Honduras

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Základní údaje
Hlavní městoTegucigalpa
Počet obyvatel10,2 mil. (2022)
Jazykšpanělština
Náboženstvíkřesťanství
Státní zřízeníprezidentská republika
Hlava státuXiomara Castro
Hlava vládyXiomara Castro
Název měnyhonduraská lempira (HNL)
Cestování
Časový posun-7h (v létě -8h)
Kontakty ZÚ
VelvyslanecIng. Zdeněk Kubánek
Ekonomický úsekJUDr. Zuzana Stiborová, LLM.
Konzulární úsekMgr. Zdeňka Šubrová, Ph.D.
CzechTradeMgr. Tereza Vítková
Czechinvest
Ekonomika 2022
Nominální HDP (mld. USD) 31,28
Hospodářský růst (%) 3,70
Inflace (%) 9,10
Nezaměstnanost (%) 7,60

Honduras je prezidentská republika s ústavou z roku 1982. Hlavou státu je prezident, který je volený přímou volbou na čtyřleté funkční období. Prezident je zároveň předsedou vlády (která je tvořena 14 ministry) a vrchním velitelem ozbrojených sil. Legislativní moc je vykonávána jednokomorovým parlamentem s názvem Národní kongres Hondurasu (Congreso Nacional de Honduras). Ten má 128 poslanců volených podle zásady poměrného zastoupení na čtyřleté funkční období.

Honduras je jednou z nejchudších zemí Latinské Ameriky, kde 74 % obyvatel žije v chudobě a polovina dokonce v extrémní chudobě. Velmi negativní dopad na kvalitu života obyvatel Hondurasu měl rok 2020, ve kterém nejen že Honduras bojoval s pandemií COVID-19, ale stal se také obětí hurikánů Eta a Iota, které zanechaly velké škody a prohloubily chudobu obyvatel. V roce 2022 byla zvolena prezidentkou poměrně levicově zaměřená prezidentka Xiomara Castro, která se většinu těchto problémů snaží adresovat: jejími prioritami je především modernizace zdravotnictví, zajištění potravinové soběstačnost, sociální programy, zlepšení infrastruktury a udržitelná energie.

Obchodní bilance Hondurasu je deficitní, což je zapříčiněno nutností vývozu produktů s nízkou přidanou hodnotou (zejm. káva, bavlna, kukuřice, cukrová třtina, oděvy a chemické výrobky) a naopak dovozem spotřebního zboží a technologií. Hlavním obchodním partnerem Hondurasu jsou USA, které tvoří až 50 % zahraničního obchodu Hondurasu, další partnery patří zejména okolní středoamerické země (Guatemala, Salvador, Nikaragua, Kostarika), Mexiko a Čína. Vývoz ČR do Hondurasu v roce 2021 výrazně vzrostl téměř dvojnásobně ve srovnání s předchozími třemi lety, vyváží se především produkty s vyšší přidanou hodnotou, jako jsou plasty a výrobky z nich, zbraně a náboje, dále pak kovy, a výrobky z nich, stejně jako železo a ocel.

Mapa globálních oborových příležitostí – Honduras (MZV) (239B)Souhrnná teritoriální informace (STI) Honduras (336.71 KB)1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

Oficiální název státu: Honduraská republika (República de Honduras)

Prezidentka: Iris Xiomara Castro Sarmiento (mandát 2022 – 2026)


Složení vlády:

Viceprezident: Salvador Nasralla

Ministr zahraničních věcí: Eduardo Enrique Reina

Ministr zdravotnictví: José Manuel Matheu

Ministr pro sociální rozvoj a inkluzi: José Carlos Cardona

Ministryně financí: Rixi Moncada

Ministr pro ekonomický rozvoj:

Ministr školství: Daniel Sponda

Ministr bezpečnosti: Ramón Sabillón

Ministr přírodních zdrojů a životního prostředí: Lucky Medina

Ministryně zemědělství a chovu: Laura Suazo

Ministr obrany: José Manuel Zelaya Rosales

Ministr vnitra, spravedlnosti a decentralizace: Tomás Vaquero

Ministryně pro lidská práva: Natalie Roque Sandoval

Ministr pro infrastrukturu a veřejné služby: Mauricio Ramos

Ministr práce a sociálních věcí: Sarahi Cerna

Ministr pro komunikaci: Ivis Alvarado

Ministryně pro mládež: Zulmit Rivera

Ministryně pro genderové otázky: Doris García

Ministryně pro turismus: Yadira Gomez

Honduras je prezidentská republika s ústavou z roku 1982. Volební právo mají všichni občané starší 18 let. Hlavou státu je prezident, který je volený přímou volbou na čtyřleté funkční období, bez možnosti znovuzvolení. Prezident je zároveň předsedou vlády a vrchním velitelem ozbrojených sil. Legislativní moc je vykonávána jednokomorovým parlamentem s názvem Národní kongres Hondurasu (Congreso Nacional de Honduras). Ten má 128 poslanců volených podle zásady poměrného zastoupení na čtyřleté funkční období.

Politické tendence

Prezidentka Xiomara Castro je poměrně levicově zaměřená, v aktuálním složení Národního kongresu však koalice prezidentky Castro nedisponuje většinou (drží 60 ze 128 křesel), a proto je pro ni poměrně komplikované své sociální programy prosazovat. Schválený rozpočet na rok 2023 sice výrazně zvyšuje sociální výdaje a umožnil jí v jejích plánech pokročit, je však pravděpodobné, že v příštích letech bude čelit tvrdšímu odporu opozice proti zvyšování výdajů. Castro se bude snažit hledat možnosti restrukturalizace dluhu s MMF a získat další finance na infrastrukturní projekty od Číny.

1.2. Zahraniční politika země

Honduras je relativně malým hráčem ve světové i regionální politice. Klíčovým zahraničním partnerem Hondurasu jsou především USA, a to s ohledem na obchodní provázanost a početnou honduraskou komunitu žijící v USA (remitence pocházející od této komunity se na HDP Hondurasu podílí i více než 20 %). Důležitou roli hrají také vztahy s ostatními zeměmi v regionu, středoamerická integrace včetně prohloubené celní spolupráce s Guatemalou a Salvadorem.

Posilování vlivu Číny ve Střední Americe se projevilo i v Hondurasu, když prezidentka Castro v březnu 2023 oznámila přerušení diplomatických styků s Tchaj-wanem a navázání oficiálních styků s Čínou. Honduraská vláda si od příklonu k Číně slibuje především příliv investic do infrastrukturních projektů, uplatnění honduraských produktů na čínském trhu, a případnou možnost výhodných půjček.

1.3. Obyvatelstvo

Počet obyvatel a hustota zalidnění:

Podle posledního oficiálního sčítání v r. 2013 měl Honduras 8,3 mil. obyvatel, EIU však pro rok 2022 odhadoval populaci Hondurasu na přibližně 10,2 mil. obyvatel. Ve městech žije přibližně 60 % obyvatel a 40 % populace žije ve venkovských oblastech, přičemž hustota zalidnění je okolo 78 obyvatel/km².

Demografické složení:

Honduras je multietnickým státem a skládá se ze 4 hlavních etnických skupin. Největší národnostní skupinu tvoří z cca 90 % míšenci, dále 7 % indiáni, 2 % černoši a 1 % běloši.

Úřední jazyk:

Úředním jazykem Hondurasu je španělština, kterou hovoří velká většina obyvatel, s výjimkou některých indiánských skupin, které udržují své vlastní jazyky. Na severním pobřeží a ostrovech Bahía dále existují komunity hovořící anglicky.

Vyznání:

Nejvíce zastoupeným náboženstvím v Hondurasu je římskokatolické křesťanství – zhruba 47 % obyvatel. Své postavení posilují evangelické církve, zejména původem z USA či Jižní Ameriky. K těm se hlásí okolo 40 % obyvatel.

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

Po výrazném pocovidovém oživení v roce 2021, kdy honduraská ekonomika vzrostla o 12,5 %, se hospodářský růst v roce 2022 stabilizoval na 3,7 %, přičemž v dalších letech se očekává růst HDP spíše umírněnější. Zpomalení ekonomiky odráží různé faktory, mj. zmírnění globální poptávky, zejména v USA (což omezí růst vývozu a remitencí, a povede tak ke slabšímu růstu soukromé spotřeby), dokončování rekonstrukčních prací po hurikánech, domácí fiskální konsolidaci a tlumící vliv zvýšené inflace na spotřebitele a podniky. Veřejné zadlužení honduraské ekonomiky se pohybuje okolo 60 %, přičemž prezidentka Castro plánuje další zvýšování veřejných výdajů na školství, zdravotnictví, sociální programy a investice do infrastruktury. Nezaměstnanost se v zemi pohybuje okolo 7,5 % s postupně klesajícím trendem.

Ekonomika Hondurasu je založená především na zemědělství, které tvoří 12 % HDP, a těžbě. Nezanedbatelnou složkou honduraského HDP jsou remitence, které tvoří až 20 % HDP a napomáhají zvyšovat soukromou spotřebu. Země primárně exportuje kávu, banány, krevety a vzácné kovy. Naopak dováži produkty především ropné oleje, chemické produkty, plastové výrobky, průmyslová zařízení či lékařské potřeby a vybavení.

Ukazatel 20202021202220232024
Růst HDP (%) -8,9712,533,702,202,50
HDP/obyv. (USD/PPP) 5 422,316 260,006 820,007 140,007 330,00
Inflace (%) 3,474,489,106,404,20
Nezaměstnanost (%) 8,508,007,607,406,90
Export zboží (mld. USD) 4,265,206,366,246,64
Import zboží (mld. USD) 8,9613,2215,0014,3014,80
Saldo obchodní bilance (mld. USD) -2,56-4,82-5,79-5,22-5,22
Průmyslová produkce (% změna) N/AN/AN/AN/AN/A
Populace (mil.) 9,9010,0610,2110,3710,53
Konkurenceschopnost N/AN/AN/AN/AN/A
Exportní riziko OECD 5/75/75/75/7N/A

Zdroj: EIU, OECD, IMD

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

Veřejné finance 2022
Saldo státního rozpočtu (% HDP) -4,20
Veřejný dluh (% HDP) 58,40
Bilance běžného účtu (mld. USD) -1,43
Daně 2023
PO 25 % + 5 %
FO 0-25 %
DPH 15-18%

Veřejné zadlužení Hondurasu se pohybuje okolo 60 %, což na malou rozvojovou ekonomiku není úplně málo. Prezidentka Castro má ve svém programu zvýšení veřejných výdajů, a to především v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, dotování elektřiny, sociální zabezpečení a investic do infrastruktury, přičemž tyto výdaje plánuje pokrýt především prostřednictvím vyššímu výběru daní. Daňové reformy, které by jí její program umožnily financovat, se jí však zatím nepovedlo realizovat, a proto se fiskální deficit předpokládá i v roce 2023, a to ve výši -4,2 % HDP. EIU očekává, že ačkoliv veřejný dluh v nominálním vyjádření poroste i v následujících letech, poměr zadlužení k HDP by se postupně mohlo začít snižovat a v roce 2027 dosahovat 52,5 % HDP.


2.3. Bankovní systém

Bankovní systém v Hondurasu je dvoustupňový. Kromě centrální banky Banco Central de Honduras zde fungují státní banky Banco Nacional de Desarrollo Agrícola a Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda a dalších 15 komerčních bank, dále burza cenných papírů, směnárny, pojišťovny, penzijní fondy a drobné finanční instituce. Bankovní operace se řídí zákonem o Centrální bance schváleným v roce 2004.

Nejvýznamnější komerční banky:

 • Banco Ficohsa
 • Banco Atlántida
 • BAC Credomatic
 • Banco de Occidente
 • Banpaís

Všechny komerční banky poskytují standardní bankovní služby.

2.4. Daňový systém

Daňový systém Hondurasu je relativně přehledný a stabilní, nicméně v příštích letech se počítá s daňovou reformou, která se zaměří na omezení daňových výjimek, boj proti daňovým únikům, odstranění mezer v daňovém zákoníku a zlepšení správy daní. Nemělo by však dojít ke zvýšení daní.

Daň z příjmu FO a PO

V Hondurasu je daň z příjmu u právnické osoby 25 % (+ 5 % z čistých zdanitelných příjmů přesahujících 1 mil. HNL), u fyzických osob existují tři sazby daně v závislosti na výši příjmu – 15 %, 20 % a 25 %. Měsíční příjem fyzických osob nižší než 16 586 HNL je od daně osvobozen.

Daň z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty (Impuesto de Ventas) 15 % je uvalena na téměř veškeré zboží, ačkoliv na vybrané položky, jako např. alkohol či sycené nápoje se aplikuje daň 18 %.

3. Obchod a investice

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy s ČR

Po rekuperaci vývozu z ČR do Hondurasu v roce 2021 tento pozitivní trend pokračoval také v roce 2022, přičemž v roce 2022 se zvýšil i dovoz z Hondurasu do ČR a vrátil se na úroveň před rokem 2021.


20182019202020212022
Import z ČR (mld. CZK) 0,150,100,200,250,47
Export do ČR (mld. CZK) 0,100,100,100,070,11
Saldo s ČR (mld. CZK) -0,06-0,02-0,07-0,18-0,36

Zdroj: ČSÚ

TOP 5 položek importu z ČR

SITC 3Název zbožíHodnota (mil. CZK)Podíl z celku (%)
724Stroje textilní a kožedělné a jejich díly j. n.112,0224,00
581Trubky, potrubí a hadice z hmot plastických93,1520,00
773Prostředky k rozvodu elektrické energie j. n.47,1610,00
891Zbraně a munice36,588,00
792Letadla a zařízení související, lodě kosmické, rakety34,997,00

Zdroj: ČSÚ

TOP 5 položek exportu do ČR

SITC 3Název zbožíHodnota (mil. CZK)Podíl z celku (%)
071Káva a náhražky kávové27,1325,43
845Součásti oděvní z materiálu textilního i pletené ap.23,3821,92
037Ryby, korýši, měkkýši ap. upravení nebo konzervovaní j. n.17,7516,64
057Ovoce a ořechy (ne olejnaté) čerstvé, sušené6,676,25
122Tabák zpracovaný, obsahující i náhražky tabákové6,436,03

Zdroj: ČSÚ

Obchodní vztahy s EU

Honduras je 93. obchodním partnerem EU, přičemž v roce 2022 došlo k výraznému nárůstu objemu zboží obchodovaného mezi Hondurasem a zeměmi EU. Z Hondurasu se do zemí EU dováží především káva, palmový olej a krevety, ze zemí EU strojírenské výrobky či chemické produkty.


20182019202020212022
Import z EU (mil. EUR) 468,70464,50345,30587,60681,50
Export do EU (mil. EUR) 985,50928,401 040,501 161,301 548,30
Saldo s EU (mil. EUR) -557,90-513,30-739,90-617,30866,80

Zdroj: Evropská komise

Obchodní vztahy se zeměmi mimo EU

Hlavním obchodním partnerem Hondurasu jsou USA, do kterých směřuje více než 60 % honduraského vývozu (ale pouze 28 % dovozu z USA). Dalšími důležitými obchodními partnery jsou především okolní středoamerické země (Guatemala, Salvador, Nikaragua, Kostarika), Čína, Mexiko a Japonsko.


20182019202020212022
Import ze zemí mimo EU (mil. EUR) 3 139,703 063,503 176,803 685,30N/A
Export do zemí mimo EU (mil. EUR) 8 089,107 823,206 528,9010 126,00N/A
Saldo se zeměmi mimo EU (mil. EUR) 4 949,404 759,703 352,106 440,70N/A

Zdroj: EIU, Eurostat

3.2. Přímé zahraniční investice

Během posledních let dochází k nárůstu přímých zahraničních investic do honduraské ekonomiky. Po výrazném meziročním nárůstu v roce 2021 (zvýšení o 57 %) se v roce 2022 růst zpomalil, ale i přesto se PZI zvýšily o 11 %. Nárůst byl způsoben především reinvesticemi zisků do místních dceřiných společností. Hlavním cílem PZI byl v roce 2022 především sektor služeb (hlavně finanční sektor, dále pak pohostinství a veřejné služby), ale také zpracovatelský průmysl.

Přímé zahraniční investice do Hondurasu v menší míře proudí také z ČR, a to především do soukromých rezidentních projektů na ostrově Roatán.

3.3. FTA a smlouvy

Nejdůležitější FTA pro Honduras je jednoznačně s USA (DR-CAFTA) a EU (Asociační dohoda). Velký význam však má také Středoamerická obchodní integrace, zejména jí podřazená celní unie mezi Guatemalou, Hondurasem a Salvadorem, která umožňuje jednoduchý přeshraniční obchod a jednotné podmínky pro pohyb zboží mezi těmito zeměmi.

Smlouvy s EU

Asociační dohoda mezi EU a zeměmi Střední Ameriky byla podepsána 29. 6. 2012 v průběhu Středoamerického summitu v Tegucigalpě v Hondurasu. Dohodu tvoří tři základní pilíře: politika, kooperace a volný obchod. S Hondurasem se předběžně provádí obchodní část Asociační dohody od 1. srpna 2013. Vstupem dohody v platnost zrušila EU 99 % celních položek týkajících se průmyslových výrobků a rybolovu. Naopak Střední Amerika se zavázala, že pro všechny průmyslové výrobky a rybolov poskytne bezcelní přístup do roku 2025.

Smlouvy s ČR

ČR má s Hondurasem v platnosti pouze jednu dohodu:

 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Honduraské republiky o zrušení vízové povinnosti sjednaná výměnou nót (v platnosti od 12. 2. 2004)

3.4. Rozvojová spolupráce

Honduras je čistým příjemcem rozvojové pomoci. Jedním z největších dárců je v zemi EU, přičemž za období 2014-2020 byly v Hondurasu realizovány programy ve výši 235 mil. USD. V rámci nového integračního nástroje rozvojové spolupráce NDICI-GE (nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci EU) bylo na období 2021-2027 na rozvojové programy v Hondurasu vyčleněno dalších128 mil. EUR. Tyto programy mají být zaměřeny na tři tematické oblasti:

 • Udržitelné řízení přírodních zdrojů a změna klimatu: 45 %,
 • Zaměstnanost, důstojná práce a růst: 25,7 %,
 • Právní stát a demokratická správa věcí veřejných: 20,7 %

Také ČR v Hondurasu realizovala několik menších rozvojových projektů. V roce 2017 se v Hondurasu v rámci malého lokálního projektu MZV ČR postavily dvě studny v komunitě Církve moravských bratří, na které pak navázal v dalším roce obdobný projekt ve stejné komunitě na výstavbu dalších studní a i solárních panelů. V roce 2019 se rozvojová pomoc zaměřila na zefektivnění zemědělství v oblasti Mosquitia a v neposlední řadě v roce 2020 se realizoval projekt zaměřený na podporu důstojné práce a posílení postavení žen a mladých lidí v regionu Catacamas.

3.5. Perspektivní obory (MOP)

Honduras není do MOP zahrnut.

4. Kultura obchodního jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

Ačkoliv se obchodní etika stále více blíží standardům platným v Evropě a USA, mohou se čeští podnikatelé setkat s řadou zvláštností, které vyplývají z odlišných kulturně-sociálních podmínek a obchodních zvyklostí. Je potřeba se připravit na to, že v Hondurasu je velmi důležitý osobní kontakt a pro úspěšné proniknutí na místní trh je zcela zásadní najít spolehlivého partnera, který se velmi dobře v daném oboru orientuje a má potřebné kontakty.

4.2. Oslovení

Prvotní kontakt je v Hondurasu poměrně formální, jak písemná komunikace, tak osobní setkání je doprovázeno velkou řadou zdvořilostí. Oslovení začíná zkratkou pro pan/paní (Sr./Sra.), následuje první nebo obě příjmení. Hondurasané, jako celá řada dalších hispanofonních národů, totiž mají ze zákona dvě příjmení – jedno po otci, druhé po matce (např. Carlos Fuentes Macías). Často se ale v oslovení používá jen jedno, v drtivé většině to první za křestním jménem (Sr. Fuentes). Prvotní oslovení je vždy ve formě vykání. V navazujících jednáních a korespondenci se již často používá jen křestní jméno a na české poměry se také dříve přechází k tykání. V určitých profesích je možné se setkat s častějším použitím akademických titulů – lékařství (Dr.), technické profese (Arq., Ing.), advokacie (Abg.), učitelství (Prof.) apod. Pro zahájení komunikace je běžné potřesení rukou a rčení „mucho gusto“ (Rád/a Vás poznávám). Osobní komunikace je vždy efektivnější než metody dálkové komunikace.

Kvůli obavám o osobní bezpečnost je v celé Střední Americe těžké dostat se ke kontaktním údajům zaměstnanců i vedoucím pracovníkům soukromých firem a často i státních institucí. Často je třeba několik telefonátů, e-mailů či dokonce osobních schůzek, aby bylo možné zjistit kontaktní údaje požadované osoby.

4.3. Obchodní schůzka

O schůzku je dobré žádat alespoň s několikadenním předstihem, nicméně potvrzení často přichází až těsně před datem jednání. Prvotní kontakt je dobré učinit písemně – dle povahy záležitosti dopisem či e-mailem, nutností ale bývá následné potvrzení schůzky telefonicky. Komunikace se často vede pomocí rozšířené aplikace WhatsApp.

K jednáním dochází standardně v kanceláři firmy, po lepším seznámení lze počítat s pozváním na oběd. Nabídka na úhradu útraty bude ceněna, ale vzhledem k tomu, že česká firma je v pozici hosta, většina Hondurasanů bude trvat na uhrazení jimi. Dárky jsou vítány, ale ne očekávány. Předání vizitek je standardní součástí seznámení.

Načasování jednání

První schůzky se většinou sjednávají na 9:30, výjimkou nejsou ani jednání ve večerních hodinách. Přes rozšířenou představu o časové flexibilitě je dobré na předem domluvenou schůzku přijít včas, v pracovním styku jsou Hondurasané překvapivě dochvilní. Zejména v hlavním městě je třeba počítat s nevypočitatelnou dopravní situací a často se toleruje pozdější příchod o 10 až 15 min. Není neobvyklé, že schůzky mohou být na poslední chvíli odloženy. Snažte se v tom případě nevypadat podrážděně a vyjděte vstříc honduraské straně.

Co českého obchodníka při jednání nejvíce překvapí?

Ačkoliv se obchodní etika stále více blíží standardům platným v Evropě a USA, mohou se čeští podnikatelé setkat s řadou zvláštností, které vyplývají z odlišných kulturně-sociálních podmínek a obchodních zvyklostí. Z těch nejmarkantnějších to jsou:

 • důležitost osobních kontaktů – sebelepší produkt v Hondurasu neprodáte bez partnera, který se dobře orientuje a má vazby v oboru;
 • osobní zóna – Hondurasané jsou velmi kontaktní, objetí je standardní součástí pozdravu;
 • úvodní zdvořilosti – vlastnímu tématu jednání často předchází košatá zdvořilostní konverzace, přímočarost může být považována za hrubost;
 • hierarchie – v Hondurasu se poměrně striktně dodržuje, úroveň přijetí odpovídá úrovni návštěvy;
 • korupce – korupce je bohužel stále přítomný nešvar zejména státního sektoru.

Jací jsou honduraští obchodníci?

Příprava pro vstup na zdejší trh by proto měla být důkladná a promyšlená. Často používaný, a téměř nevyhnutelný, model vstupu na trh je v první fázi ve spolupráci s agentem/distributorem nebo partnerskou společností (např. na základě smlouvy o zastupování nebo joint-venture), a v druhé fázi, pokud se spolupráce rozvine, založení honduraské právnické osoby.

Je vyjednávání s místními obchodníky jiné, ztěžují ho kulturní/náboženské/etnické odlišnosti?

Jistě je třeba počítat s pozvolnějším rozvojem obchodního jednání, ať už při osobním jednání, ale i poté při realizaci obchodního případu. Honduras je sice převážně katolický, ale v obchodním světě se s náboženskými projevy/odlišnostmi nesetkáte. Mimoto je stále možné pozorovat nižší zastoupení žen v rozhodovacích pozicích, jakož i časté sociální a etnické rozdělení v rámci profesí.

Jak nakládají honduraští obchodníci s časem v rámci obchodního jednání?

V Hondurasu může být i díky výše popsaným zdvořilostním částem rozhovoru obchodní jednání zdlouhavé. Zdvořilostní témata pomáhají Hondurasanům partnera poznat a navázat s ním důležitý osobní vztah, je tedy dobré být při jednání trpělivý. Nicméně pokud je partner předem připraven, že český protějšek má z objektivních důvodů na jednání jen určitý čas, je možné jednání zvládnout i v kratším čase.

Jak nakládají honduraští obchodníci s emocemi v rámci obchodního jednání?

Hondurasané jsou většinou vřelí, otevření lidé. V obchodním jednání se ale vystupováním příliš neliší od evropských obchodníků.

Existují nějaké teritoriální rozdíly v obchodních jednáních uvnitř země (sever x jih, provincie)?

Rozdíly v obchodním jednání mezi městem a provincií jsou podobné jako v jiných zemích. V regionu lze očekávat menší zkušenost se zahraničním obchodem, nižší znalost angličtiny, zato ale uvolněnější osobní přístup. V Hondurasu je třeba také počítat se silnějšími interpersonálními vazbami vlivných lidí, s pozitivy i negativy, která to může pro českou firmu mít.

Je vhodné resp. obvyklé nabízet při obchodních jednáních alkohol?

Vztah k alkoholu v rámci obchodních vztahů je velmi podobný jako v ČR, na obchodní jednání nepatří, nicméně na navazující společenské aktivity (večeře, recepce) v přiměřené míře již ano.

Jak se obléci na pracovní jednání?

Pro obchodní jednání se počítá s formálním oblečením, vhodný je oblek s kravatou, resp. kostým. Určitá okázalost a kvalita v oblékání může být hodnocena jako dobrá bonita partnera.

Jak by měl vypadat ideální jednací tým (počet členů, věkové a genderové složení týmu, šéf týmu)? V ideálním případě by měl být složen z obchodního ředitele a alespoň jednoho technického pracovníka, který je schopen podat podrobné informace o technických detailech nabízeného produktu. Věk a genderové složení týmu nehraje zásadní roli (až na výjimky – např. obranný sektor).

Je obvyklé obchodního partnera pozvat domů, resp. být pozván domů? Pokud ano, co je při takové návštěvě obvyklé, co čekat?

V Hondurasu je běžné, že již na první schůzce partner ujistí českého zástupce, že jeho dům je i jeho domovem. Ačkoliv se při první schůzce jedná spíše o obrazné vyjádření pohostinnosti, v rámci zaběhlé obchodní spolupráce přichází v Hondurasu pozvání např. na večeři domů dříve, než je zvykem v ČR.

4.4. Komunikace

Je důležité vzít si s sebou tlumočníka?

V obchodních jednáních je upřednostňována španělština, přestože řada obchodních partnerů ovládá i angličtinu. Drobné chyby jsou tolerantně přehlíženy a oceňuje se snaha učit se španělsky. Při jednáních na vyšší úrovni je však doporučeno využít služeb tlumočníka, kterého může doporučit i Velvyslanectví ČR v Mexiku. Španělština je oceňována i v případě vizitek a obchodních materiálů.

Jak je to s jazykovou vybaveností?

Část vyššího managementu (soukromého i státního sektoru) ovládá alespoň na konverzační úrovni angličtinu, na nižší úrovni je angličtina jen základní nebo vůbec. Je proto třeba být připraven na to, že partner upřednostní jednání ve španělštině s tlumočením.

Existují nějaká komunikační tabu?

Při jednáních je vhodné se vyhnout standardně problematickým tématům jako je politika, komentování bezpečnostní situace, náboženství či osobní finanční situace.

Jak nejlépe komunikovat (osobně, e-mail, telefon atd.)?

Tak jako v případě jiných vzdálených teritorií zemí, není ani Honduras zemí, ve které by se dalo očekávat navázání obchodních kontaktů či realizace obchodních případů pouhým zasláním nabídky a firemní prezentace vytipovaným firmám z oboru. V případě zájmu o honduraský trh je nutno počítat s určitou počáteční investicí, dlouhodobým úsilím a nutností být často na trhu fyzicky přítomen. Prvotní kontakt je dobré učinit písemně – dle povahy záležitosti dopisem či e-mailem, nutností ale bývá následné potvrzení přijetí dopisu telefonicky. Osobní jednání je pro navázání prvního kontaktu takřka nevyhnutelné. Další komunikace se často vede pomocí e-mailu a rozšířené aplikace WhatsApp, a to i v rámci státní správy.

4.5. Doporučení

Při vstupu českých firem na honduraský trh je potřeba počítat s následujícími specifiky, resp. riziky:

 • Náklady na zahraniční zastoupení, bez něhož se nelze dlouhodobě v teritoriu uplatnit, nebo alespoň častá osobní přítomnost na trhu, a riziko návratnosti těchto nákladů.
 • Rizika spojená s účastí ve veřejných tendrech, jež často nesou známky netransparentnosti a korupčního jednání.
 • Nároky na vyšší konkurenceschopnost českého zboží vzhledem k nízké ceně místní pracovní síly a vysokým nákladům na dopravu.

4.6. Státní svátky

1. 1. – Nový rok

březen/duben – Velikonoce

14. 4. – den Ameriky

1. 5. – Svátek pracujících

15. 9. – Den nezávislosti

3. 10. – Den rasy – objevení Ameriky

21. 10. – Den ozbrojených sil

25. 12. – Vánoce

5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

Distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Vstup na honduraský trh by měl být podložen, tak jako v případě jiných vzdálených teritorií, podrobnou studií. Příprava pro vstup na zdejší trh by proto měla být důkladná a promyšlená, je třeba počítat s dlouhodobějším působením. Nejefektivnější formou distribuce užívanou v zemi většinou zahraničních firem je prodej prostřednictvím místních obchodních zástupců specializovaných na určitou komoditu. Tak jako v řadě jiných zemí nelze očekávat navázání obchodních kontaktů či realizace obchodních případů pouhým zasláním nabídky a firemní prezentace vytipovaným firmám z oboru. V případě zájmu o guatemalský trh je nutno počítat s určitou počáteční investicí, dlouhodobým úsilím a nutností být často na trhu fyzicky přítomen. Mezi nejvhodnější způsoby navázání prvních kontaktů s místními partnery patří mezinárodní veletrhy nebo skrze hospodářské komory či za pomoci CzechTrade.

Dovozní podmínky

Vývozní a dovozní režim se po vstupu do WTO výrazně uvolnil. Uvolnění rovněž souvisí s uzavíráním dohod o volném obchodu nejen se státy Střední Ameriky, ale i s USA (DR-CAFTA) a EU (Asociační dohoda). Cla a kontrola dovozu platí nejen pro členské státy Středoamerického společného trhu (MCCA), ale jsou aplikovány jednotné středoamerické celní sazby vycházející ze Středoamerického celního systému (SAC) a nově podpisovaných dohod. Při proclívání zboží je nutno využít služeb celního agenta.

Dovozní dokumenty, celní systém, kontrola vývozu:

Při dovozu jsou vyžadovány originály faktur, konosamenty, osvědčení o původu zboží, balicí listy. Faktury a dopravní doklady by měly být certifikovány honduraskou ambasádou v místě původu zboží. Postup záleží na podmínkách kontraktu nebo podmínkách výběrových řízení na dovoz zboží a služeb. Zahraniční obchod a vnitřní trh je liberalizován. Mimocelní bariéry obchodu nejsou prakticky žádné, ale vyžadují se fytosanitární osvědčení, osvědčení o původu zboží, nebo jakostní certifikáty pro určité produkty. Pro dovoz některých výrobků (dřevo, zbraně, odpad, omamné látky) je nezbytné dovozní povolení vystavené příslušným ministerstvem. Honduras tvoří bezcelní zónu s Guatemalou a Salvadorem. Toto uskupení podle oficiálních vyjádření představitelů států umožňuje bezcelní tranzit až 80 % vzájemného obchodu a zlevňuje až o 20 % logistické náklady.

5.2. Formy a podmínky působení na trhu

Zřízení kanceláře, reprezentace, či společného podniku je jednou z nejvhodnějších forem pro dosažení požadované efektivity realizovaných obchodních záměrů. V přípravné fázi je však nutno počítat s komplikovanou a zdlouhavou administrativní procedurou, a roto je i přes značnou finanční náročnost vhodné využít služeb specializovaných místních advokátních kanceláří. Honduraské právo umožňuje 5 tradičních forem podnikání:

 • Společnost s ručením omezeným (Sociedad de Responsabilidad Limitada)
 • Akciová společnost (Sociedad Anónima)
 • Komanditní společnosti jednoduchá (Sociedad en Comandita Simple)
 • akciová (Sociedad en Comandita por Acciones)
 • Družstevní společnost (Sociedad Colectiva)

Nejvyužívanější firemní formou je obdoba naší společnosti s ručením omezeným (Sociedad de Responsabilidad Limitada, S. de R.L.). Pomoc se založením společnosti poskytují místní advokátní kanceláře. V případě potřeby může vhodnou advokátní kancelář doporučit Honorární konzulát ČR v Hondurasu.

5.3. Marketing a komunikace

Nezbytnou součástí komunikace jsou propagační materiály ve španělštině, nejlépe tištěné a předané osobně. Vhodná je také spolupráce s honduraskými obchodními komorami či reklamními agenturami s ohledem na jejich znalost místní mentality a schopnost zvolit nejvhodnější strategii pro daný druh zboží či služeb. Stále více je také využívána reklama na internetu a sociálních sítích (Facebook, Instagram, Whatsapp). V počáteční fázi pronikání na honduraský trh lze českým firmám doporučit účast na hromadnějších akcích typu veletrhy, případně propagační akce pořádané velvyslanectvím, CzechTrade či některou z obchodních komor.

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Problematika duševního vlastnictví spadá do kompetence honduraského Institutu duševního vlastnictví (Instututo de la Propiedad) a řídí se zákonem o duševním vlastnictví. V Hondurasu je nutné ochrannou známku zaregistrovat, aby k ní byla zajištěna výlučná práva (předchozí používání ochranné známky nezakládá žádná práva). Ochranné známky zapsané v Hondurasu jsou platné po dobu 10 let od data zápisu a lze obnovit až 12 měsíců před uplynutím její platnosti. Pro pozdní obnovu ochranné známky je stanovena lhůta šesti (6) měsíců od data vypršení její platnosti; v takovém případě je třeba zaplatit poplatek za pozdní obnovu. Pokud ochranná známka není používána po dobu delší tří let od zápisu, mohou třetí strany podat žalobu na zrušení ochranné známky z důvodu jejího nepoužívání. Pirátství v oblasti hudby, kinematografie či softwaru je značně rozšířené.

5.5. Trh veřejných zakázek

Režim zadávání veřejných zakázek je založen na státem vyhlašovaných tendrech. Systém podávání informací o státních výběrových řízeních je velmi nepružný a neoperativní. Vyhlašování tendrů je sdělováno se zpožděním, termíny uzávěrek bývají ve většině případů pouze několik dnů od data vyhlášení tendrů. Navíc sdělení o vyhlášení tendrů obvykle neobsahují kompletní a jasnou informaci o veškerých podmínkách. Podmínky výběrových řízení se všeobecně vyznačují značnou komplikovaností, při současném požadavku na předběžné skládání relativně vysokých anebo garančních poplatků.

Nutností je nejen znalost místní mentality, ale zejména úředního jazyka (tj. španělštiny) a dokonalé splnění všech podmínek tendru. Právě z těchto důvodů je vhodné, vyhledat spolehlivého zástupce, který s předstihem avizuje českému podnikatelskému subjektu záměr vlády vyhlásit veřejnou soutěž a bez jazykových problémů předloží nabídku, která do posledního bodu odpovídá vyhlášeným soutěžním podmínkám, vč. termínů a formy předání nabídky do tendru. Bez zástupce je úspěšná účast na těchto výběrových řízeních vyloučena. Aktuální informace o vypisovaných výběrových řízeních lze nalézt na https://www.honducompras.gob.hn/.

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

Případné řešení sporů spojených s obchodními operacemi před honduraskými rozhodčími orgány nutno řešit jen a pouze přes místního advokáta. Všeobecně se proto doporučuje zakotvit v příslušném obchodním kontraktu doložku o příslušnosti arbitrážního soudu země vyvážejícího, pro řešení eventuálních sporů vzniklých z daného obchodu. Soudní systém Hondurasu se obecně vyznačuje neflexibilitou a „nadržováním“ místním subjektům, přičemž spory mohou trvat dlouhé roky – doporučuje se tedy zvážit cestu mimosoudního vyrovnání.

Konkurence zahraničních firem vzhledem ke globalizačnímu procesu i konkurence místní výroby na honduraském trhu sílí každým rokem. Nabídkové aktivity se proto uskutečňují především náročnou formou akvizičních cest zástupců a představitelů místních a zahraničních firem po Hondurasu. Pozornost je nutno věnovat zejména reálným cenovým požadavkům za nabízené artikly v zájmu zachování jejich prodejnosti v relaci ke srovnatelným konkurenčním výrobkům, např. z Asie či Mexika.

Obvyklými platebními podmínkami jsou dokumentární akreditiv, dokumentární inkaso s odloženou platbou v různých formách. V některých případech, zejména při navazování nových obchodních kontaktů, je vhodné ze strany českých subjektů požadovat akontaci. V zemi vládne uspokojivá platební disciplína, obchodní dluhy bývají spíše výjimkou než pravidlem.

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Víza, celní předpisy

V platnosti je bilaterální dohoda o zrušení vízové povinnosti pro občany ČR i Hondurasu, přičemž celková délka turistického pobytu nesmí přesáhnout 90 dní.

Upozornění na cesty

Honduras patří mezi země s poměrně vysokou mírou kriminality, často spojenou s obchodem s drogami či bojem mezi konkurenčními kriminálními gangy. Doporučuje se proto dodržovat některé základní zásady:

 • uschovat cennosti v hotelovém trezoru a cestovat pouze s minimem finanční hotovosti,
 • parkovat vždy na hlídaném parkovišti a v autě nenechávat nikdy žádné cenné věci
 • cestovat pouze po hlavních silnicích a za denního světla
 • cestovat s cestovním pojištěním s dostatečným krytím
 • dávat si pozor na zavazadla a tašky s doklady v centru měst, v recepcích hotelů, na autobusových zastávkách a také přímo v autobusech.

Doporučuje se pít jen balenou vodu. Zejména při pobřeží je nutno chránit se před komáry.

Pohyb v rámci země

Auto: Pronájem je z hlediska pohodlí, rychlosti a hlavně bezpečnosti dobrá volba, protože vzdálenosti jsou v rámci země relativně krátké.

Taxi: V Hondurasu taxíky nepoužívají taximetr, proto se musíte na ceně domluvit s taxikářem předem. Uber je také obecně bezpečná varianta pro cestování v hlavním městě Tegucigalpa.

Autobusy: Autobusy jsou nejběžnější formou veřejné dopravy pro běžné Hondurasany. Autobusové linky operují také v rámci celého Hondurasu a jsou poměrně levné, je však potřeba počítat s tím, že jsou často přeplněné a může zde docházet k přepadením. Nedoporučuje se využívat městskou hromadnou dopravu zejména v případě, že cestujete s cennostmi.

5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Zaměstnávání cizinců v zemi je možné, avšak oproti zaměstnávání místních sil je tento mechanismus z důvodu ochrany národního trhu práce složitější. Obojí se řídí platnými pracovně právními a migračními předpisy, které jsou průběžně doplňovány. Z tohoto důvodu doporučujeme konzultovat případ od případu s právním poradcem v místě, kterého doporučí Velvyslanectví ČR v Mexiku či některý z honorárních konzulů v místě.

Minimální mzda se liší dle sektoru a počtu zaměstnanců. Nejnižší je v zemědělství, kde činí 8 134 HNL za měsíc (cca 7 316 CZK). Nejvyšší je ve finančních službách, kde činí 11 573 HNL za měsíc (cca 10 409 CZK).


Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

ČR nemá s Hondurasem uzavřenou žádnou bilaterální dohodu o vzájemném poskytování zdravotních služeb. Místní lékařská péče (především v hlavním městě) je na dobré úrovni, částky na úhradu pro cizince však jsou velmi vysoké. Je proto nanejvýš žádoucí si zajistit zdravotní pojištění již v ČR.

5.9. Veletrhy a akce

Expo Construye (1. – 3. 6. 2023, San Pedro Sula) https://expoconstruyehn.com/

Nad rámec veletrhů konajících se v Hondurasu doporučujeme veletrhy ve větších sousedních zemích (Kolumbie, Mexiko), které bývají významnější a honduraské firmy se jich často účastní.

6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Velvyslanectví ČR v Mexiku

Adresa: Cuvier 22, Colonia Nueva Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, 115 90

Tel.: (+52) 55 5531 2544

E-mail: mexico@embassy.mzv.cz

Webové stránky: http://www.mzv.cz/mexico

Facebook: https://www.facebook.com/CZenMX/

E-mail obchodního oddělení: commerce_mexico@mzv.cz

E-mail konzulárního oddělení: consulate_mexico@mzv.cz

Pracovní doba: pondělí – pátek 8:00 – 16:30 hodin


Honorární konzulát ČR v Hondurasu – Tegucigalpa

Vedoucí úřadu: Ing. Johnny R. Katafi Segebre

Adresa: La Constancia, S.A., Centro Comercial los Castaños, Tercer Nivel, Tegucigalpa, Honduras

Tel.: +504 2221 4876, mobil: +504 9990 0776

E-mail: nenriguez@laconstancia.hn, tegucigalpa@honorary.mzv.cz

Provozní doba úřadu: pondělí – pátek 10:00 – 15:00 hodin


Honorární konzulát ČR v Hondurasu – Roatán

Vedoucí úřadu: Jiří Černý

Adresa: Building SH 00, Czech Project Diamond Hill, Diamond Rock, Municipal Santos Guardiola, Roatán, Bay Island, Roatán, Honduras

Tel.: +504 957 686 80, +504 997 302 53

E-mail: roatan@honorary.mzv.cz

Provozní doba úřadu: úterý a pátek 9.00 – 12.00


CzechTrade Mexico

Adresa: Lago Alberto 375, Anáhuac I Secc, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México

Tel.: +52 55 8218 3517 (mobil)

E-mail: tereza.vitkova@czechtrade.cz

Webové stránky: http://www.czechtrade.cz; http://www.czechtrade-mexico.com.mx


Delegace Evropské unie v Hondurasu

Vedoucí mise: Jaume Segura Socías, velvyslanec

Adresa: Col. Altos de Las Lomas del Guijarro Sur, 4ta Ave – 2da Calle, Bloque B, Tegucigalpa Honduras

Tel: (+504) 22 39 99 91

E-mail: delegation-honduras@eeas.europa.eu

Webové stránky: http://eeas.europa.eu/delegations/honduras_en

Facebook: http://www.facebook.com/UnionEuropeaEnHonduras/

Úřední hodiny: pondělí – čtvrtek 08:30-12:30 a 14:00-16:30 hodin; pátek 08:30-12:30 hodin

6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

Krizová linka (integrační systém zahrnující ryhlou záchrannou službu, policii i hasiče): 911


6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

Ministerstvo kanceláře prezidentky republiky: http://www.presidencia.gob.hn, http://www.sep.gob.hn

Ministerstvo zahraničních věcí:  http://www.sre.gob.hn

Ministerstvo zemědělství a chovu: http://www.sag.gob.hn

Ministerstvo kultury, umění a sportu: http://www.scad.gob.hn

Ministerstvo obrany: http://www.sedena.gob.hn

Ministerstvo školství: http://www.se.gob.hn

Ministerstvo financí: http://www.sefin.gob.hn

Ministerstvo vnitra: http://www.sgjd.gob.hn

Ministerstvo průmyslu a obchodu: http://www.sefin.gob.hn

Ministerstvo přírodních zdrojů a životního prostředí: http://www.serna.gob.hn

Ministerstvo zdravotnictví: http://www.salud.gob.hn

Ministerstvo bezpečnosti: http://www.seguridad.gob.hn

Ministerstvo práce a sociálních věcí: http://www.trabajo.gob.hnCámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa: https://www.ccit.hn

Cámara de Comercio e Industria de Cortés: https://www.ccichonduras.org/website/


• Teritorium: Amerika | Honduras | Zahraničí

Doporučujeme