Export v kostce – Mezinárodní obchodní komora v ČR (ICC ČR)

Mezinárodní obchodní komora v ČR (ICC ČR) aktivně spolupracovala s Ministerstvem průmyslu a obchodu při vytváření dokumentu Exportní strategie ČR pro období 2012-2020. V dalším období považuje ICC ČR za jednu ze svých hlavních priorit vytvářet podmínky pro její úspěšnou realizaci.

V oblasti zahraničního obchodu a exportu poskytuje řadu vzdělávacích a poradenských služeb:

Pravidla pro mezinárodní obchod

ICC ČR je jediný oprávněný subjekt v ČR s licencí Mezinárodní obchodní komory (International Chamber of Commerce, ICC), která je globálním tvůrcem standardů, pravidel a vzorových dokumentů pro mezinárodní obchod v různých oblastech již od roku 1919. Přestože veškerá pravidla jsou pouze doporučovaná a dobrovolná (nemají povahu zákonů), subjekty působící v mezinárodním obchodě je používají již historicky v milionech transakcí každý den:

  • mezinárodní arbitráž – Arbitrážní pravidla ICC
  • doprava a logistika – Incoterms®2010
  • bankovní technika a praxe – pravidla pro bankovní záruky a dokumentární akreditivy (UCP 600, URDG 758…)
  • marketing – Marketingový kodex
  • obchodní právo a praxe – Vzorová mezinárodní kupní smlouva

Poradenské služby ICC ČR

Komise ICC ČR

Prostřednictvím komisí ICC ČR získávají podnikatelé přístup k nejnovějším informacím z dění, nových praktik a postupů v rámci mezinárodních obchodních transakcí.

Komise vydávají oficiální stanoviska a doporučení pro vlády států a mezivládní organizace, aktivně vystupují v poradních sborech pro G20 a instituce jako OSN, OECD, WTO, EU atp.

Pravidelných zasedání se účastní více než 500 expertů z řad členů ICC (soukromých firem) z celého světa.

Jednotlivé komise ICC ČR se věnují tématům, mezi která patří mimo jiné:

  • Arbitráž
  • Bankovní technika a praxe
  • Doprava a logistika
  • Finanční služby a pojišťovnictví
  • Obchodní a investiční politika

Projekty

ICC ČR disponuje několikaletými zkušenostmi s projekty na podporu diverzifikace zahraničního obchodu či vzdělávání:

Mezinárodní obchod v praxi

Teritoriální setkání či výroční konference East – West Business Forum poskytují exportérům jedinečnou příležitost k seznámení se s nově jmenovanými českými velvyslanci (a dalšími zainteresovanými subjekty), podmínkami podnikání, obchodními a investičními příležitostmi, konkrétními projekty a programy v exportně zajímavých zemích téměř výhradně mimo EU. Jedním z důležitých cílů je oslovit malé a střední podniky a prostřednictvím poskytnutých informací a kontaktů je zařadit mezi úspěšné české vývozce.

Exportní strategie

Tým ICC ČR úzce spolupracoval s Ministerstvem průmyslu a obchodu při koordinaci expertního týmu, který se podílel na vypracování Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR a Exportní strategie ČR pro období 2012–2020 a v současné době se podílí na přípravě struktury řízení, postupů a projektů pro úspěšnou implementaci obou prioritních strategií.

Vzdělávací systém ICC ČR

Cílem projektu, jehož úspěšné zavedení je jedním z důležitých faktorů zdárné realizace Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR a Exportní strategie ČR pro období 2012–2020, je vytvoření uceleného systému vzdělávání a poradenství v oblastech mezinárodního obchodu a obchodních dovedností, rozvoj vzdělanosti a odbornosti, zvýšení zaměstnanosti a vyšší konkurenceschopnost podniků na zahraničních trzích.

Vzdělávání

ICC ČR poskytuje odborné veřejnosti vzdělávací služby v oblasti mezinárodního obchodu, platebních instrumentů, práva, pojištění, zasilatelských i dopravních služeb, arbitráže a dalších, a to formou přednášek, seminářů, kulatých stolů, publikací i přímé poradenské činnosti. Ucelený komplex odborných znalostí získá posluchač akreditovaného kurzu ICC ČR „MANAŽER/KA v oboru zahraničního a vnitřního obchodu.“

Networking

ICC ČR má již dlouhodobě vybudovanou rozsáhlou síť kontaktů uvnitř ČR (plynoucí ze spolupráce se svými členy, veřejnými institucemi, bankami, exportéry, komorami, asociacemi, vzdělávacími a výzkumnými institucemi apod.) i mimo ČR (prostřednictvím mezinárodní sítě ICC ve 120 zemích a dlouhodobě budovaných vztahů se zahraničními ambasádami v Praze).

Členové ICC ČR využívají výhod rozvinuté networkingové sítě pro zjednodušení realizace svých obchodních transakcí, jakožto i dalších výhod členství díky pravidelným setkáním na půdě ICC ČR, např. formou kulatých stolů k exportním příležitostem a exportnímu financování, pravidelných setkání s nově jmenovanými českými velvyslanci či klubových večerů na odborná témata

Export v kostce – souhrnná nabídka služeb státu pro exportéry (5,8 MB)

Pro další informace o službách volejte 800 133 331.

Doporučujeme