Guinea-Bissau: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

Sklizeň kešu oříšků v Guinea-Bissau v nedávných letech výrazně vzrostla a země je nyní na 6. místě v produkci této plodiny na světě. Guinea-Bissau vyváží nefiletované ryby a mořské plody, burské oříšky, palmová jádra a tropické dřevo.

Guinea-Bissau je 171. největší exportní ekonomikou světa a 190. největší dovozce. Největší exportní komoditou je ovoce (nejvíce kešu oříšky), které reprezentuje 84,2 % celkového exportu, následováno mraženými rybami (7,8 %). Hlavní dovozní komoditou je rafinovaná ropa, která činí 14,4 % celkového importu a rýže (8,1 %).

Přímé zahraniční investice v r. 2017: 19,6 mil. USD

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Export (v milionech USD)

2014

2015

2016

2017

2018

276

275

300

18,7

4

Zdroj: Trading Economics

Import (v milionech USD)

2014

2015

2016

2017

2018

283

225

245

23,1

15,7

Zdroj: Trading Economics

Saldo obchodní bilance (v milionech USD)

2014

2015

2016

2017

2018

-7

50

55

-4,4 -11,7

Zdroj: Autor

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Guinea Bissau je členem ECOWAS, se kterým země spolupracuje na ukončení krize, která ji po celé roky ničila. ECOWAS uvalil sankce na 19 zákonodárců a spolupracovníků prezidenta v Guineji-Bissau kvůli pokračujícímu neúspěchu při ukončení politické krize.Guinea Bissau je také členem Západoafrické hospodářské a měnové unie, která byla založena za účelem podpory hospodářské integrace mezi zeměmi, které sdílejí CFA frank jako společnou měnu.

OSN vyjádřila odhodlání podporovat Guinea-Bissau při vytváření příznivého prostředí pro uspořádání legislativních a prezidentských voleb v letech 2018 a 2019, reformu volebního kodexu a vyhlášení nového zákona o politických stranách, který by posílil strany „autonomie a vnitřní demokracie. Tyto reformy by byly krokem směrem k vytvoření prostředí, které by napomohlo národnímu usmíření.

Vývoz směřuje zejména do Indie (48 %), Vietnamu (22 %), Ghany (16 %), Toga (5,3 %), Číny (5,1 %), Pobřeží slonoviny (1,8 %) a necelým procentním podílem do Beninu a Nigérie. Dovoz je nejvýznamnější z eurozóny (42 % z Portugalska, 5,4 % ze Španělska) a dále 4,6 % z Nizozemského království, 3,2 % z Francie, 1,1 % z Polska a malý podíl má dále import z Belgie, Itálie, Německa, Velké Británie, Švédska a Malty. Import je významný i z Indie (7,5 %), Číny (5,3 %), Vietnamu (3,7 %), Spojených států (2,8 %), Turecka (2,4 %) a po 2,2 % se do G-B importuje z Brazílie, Pákistánu, Malajsie, Indonésie a Maroka. Kolem 1 % podílu se importuje z Egypta a Nigérie. 

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Zahraniční obchod je pro hospodářství Guineje-Bissau klíčový. Společná hodnota vývozu a dovozu se rovná 65% HDP. Průměrná použitelná celní sazba je 9,9 procent.

Exportní komodity:

 • kešu oříšky
 • mražené ryby a mořské plody
 • Arašídy
 • Palmová jádra
 • dřevo
 • Kokos a jiné ovoce

Dovozní komodity

 • potraviny (zejména rýže, mouka a cukr)
 • Palivo
 • Vybavení a strojní zařízení
 • Vozidla
 • Cement
 • Léky

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Guinea-Bissau se chystá v několika příštích letech zřídit zónu volného obchodu přímo v Guinejském zálivu na jednom z ostrovů Bijagós, které jsou součástí země. Více informací zde.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

V posledních letech byla Guinea-Bissau schopna přilákat poměrně značné částky zahraničních investic.
Podle Světové investiční zprávy UNCTAD z roku 2018 se příliv přímých zahraničních investic (PZI) snížil z 24 mil. USD na 17 mil. USD mezi rokem 2016 a 2017. PZI vzrostly z 63 mil. USD na 191 mil. USD mezi rokem 2010 a 2017. V roce 2016 představovaly PZI 12,9% HDP Guineje Bisseau.

 

Odvětví rybolovu přitahuje většinu přímých zahraničních investic. Prioritou nové vlády je zvýšení zahraničních investic v zemědělství a energetice, které jsou dva klíčové faktory ekonomiky. Čínské investice v Guineji-Bissau se od roku 2011 zvyšují. Jako taková byla s podporou Čínské mezinárodní rybářské korporace (CONAPEMAC) vytvořena továrna na konzervování a distribuční síť pro ryby. Kromě toho byla v říjnu 2015 uvedena do provozu vodní elektrárna Kaleba, financovaná společností China International Water & Electric Corp. za 536 milionů USD. Čínské společnosti také investují do nemovitostí a do bauxitu. Kromě Číny jsou hlavními investičními zeměmi Spojené státy, Portugalsko a Indie.

V 2019 Doing Business se Guinea Bissau umístila na 45. místě v Africe a 175. na celém světě. Země tak získala lepší pozici v Africe i ve světě ve srovnání s žebříčky 2018. Během několika posledních let vláda zvýšila investice do zemědělství a mnoha dalších klíčových odvětví. Měnový růst a nízké úrokové sazby pomohly přilákat investice. Dalšími pozitivními faktory jsou také snahy vlády o diverzifikaci ekonomiky a přírodních zdrojů země. Podnikatelské klima je však stále postiženo mnoha překážkami, jako je korupce, špatná infrastruktura, vysoké náklady na energii a slabý soudní systém. K řešení těchto problémů vláda přijala nové reformy ke zlepšení podnikatelského prostředí.

Offshore průzkum ropy nabízí investiční příležitost pro zahraniční investory. Kromě toho, země má nějaký nevyužitý potenciál: velké těžební zdroje, úrodné půdy, možnost rozvoje rybolovu a cestovního ruchu. Stát si je vědom těchto výhod, zejména v dřevařském průmyslu, těžbě ropy a dolů na moři (fosfáty, bauxit). Sektor cestovního ruchu se také rozvíjí a dostává rostoucí investice (zejména na ostrovy Bijagos).

 

Hlavními investujícími zeměmi jsou Spojené státy, Čína, Portugalsko a Indie.

 

Přímé zahraniční investice (PZI)
 

2013

2014

2015

2016

2017

PZI s přímím vlivem (mil. USD)

20

29

19

20 17
 PZI – akciový kapitál (mil. USD)

116,9

129,3

134,2

152,8 191,4
 Počet „greenfield“ investic  0  3 1 2 0
 Příjem z PZI (v % tvorby hrubého fixního kapitálu)  30,2  45,4 16 15
 PZI – akciový kapitál (v % HDP)  12,3  12,3 12,9 12,9

Zdroj: Santader Trade Portal (2019)

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Za účelem podpory investic a růstu podniků Evropská unie v roce 2016 financovala vytvoření první agentury na podporu investic do iniciativy Guinea-Bissau Investments (GBI). Tato agentura podporuje vytváření, provádění a sledování projektů na národní a regionální úrovni. zahraniční investice do Guineje Bissau. Má za cíl zveřejňovat všechny hospodářské aktivity rozvíjené nebo vykonávané v zemi a podporovat projekty internacionalizace guinejských entit.

Vláda si uvědomuje, že ekonomický rozvoj je velmi závislá na schopnosti přilákat technologie a kapitál, které vytvoří přímou i nepřímou zaměstnanost a vývoz potřebný pro růst. Aby bylo možné zvýšit a přilákat větší investice, investiční kód nabízí řadu pobídek ve třech odlišných kategoriích:

 • Podpora investic
 • Podpora exportu
 • Podpora výzkumu a odborné přípravy

Záruky, která vláda stanovila na ochranu investic:

 • Nediskriminační zacházení s projekty
 • Záruky proti znárodnění a konfiskaci
 • Svoboda práce
 • Zisky a kapitálové a kapitálové záruky
 • Investoři mohou využívat záruky poskytované podmínkami úmluvy, které vytváří mnohostranná Agentura pro investiční záruku (MIGA) a další mezinárodní smlouvy, které legálně zavádí Guinea-Bissau

Zvláštní projekty, investice a podniky, které vytvářejí pracovní místa v zemi, mohou získat nárok na 6letou 50% daňovou úlevu a další výhody. Obchodní investice a investice orientované na vývoz mohou požadovat 10 % celkové hodnoty zboží vyváženého v obchodním roce po dobu 6 let. Podniky, které zvyšují národní produkci zboží za účelem snížení dovozu tohoto zboží, mohou mít podobné výhody.

Podnikové investice do know-how a lidských zdrojů; podniky chránící životní prostředí a investice podniků do infrastruktury v jiných malých městech (nikoliv v hlavním městě) Guineje-Bissau jsou investicemi do důležitých oblastí pro rozvoj Guineje-Bissau.

Více invormací na portále Guine Bissau National Investment Agency

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Akkře (Ghana) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem