Guinea-Bissau: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

Hospodářství Guinea-Bissau je z velké části závislé na zemědělství, kde působí velké množství státem vlastněných a privátních společností. Téměř 80% pracovní síly je zaměstnáno v zemědělství, většinou na malých rodinných farmách nebo pracují na plantážích bavlny a kešu oříšcích. Produkce kešu oříšků je životně důležitá pro celé hospodářství, protože tvoří 70% celkového exportu země.

Plány na průmyslový rozvoj země byly zredukovány a naopak plány podporující rozvoj zemědělství vzrůstají. Země má jednu z nejméně rozvinutých ekonomik na světě.

Po periodě chronické politické nestability, získala Guinea-Bissau v roce 2014 nového, demokraticky zvoleného presidenta, který se pokouší přivést hospodářství opět k růstu.

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu: Republic of Guinea-Bissau (República da Guiné-Bissau)
Prezident: José Mário Vaz
Předseda vlády: Aristides Gomes (od 04/18)
Ministr zahraničních věcí: João Ribeiro Butiam Có

Další členy vlády je možné najít na webu:  složení vlády Guinea-Bissau

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel: 1,95 (05/2019)
Průměrný roční přírůstek obyvatel: 2,44 %

Složení podle věkových skupin:

 • 0–14 let: 39,6 %
 • 15–29 let: 28,4 %
 • 30–44 let: 17,6 %
 • 45-59 let: 9,0 %
 • 60–74let: 4,5 %
 • nad 74 let: 0,9 %

Národnostní složení: 

33 entických skupin, z nichž nejvýznamější jsou:

 • Fulani 28,5 %
 • Balanta 22,5 %
 • Mandinga 14,7 %
 • Papel 9,1 %
 • Manjaco 8,3 %
 • Beafada 3,5 %
 • Mancanha 3,1 %
 • Bijago 2,1 %
 • Felupe 1,7 %
 • Mansoanca 1,4 %
 • Balanta Mane 1 %
 • Other 1,8 %
 • None 2,2 %

Náboženské složení:

 • muslimové 45 %
 • křesťané 22,1 %
 • animisté 14,9 %
 • bez vyznání 2 %

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Nominální HDP/obyvatele (USD)
2014 2015 2016 2017 2018
639,197 639,51 694,04 794,1 840

podle údajů IMF (2019)

Reálný růst HDP (v %)
2014 2015 2016 2017 2018
1,0 6,1 5,8 5,5  3,8

podle údajů IMF (2019)

Míra inflace (v %) podle indexu spotřebitelských cen – CPI inflation
2014 2015 2016 2017 2018
1,0 -1,0 1,6 1,5  2,0

podle údajů IMF (2019)

Míra nezaměstnanosti (v %)
2014 2015 2016 2017 2018
6,56 6,55 6,53 6,10 4,1

podle údajů Světové banky (2019)

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

2014 2015 2016 2017 2018
Příjmy 10,98 18,64 21,32 18,82 13,5
Výdaje 12,40 19,57 23,12 20,70  15,2
Saldo -1,42 -0,93 -1,80 -1,88 -1,7

Údaje jsou v % HDP
Zdroj: IMF (2019)

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Stav běžného účtu (mil. USD)
2014 2015 2016 2017 2018
 5,27  21,09  17,01 -116,8 N/A

Zdroj: Trading Economics (2018)

Hrubý veřejný dluh  (v % HDP)
2014 2015 2016 2017 2018
54,289 52,186 46,821 43,330 56,100

Zdroj: IMF (2018)

Mezinárodní rezervy včetně zlata (v mil.USD)
2014 2015 2016 2017 2018
 287,0 330,7  332,2 300,0 330

Zdroj: www.theglobaleconomy.com

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Národní bankovní sektor se začal rozvíjet teprve po roce 2005. V současnosti se opírá o následující finanční instituce:

ECOBANK
Avenida Amilcar Cabral
+245 955 742 214
Banco da União – S.A.
Avenida Domingos Ramos
Orabank
Avenida Pansau Na Isna
+245 966 672 907
Banco da África Ocidental
+245 956 220 222
SIEGE BANQUE ATLANTIQUE GUINEE BISSAU
+245 956 000 108
Banco da África Ocidental
Bissau
BCAO – Banco Central da Africa Ocidental
Avenida dos Combatentes da Liberdade da Pátria
AGÊNCIA 3 AGOSTO BDU
+245 955 152 037

Odkaz na přehled pojišťovacích ústavů v Guinea-Bissau zde.

Monetární politiku určuje reg. centrální banka, Banque centrale des états de l’Afrique de l’ouest (BCEAO). Guineo-bissauské finanční instituce poskytující mikro-kredity podléhají ve všech zemích používajících západoafrický frank (UEMOA/WAEMU) identickému zákonodárství (cf. Projet d’appui à la réglementation des mutuelles d’épargne et de crédit, PARMEC). Guinea-Bissau je rovněž členem smlouvy 17 subsaharských zemí (vč. všech zemí UEMOA) o harmonizaci obchodního práva.

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

K hlavním položkám, kromě sociálního (14 %) a zdravotního pojištění (8 %), patří DPH (15 %), podniková daň (25 %), daň z majetku (dle velikosti a typu využívání objektu), daň z úroků (15 %), administrativní (stamp) daň (kolísá), daň z držení vozidla (kolísá), daň z PHM (kolísá) a daň z tiskových oznámení a reklamy (100 CFA). Daň z dividend činí 30 %.

Více o daních v Guinea Bissau – zde a zde – strana 35.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Akkře (Ghana) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem