Guinea: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Dakaru (Senegal)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu: Guinejská republika (République de Guinée, Guinée-Conakry)

Složení vlády: 

 • Prezident: Alpha Conde
 • Premiér: Ibrahima Kassory Fofana
 • Aktuální složení vlády je k nalezení na webové stránce Vlády Guineje

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel:  12,72 mil. (2017)

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 2,65 %

Složení podle věkových skupin:

 • 0–14 let: 42,5 %
 • 15–64 let: 54 %
 • nad 65 let: 3,5 %

Národnostní složení:  

 • Etnické skupiny (24): Peul/Fula (40 %, střed), Malinké (30 %, severovýchod), Soussou (20 %, severozápad), další (10 %, jihovýchod: Bagaforé, Bagatai, Guerzé/Kpellé, Kissi, Landuma, Toma, Zialo, ad.).
 • Početně zanedbatelná, ale ekonomicky aktivní je libanonská a francouzská menšina. V poslední době rychle roste čínská migrace.

Náboženské složení: 

 • muslimové 84,2 % (zj. sunnité/sufisté)
 • křesťané 8 % (různé denominace, zj. jih země)
 • tradiční africká náboženství 6 %
 • ostatní 1 % (Bahá´i, hinduisté, buddhisté, tradiční čínské religiózní skupiny)

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Nominální HDP/obyvatele (USD)

2015

2016

2017

2018

2019

542

514

749

790

981

podle údajů IMF

Reálný růst HDP (v %)

2015

2016

2017

2018

2019

3,8

10,5

9,9

5,8

5,8

podle údajů IMF 

Míra inflace (v %) podle indexu spotřebitelských cen

2015

2016

2017

2018

2019

8,2

8,2

8,9

9,7

9,5

podle údajů IMF

Míra nezaměstnanosti (v %)

2015

2016

2017

2018 2019

6,9

6,8

4,5

3,6

4,3

podle údajů WDI, World Development Indicators (roky 2013-2016), Světové banky (rok 2017 a 2018)

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2015

2016

2017

2018

2019

Příjmy

14,8

15,8

15,2

15,8

16,6

Výdaje

21,7

16,0

17,2

18,0

18,8

Saldo

-6,9

-0,2

-2,0

-2,2

-2,2

Údaje jsou v % HDP
Zdroj: African Economic Outlook (2014), IMF

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Stav běžného účtu

2015

2016

2017

2018

2019

 -1,14 -2,75 -2,25 -1,90 -2,55

   Údaje v mld. USD, Zdroj: IMF

Veřejný dluh  (v % HDP)

2015

2016

2017

2018

2019

 39,3 40,1 39,6  38,4 45,6

podle údajů IMF

Celkové rezervy včetně zlata (v milionech USD)

2015

2016

2017

2018

2019

654,3   803,9 942,8   –  –

podle údajů Světové banky

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní systém je slabý, trpí nedostatkem finančních prostředků. Monetární politika je řízena centrální bankou (Banque centrale de la République de Guinée).

V zemi působí několik komerčních bank – Banque internationale pour le commerce et l’industrie de la Guinée (BICIGUI), Banque Islamique de Guinée, Banque populaire maroco-guinéenne, Ecobank, International Commercial Bank (ICB), Société Générale de Banque en Guinée (SGBG) a Union internationale de banques en Guinée (UIBG).

Kreditní karty nejsou rozšířeny ani v hlavním městě, jejich používání se vzhledem k častým zpronevěrám doporučuje omezit na minimum. Málo rozšířené bankomaty většinou přijímají karty cizích bank, časté jsou ovšem podvody. Cestovní šeky jsou k dispozici pouze v některých větších bankách a hotelích. Peníze se doporučuje vybírat přímo v bance.

Výměna peněz na ulici je nelegální, riziková (falešné bankovky, loupežná přepadení). Výběr volně směnitelných měn je problémový.

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

K hlavním položkám, krom soc. (18 %) a zdrav. pojištění (8 %), patří DPH (18 %), podniková daň (35 %); daň z nemovitostí (10 %), daň z příjmu (6 %), daň z pojištění (12 %), daň z držení vozidla 200 000 GNF(cca 19 euro), daň z úroků (kolísá), daň z PHM (kolísá), administrativní (stamp) daň (0,25–1 %).

Velcí investoři, těžební podniky, investoři do prioritních sektorů (potravinářství, zpracování minerálů, turistika, stavebnictví) a investoři mimo hlavní město mají řadu daňových a celních úlev, včetně 3-8letých daňových prázdnin.

Zpět na začátek

Zpracováno zastupitelským úřadem ČR v Dakaru (Senegal) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem