Hongkong (Čína): Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Hongkongu (Čína)

Velikost domácího trhu je do značné míry omezená. Význam Hongkongu spočívá v tom, že jím prochází značná část zahraničního obchodu ČLR a je vstupní branou i na další trhy regionu (více než 80 % do Hongkongu dovezeného zboží je následně reexportováno). Přehled perspektivních položek českého exportu viz. kapitola 5.1.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Perspektivní sektory:

Civilní letecký průmysl

Byla zahájena stavba třetí ranveje a rozvoj Terminálu 2, projekt má být dokončen v roce 2023, celková investice je odhadována na 150 mld. HKD/465 mld. CZK. Projekt bude kromě stavebních prací samotné ranveje a terminálu vyžadovat také rozšíření odbavovacích systémů, úpravy v bezpečnostních systémech včetně kontroly leteckého provozu.

 • 8802 – Letadla, vrtulníky, kosmické lodě vč. družic, nosné rakety
 • 8803 – Části a součásti motor. a bezmotor. prostředků pro létání
 • 8526 – Radiolokátory apod., rádiové přístroje pro dálkové řízení

Dopravní průmysl a infrastruktura

Probíhá nebo se chystá výstavba řady infrastrukturních projektů, např. mostu Hong Kong – Zhuhai – Macao, tunelu Tuen Mun – Chek Lap Kok Link a návazného dálničního obchvatu, logistického centra Tuen Mun, tunelu Tseung Kwan O – Lam Tin, dopravní infrastruktury v Central Kowloon (poslední dva projekty budou dokončeny v roce 2021). Celkem se nyní realizuje výstavba dálnic o délce 70 km v hodnotě 147 mld. HKD (455 mld. CZK).

 • 8530 – Přístroje elektrické pro řízení dopravy
 • 8429 – Buldozery srovnávače rypadla apod s pohonem

 Železniční doprava

Probíhá či plánuje se realizace několika mega infrastrukturních projektů (např. rychlodráha Guangzhou – Shenzhen – Hong Kong Express Rail Link, stavba nových linek metra South Island Line, North Island Line, West Kowloon Culture District, Shatin – Central Link aj.). V současné době je ve výstavbě 53 km železnic/kolejové dopravy s 12 stanicemi v hodnotě 100 mld. HKD/310 mld. CZK. V plánu výstavby je 35 km kolejové dopravy s 18 stanicemi v hodnotě 147 mld. HKD/460 mld. CZK.

 • 8603 – Vozy motorové železniční aj. dopravy kolejové
 • 8606 – Vagóny nákladní pro žel aj dopravu kolejovou
 • 8607 – Části, součásti vozidel železničních aj. kolejovou dopravu
 • 8604 – Vozidla pro údržbu tratí želez aj kolejových
 • 8609 – Kontejnery pro jeden nebo více druhů dopravy
 • 7302 – Materiál pro stavbu tratí železnič tramvaj

Nábytkářský průmysl, sklářský a keramický průmysl, stavební průmysl

Odbytové možnosti souvisí s novou výstavbou bytových a kancelářských komplexů i výstavbou hotelů. Výrobky českého sklářského průmyslu se stále více uplatňují formou velkých projektů jako jsou velkorozměrové lustry, skleněné skulptury a architektonické prvky. Vysoká kupní síla obyvatel Hongkongu a oblíbenost města jako nákupního centra ze strany movitých občanů Číny, vytváří šance pro české firmy v segmentu značkového spotřebního zboží, např. luxusního skla, skleněné bižuterie, nábytku atd.

 • 9403 – Nábytek ostatní části součásti
 • 4418 – Výrobky stavebního truhlářství, tesařství apod. ze dřeva
 • 7010 – Demižóny láhve baňky lékovky víčka aj. ze skla
 • 9405 – Svítidla a jejich části a součásti
 • 7001 – Masivní sklo v kusech
 • 7008 – Jednotky izolační z několika tabulí ze skla
 • 7017 – Sklo pro účely zdravot farmaceut laboratorní

Kovozpracovatelský průmysl

Panuje dlouhodobá rostoucí poptávka po nové výstavbě bytů, kanceláří a dalších veřejných zařízení. Například do roku 2024 bude postaven na ostrově Lantau kancelářský a obytný komplex Tung Chung o rozloze 1 mil. m2, do roku 2031 bude vybudováno satelitní město New Town v North East New Territories s 38 tis. pracovních příležitostí.

 • 7301 – Štětovice z železa oceli profily aj. svažované
 • 7305 – Trouby trubky z železa oceli
 • 7308 – Konstrukce části desky tyče aj. z železa a oceli

Chemický průmysl

V rámci uvedených položek nelze Hongkong označit za koncový trh. Jedná se spíše o možnosti reexportu zejména do kontinentální Číny. Obchod s uvedenými položkami je ve velké míře zprostředkován obchodními společnostmi se sídlem v Hongkongu.

 • 3818 – Prvky chemické zušlechtěné pro elektroniku
 • 2508 – Jíly ostatní kyanit ap jíly šamotové dinasové

Strojírenský průmysl

Spolu s rychlým stavebním rozvojem v Hongkongu souvisí zvýšená poptávka po strojírenském vybavení, jako jsou např. stroje ke zpracování materiálů a k obrábění kovů, zdvíhací zařízení, součásti jeřábů, stavební stroje apod. Blízkost průmyslových center v deltě Perlové řeky a smlouva CEPA o těsnějším ekonomickém partnerství Hongkong/Čína vč. bezcelního obchodu u vybraných komodit vytváří další možnosti vývozu strojírenské produkce do teritoria.

 • 8419 – Stroje ke zpracování materiálů změnou teplot
 • 8444 – Stroje k vytlačování, protahování, tvarování nebo stříhání chemických textilních materiálů
 • 8457 – Obráběcí stroje
 • 8458 – Soustruhy pro obrábění kovů
 • 8431 – Součásti jeřábů vozíků apod. buldozerů fréz aj.
 • 8428 – Zařízení zdvihací nakládací manipulační

Energetický průmysl

Spotřeba elektrické energie je v Hongkongu jedna z nejvyšších na světě a místní nabídka nepostačí k pokrytí poptávky po elektřině. Hongkong se postupně snaží nebýt tolik závislý na dodávkách elektrické energie a podporuje například výrobu z obnovitelných zdrojů (větrná, solární energie) nebo se snaží najít způsoby využití odpadní energie. Roste také poptávka po zvyšování (v současnosti velmi špatné) energetické účinnosti budov, ať už stávajících nebo nové výstavby.

 • 8411 – Proudové motory, turbovrtulové pohony a ostatní plynové turbíny
 • 7311 – Nádoby tlakové pro plyn z železa oceli

Zemědělský a potravinářský průmysl

Zemědělství v Hongkongu je limitované, dováží se 95 % zemědělských produktů. Hongkong dováží sušené mléko, maso a masné výrobky (uzeniny). Prostor je rovněž pro biopotraviny a zdravou výživu. Odstranění cla na dovoz vína a piva v roce 2008 (dříve 40 %, resp. 20 %) zlepšuje možnost dodávek na vyspělý spotřebitelský trh Hongkongu a zároveň re-exportu do dalších zemí regionu. Vládní, ale i soukromé subjekty postupně z Hongkongu budují centrum obchodu s vínem nejen pro čínský trh, ale pro celou prudce rostoucí oblast jihovýchodní Asie. Potenciál se jeví rovněž ve strojích na průmyslové zpracování nápojů, např. pivovary. smetana nezahuštěná, neslazená

 • 0402 – Mléko, smetana zahuštěná, slazená
 • 0401 – Mléko, smetana nezahuštěná, neslazená
 • 0404 – Syrovátka, výrobky z mléka zahuštěné, slazené
 • 0208 – Maso a droby jedlé, čerstvé, chlazené nebo mrazené
 • 1601 – Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů, krve atd.
 • 1602 – Přípravky, konzervy a jiné z masa drobů krve
 • 1704 – Cukrovinky bez kakaa (včetně bílé čokolády)
 • 1902 – Těstoviny i vařené nadívané a jinak upravené
 • 2201 – Vody minerální sodovky neslazené
 • 2203 – Pivo ze sladu
 • 2204 – Víno z čerstvých hroznů
 • 8438 – Stroje na průmyslové zpracování potravin a nápojů (např. pro pivovary)

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Oblast zdravotnictví patří jednoznačně mezi priority hongkongské vlády a tomu odpovídá i podíl vládních výdajů do zdravotnictví, který činí cca 17 % z celkového ročního rozpočtu. V hodnotovém vyjádření to bylo v roce 2016 celkem 57 mld. HKD/180 mld. CZK a za posledních 10 roků jde o nárůst o 90%. V letech 2015-16 byla vynaložena na vybavení státních nemocnic a klinik 1 mld. HKD/3,1 mld. CZK. Během příštích 10ti let chce vláda do zdravotnictví investovat 200 mld. HKD (620 mld. CZK) vč. výstavby nových a rekonstrukce stávajících nemocnic. Zveřejněný 10ti letý plán rozvoje nemocnic plánuje výstavbu nové nemocnice Kai Tak a rozšíření či obnovu dalších deseti, což vytváří potřebu 5 tisíc nových nemocničních lůžek a 94 operačních sálů. S ohledem na rychle stárnoucí populaci si vláda stanovila jako hlavní dlouhodobé cíle další zkvalitňování a rozšiřování poskytovaných zdravotních služeb a zařízení. Potencionálními exportními položkami jsou zdravotnické, lékařské, stomatologické nebo veterinární nástroje a přístroje, lékařský chirurgický a stomatologický nábytek, lůžka s mechanickým zařízením aj.

 • 3005 – Vata gáza obinadla
 • 9018 – Zdravotnické, lékařské, stomatologické nebo veterinární nástroje a přístroje
 • 9402 – Lékařský chirurgický a stomatologický nábytek, lůžka s mechanickým zařízením
 • 9401 – Sedadla ne lékařská ap i proměnitelná lůžka
 • 9022 – Rentgenové přístroje pro lékařské účely

Vodohospodářský a odpadní průmysl

Prudký ekonomický rozvoj jižní Číny v posledním desetiletí s sebou přináší potřebu ochrany životního prostředí, které bylo vlivem průmyslové výroby značně poškozeno. Úřady začínají postupně zavádět legislativní opatření, která umožňují postihnutí znečišťovatelů. Místní podniky zaměřené na ochranu životního prostředí hledají zahraniční technologie v odvětví odpadového hospodářství, čištění odpadních vod, úspory energií, znečištění ovzduší a odhlučnění. Hongkong má ve výstavbě první spalovnu městského odpadu a recyklace spojená s využitím odpadu jako obnovitelného zdroje energie jsou vládní prioritou. Šanci mají rovněž firmy vyrábějící měřicí přístroje a příslušenství.

 • 8421 – Stroje a přístroje na filtrování nebo čištění kapalin nebo plynů
 • 8416 – Hořáky pro topeniště, rošty, přikládání zaříz.

Služby

Hongkong je globálním finančním centrem a sídlem tisíců mezinárodních společností, které zde založily své celosvětové nebo regionální centrály. Tyto entity jsou středem pozornosti počítačových hackerů. Poptávka po informačních technologiích a zejména v oblasti kybernetické bezpečnosti a finančních technologií (FinTech) v Hongkongu prudce roste.

Perspektivními odvětvími pro investice jsou zejména: obchod, finanční služby, obchodní a profesionální služby, pojišťovnictví.

 • CPA 63 – informační služby

Aktuální sektorové příležitosti pro Hongkong

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

 Termín  Název akce  Organizátor  Aktivity GK Hongkong
16.-19.8.2018  Oficiální účast MZe ČR na veletrhu HKTDC FoodExpo, Hongkong HKTDC GK poskytl součinnost českým potravinářským firmám vystavujícím na českém pavilonu.

 

 17.8.2018 Festival českého piva a vína v Hongkongu GK Hongkong Jako projekt ekonomické diplomacie zorganizoval Generální konzulát ČR v Hongkongu v hotelu Renaissance Harbour View podpůrnou akci k oficiálmní české účasti na FoodExpo. Zúčastnilo se 10 českých firem a cca 100 místních odborníků.
 17.-21.9.2018 Podnikatelská mise českých firem se zaměřením na oblast Smart City do Hongkongu  GK Hongkong GK Hongkong připravil projekt ekonomické diplomacie/PROPED s účastí na mezinárodní konferenci Smart City v HKSTP a další B2B jednání s firmami z oboru v HK. Z ČR se zúčastnily 4 subjekty.
18.-20.10.2018  MIF – Macao International Trade and Investment Fair Macao International Trade and Investment Institute – IPIM GK se zúčastnil s informačním stánkem.
25.-28.10.2018  Účast na veletrhu Eco Expo v Hongkongu Messe Frankfurt, HKTDC GK Hongkong poskytl součinnost českým firmám při účasti na veletrhu; bohužel ji využila jen jedna firma, která vystavovala společně s GK na stánku s 9m2.
5.-7.12.2018 Prezentace na veletrhu SmartBiz Expo, Hongkong  Hong Kong Trade Development Council – HKTDC  Prezentace ČR a možností obchodní spolupráce v rámci veletrhu určeného pro SME, kde měl GK Hongkong umístěn vlastní informační stánek.  
28.-30.3.2019 Prezentace na veletrhu environmentálních technologií MIECF-Macao International Environmental Cooperation Forum & Exhibition Macao International Trade and Investment Institute – IPIM GK Hongkong připravil vlastní stánek v rámci expozice Eurochamb. Stejnou variantu využily 2 české firmy.
6.5.2019 Festival českého piva a vína GK Hongkong, MZe, Svaz vinařů Akce proběhla jako projekt ekonomické diplomacie za účasti 15 českých firem a 120 místních odborníků. Osobně akci podpořil svým vystoupením náměstek ministra zemědělství J. Fialka a generální konzul.
7.-10.5.2019  Potravinářský veletrh HOFEX  MZe, GK Ministerstvo zemědělství uspořádalo účast jako oficiální českou participaci s účastí 14 firem.

 

Další akce v kalendáři pro rok 2019:

22.5.2019                         Matching českých turistických kanceláří v Hongkongu, jako projekt ekonomické diplomacie realizuje zahraniční kancelář CzechTourism Hongkong s generálním konzulátem.

13.-16.6.2019                   Česká účast na veletrhu International Travel Expo v Hongkongu, jako projekt ekonomické diplomacie realizuje zahraniční kancelář CzechTourism Hongkong s generálním konzulátem.

30.10.-2.11.2019              Česká účast na veletrhu environmentálních technologií ECO Expo Asia v Hongkongu. Konzulát plánuje akci jako projekt ekonomické diplomacie.

7.-9.11.2019                     Účast českých firem na veletrhu HK International Wine & Spirits Fair, kterou generální konzulát podpoří matchmakingovým koktejlem s partnery.

 

Kalendář akcí je v průběhu roku stále aktualizován.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Hongkongu (Čína) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem