Hledání obchodních partnerů v jiné členské zemi EU

Při hledání obchodního partnera v zemích Evropské unie je vhodné obrátit se na zahraniční kanceláře agentury CzechTrade ve členských zemích EU nebo na obchodně-ekonomické úseky českých zastupitelských úřadů v zemích Unie, popř. je možné konktaktovat příslušnou smíšenou obchodní komoru. Asistenci při hledání obchodního partnera v rámci EU poskytuje podnikatelským subjektům také celoevropská síť Enterprise Europe Network (EEN), která má poradenská střediska rovněž v České republice.

Hlavním prostředníkem pro hledání obchodního partnera v jiné členské zemi EU pro české podnikatelské subjekty je agentura CzechTrade. CzechTrade je národní proexportní agenturou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Jejím hlavním úkolem je napomáhat zvýšování exportní výkonnosti a konkurenceschopnosti českých firem na zahraničních trzích, a to bez ohledu na jejich vývozní zkušenosti. Pro firmu může být nalezení obchodních partnerů na nových trzích novým impulzem v jejich podnikatelských aktivitách. CzechTrade v této oblasti nabízí asistenční službu svých zahraničních kanceláří:

Agentura CzechTrade ( www.czechtrade.cz) zpracovává i následující databáze:

On-line databáze aktuálních zahraničních poptávek, zdrojem jsou zastupitelské úřady ČR v zahraničí, zahraniční kanceláře CzechTrade, přímé požadavky zahraničních firem a další zdroje. Databáze, která se neomezuje jen na členské země EU, ale zahrnuje i třetí země je dostupná na stránkách oficiálního portálu pro podporu podnikání BusinessInfo.cz.

Dalším zdrojem zahraničních nabídek a poptávek je celoevropská databáze Business Cooperation Database spravovaná sítí Enterprise Europe Network.

On-line databáze obsahuje aktuální zahraniční projekty a tendry, zdrojem jsou zahraniční databáze, zastupitelské úřady ČR v zahraničí, zahraniční kanceláře CzechTrade. Databáze, která se neomezuje jen na členské země EU, ale zahrnuje i třetí země je dostupná na stránkách oficiálního portálu pro podporu podnikání BusinessInfo.cz.

Informace o zahraničních tendrech poskytuje rovněž síť Enterprise Europe Network.

On-line databáze investičních příležitostí, zdrojem informací jsou zastupitelské úřady ČR v zahraničí, zahraniční kanceláře CzechTrade a další zdroje. Je určena pro firmy, které se rozhodly pro přímé investice či akvizice v zahraničí. Databáze, která se neomezuje jen na členské země EU, ale zahrnuje i třetí země je dostupná na stránkách oficiálního portálu pro podporu podnikání BusinessInfo.cz.

Další možnosti nabízí i Mapa oborových příležitostí.

Více informací k pravidlům pro podnikání v EU včetně detailních údajů k jednotlivým členským zemím EU je k dispozici na oficiálním portálu BusinessInfo.cz v příslušných podrubrikách rubriky Teritoriální informace na portálu BusinessInfo.cz.

Při hledání obchodního partnera je dále možné obrátit se na obchodně-ekonomické úseky českých zastupitelských úřadů v zemích Unie, popř. je možné konktaktovat příslušnou smíšenou obchodní komoru.

Asistenci při hledání obchodního partnera v rámci EU poskytuje podnikatelským subjektům také celoevropská síť Enterprise Europe Network (EEN), která má poradenská střediska rovněž v České republice. EEN má pro hledání partnera v zahraničí k dispozici následující nástroje:

  • Organizace brokerage events: členové sítě se podílejí na projektech, v jejichž rámci zprostředkovávají firmám schůzky s potenciálními partnery přímo na nejvýznamnějších veletrzích. Na základě preferencí podniků sestavují harmonogram jednání například na významných strojírenských veletrzích (Hannover Messe, Elmia Subcontractor) a dalších sektorových akcích (IBEX ENTEC).
  • Zveřejnění poptávek/nabídek podniků v celoevropské databázi Business Cooperation Database zdarma.
  • Publikace zahraničních nabídek a poptávek zajímavých pro české podniky v pravidelném elektronickém bulletinu Zahraniční nabídky a poptávky zasílaného zdarma klientům.

Více informací o činnosti Enterprise Europe Network v ČR včetně kontaktů lze získat na stránkách: www.enterprise-europe-network.cz. Další informace o podnikatelských příležitostech v EU včetně praktického poradenství získají podnikatelé u středisek sdružených v síti Enterprise Europe Network Czech Republic.

zpět na začátek

Doporučujeme