Hongkong (Čína)

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Základní údaje
Hlavní město
Počet obyvatel7,35 milionů
Jazykkantonština, mandarínština, angličtina
Náboženstvíbuddhismus, taoismus, konfucianismus, křesťanství, islám, hinduismus, sikhismus a judaismus
Státní zřízenízvláštní administrativní oblast ČLR
Hlava státuXi Jinping
Hlava vládyJohn Lee
Název měnyhongkongský dolar (HKD)
Cestování
Časový posun+6h (letní čas); +7h (zimní čas)
Kontakty ZÚ
VelvyslanecKlára Jurčová
Ekonomický úsekAnna Dupalová
Konzulární úsekRadek Jurčo
CzechTrade
Czechinvest
Ekonomika 2022
Nominální HDP (mld. USD) 360,98
Hospodářský růst (%) -3,51
Inflace (%) 1,88
Nezaměstnanost (%) 4,28

Hongkong je zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky. Oficiální název teritoria v anglickém jazyce je Hong Kong Special Administrative Region of the People´s Republic of China, setkáte se nicméně i se zkráceným pojmenováním Hong Kong SAR, či prostě jen Hong Kong, China. Značnou autonomii Hongkongu zaručuje do roku 2047 v souladu s principem „jedné země dvou systémů“ místní mini-ústava (basic law), která vychází z britského právního systému. Postupné reformy, které omezují občanské svobody a zpřísňují kontrolu ústřední vlády ČLR, znamenají, že opakování rozsáhlých protestů z roku 2019 je nepravděpodobné. Přelomovým byl přitom rok 2020. Kdy došlo k adopci národního bezpečnostního zákona a reformě volebního systému v neprospěch politické plurality.

Přestože lze Hongkong nadále považovat za otevřenou ekonomiku, s velmi přívětivým podnikatelským prostředím. Průběh pandemie covid a přísná pravidla se značně podepsala na reputaci města, které je tradičně považováno za obchodní a finanční hub Asie. Největší devízou Hongkongu se tak stává provázanost a proximita s čínským trhem v kombinaci s vyšší transparentností místního prostředí.

Vládní program hospodářské politiky se v nadcházejících letech nepochybně zaměří na snižování dopadů pandemie a propagaci HK ve světě, rozšíření integrace s oblastí delty Perlové řeky a zvýšení bytového fondu. Hospodářské výsledky roku 2022 byly do značné míry ovlivněny lockdownem v první polovině roku a opatřeními, která obyvatele Hongkongu provázela celým rokem 2022. Oproti poklesu HDP ve výši -3,51 % za rok 2022, se pro rok 2023 očekává růst HDP okolo 3,4 %.

V Hongkongu aktivní působí celá řada evropských konzulátů, jakož i delegace EU, která zahájila svou činnost v r. 1993. Politika EU vůči Hongkongu zvláštní administrativní oblasti Číny, byla poprvé definována v roce 1997 v podobě sdělení Evropské Komise „Communication: The European Union and Hong Kong Beyond 1997“, vydaného v rámci předání Hongkongu pod čínskou nadvládu. EU a Hong Kong zas %.edají ke společnému strukturovanému dialogu, který určuje další oblasti a směr vzájemné spolupráce. Poslední dialog se však uskutečnil v listopadu 2019.

Mapa globálních oborových příležitostí – Hongkong (Čína) (MZV) (244B)Souhrnná teritoriální informace (STI) Hongkong (Čína) (341.28 KB)1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

Nejvyšším představitelem Hongkongu je Předseda Výkonné rady (Chief Executive), který je volen volební komisí na pět let. Do funkce je ale definitivně jmenován čínskou ústřední vládou, které je přímo odpovědný. Chief Executive má značný rozsah výkonných pravomocí. Po volbách v květnu 2022 byl do této funkce zvolen Pekingem podporovaný John Lee, který se oficiálně ujal úřadu v červenci 2022. Hlavním orgánem výkonné moci je Výkonná rada (Executive Council), přičemž se fakticky jedná o kabinet Předsedy Výkonné rady, který mu radí a pomáhá při formulaci důležitých politik a v záležitostech souvisejících se zaváděním zákonů a právních předpisů. Aktuální obsazení nejdůležitějších postů je následující:

Předseda výkonné rady: John Lee

Hlavní tajemník pro veřejnou správu: Eric Chan

Ministr financí: Paul Chan

Ministr spravedlnosti: Paul Lam

Ministr pro ústavní záležitosti a vztahy s ČLR: Erick Tsang

Ministr obchodu a ekonomického rozvoje: Algernon Yau

Ministr dopravy: Frank Chan

Ministryně pro bydlení: Winnie Ho

Ministr životního prostředí: Tse Ching-wan

Ministr pro finanční služby a finanční správu: Christopher Hui

Ministr zdravotnictví a zemědělství: Lo Chung Mau

Ministryně vnitra: Alice Mak Ministr školství: Choi Yuk-lin

Ministr bezpečnosti: Chris Tang

Ministryně pro státní správu: Ingrid Yeung

Klíčovým orgánem zákonodárné moci je jednokomorová Legislativní rada (Legislative Council) sestávající z 90 členů přičemž 20 z nich vzejde z přímých voleb a 30 na základě „funkčních“ obvodů a 40 je vybráno volební komisí. . Na podzim 2020 byli pro účast na protestech diskvalifikováni někteří opoziční členové Legislativní rady a dalších 15 jich následně na protest odstoupilo z funkce. Následné soudní procesy s členy opozičních pandemokratických stran výrazně nahráli aktuálně nejsilnější straně DAB (Democratic Alliance for the Betterment and Progess of Hong Kong – 19 mandátů). Zbytek Legislativní rady je složen z provládních nezávislých kandidátů (89 mandátů), zástupců profesních organizací a obchodních federací a 5 zástupců New People´s Party. Faktem je, že vzhledem k průběhu posledních voleb, které se nakonec se uskutečnily v květnu 2022, lze předávání moci v HK považovat za pouhou ceremoniální formalitu.

1.2. Zahraniční politika země

V souladu s hongkongským basic law je za zahraniční a obrannou politiku Hongkongu plně odpovědná Čínská lidová republika. Platná ustanovení Hongkongu umožňují samostatně udržovat a rozvíjet vztahy a uzavírat a provádět dohody s cizími státy a regiony a příslušnými mezinárodními organizacemi v ekonomické, obchodní, finanční a peněžní, námořní, komunikační, turistické, kulturní a sportovní oblasti. Obranná a zahraniční politika (včetně humanitární a rozvojové pomoci) jsou prerogativou vlády ČLR.

USA se v reakci na schválení zákona o národní bezpečnosti na konci června 2020 rozhodly odebrat Hongkongu jeho dosavadní preferenční status jako samostatného celního území. Mimo jiné to znamená, že nyní čelí přímé zahraniční investice hongkongských firem v USA větší kontrole. Vláda USA navíc uvalila finanční sankce na několik místních vysokých úředníků, včetně bývalé vrchní představitelky Carrie Lam a stávajícícho Johna Lee. Ani Spojené království neponechalo přijetí tohoto zákona bez odezvy.

Britská vláda se rozhodla usnadnit držitelům tzv. British National (Overseas) pasu a jejich rodinným příslušníkům trvalý přesun do Spojeného království a zjednodušit podmínky pro následné získání britského občanství. O něco specifičtější programy zaměřené převážně na špičkové pracovníky byly zavedeny i v Austrálii a Kanadě.

1.3. Obyvatelstvo

Populace Hongkongu čítá 7,54 milionů obyvatel (konec 2022). Již několik let v řadě klesá porodnost, ještě významnější úbytek obyvatelstva však teritorium zaznamenal díky přísným pandemickým opatřením (zejména mezinárodní pracovníci) a zhoršující se politické situaci. Z hlediska náboženského vyznání je v populaci zastoupen buddhismus, taoismus, křesťanství, islám, judaismus, hinduismus i sikhismus.

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

Přestože je Hongkong nadále velmi konkurenceschopný a otevřený vnějšímu světu, jeho primární devízou se postupně stává provázanost s trhem ČLR. Většina HDP je generována službami (finance), průmysl hraje pouze marginální roli. HK je střediskem reexportu v regionu, nejdůležitějším vstupním přístavem pro Čínu, největším zdrojem pro investice v ČLR i místem, kde se vytváří offshore kapitál pro čínské firmy, současně je ČLR největším zdrojem zahraničních investic v HK. Pro rok 2023 je očekáván růst ekonomiky v hodnotě 3,4 % HDP. Příjmy domácností a nerovnost v bohatství patří v Hongkongu k nejvyšším na světě, přičemž více jak čtvrtina obyvatel žijících v relativní chudobě. Během 2022 se nezaměstnanost držela kolem 4,28 %. Nejdramatičtější nárůst nezaměstnanosti zaznamenaly hoteliérství a restauratérství, spolu se stavebnictvím a průmyslovou výrobou.

Ukazatel 20202021202220232024
Růst HDP (%) -6,556,45-3,513,403,30
HDP/obyv. (USD/PPP) 58 794,0065 520,0068 040,0072 890,0076 390,00
Inflace (%) 0,251,571,882,301,40
Nezaměstnanost (%) 5,805,184,283,403,20
Export zboží (mld. USD) 507,01639,13579,62601,78635,20
Import zboží (mld. USD) 550,78683,27629,40661,30700,17
Saldo obchodní bilance (mld. USD) -5,332,74-13,75-22,06-25,43
Průmyslová produkce (% změna) -5,905,500,302,202,30
Populace (mil.) 7,507,457,387,397,40
Konkurenceschopnost 5/637/64N/AN/AN/A
Exportní riziko OECD 3/33/32/72/7N/A

Zdroj: EIU, OECD, IMD

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

Veřejné finance 2022
Saldo státního rozpočtu (% HDP) -4,90
Veřejný dluh (% HDP) 55,70
Bilance běžného účtu (mld. USD) 20,53
Daně 2023
PO N/A
FO N/A
DPH N/A

Jestliže se množství do ekonomiky uvolněných finančních prostředků v letech 2020 a 2021 zdálo bezprecedentní, v roce 2022 již dalo skoro konstatovat, že se jedná o novou normu. Aby zmírnila závažný dopad pandemie COVID-19 na místní ekonomiku, zachovala ekonomickou vitalitu a zmírnila finanční zátěž na občany, zavedla hongkongská vláda během posledních let pomocná opatření v nebývalého rozsahu. V roce 2022 dosáhl deficit rozpočtu hodnoty -4,9 % HDP.

Pomalý návrat k přebytku rozpočtu, který se očekává až v roce 2025, lze vysvětlit nejen výdaji za covidové stimulační balíčky, ale i snahou vlády se skrze efektivnější výdaje za veřejné služby důsledněji zaměřit na kvality života sociálně slabší části obyvatelstva a působit tak preventivně proti nárůstu nespokojenosti obyvatel.

Veřejné finance jsou i přes hospodářský propad a zvýšené výdaje státního rozpočtu v relativně dobré kondici. Rozpočtový deficit je kryt z fiskálních rezerv v kombinaci s nově vzniklým programem zelených dluhopisů. Fiskální rezerva na konci roku 2021 poklesla na 28% HDP a ve střednědobém horizontu se bude dále snižovat, pokud nebudou existovat kompenzační opatření v oblasti příjmů (např. zvýšení daní). Přesto tato rezerva představuje značný nárazník pro tlumení dopadu budoucích šoků.


2.3. Bankovní systém

V průběhu posledních 20 let se Hongkong stal důležitým globálním finančním centrem. Hongkongský bankovní systém je třístupňový:

Banky s plnou licencí nabízejí společnostem i jednotlivcům možnost otevírat běžné i spořicí účty a neukládají žádná omezení ohledně hodnoty přijímaného vkladu: HSBC, Hang Seng Bank, DBS Bank a další.

Banky s omezenou licencí se zabývají aktivitami na kapitálovém trhu a obchodním bankovnictvím: Allied Banking Corporation, Bank of America Securities Asia Limited, Citicorp International Limited, Goldman Sachs, J.P.Morgan

Deposit-Taking Companies: Public Finance Limited, Fubon Credit (Hong Kong) Limited, BCOM Finance (Hong Kong) Limited.

Aktuálně v HK operuje 163 bank s plnou licencí, 17 s omezenou licencí a 13 „Deposit-Taking Companies“. V teritoriu je přítomno na 42 reprezentačních kanceláří dalších bank a 8 společnosti s licencí pro poskytování virtuálního bankovnictví. Od roku 1993 funguje jako centrální banka Hong Kong Monetary Authority (HKMA), která vykonává funkce řízení oběhu peněz a bankovní dohled.

HKMA však není centrální emisní banku, vydáváním bankovek jsou pověřeny 3 banky: Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), dále londýnská Standard Chartered Bank a čínská Bank of China. Kurz HKD je pevně navázán na USD (stanoven na 7,8 HKD/USD, obchodování možné v rozsahu 7,75–7,85). Čína je jedním z nejvýznamnějších investorů v HK. Je zde registrováno jedenáct čínských bank, z nichž největšími jsou Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank, Citic Bank International. HK je největším offshore centrem pro obchodování v RMB, odehraje se zde 75% celosvětových operací s čínskou měnou.

2.4. Daňový systém

Daňový systém v Hongkongu patří k jedněm z nejpřehlednějším a nejjednodušším na světě, současně vykazuje celý systém vysokou stabilitu a k zásadním neplánovaným změnám nedochází. Daňové zatížení je nízké.

Zdanění příjmu fyzických osob se pohybuje v rozmezí 2-17% dle výše příjmů. Na dividendy, úroky nebo kapitálový zisky se u fyzických osob žádné daně nevztahují. Zisky z obchodu nebo podnikání jsou v případě právnických osob předmětem daně ze zisku ve výši 8,25% /7,25% v případě ročního zisku do 2 miliónů HKD, resp. 16,5% či 15% v případě zisku vyššího. Na příjmy z nemovitostí je uplatňována daň z nemovitostí. U všech daní je uplatňován teritoriální princip, tzn., že daň se platí jen ze zisků plynoucích z aktivit v Hongkongu. Existuje soubor soudních pravidel, podle kterých se posuzují sporné „teritoriální“ případy. Příjmy pocházející ze zahraničí nejsou v Hongkongu zdaňovány, i když jsou do Hongkongu převedeny.

Ve střednědobém horizontu není očekáváno výrazné navýšení daňových sazeb – maximálně v rádu pár procentních bodů. Na úrovni vztahů EU-HK je aktuálně řešen problém zamezení dvojího nezdanění, pokud HK nevykoná potřebné úpravy svého systému, zařadí ho EU na seznam nespolupracujících jurisdikcí.

3. Obchod a investice

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy s ČR

HK je jedním z mála asijských teritorií, kde má ČR aktivní obchodní bilanci. Celkový objem vzájemné výměny je poměrně zanedbatelný. Vzájemnou výměnu zboží tvoří subdodávky nadnárodních firem. Značná část českého vývozu je reexportována v regionu, zejména pak do Číny.


20182019202020212022
Import z ČR (mld. CZK) 9,069,909,508,539,37
Export do ČR (mld. CZK) 2,702,502,402,872,65
Saldo s ČR (mld. CZK) -6,37-7,41-7,06-5,66-6,72

Zdroj: ČSÚ

TOP 5 položek importu z ČR

SITC 3Název zbožíHodnota (mil. CZK)Podíl z celku (%)
764Zařízení telekomunikační, příslušenství přístojů pro záznam, reprodukci zvuku, obrazu1 824,5819,00
778Přístroje elektrické j. n. (baterie, žárovky ap.)1 342,6814,00
772Přístr. elek. ke spínání ap. obvodů elek., odpory aj.1 195,2913,00
752Zařízení k automat. zpracování dat, jednotky periferní642,947,00
894Kočárky dětské, hračky, hry a potřeby sportovní509,955,00

Zdroj: ČSÚ

TOP 5 položek exportu do ČR

SITC 3Název zbožíHodnota (mil. CZK)Podíl z celku (%)
764Zařízení telekomunikační, příslušenství přístojů pro záznam, reprodukci zvuku, obrazu354,0313,34
776Elektronky, rentgenky, diody, tranzistory ap., díly265,5710,00
885Hodiny a hodinky209,387,89
752Zařízení k automat. zpracování dat, jednotky periferní209,147,88
884Výrobky optické j. n.141,445,33

Zdroj: ČSÚ

Obchodní vztahy s EU

V roce 2021 bylo v HK registrováno zhruba 2300 firem ze států EU, během posledních dvou let došlo vlivem pandemie a doznívání nepokojů k poklesu, řada z nich si však ponechává v HK pobočku, přestože činnost může být utlumena. EU má s HK aktivní obchodní bilanci.


20182019202020212022
Import z EU (mil. EUR) 27 885,6026 733,1022 957,1023 492,2024 724,70
Export do EU (mil. EUR) 4 940,904 419,404 076,403 975,405 383,40
Saldo s EU (mil. EUR) 20 386,4019 653,3016 158,4016 748,20-19 341,30

Zdroj: Evropská komise

Obchodní vztahy se zeměmi mimo EU

ČLR je z pohledu HK nejdůležitějším obchodním partnerem vůbec. Významné je i napojení na země v širším regionu – Japonsko, Korea. USA a Asutrálie jsou další významné trhy.


20182019202020212022
Import ze zemí mimo EU (mil. EUR) 423 627,30406 440,70408 001,90519 791,10N/A
Export do zemí mimo EU (mil. EUR) 504 975,30472 139,70461 406,10573 790,50N/A
Saldo se zeměmi mimo EU (mil. EUR) 81 347,9065 699,0053 404,3053 999,40N/A

Zdroj: EIU, Eurostat

3.2. Přímé zahraniční investice

Podle zprávy UNCTAD z roku 2022 dosáhl celkový objem PZI v Hongkongu v roce 2021 hodnoty USD 140.69 miliard USD, což představuje nárůst oproti rokům 2020 (134.71 miliard USD) a 2019 (74 miliard USD), zejména díky nárůstu vnitropodnikových půjček a reinvestovaných zisků. Vzhledem k značným tokům v rámci ekonomiky a jejím úzkým vazbám s Čínou, která přispívá 28 % jejích přímých zahraničních investic, odráží nárůst PZI v Hongkongu spíše restrukturalizaci podniků, zejména ze strany čínských nadnárodních společností, než nové investice.

V roce 2020 zaujal HK třetí místo ve světě z hlediska přílivu PZI po USA a Číně. Je také čtvrtou největší zemí z hlediska odlivu FDI, v roce 2020 zaznamenal HK odliv prostředků ve výši 102 miliard USD.

Hongkong je centrem regionálních centrál zahraničních nadnárodních společností, příchozí kapitál byl proto většinou investován do operací sektoru služeb. Hlavními investujícími zeměmi jsou Čína, Britské Panenské ostrovy, Velká Británie, Bermudy a Japonsko. Naprostá většina (kolem tří čtvrtin) investic je určena pro finanční aktivity: holding, nemovitosti, finance, pojišťovnictví, bankovnictví, atd

3.3. FTA a smlouvy

Smlouvy s ČR Hongkong má vlastní letecké, konzulární, ekonomické a justiční dohody, které neplatí ve zbytku ČLR a naopak.

ČR má s Hongkongem uzavřenou Leteckou dohodu z 23. 2. 2002, jejíž aktualizované znění bylo podepsáno dne 14. 8. 2014. Dne 6. 6. 2011, byla podepsána Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu – zvláštní administrativní oblasti ČLR. Tato smlouva výrazně přispěje k podpoře oboustranných hospodářských vztahů mezi ČR a Hongkongem. Ratifikační proces byl na obou stranách ukončen a smlouva byla uvedena v platnost od 24. 1. 2012. Dne 4. 3. 2013, byly podepsány tři dohody v oblasti mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech mezi Hongkongem a ČR. Jedná se o Dohodu o vzájemné právní pomoci v trestních věcech, Dohodu o předávání osob hledaných pro trestní řízení a Dohodu o předávání odsouzených osob. První dvě smlouvy vstoupily v platnost 13.2.2015 a posledně jmenovaná již 28.11.2014. V roce 2019 byl podepsán Protokol o dovozu vepřového masa, který českým exportérům zpřístupňuje hongkongský trh.

3.4. Rozvojová spolupráce

Hongkong nemá pravpomoci v zahraniční politice. Rrozvojovou pomoc tak poskytuje pouze v omezené míře, většinově formou humanitární pomoci financované cestou nevládních organizací ze soukromých zdrojů. Hongkong SAR je vyspělou ekonomikou, a tudíž sám není příjemcem rozvojové pomoci.

3.5. Perspektivní obory (MOP)

▶ Zdravotnictví a farmacie

Hongkong disponuje špičkovou zdravotnickou infrastrukturou. Vzhledem ke stárnoucí populaci je zajištění kvalitní zdravotnické péče a navyšování kapacit dlouhodobou prioritou vlády. Hongkong zahájil v roce 2016 dva na sebe navazující desetileté plány rozvoje nemocnic s dedikovaným rozpočtem ve výši 64 mld. USD. Odhaduje se, že první desetiletý plán bude stát 25,6 mld. USD a bude dokončen do roku 2027. Druhý desetiletý plán je rozpočtován na 38,4 miliardy USD. Projekty zahrnují vytvoření 15 000 dalších nemocničních lůžek, více než 90 operačních sálů, přestavbu a rozšíření 11 nemocnic a výstavbu nové akutní všeobecné nemocnice. Cílem je uspokojit předpokládanou poptávku po zdravotnických službách v časovém horizontu do 2036. Mezi další prioritní oblasti patří biotechnologie, smart/digitální technologie, telemedicína, diagnostika, rehabilitace a paliativní péče.

▶ Zemědělství a potravinářství

Hongkong není potravinově soběstačný a přes 95 % zemědělských produktů se dováží ze zahraničí. Vysoká koncentrace špičkových restaurací činí ze země významné gastronomické centrum Asie, kde najdou uplatnění luxusní potraviny. Trendem jsou náhražky masa, biopotraviny a zdravá strava. Pivo je ceněným nápojem a stoupá obliba malých pivovarů a vlastní domácí výroby piva. Přestože je trh s vínem na asijské poměry relativně velký, je zde již mnoho dovozců z Austrálie, Nového Zélandu, Chile, Francie, Itálie a Španělska. Příležitosti lze proto spatřovat spíše v dražších segmentech, či zaměření na biovýrobu a naturální vína.

▶ Voda a životní prostředí

Důraz na ochranu životního prostředí s sebou již řadu let nese zvýšený zájem o zelené technologie, cirkulární ekonomiku, šetření zdrojů a problematiku energetické efektivity. Relativně benevolentní legislativní rámec však nijak netlačil na vyšší standardy v recyklaci odpadu, či užití zelených technologií pro zvýšení efektivity. Země chce být do roku 2050 uhlíkově neutrální, což s sebou nepochybně přinese zvýšený tlak na zlepšení odpadní a vodohospodářské infrastruktury. Poptávka bude zejména po komplexních řešeních.

▶ Kulturní a kreativní odvětví, gaming

Kultura a kreativní průmysl tvoří jeden z nejdynamičtěji se rozvíjejících sektorů Hongkongu, jde o přibližně 5 % HDP a okolo 6 % pracovních míst. Země tradičně platí za místo, kde se střetává Západ a Východ a místní obyvatelé jsou proto často velmi dobře obeznámeni s evropským uměním, hudbou, ale i knižními hity. Hongkongský trh s uměleckými předměty je jedním z nejrozvinutějších v Asii, v případě prodeje moderního umění se z pohledu objemu transakcí jedná o jeden z nejdůležitějších trhů světa. Zájem je však také o audiovizuální tvorbu, šperky, design, počítačové a mobilní hry.

▶ ICT, elektronika, kyberbezpečnost

Sektor finančních služeb zůstává jedním z nejdůležitějších ekonomických pilířů, představuje něco málo přes 20 % HDP. I díky více než 160 licencovaným bankám a 8 virtuálním bankám je Hongkong jedním z nejdůležitějších finančních center světa. V rámci sektoru leží příležitosti zejména v segmentu fintechu.

▶ Výzkum, vývoj, inovace a vzdělávání

Hongkong nemá velkou průmyslovou základnu a valná většina ekonomických aktivit se odehrává v segmentu služeb. Jednou z nových vládních priorit je přetvoření Hongkongu v město inovací a technologického výzkumu. V březnu 2021 čínská vláda představila svůj 14. pětiletý plán a oznámila, že inovace a technologie budou novým zaměřením Hongkongu. V souladu s tímto cílem hongkongská vláda již oznámila stěžejní iniciativu nazvanou InnoHK, jedná se o program s celkovým finančním krytím ve výši 10 mld. HKD (1,27 mld. USD) jehož cílem je posílit výzkum a vývoj a komercializaci.

4. Kultura obchodního jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

Hongkong je velmi kosmopolitní metropolí, ve které se mísí kulturní prvky Západu a Východu. Vždy zde záleží, kdo je Vaším protějškem při jednání, přičemž je zde celá škála možností – Váš obchodní partner může být původem z pevninské Číny, Evropan s mezinárodní zkušeností, či Hongkonžan s americkým vzděláním. I z tohoto důvodu nemusíte v případě Hongkongu nikterak zásadně přizpůsobovat své chování a můžete vycházet z obecných zásad etikety obchodních jednání.

4.2. Oslovení

První oslovení bývá zpravidla formální a je zvykem si nejprve vyměnit vizitky. Nebudete-li si v komunikaci jisti, které ze jmen Vašeho protějšku je příjmením je dobré vědět, že místní obchodníci zpravidla na vizitkách (či v podpisu) uvádějí své příjmení v kapitálkách. Obchodní schůzky bývají v Hongkongu formálnější, zůstaňte proto nejlépe u oslovení pan XY/paní XY, pokud Vám sami nenabídnou neformálnější oslovení křestním jménem.

Setkáte-li se s někým nejprve osobně, například během veletrhu, bývá zvykem si vyměnit vizitky. Doporučujeme mít vizitky k dispozici v dvojjazyčné verzi, tedy v angličtině a čínštině. Dbejte na podání a přijetí vizitky oběma rukama. Podání vizitky jednou rukou může být považováno za projev neúcty. Ideálně vizitku podávejte tak, aby byla pro Vašeho partnera pohodlně čitelná. Není neobvyklé, že se Váš protějšek v rámci poděkování drobně pokloní. Je považováno za slušné na právě přijaté vizitce chvíli spočinout zrakem, než ji následně schováte do držáku na vizitky. Pokud považujete kontakt za perspektivní a chcete-li budovat dobré vztahy a udržet zájem protějšku, doporučujeme v průběhu přibližně jednoho dne od seznámení napsat stručný zdvořilostní mail.

4.3. Obchodní schůzka

JSjednávání schůzky v Hongkongu probíhá obdobným způsobem jako v ČR. V případě, že v Hongkongu nemáte k dispozici místo k jednání, není problematické dohodnout jako místo schůzky restaurační zařízení. Čas oběda lze obecně považovat spíše za méně formální a více pracovní oproti večeři. Standardní čas pro oběd je v Hongkongu mezi 12:30-14:00, čas večeře začíná po 18h. Předchozí rezervace stolu je nutností. Alternativní lokaci pro jednání může být i jednací místnost v hotelu, pokud je tato k dispozici. Dochvilnost patří k dobrým mravům. Zejména v letních měsících (květen-září) panují v Hongkongu vysoké teploty a znatelná vlhkost vzduchu. Současně jsou veškeré vnitřní prostory klimatizovány. Nejlepší volbou je proto oblečení z přírodních materiálů. Hongkonžané velmi hledí na upravený zevnějšek, není neobvyklé, že muži mají oblek šitý na míru. V Hongkongu je dobře dostupné velké množství luxusních značek, ženy i muži nosí originální doplňky (kabelky, pásky, hodinky) velmi renomovaných značek.

Gender v Hongkongu není tématem. Společnost je v tomto ohledu velmi rovnostářská. Mnohem důležitější, než pohlaví je postavení a vzdělání.

I v případě doporučení pro obchodní schůzky není vhodné generalizovat, Vše vždy záleží na konkrétním protějšku, velikosti firmy a objemu potenciální dohody. Vstřícným gestem je nepochybně pozvat obchodního partnera a zaplatit společný účet.

4.4. Komunikace

Oficiálními jazyky jsou v Hongkongu angličtina, kantonština a mandarínština. Obecně lze spíše vycházet z předpokladu, že Váš obchodní partner bude mít znalost angličtiny na úrovni rodilého mluvčího, případně velmi dobrou. Mnoho místních podnikatelů jsou absolventi zahraničních, často britských škol. S tlumočením do kantonštiny, či mandarínštiny si ve valné většině není potřeba dělat starosti. Situace může být lehce odlišná u malých místních firem, kde je nutné předpokládat horší (či žádné) vyjadřovací schopnosti v anglickém jazyce.

Z hlediska komunikačních prostředků doporučujeme e-mail a rovněž osobní komunikaci. Poněkud kuriózní je, že v Hongkongu je fax stále ještě považován za standardní formu komunikace a např. státní instituce pravidelně sdělují informace ohledně vypsaných tenderů pomocí faxu (paralelně s komunikací přes mail a web).

Hongkonžané jsou přímí a tvrdí vyjednávači. Je však velkým faux pas, pokud byste svůj protějšek ve vyjednávání, či komunikaci dotlačili do kouta a on tak „ztratil tvář“. Pocit ztráty tváře je v místní kultuře velmi těžko únosný. Je proto vodné mít na paměti, že i když svůj protějšek můžete utlouci vynikajícími argumenty, tato strategie Vás často spíše od vítězného uzavření obchodu oddálí.

4.5. Doporučení

Hongkong je jedním z nejdražších měst světa. Přestože zde existují i velmi dostupné jídelny, u obchodních jednání se očekává určitá úroveň restauračního zařízení – např. obědové menu se pohybuje v rozmezí 200-600 HKD, což činí 600-1800 Kč na osobu. V Hongkongu je standardně k účtu připočítáno automatické spropitné (service charge) ve výši 10% celkové útraty, další spropitné není očekáváno a dává se pouze v případě extrémní spokojenosti.

4.6. Státní svátky

1. ledna – Nový rok

1. den 1. měsíce (lunární kalendář) – lunární Nový rok (konkrétně čínský Nový rok): obvykle se slaví koncem ledna nebo začátkem února; nejdůležitější z tradičních svátků

2. den 1. měsíce (lunární kalendář) – 2. den lunárního nového roku

3. den 1. měsíce (lunární kalendář) – 3. den lunárního nového roku

5. duben (4. duben v přestupných letech ) – Ching Ming Festival: den za úctu k předkům Velikonoce

1. května Den práce l 8. den 4. měsíce (lunární kalendář) – Buddhovy narozeniny: obvykle se vyskytuje v květnu; nová dovolená založená v roce 1998 (obecně není statutární)

5. den 5. měsíce (lunární kalendář) – Festival dračích lodí (Festival Tuen Ng): obvykle se slaví v červnu; den pro vlasteneckou vzpomínku, konzumaci rýžových knedlíků a závody dračích lodí

1. července – Den založení zvláštní správní oblasti Hongkongu

16. den 8. měsíce (lunární kalendář) – Den následující po festivalu v polovině podzimu: obvykle v září; důležitá podzimní oslava sklizně a sounáležitosti s rozsvícením luceren, pojídáním mooncakes a pozorováním měsíce

1. října Státní svátek ČLR 9. den 9. měsíce (lunární kalendář) – Festival Chung Yeung: v říjnu; den pro poctu starým a zesnulým

25. prosince Štědrý den l 26. prosince

5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

Na základě zkušeností firem již etablovaných na místním trhu je jednoznačně doporučováno nalezení místního obchodního partnera. Tento postup výrazně ulehčí i další případný průnik na trhy jižní Číny. V této souvislosti doporučujeme účast na mezinárodních veletrzích, organizovaných v Hongkongu.

Uplatňuje se klasický model: dovoz – distribuce – maloobchod. U spotřebního zboží je silná tendence zajišťovat si přímý dovoz od výrobce. Hongkongské firmy jsou poměrně malé. Jejich předností je schopnost (často na základě tradičních dlouhodobých obchodních vztahů) nalézt odběratele a reexportovat zboží do Číny a dalších zemí regionu.

V Hongkongu operují řetězce prodejen potravin-supermarketů Park’n’Shop, Welcome, Vangard, 7Eleven a další. V sektoru drogerie a kosmetiky mají dominantní postavení prodejny Watson’s a Mannings. Největším elektronickým portálem pro prodej zboží je HKTV Mall. V teritoriu je velká koncentrace prodejen luxusních značek módy jako Max Mara, Luis Vuiton, E. Zegna, Prada apod., navzdory padělkům svých výrobků dovážených z kontinentální Číny v minulosti generovali vysoké zisky díky vysoké kupní síle místního obyvatelstva a (čínským) návštěvníkům Hongkongu. Sociální nepokoje a následná pandemie Covid vedly k poklesu prodeje a je otázkou, nakolik je tento stav permanentní.

V rámci obchodu nejsou žádné tarifní/netarifní překážky uplatňovány. Vývozní a dovozní režim je liberální; clo neexistuje stejně jako daň z přidané hodnoty, spotřební daní jsou zatíženy alkohol (s obsahem alkoholu nad 30 %); dále pak tabákové výrobky a hydrokarbonové oleje. Kontrole v dovozu a vývozu podléhají obvyklé položky (zbraně, omamné látky apod.). Na všechny exporty, importy a reexporty se uplatňuje deklarační poplatek (0,2 HKD za prvních 46 000 HKD deklarované hodnoty zboží + 0,125 HKD za každý dalších 1 000 HKD), přičemž u potravin je to pevná částka 0,2 HKD bez ohledu na objem a hodnotu. U dovážených vozidel se uplatňuje registrační poplatek v procentech maloobchodní ceny vozidla. Nehledě na výše uvedené každý, kdo dováží nebo vyváží zboží z nebo do Hongkongu je povinen podat deklaraci v písemné nebo v elektronické formě během 14 dnů od data uskutečnění operace.

5.2. Formy a podmínky působení na trhu

Podnikatelé mohou v Hongkongu využít celou řadu forem svého zastoupení. Nejvyužívanější jsou dvě formy tj. soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company) nebo formu pobočky zahraniční společnosti (Branch of Foreign Company). Tyto společnosti se musí registrovat v obchodním rejstříku tzv. Companies Registry a zároveň musí každoročně obdržet Business Registration Certificate od Business Registration Office of the Inland Revenue Department. Fyzická osoba se musí zaregistrovat do 1 měsíce od zahájení podnikatelské činnosti, právnická osoba do 1 měsíce od data zápisu do Companies Registry. Platí to i pro firmy registrované v zahraničí, které se musejí registrovat v Companies Registry do 1 měsíce od zřízení své pobočky v Hongkongu.

Postup je velmi jednoduchý a registrační poplatky mírné. Pro Private Ltd. Co., není stanoven minimální kapitál ani jakákoliv depozit nebo zálohy. Složený kapitál musí být v hotovosti, ale může být použit na nákup frančízy, patentů nebo know-how. Není stanoven žádný limit na jednotlivé upsané podíly nebo měnu těchto podílů. U veřejné společnosti je postup stejný ale v praxi je vyžadován vyšší splacený kapitál. Počet spoluvlastníků, akcionář ů soukromé i veřejné společnosti může být od 1 do 50, žádná omezení ohledně národnosti nebo rezidentury vlastníků. Celý proces registrace je nejjednodušší zadat právní kanceláři (cena včetně ostatních služeb jako je účetnictví, včetně daní apod. činí cca 3500 USD/rok).

5.3. Marketing a komunikace

Finanční náročnost marketingových aktivit je vzhledem k silné konkurenci a zároveň vysoké cenové úrovni značná, je však nezbytná. V Hongkongu se koná ročně asi 300 mezinárodních konferenčních a výstavních akcí. Většina veletrhů patří k nejvýznamnějším v Asii. Veletrhy hraček a dárků (dvakrát ročně) jsou největší v regionu, velmi známé jsou veletrhy módy a doplňků, mezi největší na světě patří veletrhy elektrotechniky, domácích potřeb a vybavení, bižuterie, šperků a hodinek. Dlouhou a úspěšnou tradici v pořádání veletrhů má hongkongské multifunkční Convention and Exhibiton Centre, které patří k největším výstavním komplexům v Asii (5 výstavních hal, 2 konferenční haly, 2 prvotřídní koncertní/divadelní sály, 52 různě velkých jednacích místností, 2 velká předsálí a další zázemí). Vzhledem k velké zájmu vystavovatelů byla v roce 2009 dokončena přístavba, která zvýšila celkovou výstavní plochu na 83 000 m2. V prosinci 2005 bylo v Hongkongu otevřeno druhé výstaviště – Asia World Expo, které je postaveno na ostrově Lantau nedaleko letiště.

Ideální forma komunikace a marketingu cíli na paralelní využití více kanálů v rámci omnichannel strategie. Místní obyvatelstvo doslova visí na mobilních telefonech. Investice do reklam na FB, Instagramu je proto určitě dobrou volbou. Je však velmi těžké se odlišit od množství konkurence. Ani využití místních influencerů proto nemusí být zaručenou cestou k úspěchu. Trh je zde rychlý a pro udržení pozornosti spotřebitele, který zde má takřka neomezené možnosti, je potřeba kampaň plánovat v delším časovém horizontu a přitom v rámci možností dravě.

V teritoriu působí všechny velké PR a marketingové agentury, jakož i řada místních subjektů.

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Hongkong je členem WTO od 1. ledna 1995 a signatářem GATT od 23. dubna 1986. Důležitost ochrany duševního vlastnictví v Hongkongu lze ilustrovat faktem, že je pevně zakotvena v místní mini-ústavě (konkrétně v článcích 139 a 140). Hongkongská vláda velmi dbá o ochranu duševního vlastnictví, v řadě případů je však potřeba Váš produkt, patent, trademark řádně v Hongkongu registrovat, aby byla místnímu úřady garantovaná úroveň ochrany plnohodnotná.

Důležitým aspektem ochrany duševního vlastnictví je zde i otázka zamezení padělání obchodních značek a nelegální reprodukce uměleckých děl. V Hongkongu je velká koncentrace luxusních prodejen známých značek spotřebního zboží, které dobře prosperují díky kupní síle návštěvníků i obyvatel Hongkongu. „Padělané“ spotřební zboží (hodinky, kabelky, DVD, textil apod.) je nabízeno ojediněle na tržištích a jeho prodej je potírán místní policií. S ohledem na obrovské množství zboží přecházejícího hranici mezi Hongkongem a ČLR bojuje hongkongská celnice s dovozy padělaných výrobků celkem úspěšně. Od roku 2006 využívá hongkongská celnice program boje proti zneužívání registrovaných obchodních značek na veletrzích v Hongkongu – Fast Action Scheme (FAS). Tento program je uplatňovaný na největších veletrzích, kde je zřízen společný stánek Hong Kong Customs a Hong Kong Brands Protection Alliance.Důležité je poznamenat, že je potřeba veškeré ochranné známky registrovat separátně v ČLR a HK.

The Intellectual Property Department of the HK Government je zodpovědný za oblast copyrightů, trademarků a registraci softwaru v HK.

Kromě toho existuje pro malé a střední podniky služba zdarma poskytovaná EUIPR Helpdesk.

Přehledné informace k tematice copyright jsou k dispozici zde.

5.5. Trh veřejných zakázek

Právní základ pro autonomní veřejné zakázky je obsažen v hongkongské mini-ústavě. Hongkong je signatářem Dohody o vládních zakázkách a veškeré procedury jsou v souladu se standardními mezinárodními pravidly. Vládní zakázky v hodnotě převyšující 1,4 milionu HKD (pro zboží a všeobecné služby), 3 miliony HKD (pro poradenské služby) a 7 milionů HKD (pro služby pro stavební a inženýrské práce) jsou obvykle prováděny za využití otevřených a konkurenčních nabídkových řízení s cílem získat nejlepší poměr ceny a kvality. Omezená nabídková řízení jsou přípustná pouze za určitých výjimečných okolností.

Government LogisticsDepartment je hlavní vládní orgán pro veřejné zakázky. Výzvy k podávání nabídek jsou zveřejňovány ve věstníku vlády. V případě potřeby jsou zveřejněny na internetu nebo v místním a / nebo mezinárodním tisku a časopisech. Zadavatelé jsou povinni poskytnout v zadávací dokumentaci všechny nezbytné informace, které uchazečům pomohou s přípravou jejich nabídek. Při vypracovávání zadávací dokumentace pro zboží nebo služby, které mají být zadány, jsou zadavatelé povinni zajistit, aby charakteristiky stanovené pro výrobky nebo služby byly založeny na funkčních a výkonnostních požadavcích. Pokud se odkazuje na normy, mělo by se jednat, je-li to možné, o mezinárodní normy.

Zadávací dokumentace obvykle obsahuje standardní formuláře smlouvy pokrývající obecné aspekty nabídky a požadavky smlouvy, zvláštní podmínky smlouvy, podrobné cenové plány, další informace a pokyny vztahující se ke konkrétní smlouvě. Zadávací dokumentace se obvykle vydává bezplatně, ale zadavatelé mohou náklady na zadávací dokumentace požadovat od uchazečů. Základní informace k trhu veřejných zakázek jsou k dispozici zde.

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

Hongkong je vyspělý, liberální a velmi konkurenční trh s kvalitním právním prostředím se standardními podnikatelskými riziky v případě investic spojených s vývojem trhu. Rizika restrikcí ohledně transferu, směnitelnosti, státního dluhu atd. neexistují. ČR nemá s Hongkongem uzavřenou dohodu o vzájemné ochraně a podpoře investic.

Na základě zkušeností českých subjektů jsou platební podmínky dobré. GK Hongkong zaznamenal v poslední době se zvýšenou četností případy, kdy český odběratel zaplatil za zboží, které nebylo dodáno. V rámci vyšetřování bylo zjištěno, že se vždy jednalo o čínskou společnost, která měla v Hongkongu založenou virtuální firmu bez jakékoliv fyzické přítomnosti svého zástupce. Tento model je v Hongkongu běžný, protože tento způsob značně usnadňuje čínským společnostem platební styk se zahraničními partnery a zajišťuje jim i další výhody např. v daňové oblasti. Částečnou prevencí před podvodným jednáním může být kontrola sídla banky před odesláním platby. Zpravidla by se mělo jednat o banku se sídlem v Hongkongu a ne v kontinentální Číně.

Soudnictví je v obchodně-právní oblasti nezávislé a soudní procesy zpravidla rychlé. S postupným rozšiřováním dopadu národního bezpečnostního zákona existují obavy, že by v budoucnu mohlo docházet k politizaci rozhodování soudů. Kromě obecných soudů se obchodní spory řeší u Hong Kong International Arbitration Centre.

Před zahájením soudního řízení musí být nejdříve věc řešena místní policií. Trestní oznámení lze podat u místní policie (Commercial Crime Bureau) osobně nebo e-mailem.

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Hongkong je leteckým hubem Asie s doletovou vzdáleností do všech hlavních asijských měst pod 5h. Rovněž cestování z Evropy je poměrně pohodlné. Žádná z leteckých společností aktuálně nenabízí přímé lety z ČR, s jedním přestupem je však možné letět s většinou hlavních evropských aerolinek – KLM, FinnAir, Lufthansa, Air France, British Airways. Lety z Prahy do Hongkongu rovněž nabízí Quatar Airways, Turkish Airlines a Emirates. Množství letů stále nedosáhlo předpandemické úrovně. Doprava v Hongkongu z letiště do centra je možná taxi (400-700HKD), airportexpressem (100HKD), či autobusem.

Za normálních okolností panuje oboustranně bezvízový režim v rámci turistického pobytu do 90 dnů.

Hongkong je bezpečné teritorium s velmi dobrou sítí MHD. Pronájem vozidla nedoporučujeme, je totiž možný pouze s místním řidičským průkazem. Mezinárodní řidičský průkaz Vám bez přezkoušení v místě nebude uznán.

Místní taxislužba Vás za přijatelnou cenu doveze všude po městě. Taxi je velmi snadno rozpoznatelné, auta mají červenou, zelenou, či modrou barvu a jsou jasně označena. K podvodům nedochází. Platba je možná v hostovosti (HKD), či místní kartičkou na transport Octopus. V teritoriu je možné využít služeb společnosti Uber.

5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

Pokud zvažujete přesun do Hongkongu za účelem výkonu zaměstnání, či podnikání, je v prvním kroku nutné získat pracovní vízum. Hongkong má několik režimů, které umožňují udělení pracovního víza za předpokladu splnění předepsaných kritérií. Konkrétněji jsou tyto režimy vysvětleny na stránkách Immigration Department (https://www.immd.gov.hk/eng/), které je zodpovědným úřadem v oblasti migrace do Hongkongu.

Základní režim pro zaměstnance se jmenuje General Employment Policy, které není nikterak sektorově, ani početně omezeno. Celkové množství těchto pracovních víz udělených v roce 2022 bylo 13 495.

Specifických režimem je Technology Talent Admission Scheme (TechTAS), který se zaměřuje na specialisty v technických oborech. Jedná se o režim, který umožňuje místním firmám přilákat talentované specialisty, kteří mají zájem se podílet na výzkumu a vývoji v HK. Způsobilá společnost musí nejprve požádat Komise pro inovace a technologie o přidělení kvóty. Teprve po přidělení kvóty může být započat proces žádosti o pracovní vízum.

Další zvláštní režim, se zaměřuje na podnikatele a investory.

Pro rok 2023 vláda zavedla nový program Top Talent Scheme cílící na vysoce vzdělané speciality, kteří jsou schopni prokázat vysoké příjmy. Jedná se o velmi preferenční vízový režim.

Specifické podmínky platí i pro studenty a osoby, které chtějí absolvovat kvalifikační programy v rozsahu 12 měsíců, tzv. training. Od května 2011 je v Hongkongu zákonem stanovena minimální hodinová mzda. Tato byla postupně navýšena na aktuální hodnotu 40 HKD za hodinu.

Zdravotní péče je v Hongkongu na vysoké úrovni. Samotný systém zdravotní péče je rozdělen do dvou možností: veřejné zdravotní péče a soukromé lékařské péče. Pokud se rozhodnete pro možnost veřejné zdravotní péče, nepotřebujete soukromé hongkongské zdravotní pojištění.

Veřejnou lékařskou péči spravuje hongkongské Ministerstvo zdravotnictví společně s Hospital Authority.

5.9. Veletrhy a akce

Největším provozovatelem veletrhů v HK je HKTDC.

Pro české firmy jsou z teritoriu opořádaných veletrhů zajímavé zejména:

F&B

HOFEX– jedná se o jeden z největších asijských veletrhů v oblasti potravinářství a pohostinství.

Wine& Spirits– specializovaný veletrh pro vinařství a alkoholické nápoje.

Restaurant&Bar – veletrh pořádanýý společností INFORMA

Turismus

International Travel Expo – veletrh se zaměřením na turistickou branži.

Zelené technologie

ECOExpo Asia – veletrh environmentálních technologií.

ReThink – fórum zelených technologií a udržitelnosti.

Zdravotnictví

Hong Kong International Medical and Healthcare Fair – veletrh se zdravotnickým vybavením.

Design

Art Basel

Art Central

Affordable Art Fair

Business of Design Week

Kosmetika

Cosmo-prof

6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Generální konzulát České republiky v Hongkongu

1204-5 Great Eagle Centre 23 Harbour Road, Wanchai Hong Kong

tel.: +852/ 2802 2212

fax: +852/ 2802 2911

e-mail: hongkong@embassy.mzv.cz

web: www.mfa.cz/hongkong

teritoriální působnost: Hongkong a Macao

Kromě Generálního konzulátu ČR další české instituce v Hongkongu zastoupeny nejsou.

V rámci ČLR mají svá zastoupení v Pekingu – CzechTrade, CzechTourism, v Šanghaji – CzechTrade, Czech Invest, CzechTourism a v Chengdu CzechTrade.

6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

Tísňové volání 999 – policie, hasiči, ambulance a lékařská pomoc

Mezinárodní tel. kód: +852

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

Seznam vládních kontaktů a úřadů: www.info.gov.hk/orgindex.htm

Invest Hong Kong: www.investhk.gov.hk

Obchodní rejstřík: www.cr.gov.hk/en/home/index.htm

Statistický úřad: https://www.censtatd.gov.hk/en/

Hong Kong Trade Development Council, e-mail: hktdc@tdc.org.hk, web: www.tdctrade.com

Hong Kong General Chamber of Commerce, e-mail: chamber@chamber.org.hk, web: www.hkgcc.org.hk

Chinese General Chamber of Commerce, e-mail: cgcc@cgcc.org.hk, web: www.cgcc.org.hk

Federation of Hong Kong Industries, e-mail: fhki@fhki.org.hk, web: www.fhki.org.hk

Chinese Manufacturers‘ Association of Hong Kong, e-mail: cma@cma.org.hk, web: www.cma.org.hk

Generální konzulát ČR v Hongkongu: www.mzv.cz/hongkong

Doing Business in Hong Kong: www.business.gov.hk

Malé a střední podniky: www.sme.gcn.gov.hk

Veletrhy a výstavy: www.hktdcfairs.com

Žluté stránky HK: www.yp.com.hk

Business Licence Information Service: www.licence.tid.gov.hk

Obchodní rejstřík: https://www.icris.cr.gov.hk/preDown.html

• Teritorium: Asie | Hongkong | Zahraničí

Doporučujeme