Guatemala: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

@Zastupitelský úřad ČR v Mexiku (Mexiko)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Objem obchodní výměny v roce 2019 dosáhl hodnoty 15,663 mil. USD při vývozu 8,396 mil. USD a dovozu 7,266 mil. USD. Oproti roku 2018 to znamenalo nárůst v případě dovozu o 2,8 % a u vývozu o 3,6 %.

Obchodní výměna ČR – Guatemala 2015 – 2019 (tis. USD )

 

2015

2016

2017

2018

2019

Vývoz

7 559

7 522

7 511

8 101

8 396

Dovoz

6 167

11 105

9 540

9 810

7 266

Bilance

1 392

-3 582

-2 029

-1 709

1 130

Obrat

13 726

18 627

17 051

17 911

15 663

Zdroj: ČSÚ (tis. USD)

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavními položkami českého vývozu do Guatemaly v roce 2019 byly:

Položky

Množství (v kg)

Stat.hodnota v tis. USD

Plasty a výrobky z nich – trubky, hadice, desky, folie, filmy

123 420

2 493

Motory proudové, turbíny, pletací stroje, buldozery, rypadla

107 177

2 458

Střelné zbraně, granáty, miny, řízené střely, revolvery

37 742

1 086

Výrobky ze skla – imitace perel a drahokamů

60 958

483

Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů, elektrické motory a generátory

15 854

457

Chemické sloučeniny – kyanidy,  chloridy, bromidy, jodidy, sírany, kamence

134 607

264

Hlavní položky dovozu v roce 2019:

Položky

Množství (v kg)

Stat.hodnota v tis. USD

Ethylalkohol pod 80%, destiláty, likéry (převážně rum)

152 112

3 463

Ovoce: Banány včetně plantejnů, datle, fíky, ananas, avokádo, melouny

1 431 851

1 385

Oblečení pletené : trička, halenky, pulovry, košile, nátělníky

26 753

927

Káva a koření (kardamom, zázvor, šafrán, tymián, pepř, sušená paprika)

115 155

874

Motory proudové, plynové turbíny, potrubí, kotle

803

215

Zdroj: ČSÚ

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Velvyslanectví ČR nemá žádné informace o výměně v oblasti služeb. Guatemalská strana tyto údaje neregistruje a je velmi pravděpodobné, že žádná výměna v oblasti služeb mezi zeměmi neexistuje.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Velvyslanectví ČR nemá povědomí o přímých zahraničních investicích, které by do země směřovaly. V poslední době se naskýtá možnost v obnově infrastruktury, textilu, zemědělství, zalesňování a dopravy.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

  • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Guatemalské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, konzulárních a služebních nebo úředních pasů sjednaná výměnou nót (Praha 17. 10. 2000, vstup v platnost 17. 11. 2000)
  • Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic (podepsána, Praha 8. 7. 2003) – Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic po procesu renegociace vstoupila v platnost 4. května 2011.
  • Protokol mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 8. července 2003 v Praze (podepsána, Praha, 20. 8. 2009)
  • Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních pasů (vstup v platnost 6. 11. 2004)

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Přestože Guatemala poměrně často bojuje s přírodními katastrofami, ČR poskytla Guatemale poslední finanční humanitární pomoc v roce 2005 v souvislosti s odstraněním následků tropické bouře Stan. Jiná rozvojová či humanitární pomoc nebyla ze strany ČR Guatemale v posledních letech poskytnuta.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Mexiku (Mexiko) ke dni 7. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem