Evidence hledaných vozidel

Evidence hledaných vozidel je online databází zcizených či jinak hledaných vozidel dostupné všem uživatelům internetu. Spravována je Ministerstvem vnitra ČR. Vyhledávání je jednoduché a přehledné. Po zadání státní poznávací značky (SPZ), čísla karoserie (VIN), čísla podvozku, čísla motoru je uživatel seznámen s tím, zda je jím dotázané číslo registrováno jako hledané či nikoliv.Evidence hledaných vozidel je online databází zcizených či jinak hledaných vozidel dostupné všem uživatelům internetu. Spravována je Ministerstvem vnitra ČR. Vyhledávání je jednoduché a přehledné. Po zadání státní poznávací značky (SPZ), čísla karoserie (VIN), čísla podvozku, čísla motoru je uživatel seznámen s tím, zda je jím dotázané číslo registrováno jako hledané či nikoliv.

Vyhledávat lze podle:

  • Státní poznávací značku. SPZ českého automobilu ve formátu například KIA 11-22, popřípadě 1A4 2787; pro vyhledáváni stačí napsat začátek SPZ, minimálně však tři znaky.
  • Číslo VIN. Stačí napsat začátek čísla – minimálně však pět znaků. Písmena „O“, „Q“ se automaticky převádějí na číslici „0“. Taktéž se automaticky převádějí písmena „I“, „l“ na číslici „1“.
  • Číslo podvozku. To je shodné s posledními šesti znaky čísla VIN. Je třeba zadat všech šest znaků.
  • Číslo motoru. Stačí napsat začátek čísla motoru; minimálně však pět znaků.

Čísla motoru i čísla VIN lze rovněž tipovat, což může být užitečné v případech, kdy jsou některé znaky nečitelné.

Ve formě prolinku je ministerstvem nabízeno rovněž vyhledávání vozidel v databázi GE Capital Leasing podle VIN.

Co přesně označuje zkratka VIN?

Vehicle Identification Number (VIN) je mezinárodní označovaní pro sedmnáctimístné číslo karoserie. Je jedinečným celosvětovým identifikátorem vozidla. Pro bezpečné označení vozu hraje důležitou roli rovněž značka CZ jako oficiální označení České republiky! Pokud totiž odcizené auto někdo převeze do zahraničí, samotný anonymní VIN nemusí být plně využitelný neboť databáze odcizených vozidel nejsou ani v rámci Evropy úplně propojeny. Stejný princip značení proto používají i ostatní země a před číselný kód nebo VIN kód dávají značku svého státu. Údaje o vozu i majiteli jsou uloženy v centrální policejní databázi OCIS, do které má možnost přístupu i Interpol. Navíc značku CZ vyžadují spolu s VIN pojištovny na slevy na pojistném.

Systém evidence obsahuje údaje pouze o těch osobních motorových vozidlech, která byla odcizena na území České republiky a jejichž odcizení bylo oznámeno Policii České republiky ve lhůtě tří let před dnem aktualizace databáze.

Policie České republiky nezařazuje do informačního systému odcizená motorová vozidla, která nějak souvisí s plnění policejních úkolů dle zákona.

Online zpřístupněné informace mají pouze informativní charakter.

Doporučujeme