Hlášení o čerpání licence udělené k zahraničnímu obchodu s vojenským materiálem

Držitel licence je povinen informovat o využívání licence Ministerstvo průmyslu a obchodu, Licenční správu.Hlášení se podává pololetně a lze k němu využít eFormulář pro hlášení o využívání licence k obchodu s vojenským materiálem – realizace. Pro správné vyplnění eFormuláře si pozorně přečtěte Návod na vyplnění eFormuláře pro hlášení čerpání licencí (125 kB).

Adresa pro osobní podání hlášení o čerpání udělené licence a konzultace

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Licenční správa
Dittrichova 21
Praha 2

Adresa pro písemné podání hlášení o čerpání udělené licence

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Licenční správa
Na Františku 32
110 15 Praha 1
tel.: 224 907 657

Doporučujeme