, a na poště.

Pro snazší přivyknutí si na částky za zboží a služby uváděné v nové měně budou všechny peněžité částky uváděny jak v českých korunách, tak i v eurech. Týká se to cen za zboží a služby, účtenek, ale i výpisů z bankovních účtů a mzdových listů.

Jedním z nejdiskutovanějších aspektů zavedení eura je z pohledu spotřebitelů jednorázové zvýšení cen, respektive pocit občanů, že byli při zavedení eura poškozeni. Zkušenosti 12 států, které zavedly euro ve formě bankovek a mincí v roce 2002, ukazují, že spotřebitelé měli pocit, že se ceny nadměrně zvýšily, což se ve skutečnosti plně nepotvrdilo. Zavedení eura z ekonomického pohledu nepředstavuje důvod ke zvýšení cen a podíl zavedení eura na celkové inflaci eurozóny představoval pouze 0,09 – 0,28 % na celkové inflaci 2,5 %.

K zabránění vzniku a rozšíření pocitu spotřebitelů o významném zvýšení cen v souvislosti se zavedením eura budou připravena opatření, která by jim měla umožnit porovnat si ceny v korunách a eurech.

Jde o následující opatření:

  • Duální označování cen
  • Sledování cen
  • Etický kodex – listina na dobrovolné bázi, v níž se konkrétní obchodník zaváže, že nevyužije zavedení eura a s tím související přepočet ceny z korun na eura k neodůvodněnému zvýšení cen. Na základě tohoto závazku umístí na viditelné místo ve své prodejně logo, které bude všem zákazníkům symbolizovat jeho závazek.
  • Černá listina – seznam uvádějící ty podnikatelské subjekty, které využily zavedení eura k neopodstatněnému nadměrnému zvýšení cen poskytovaného zboží a služeb.
  • Bezplatná telefonní linka, na kterou budou moci všichni občané adresovat své podezření o špatném přepočtení ceny, eventuálně o nadměrném zvýšení ceny.

Převzato z webu Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR www.zavedenieura.cz.

Doporučujeme