Harmonogram zavedení eura v České republice

Velkým třeskem můžeme označit přechod České republiky na jednotnou měnu euro. Proces jednorázového přechodu můžeme rozdělit do pěti fází (předpřípravná fáze, přípravná fáze, období duální cirkulace, období do ukončení duálního označování a plně funkční euro).Euro bude v České republice zavedeno pomocí scénáře jednorázového přechodu na euro, nazývaného také jako velký třesk. To znamená, že ve stejném okamžiku se eurem začne platit v hotovostním i bezhotovostním platebním styku. Celý přechod na euro lze rozdělit do pěti fází, jejichž posloupnost ilustruje následující obrázek.

1. fáze – Předpřípravná fáze

Jedná se o období mezi stanovením pevného termínu pro zavedení eura vládou a rozhodnutím evropských institucí, že Česká republika vyhověla všem podmínkám pro zavedení eura.

Pro tuto fázi je charakteristické, že:

 • jediným zákonným platidlem je česká koruna,
 • probíhají intenzivní technické přípravy na zavedení eura.

2. fáze – Přípravná fáze

Toto období začíná zrušením výjimky na zavedení eura a končí začátkem následujícího roku, kdy je zahájena výměna korunového oběživa za eurové. Přibližná délka této fáze bude 6 měsíců. Splní-li Česká republika stanovená kritéria pro přijetí eura, stanoví následně Rada EU oficiální přepočítací koeficient ve tvaru 1 EUR = XX,XXXX CZK.

Pro tuto fázi platí, že:

 • jediným zákonným platidlem je nadále česká koruna,
 • uzákoněno je duální označování cen, tj. vybrané ceny a peněžní částky jsou uváděny souběžně v korunách i v eurech s využitím stanoveného přepočítacího koeficientu (jako příklady lze uvést ceny zboží v obchodech či restauracích, údaje na výplatních páskách, konečné zůstatky na výpisech z bankovních účtů atd.).

3. fáze – Období duální cirkulace

Národní plán vyhrazuje pro toto období délku dvou kalendářních týdnů. V průběhu této fáze budou do oběhu zaváděny eurové bankovky a mince, stahováno bude korunové oběživo.

Tato fáze se proto bude vyznačovat následujícími rysy:

 • při hotovostním placení lze používat českou korunu i euro, obchodníci však budou mít povinnost vracet zákazníkům pouze eura,
 • bezhotovostní platby jsou prováděny pouze v eurech,
 • nadále probíhá duální označování cen.

4. fáze – Období do ukončení duálního označování

Tato fáze bude trvat do konce kalendářního roku, kdy Národní plán předpokládá ukončení povinného duálního označování cen a peněžních částek.

Pro toto období je příznačné, že:

 • při všech platbách se používá výhradně euro,
 • minimálně šest měsíců české koruny budou moci být směňovány na eura nadále jen v bankách a pobočkách ČNB,
 • platí povinnost duálního označování cen.

5. fáze – Plně funkční euro

V závěrečné fázi jsou veškerá přechodná opatření ukončena a euro již obíhá jako plnohodnotná regulérní měna. Lidé si stále více upevňují uvažování v nové měně a běžně používají eurové bankovky a mince.

Tuto fázi charakterizuje:

 • české koruny mohou být směňovány na eura pouze v pobočkách České národní banky.

zpět na začátek

Převzato z webu Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR www.zavedenieura.cz.

Doporučujeme