Exportní a úvěrové instituce ve světě

V dokumentu naleznete seznam světových finančních ústavů zabývajících se poskytováním úvěrů na exportní činnost.

 • Argentina

Compańia Argentina de Seguros de Crédito a la Exportación S.A. (CASC)

 • Austrálie

Export Finance and Insurance Corporation (EFIC)

 • Belgie

Office National du Ducroire/Nationale Delcrederedienst (ONDD)

 • Česká republika

Exportní garanční a pojišťovací společnost

 • Dánsko

Eksport Kredit Fonden (EKF)

 • Finsko

FIDE Ltd.

 • Finsko

Finnvera plc

 • Francie

Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur (COFACE)

 • Francie

Direction des Relations Economiques Extérieures (Ministčre de l´Economie) (DREE)

 • Hong Kong, ČLR

Hong Kong Export Credit Insurance Corporation (HKECIC)

 • Indie

Export Credit Guarantee Corporation of India (ECGC)

 • Indie

Export-Import Bank of India

 • Israel

Israel Foreign Trade Risks Insurance Corporation (IFTRIC)

 • Itálie

Istituto per i servizi Assicurativi del Commercio Estero (SACE)

 • Japonsko

Nippon Export and Investment Insurance (NEXI)

 • Japonsko

Japan Bank for International Co-operation (JBIC)

 • JAR

Credit Guarantee Insurance Corporation of Africa Limited

 • Kanada

Export Development Corporation (EDC)

 • Korea

Korea Export Insurance Corporation (KEIC)

 • Korea

The Export-Import Bank of Korea

 • Lucembursko

Office du Ducroire (ODL)

 • Maďarsko

Hungarian Export-Import Bank Ltd.

 • Maďarsko

Hungarian Export Credit Insurance Ltd. (MEHIB)

 • Malajsie

Malaysia Export Credit Insurance Berhad (MECIB)

 • Mexiko

The Mexican Bank for Foreign Trade (Bancomext)

 • Německo

Hermes Kreditversicherungs-AG (HERMES)

 • Nizozemí

Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij N.V. (NCM)

 • Norsko

The Norwegian Guarantee Institute for Export Credits (GIEK)

 • Nový Zéland

Export Credit Office (ECO)

 • Polsko

Korporacja Ubezpieczén Kredytów Eksportowych Spólka Akcyjna (KUKE SA)

 • Portugalsko

Companhia de Seguro de Créditos, SA (COSEC)

 • Rakousko

Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB)

 • Řecko

Export Credit Insurance Organization (ECIO)

 • Singapur

ECICS Credit Insurance Ltd (ECICS)

 • Slovensko

Export-Import Bank of the Slovak Republic (Eximbank SR)

 • Slovinsko

Slovene Export Corporation (SEC)

 • Španělsko

Compańía Espańola de Seguros de Crédito a la Exportación, S.A. (CESCE)

 • Švédsko

Exportkreditnämnden (EKN)

 • Švýcarsko

Export Risk Guarantee Agency (ERG)

 • Taiwan

The Export-Import Bank of the Republic of China

 • Turecko

Türk Eximbank

 • USA

The Export-Import Bank of the United States (Ex-Im Bank)

 • Velká Británie

Export Credits Guarantee Department (ECGD)

zpět na začátek

• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme