Guatemala: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Velvyslanecví ČR v Mexiku

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Objem obchodní výměny v roce 2018 dosáhl hodnoty 17,911 mil. USD při vývozu 8,101 mil. USD a dovozu 9,810 mil. USD. Oproti roku 2017 to znamenalo nárůst v obratu o 4,8 %, v případě dovozu o 2,7 % a u vývozu o 7,2 %. 

Obchodní výměna ČR – Guatemala 2014 – 2018 (tis. USD )

 

2014

2015

2016

2017

2018

Vývoz

13 361

7 559

7 522

7 511

8 101

Dovoz

4 712

6 167

11 105

9 540

9 810

Bilance

8 649

1 392

-3 582

-2 029

-1 709

Obrat

18 073

13 726

18 627

17 051

17 911

Zdroj: ČSÚ (tis. USD)

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavními položkami českého vývozu do Guatemaly v roce 2018 byly:

 • Trouby, trubky, hadice, příslušenství z plastů
 • Perly, imitace perel, drahokamů apod. ze skla
 • Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče
 • Části motorům elektr. generátorů, soustrojí apod.
 • Buldozery, srovnávače, rypadla apod. s pohonem
 • Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů
 • Motory proudové, pohony turbovrtulové a ostatní plynové turbíny
 • Ostatní střelné zbraně a podobná zařízení využívající ke střelbě výbušniny
 • Revolvery pistole, ne jiné střelné zbraně
 • Stroje pro průmyslovou přípravu výrobu potravin aj.

Hlavní položky dovozu v roce 2018:

 • Ethylalkohol, nedenat. pod 80% destiláty, likéry
 • Banány, vč. plantejnů, čerstvé, sušené
 • Trička, vrchní tílka aj., pletené nátělníky
 • Oříšek a květ muškátový, amomy, kardamomy
 • Káva i pražená, dekofeinovaná, slupky, náhražky
 • Motory proudové, pohony turbovrtulové a ostatní plynové turbíny
 • Datle, fíky, ananas, avokádo, apod., čerstvé i sušené
 • Pepř, paprika sušené, drcené, v prášku
 • Listy, větve, ost. části rostlin k okras. účelům
 • Citrusové plody čerstvé i sušené

Zdroj: ČSÚ

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Velvyslanectví ČR nemá žádné informace o výměně v oblasti služeb. Guatemalská strana tyto údaje neregistruje a je velmi pravděpodobné, že žádná výměna v oblasti služeb mezi zeměmi neexistuje.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Velvyslanectví ČR nemá povědomí o přímých zahraničních investicích, které by do země směřovaly. V poslední době se naskýtá možnost v obnově infrastruktury, textilu, zemědělství, zalesňování a dopravy.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Guatemalské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, konzulárních a služebních nebo úředních pasů sjednaná výměnou nót (Praha 17. 10. 2000, vstup v platnost 17. 11. 2000)
 • Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic (podepsána, Praha 8. 7. 2003) – Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic po procesu renegociace vstoupila v platnost 4. května 2011.
 • Protokol mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 8. července 2003 v Praze (podepsána, Praha, 20. 8. 2009)
 • Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních pasů (vstup v platnost 6. 11. 2004)

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Přestože Guatemala poměrně často bojuje s přírodními katastrofami, ČR poskytla Guatemale poslední finanční humanitární pomoc v roce 2005 v souvislosti s odstraněním následků tropické bouře Stan. Jiná rozvojová či humanitární pomoc nebyla ze strany ČR Guatemale v posledních letech poskytnuta.

Zpět na začátek

Souhrnná teritoriální informace