Export v kostce – Služby státu v zahraničí

Bezplatné služby státu na podporu exportu poskytované českými zastupitelskými úřady a generálními konzuláty v zahraničí.

Zastupitelský úřad a generální konzulát:

 • poskytuje základní informace o podmínkách vstupu na trh (i s využitím Market Access Database EU)
 • vyhledává, event. oslovuje vhodné partnery podle domluvy s klientem
 • zprostředkovává kontakty na tlumočníky a překladatele a další logistiku podle možností
 • doporučí, jak vést obchodní jednání na daném trhu s ohledem na místní specifika
 • poskytuje podporu a asistenci pro obchodní jednání podle potřeby a možností
 • poskytuje pomoc při vytipování partnerů (zejména B2G, G2G)
 • zajišťuje schůzky s partnery včetně případné účasti
 • podílí se na přípravě setkání s velvyslanci a ekonomickými diplomaty
 • podílí se na přípravě podnikatelských fór se zahraničními obchodními delegacemi v ČR, která usnadňují navazování kontaktů mezi českými a zahraničními firmami
 • poskytuje podporu při navazování kontaktů s vládními institucemi příslušné země
 • poskytuje pomoc při zabezpečování podnikatelských misí v zahraničí
 • sleduje a sdílí informace o chystaných veřejných zakázkách a možném zapojení do projektů financovaných rozvojovými a dalšími fondy (kupř. z EU, EBRD, ADB apod.)
 • nabízí politický vhled, obchodní znalosti a zprostředkování přístupu k lidem a orgánům s rozhodovacími pravomocemi
 • vyvíjí tlak na odstraňování obchodních bariér, identifikuje a působí na místní rozhodovací procesy, podniká kroky pro usnadnění podmínek pro podnikání v dané zemi či regionu
 • poskytuje podporu a pomoc při vyhledávání zahraničních investorů a vytipování investičních příležitostí jak v ČR, tak v zahraničí.

Poznámka: V zemích, kde působí zastupitelský úřad nebo generální konzulát ČR i zahraniční kancelář CzechTrade platí, že požadavek z firemní oblasti (B2B) je přednostně zpracováván zahraniční kanceláří CzechTrade, resp. zahraniční kanceláří CzechInvestu. Požadavek na úrovni vládních institucí (G2G a B2G) přednostně zajišťuje zastupitelský úřad nebo generální konzulát ČR.

Export v kostce – souhrnná nabídka služeb státu pro exportéry (6,3 MB)

Pro další informace o službách volejte 800 133 331.

Doporučujeme