Hongkong (Čína): Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Hongkongu (Čína)

Velikost domácího trhu je do značné míry omezená. Význam Hongkongu spočívá v tom, že jím prochází značná část zahraničního obchodu ČLR a je vstupní branou i na další trhy regionu (více než 80 až 90 % do Hongkongu dovezeného zboží je následně reexportováno). Přehled perspektivních položek českého exportu viz. kapitola 5.1.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Perspektivní sektory:

Civilní letecký průmysl

Byla zahájena stavba třetí ranveje a rozvoj Terminálu 2, projekt má být dokončen v roce 2023, celková investice je odhadována na 150 mld. HKD/465 mld. CZK. Projekt bude kromě stavebních prací samotné ranveje a terminálu vyžadovat také rozšíření odbavovacích systémů, úpravy v bezpečnostních systémech včetně kontroly leteckého provozu. Poptávka je i po leteckých simulátorech.

 • 8802 – Letadla, vrtulníky, kosmické lodě vč. družic, nosné rakety
 • 8803 – Části a součásti motor. a bezmotor. prostředků pro létání
 • 8526 – Radiolokátory apod., rádiové přístroje pro dálkové řízení

Dopravní průmysl a infrastruktura

V roce 2018 byl uveden do provozu nejdelší most na světě Hong Kong – Zhuhai – Macao. Ve fázi výstavby či přípravy se nachází řada infrastrukturních projektů, např. tunelu Tuen Mun – Chek Lap Kok Link a návazného dálničního obchvatu, logistického centra Tuen Mun, tunelu Tseung Kwan O – Lam Tin a dopravní infrastruktury v Central Kowloon (poslední dva projekty budou dokončeny v roce 2021). Celkem se nyní realizuje výstavba dálnic o délce 70 km v hodnotě 147 mld. HKD (455 mld. CZK).

 • 8530 – Přístroje elektrické pro řízení dopravy
 • 8429 – Buldozery srovnávače rypadla apod s pohonem

Železniční doprava

V září 2018 byla zprovozněna rychlodráha Guangzhou – Shenzhen – Hong Kong Express Rail Link. Ve stádiu realizace či plánů se nachází několik infrastrukturních projektů (stavba nových linek metra South Island Line, North Island Line, West Kowloon Culture District, Shatin – Central Link, rozšíření Tung Chung Line a Tuen Mun South aj.). V současné době je ve výstavbě 53 km železnic/kolejové dopravy s 12 stanicemi v hodnotě 100 mld. HKD/310 mld. CZK. V plánu výstavby je 35 km kolejové dopravy s 18 stanicemi v hodnotě 147 mld. HKD/460 mld. CZK.

 • 8603 – Vozy motorové železniční aj. dopravy kolejové
 • 8606 – Vagóny nákladní pro žel aj dopravu kolejovou
 • 8607 – Části, součásti vozidel železničních aj. kolejovou dopravu
 • 8604 – Vozidla pro údržbu tratí želez aj kolejových
 • 8609 – Kontejnery pro jeden nebo více druhů dopravy
 • 7302 – Materiál pro stavbu tratí železnič tramvaj

Nábytkářský průmysl
Odbytové možnosti souvisí s novou výstavbou bytových a kancelářských komplexů i výstavbou hotelů. Vláda zveřejnila v říjnu 2019 zvýhodněná schémata na financování dostupného bydlení a záměr postavit do r. 2022 10. tis. nízkorozpočtových bytů.

 • 9403 – Nábytek ostatní části součásti
 • 4418 – Výrobky stavebního truhlářství, tesařství apod. ze dřeva

Sklářský a keramický průmysl
Výrobky českého sklářského průmyslu se stále více uplatňují formou velkých projektů, jako jsou velkorozměrové lustry, skleněné skulptury a architektonické prvky. Vysoká kupní síla obyvatel Hongkongu a oblíbenost města jako nákupního centra ze strany movitých občanů Číny vytváří šance pro české firmy v segmentu značkového spotřebního zboží, konkrétně například luxusního skla, skleněné bižuterie, nebo nábytku.

 • 7010 – Demižóny láhve baňky lékovky víčka aj. ze skla
 • 9405 – Svítidla a jejich části a součásti
 • 7001 – Masivní sklo v kusech
 • 7008 – Jednotky izolační z několika tabulí ze skla
 • 7017 – Sklo pro účely zdravot farmaceut laboratorní

Kovozpracovatelský průmysl

Panuje dlouhodobá rostoucí poptávka po nové výstavbě bytů, kanceláří a dalších veřejných zařízení. Například do roku 2024 bude postaven na ostrově Lantau kancelářský a obytný komplex Tung Chung o rozloze 1 mil. m2, do roku 2031 bude vybudováno satelitní město New Town v North East New Territories s 38 tis. pracovních příležitostí.

 • 7301 – Štětovice z železa oceli profily aj. svažované
 • 7305 – Trouby trubky z železa oceli
 • 7308 – Konstrukce části desky tyče aj. z železa a oceli

Chemický průmysl

Vzhledem k vývoji poptávky jsou potencionální položkou importu v dané oblasti zejména chemicky zušlechtěné prvky pro elektroniku.

 • 3818 – Prvky chemické zušlechtěné pro elektroniku
 • 2508 – Jíly ostatní kyanit ap jíly šamotové dinasové

Strojírenský průmysl

S rychlým stavebním rozvojem v Hongkongu souvisí zvýšená poptávka po strojírenském vybavení, jako jsou např. stroje ke zpracování materiálů a k obrábění kovů, zdvíhací zařízení, součásti jeřábů, stavební stroje apod. Blízkost průmyslových center v deltě Perlové řeky a smlouva CEPA o těsnějším ekonomickém partnerství Hongkong/Čína vč. bezcelního obchodu u vybraných komodit vytváří další možnosti vývozu strojírenské produkce do teritoria.

 • 8419 – Stroje ke zpracování materiálů změnou teplot
 • 8444 – Stroje k vytlačování, protahování, tvarování nebo stříhání chemických textilních materiálů
 • 8457 – Obráběcí stroje
 • 8458 – Soustruhy pro obrábění kovů
 • 8431 – Součásti jeřábů vozíků apod. buldozerů fréz aj.
 • 8428 – Zařízení zdvihací nakládací manipulační

Energetický průmysl

Spotřeba elektrické energie je v Hongkongu jedna z nejvyšších na světě a místní nabídka nepostačí k pokrytí poptávky po elektřině. Hongkong se postupně snaží nebýt tolik závislý na dodávkách elektrické energie a podporuje například výrobu z obnovitelných zdrojů (větrná, solární energie) nebo se snaží najít způsoby využití odpadní energie. Roste také poptávka po zvyšování (v současnosti velmi špatné) energetické účinnosti budov, ať už stávajících nebo nové výstavby.

 • 8411 – Proudové motory, turbovrtulové pohony a ostatní plynové turbíny
 • 7311 – Nádoby tlakové pro plyn z železa oceli

Zemědělský a potravinářský průmysl

Zemědělství v Hongkongu je limitované, dováží se 95 % zemědělských produktů. Hongkong dováží sušené mléko, maso a masné výrobky (uzeniny). Prostor je rovněž pro biopotraviny, zdravou výživu, cukrovinky. Potenciál se jeví rovněž ve strojích na průmyslové zpracování nápojů, např. minipivovary. K rapidnímu růstu obchodu s vínem došlo v Hongkongu po roce 2008, kdy vláda zrušila clo a administrativní kontrolu vína. Od té doby se dovoz vína zvýšil z 1,6 mld. HKD v roce 2007 na 12 mld. HKD/36 mld. CZK v roce 2018. Zhruba 80% dováženého vína je z Evropy a 84% reexportu vína směřuje z Hongkongu do kontinentální Číny a 8% do Macaa. Hongkong patří i mezi nejvýznamnější aukční místa pro kvalitní vína. Jen v roce 2018 zde dosáhl prodej vína na aukcích výše 133 mil. USD/3,1 mld. CZK.

 • 0402 – Mléko, smetana zahuštěná, slazená
 • 0401 – Mléko, smetana nezahuštěná, neslazená
 • 0404 – Syrovátka, výrobky z mléka zahuštěné, slazené
 • 0208 – Maso a droby jedlé, čerstvé, chlazené nebo mrazené
 • 1601 – Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů, krve atd.
 • 1602 – Přípravky, konzervy a jiné z masa drobů krve
 • 1704 – Cukrovinky bez kakaa (včetně bílé čokolády)
 • 1902 – Těstoviny i vařené nadívané a jinak upravené
 • 2201 – Vody minerální sodovky neslazené
 • 2203 – Pivo ze sladu
 • 2204 – Víno z čerstvých hroznů
 • 8438 – Stroje na průmyslové zpracování potravin a nápojů (např. pro pivovary)

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Oblast zdravotnictví patří jednoznačně mezi priority hongkongské vlády a tomu odpovídá i podíl vládních výdajů do zdravotnictví, který činí cca 15% celkového ročního rozpočtu.  V rozpočtu na finanční rok 2019-2020 je na zdravotnictví vyčleněno 88,6 mld. HKD/260 mld. CZK. Během období 2016-2025 chce vláda do obnovy zdravotnictví investovat 200 mld. HKD (600 mld. CZK) vč. výstavby nových a rekonstrukce stávajících nemocnic. Zveřejněný desetiletý plán rozvoje nemocnic plánuje výstavbu nové nemocnice Kai Tak a rozšíření či obnovu dalších deseti, což vytváří potřebu 5 tis. nových nemocničních lůžek a 94 operačních sálů. S ohledem na rychle stárnoucí populaci si vláda stanovila jako hlavní dlouhodobé cíle další zkvalitňování a rozšiřování poskytovaných zdravotních služeb a zařízení. Potencionálními exportními položkami jsou zdravotnické, lékařské, stomatologické nebo veterinární nástroje a přístroje, lékařský chirurgický a stomatologický nábytek, lůžka s mechanickým zařízením aj.
Místní vláda podporuje rozvoj inovací a technologií a jednou ze 4 priorit vlády jsou biotechnologie a medicínské technologie a vědy. V říjnu 2018 vyčlenila na rozvoj 4 nových klastrů částku 10 mld. HKD/30 mld. CZK. Jeden z nich je zaměřen na zdravotnické technologie a biotechnologie. Již nyní existuje v oblasti biotechnologií v Hongkongu vyspělá infrastruktura zahrnující klastr v HK Science and Technology Park, The Hong Kong Institute of Biotechnology, The Biotechnology Research Institute, Hong Kong Biotechnology Organisation atd. To je příležitost pro české subjekty k navázání obchodní i vědecko-výzkumné spolupráce.

 • 3005 – Vata gáza obinadla
 • 9018 – Zdravotnické, lékařské, stomatologické nebo veterinární nástroje a přístroje
 • 9402 – Lékařský chirurgický a stomatologický nábytek, lůžka s mechanickým zařízením
 • 9401 – Sedadla ne lékařská ap i proměnitelná lůžka
 • 9022 – Rentgenové přístroje pro lékařské účely

Vodohospodářský a odpadní průmysl

Prudký ekonomický rozvoj jižní Číny v posledním desetiletí s sebou přináší potřebu ochrany životního prostředí, které bylo vlivem průmyslové výroby značně poškozeno. Úřady začínají postupně zavádět legislativní opatření, která umožňují postihnutí znečišťovatelů. Místní podniky zaměřené na ochranu životního prostředí hledají zahraniční technologie v odvětví odpadového hospodářství, čištění odpadních vod, úspory energií, znečištění ovzduší a odhlučnění. Hongkong má ve výstavbě první spalovnu městského odpadu a recyklace spojená s využitím odpadu jako obnovitelného zdroje energie jsou vládní prioritou. Šanci mají rovněž firmy vyrábějící měřicí přístroje a příslušenství.

 • 8421 – Stroje a přístroje na filtrování nebo čištění kapalin nebo plynů
 • 8416 – Hořáky pro topeniště, rošty, přikládání zaříz.

Služby a ICT

Hongkong je globálním finančním centrem a sídlem tisíců mezinárodních společností, které zde založily své celosvětové nebo regionální centrály. Tyto entity jsou však středem pozornosti počítačových hackerů. Poptávka po informačních technologiích a zejména v oblasti kybernetické bezpečnosti a finančních technologií (FinTech) v Hongkongu prudce roste. Vládní podpora start-upů vytváří výhodné podmínky i pro zahraniční podnikatele.

 • CPA 63 – informační služby

Aktuální sektorové příležitosti pro Hongkong

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Akce realizované v roce 2019:

6.5.         Festival českého piva a vína – akce proběhla jako projekt ekonomické diplomacie za účasti 15 českých firem a 120 místních odborníků. Osobně akci podpořil svým vystoupením náměstek ministra zemědělství J. Fialka a generální konzul.

7.-10.5.     MZe ČR uspořádalo účast na potravinářském veletrhu HOFEX za účasti 14 českých firem.

22.5.        Matching českých turistických kanceláří v Hongkongu, jako projekt ekonomické diplomacie realizovala zahraniční kancelář CzechTourism Hongkong s generálním konzulátem s účastí 6 CZ firem.

13.-16.6.    Česká účast na veletrhu International Travel Expo v Hongkongu, jako projekt ekonomické diplomacie realizovala zahraniční kancelář CzechTourism Hongkong s generálním konzulátem.

30.10.-2.11. Česká účast na veletrhu environmentálních technologií ECO Expo Asia v Hongkongu. Konzulát realizoval akci jako projekt ekonomické diplomacie s účastí 3 CZ firem.

6.11.        Czech Wine Night – networkingová akce pro české účastníky veletrhu Wine & Spirits a jejich partnery z HK, účast 7 CZ firem.

7.-9.11.     Účast českých firem na veletrhu HK International Wine & Spirits Fair, kterou generální konzulát podpořil matchmakingovým koktejlem s partnery.

Kalendář akcí pro rok 2020 byl ovlivněn epidemií koronaviru. Všechny veletrhy v Hongkongu plánované na 1. pololetí 2020 byly zrušeny a převedeny do jednoho společného „megaveletrhu“ pro různé obory od textilu pro elektroniku, který se uskuteční od 25.7.2020 v Hong Kong Convention and Exhibition Centre. Od 19.8.2020 se uskuteční 1. ročník veletrhu BIOHK 2020 zaměřeného na biotechnologie a související obory a od 28.10.2020 proběhne tradiční ekologický veletrh ECO Expo Asia, již 15. ročník.
 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Hongkongu (Čína) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem