Honduras: Vztahy země s EU

@Zastupitelský úřad v Mexiku (Mexiko)

V roce 1993 byla podepsána Rámcová dohoda o spolupráci mezi EU a zeměmi Střední Ameriky, v roce 2003 pak nová Dohoda o politickém dialogu a spolupráci. V roce 2004, během schůzky na nejvyšší úrovni, bylo rozhodnuto, že novým rámcovým dokumentem pro regionální kooperaci bude Asociační dohoda. Honduras se zúčastnil jednání o Asociační dohodě EU – země Střední Ameriky. Dohoda o textu AD se uskutečnila za ES PRES v Madridu v květnu 2010 během summitu EU-LAC. Vlastní dohoda o přidružení byla podepsána 29. 6. 2012 v průběhu středoamerického Summitu v Tegucigalpě (Honduras). Dohodu tvoří tři základní pilíře: politika, kooperace a volný obchod. Předběžně se provádí obchodní část asociační dohody s Hondurasem od 1. srpna 2013.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegación de la Unión Europea en Honduras
Col. Altos de las Lomas del Guijarro Sur
4a Ave – 2da Calle, Bloque B
Tegucigalpa, Honduras
Tel.: +504 2239 99 91
Fax: +504 2239 99 94
e-mail: delegation-honduras@eeas.europa.eu
web: http://eeas.europa.eu/delegations/honduras

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Honduras je 94. obchodním partnerem EU. V roce 2018 se z Hondurasu do zemí EU dovezlo zboží v hodnotě 1,148 mld. EUR (zejména káva, palmový olej a krevety) a vyvezly se produkty v hodnotě 480 mil. EUR (zejména stroje pro textilní průmysl). V roce 2017 to bylo 1,265 mld. EUR v případě dovozů a 437 mil. EUR u vývozů. Zatímco evropské dovozy z Hondurasu mírně klesly, evropský vývoz do Hondurasu mírně stoupl.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

V období 2014–2020 se podpora EU zaměřuje na následující tři oblasti: regionální hospodářská integrace, bezpečnost a právní stát, zvládání katastrof a změny klimatu. EU pro Honduras vyčlenila na toto období 235 mil. USD.
Programy na období 2007–2013 byly zaměřeny do oblasti sociální koheze (snížení chudoby), podpora udržitelného zacházení s přírodními zdroji (lesy), zlepšení právního systému a bezpečnosti. EU přispěla částkou 223 mil. EUR.
Dále může Honduras čerpat prostředky z regionálních programů EU. EU s Latinskou Amerikou v současné době spolupracuje v rámci Multiannual indicative programme for Latin America 2014-2020 s celkovým rozpočtem 925 mil. EUR.
Program se skládá ze dvou komponentů. Zatímco první z nich je aplikovaný na celý kontinent, druhá část se týká pouze středoamerických zemí. V rámci regionálního programu se EU zaměřuje na bezpečnost a rozvoj (70 mil. EUR), dobrou veřejnou správu, odpovědnost a sociální rovnost (42 mil. EUR), inkluzivní a udržitelný růst umožňující lidský rozvoj (215 mil. EUR), životní prostředí a změny klimatu (300 mil. EUR), vzdělávání (163 mil. EUR v rámci programu Erasmus+) a podpůrná opatření (15 mil. EUR).
Program zaměřený na Střední Ameriku pracuje s rozpočtem 120 mil. EUR a zaměřuje se na tyto oblasti: regionální ekonomická integrace (40 mil. EUR), bezpečnost a vláda práva (40 mil. EUR), klimatické změny a odolnost vůči katastrofám (35 mil. EUR) a podpůrná opatření (5 mil. EUR).
Podrobnější informace o programech dostupných pro Honduras jsou na webu EuropeAid Honduras.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Mexiku (Mexiko) ke dni 11. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem