Evropská legislativa v českém jazyce

Na webových stránkách Úřadu vlády ČR a na některých dalších institucí jsou volně ke stažení všechny podstatné legislativní dokumenty Evropské unie (EU). V souvislosti se zavedením nové struktury institucionálního zajištění členství ČR v EU a koordinace procesu rozhodování na Úřadu vlády vznikl Odbor informování o evropských záležitostech.Všechny podstatné evropské zákony, normy a předpisy jsou už podle vládních úředníků přeložené do češtiny. Výjimkou je legislativa, kterou Brusel přijal v poslední době. V elektronické podobě jsou zákony EU k dispozici online na internetu.

Informační systém ISAP je určen pro informační podporu aktivit souvisejících s procesem harmonizace českých právních předpisů s předpisy Evropského společenství. Jeho hlavním cílem je poskytovat uživatelům zejména aktuální informace o platné legislativě ES/EU a ostatních souvisejících dokumentech a jejich českých překladech. Obsahuje rovněž pomocné nástroje pro analýzu a komparaci právních předpisů, apod.

Některé další internetové informační zdroje:

• Témata: Právo

Doporučujeme