Formulář k nahlášení internetového prodeje padělků a porušování práv k duševnímu vlastnictví

Setkali jste se s nabídkou padělaného zboží na internetu? Pokud ano, můžete pomocí níže uvedeného ohlašovacího formuláře kontaktovat Celní správu ČR a upozornit na nelegální aktivity v oblasti práv k duševnímu vlastnictví na internetu.Pokud se setkáte s nabídkou podobného zboží, upozorněte pracovníky Celní správy České republiky pomocí níže uvedeného formuláře nebo na níže uvedených kontaktech:

Další kontakty:

E-mail: ikriminalita@cs.mfcr.cz
Telefon: +420 495 756 156

Hlavním úkolem Celní správy České republiky v oblasti internetové kriminality je odhalovat nelegální aktivity prostřednictvím monitoringu internetu se zaměřením především na ochranu práv duševního vlastnictví.

V této oblasti si celní správa stanovila tyto cíle :

  • omezit nabídku a prodej padělků na internetu,
  • zvýšit povědomí kupujících o nebezpečnosti padělků,
  • působit preventivně vůči distributorům (odradit prodávající od nabídky nelegálního zboží),
  • zabezpečit efektivnější spolupráci součinnostních orgánů.

Specializovaný útvar zaměřený na internetovou kriminalitu také vyhledává nelegální aktivity týkající se distribuce zboží, které podléhá dovoznímu clu, je zatíženo spotřebními daněmi či které podléhá zákazům a omezením.

Doporučujeme