Licenční správa MPO

Licenční správa je útvarem Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).

Licenční správa MPO je odpovědná za výkon funkce ministerstva při uplatňování povolovacích a licenčních režimů v oblasti zahraničního obchodu se speciálním materiálem, tj. vojenským materiálem, zbraněmi a střelivem nevojenského charakteru, zbožím dvojího užití a zbožím použitelným k mučení a také za provádění licenčních řízení podle legislativy EU v oblasti opatření na ochranu obchodu v rámci společné obchodní politiky EU.

Struktura Licenční správy

  • Oddělení nevojenských zbraní, pyrotechniky a zboží dle předpisů EU
  • Oddělení vojenského materiálu
  • Oddělení mezinárodních kontrolních režimů

Oddělení nevojenských zbraní, pyrotechniky a zboží dle předpisů EU

Zajišťuje agendu spojenou se sledováním dovozu a s kontrolními a mimořádnými opatřeními týkajícími se zboží, jehož dovoz nebo vývoz je sledován nebo množstevně omezen Evropskou unií, nebo v případech, kdy se tak děje podle dvoustranných dohod.

V působnosti oddělení je vydávání povolení k vývozům, dovozům a přepravám zbraní a střeliva nevojenského charakteru. Dále vydává povolení k dovozu pyrotechnických výrobků ze zemí mimo EU.

Oddělení vojenského materiálu

Zajišťuje výkon státní správy v oblasti zahraničního obchodu s vojenským materiálem, v rámci kterého vydává rozhodnutí o vydání povolení k provádění obchodu s vojenským materiálem, rozhodnutí o udělení licence, rozhodnutí o udělení licence k transferu v rámci Evropské unie a rozhodnutí o vydání licenčního potvrzení.

Dále provádí certifikaci, při které se zjišťuje spolehlivost příjemce, pokud jde o jeho schopnost dodržet vývozní omezení vojenského materiálu. Cílem certifikace je vydání osvědčení o spolehlivosti příjemce, tzv. certifikát.

Oddělení mezinárodních kontrolních režimů

Vydává správní rozhodnutí o povolení vývozu zboží dvojího použití mimo EU a přepravy vybraných položek v rámci EU, o povolení zprostředkovatelských služeb, o zákazu tranzitu a vydává dovozní certifikáty pro zboží dvojího použití. Povolení vydává také pro vývoz a dovoz zboží, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání.

Kontakty a adresy Licenční správy MPO

pro osobní podání a konzultace:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Licenční správa
Washingtonova 13, Praha 1
Úřední hodiny podatelny
Pondělí – pátek: 8:30–16:00

pro písemná podání:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Licenční správa
Na Františku 32, PSČ 110 15 Praha 1

Kontakty:

oddělení nevojenských zbraní, pyrotechniky a zboží dle předpisů EU: +420 224 855 635
oddělení mezinárodních kontrolních režimů: +420 224 855 639
oddělení vojenského materiálu: +420 224 855 676
ústředna: +420 224 851 111
podatelna: +420 224 855 672(3)
fax podatelna: +420 224 907 690

Další informace:

Doporučujeme