Evropská databáze veřejných zakázek TED

Elektronický informační systém TED (Tenders electronic daily) umožňuje přehledné vyhledávání veřejných zakázek z Evropské unie. Denně se zveřejňuje přes 1500 veřejných soutěží. Zadavateli zakázek jsou ústřední vlády, místní nebo krajské úřady, nebo společenství, která se skládají z jednoho nebo z více těchto veřejnoprávních úřadů nebo orgánů EU, EHS i mimo něj. TED poskytuje uživatelům online přístup jak k aktuálním zakázkám, tak i k těm, které se objevily za posledních pět let.

Co je to TED

Elektronický informační systém TED (Tenders electronic daily) je on-line verzí „Dodatku k Úřednímu věstníku Evropské Unie“, ve kterém se publikují výzvy k veřejným zakázkám (řada „S“ Úředního věstníku). Kromě řady S je Úřední věstník Evropské unie tvořen částmi Právní předpisy (řada L) a Informace a oznámení (řada C). Úřední věstník je povinné periodikum, které vydává Úřad pro publikace Evropské Unie každý pracovní den ve všech úředních jazycích EU, tj. včetně češtiny – obdobným způsobem funguje i TED.

Všechny veřejné soutěže, které přesahují určitou hodnotu zakázky, musí být uveřejněny v Dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie a publikovány v rámci EU. Od července roku 1998 již není tištěná verze Úředního věstníku S k dispozici. Dostupná je pouze elektronicky, a to buď na předplaceném CD-ROMu vydávaném dvakrát týdně nebo prostřednictvím webových stránek TED.

Zadavateli zakázek jsou ústřední vlády, místní nebo krajské úřady, veřejnoprávní orgány nebo společenství, která se skládají z jednoho nebo z více těchto veřejnoprávních úřadů nebo orgánů. Limity pro hodnotu zakázky, nad kterou už výzva k nabídkám musí být zveřejněna v rámci EU, jsou stanoveny ve směrnicích EU.

Povaha zakázky Limit v EUR Směrnice EU
Zakázky na veřejné stavební práce 5 150 000 Směrnice o zakázkách na veřejné stavební práce: 93/37/EHS
Zakázky na služby 206 000 Směrnice o zakázkách na služby: 92/50/EHS
Zakázky na dodávky 206 000 Směrnice o zakázkách na dodávky: 93/36/EHS
Dodávky v odvětvích vodohospodářství, energetiky a dopravy 412 000 Směrnice o odvětví: 93/38/EHS
Dodávky v odvětví telekomunikací 750 000 Směrnice o odvětví: 93/38/EHS
Zakázky na veřejné stavební práce 5 150 000 Směrnice o odvětví: 93/38/EHS
Zakázky, které spadají pod pravidla GATT 133 000  

zpět na začátek

Co v TED najdete

TED poskytuje volný přístup k obchodním příležitostem a k dodatku Úředního věstníku. Je aktualizován pětkrát týdně prostřednictvím přibližně 1500 oznámení o veřejných zakázkách z Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a mimo něj. Informace týkající se každého zakázkového dokumentu jsou zveřejněny ve všech úředních jazycích Evropské unie. Všechna oznámení institucí Evropské unie jsou v těchto jazycích zveřejňována v úplném znění. Kromě aktuálních zakázek umožňuje databáze TED přístup k archivu řady S ve všech jazycích EU za posledních pět let.

Každý rok zveřejňují veřejné úřady v EU zakázky na dodávky a veřejné stavební práce v hodnotě přibližně 300 miliard EUR. Dodatek k Úřednímu věstníku obsahuje výzvy k podání nabídek v následujících odvětvích:

 • veřejné zakázky na stavební práce, dodávky a služby ze všech členských států EU;
 • zakázky na veřejně prospěšné služby (pro odvětví vodohospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací);
 • veřejné zakázky z institucí EU;
 • zakázky na vnější pomoc a z Evropského rozvojového fondu (země AKT);
 • zakázky z programů Phare, Tacis a dalších ze střední a východní Evropy;
 • projekty financované Evropskou investiční bankou (EIB), Evropskou centrální bankou (ECB) a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD);
 • zakázky z Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island a Lichtenštejnsko);
 • zakázky podle Dohody o veřejných zakázkách (GPA), která byla uzavřena v rámci GATT / Světové obchodní organizace (WTO), ze Švýcarska;
 • oznámení týkající se Evropských hospodářských zájmových skupin (EEIG);
 • veřejné zakázky na letecké služby

Možnost registrace

Webové stránky TED nabízí zdarma možnost registrace. Registrací uživatel získá:

 • přístup k celému obsahu TED, včetně archivu
 • možnost individualizace vyhledávacích profilů podle individuálních potřeb
 • pravidelná e-mailová upozornění na základě vyhledávacích profilů uživatele
 • individualizace RSS kanálů pro internetové stránky a čtečky RSS

zpět na začátek

Vyhledávání v TED

Aplikace TED poskytuje uživatelům kromě běžných nabídkových řízení i přístup do archivu všech dokumentů, které se objevily v Dodatku k Úřednímu věstníku za posledních pět let. Hierarchicky uspořádaný rejstřík dovoluje uživateli vybrat si nebo zapsat četná vyhledávací kritéria, včetně zeměpisných údajů, typu dokumentu, povahy smlouvy, klíčových slov a dalších. Jednoduché rozhraní pro vyhledávání umožňuje uživateli, aby si vybral hromadná kritéria pro vyhledávání, včetně zeměpisných údajů, typu dokumentu, povahy zakázky, klíčových slov a dalších kritérií.

Funkce „Hledat“ je uživatelsky přívětivý nástroj, který pomáhá uživatelům provádět cílené vyhledávání určitých dokumentů. V různých vyhledávacích maskách (standardní vyhledávání, rozšířené vyhledávání, odborné vyhledávání) mohou být stanovena individuální kritéria pro vyhledávání a uložena jako rešeršní profil. Ukládání kritérií pro vyhledávání se provádí za pomoci katalogů termínů, z nichž lze provádět výběr. Termíny pro vyhledávání se mohou kombinovat.

Prohlížet, vyhledávat a třídit oznámení o zakázkách lze podle podnikatelských příležitostí, podle obchodního sektoru (CPV), podle místa zadání zakázky (NUTS) či podle zadavatele (na výběr jsou např. orgány ES, programy vnější pomoci, EIB, ES, EHS, Švýcarsko).

Dokumenty, které splňují kritéria pro vyhledávání, jsou jasně označeny v seznamu nálezů, odkud mohou být přímo vybrány. Je také možné vytvořit a prohlédnout si statistiku o dokumentech, které splňují kritéria pro vyhledávání.

zpět na začátek

eNotice

eNotice je on-line nástroji pro přípravu oznámení o veřejných zakázkách a jejich zveřejnění v Dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie. Stránka eNotices poskytuje přístup ke všem jednotným formulářům používaným pro evropské veřejné zakázky. Tato bezplatná služba umožňuje pracovat v individualizovaném prostředí, urychlit práci a postup zveřejnění oznámení. Stránka eNotices také pomáhá kontrolovat možné chyby v oznámeních a shodu se směrnicemi EU, které řídí veřejná výběrová řízení.

Pro využívání služby eNotice je nutno se zaregistrovat. Registrace je bezplatná.

Při používání on-line formulářů není nutné potvrzovat zadání oznámení o zakázce faxem, dopisem nebo e-mailem do Úřadu pro úřední tisky.

zpět na začátek

Ze stránek TED se pohodlně dostanete rovněž na další související internetová místa. Kromě jiného především na: Úřad pro úřední tisky,Portál pro právo Evropské unie, SIMAP – Informace o zadávání veřejných zakázek.

Doporučujeme