Honduras: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obchodní výměna ČR – Honduras (v tis. USD)

 

2014

2015

2016

2017

2018

Vývoz

10 320

10 870

9 421

12 831

7 022

Dovoz

8 991

6 934

4 840

5 263

4 030

Bilance

1 329

3 936

4 582

7 568

2 992

Obrat

19 311

17 804

14 261

18 095

11 052

Zdroj: ČSÚ

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní vývozní komodity (sestupně dle hodnoty):

Název zboží

Netto (kg)

Stat. hodnota USD (tis.)

Trouby trubky hadice příslušenství z plastů

64 902

1 749

Břitvy strojky čepelky holicí

19 494

997

Izolační části a součásti pro elektrické stroje, přístroje nebo zaříze

68 587

901

Nástroje vyměnitelné pro nářadí stroje obráb

1 834

486

Hnojiva minerální chemická dusíkatá

1 650 000

322

Stroje na praní žehlení barvení ap látek příz

7 692

246

Revolvery pistole ne jiné střelné zbraně

773

217

Stroje ke zpracování materialů změnou teplot

6 073

212

Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických ob

10 244

178

Polymery ethyleny v primárních formách

52 200

131

 

Hlavní dovozní komodity (sestupně dle hodnoty):

Název zboží

Netto (kg)

Stat. hodnota USD (tis.)

Banány vč plantejnů čerstvé sušené

2 474 817

1 287

Trička vrchní tílka aj nátělníky pletené

39 829

725

Pulovry svetry vesty apod pletené háčkované

15 340

282

Ryby čerstvé chlazené ne filé aj rybí maso

25 412

275

Káva i pražená dekofeinovaná slupky náhražky

58 566

211

Melouny (vč vodních melounů)

161 556

200

Doutníky doutníčky cigarety z tabáku náhražek

1 391

153

Nádobí stolní kuchyňské aj pro domác z plastů

18 726

96

Izolované (též s lakovaným povrchem nebo anodickým okysličením) dráty,

693

64

Datle fíky ananas avocato apod čerstvé sušené

77 512

62

Zdroj: ČSÚ

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ Mexiko nemá o spolupráci v oblasti služeb konkrétní informace, probíhá však oboustranný styk v rámci turistických projektů.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Mexiko má o českých přímých zahraničních investicích do Hondurasu pouze informaci týkající se developerských projektů českých subjektů na ostrově Roatán v oblasti turistiky.

 

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Smluvní rámec se omezuje na dohodu o zrušení vízové povinnosti. Na unijní úrovni byla sjednána „Asociační dohoda mezi EU a Střední Amerikou“, které je HN součástí.

Ekonomické vztahy ČR a Hondurasu jsou bez významnějších problémů. Ve vztazích neexistují překážky v podobě administrativních omezení či restrikcí politického charakteru.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

HN přijímá ročně zahraniční rozvojovou pomoc ve výši 500 až 700 mil. USD. ČR v posledních letech do HN finanční rozvojovou pomoc neposkytla.

V roce 2017 realizoval ZÚ v Hondurasu Malý lokální projekt „Výstavba dvou studní v komunitě Církve moravských bratří“. Další 2 studně a 7 solárních panelů bylo financováno v r. 2018, přičemž v r. 2019 se rozvojová pomoc zaměřila na zefektivnění zemědělství v oblasti Mosquitia.

Česko se také snaží zlepšit situaci na poli svobody slova. Proto byl z financí Transformačního programu MZV ČR ve spolupráci s neziskovou organizací RDS-HN realizován v r. 2018 projekt, který vybavil dvě lokální rádia zařízením pro profesionální internetové vysílání a umožnil jejich provozovatelům získat know-how za účelem posílení kvality dialogu na lokální úrovni o lidských právech. V r. 2019 byl projekt zopakován.

Zpět na začátek

Zastupitelský úřad

Souhrnná teritoriální informace