Evropské spotřebitelské centrum Praha

ESC Praha bylo otevřeno v roce 2005. V článku naleznete základní informace o činnosti a kontakty na ESC.Evropské spotřebitelské centrum Praha

  • bylo založeno dne 1. 1. 2005 a vzniklo za finanční podpory Evropské unie. Centrum pro spotřebitele bylo otevřeno v dubnu 2005.
  • nabízí bezplatné informace a rady o právech spotřebitelů v zemích EU.
  • nabízí bezplatnou spolupráci a pomoc spotřebitelům při vyřizování jejich stížností na kvalitu zakoupených výrobků a služeb v ostatních členských zemích EU včetně Norska a Islandu, na chování a jednání obchodníků v těchto zemích.
  • je kontaktním místem pro bezplatné zprostředkování pomoci spotřebitelům při mimosoudním řešení jejich sporů s obchodníky v členských státech EU, Norsku a na Islandě.
  • je členem sítě evropských spotřebitelských center v zemích EU, Norsku a na Islandě, s nimiž při řešení výše uvedených případů spolupracuje.
  • nezabývá se otázkami, stížnostmi a spory českých spotřebitelů na českém trhu.

Více o činnosti ESC:

Pracoviště ESC

ESC při České obchodní inspekci
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

Zákaznická telefonní linka: 296 366 155
E-mail: esc@coi.cz
Webové stránky: http://www.coi.cz/cs/esc-2/

Pomoc ESC je podmíněna souhlasem žadatele se zpracováním jeho osobních dat (jméno, adresa, telefonní a e–mailové spojení).

UPOZORNĚNÍ: vznesením dotazu či stížnosti k Evropskému spotřebitelskému centru souhlasíte se zpracováním Vámi poskytnutých osobních údajů ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Vámi poskytnuté údaje budou zpracovány pouze v míře nezbytné pro vyřízení vašeho dotazu či stížnosti.

Informace o účelu a podmínkách zpracování osobních údajů spotřebitelů jsou uvedeny v Zásadách pro zajištění ochrany osobních údajů v Evropských spotřebitelských centrech (síť ESC) a v Informaci o zpracování údajů Evropským spotřebitelským centrem, které jsou dostupné na webových stránkách ESC (http://www.coi.cz/cs/esc-2/).

 

 

Pravidelné novinky e-mailem