Garance ochrany spotřebitele (GOS)

Program GOS je vytvořen Sdružením obrany spotřebitelů Jihomoravského kraje (SOS JmK) za účelem ochrany spotřebitelů a poctivých podnikatelů, před nekalými až podvodnými praktikami některých podnikatelských subjektů. Jsme si vědomi, že podnikatelé i spotřebitelé mají zájem o vzájemné seriózní vztahy, především aby si obě strany mohly být jisti, že obchodní podmínky, kterými se smlouva řídí, jsou v souladu se zákonem a podnikatel v rámci své obchodní činnosti nepoškozuje práva spotřebitele.Je běžnou praxí, že si podnikatelé vzájemně kopírují ze svých webových stránek své obchodní podmínky – bohužel spolu se všemi chybami a nešvary, které se v nich mnohdy objevují.

Program GOS zajišťuje, aby spotřebitelé i podnikatelé znali nejen svá práva, ale i své povinnosti, proto nabízíme v rámci tohoto programu bezplatné poradenství v oblasti spotřebitelského práva, školení podnikatelů za zvýhodněné ceny, zprostředkování mimosoudního vyřešení sporů mezi spotřebitelem a certifikovaným podnikatelem s cílem, aby nedocházelo k narušení dobrých vztahů mezi spotřebitelem a podnikatelem. Podnikatelé, kteří jsou oprávněni k užívání certifikátu GOS, jsou ze strany poskytovatele certifikátu průběžně kontrolování v dodržování podmínek jeho udělení.

V rámci programu SOS JmK nabízí:

  • kontrolu obchodních podmínek a jejich připomínkování tak, aby byly v souladu se zákonem,
  • kontrolu obchodních podmínek v souladu se stanovisky SOS JmK ve věci ochrany spotřebitele,
  • bezplatné poradenství v oblasti spotřebitelského práva nejen pro spotřebitele, ale i pro certifikované prodejce, a to nejen elektronicky a telefonicky, ale i v rámci nejširší sítě osobních spotřebitelských poraden v ČR,
  • bezplatné zprostředkování a realizování mimosoudního řešení sporů mezi spotřebitelem a certifikovaným podnikatelem tak, aby nedošlo k narušení vzájemné důvěry a dobrých vztahů,
  • průběžná kontrola dodržování spotřebitelských práv ze strany podnikatele,
  • zvýhodněné ceny školení podnikatelů, realizované právníky s dlouhodobou praxí v oblasti spotřebitelského práva,
  • udělení loga GOS a možnost ho užívat při vlastní propagaci,

Cena za udělení loga GOS od 9.000 Kč/12 měsíců.
Cena za prodloužení platnosti loga GOS od 3.000,- Kč/12měsíců.

Individuálně lze dohodnout množstevní slevu.

Máte-li zájem o udělení loga GOS, kontaktujte SOS JmK na tel.: 724 914 921, e-mail: gos@asociace-sos.cz

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme