Hongkong (Čína)

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Základní údaje
Hlavní město
Počet obyvatel7 413 070
Jazykkantonština, mandarínština, angličtina
Náboženstvíbuddhismus, taoismus, konfucianismus, křesťanství, islám, hinduismus, sikhismus a judaismus
Státní zřízenízvláštní administrativní oblast ČLR
Hlava státu
Hlava vládyJohn Lee
Název měnyhongkongský dolar
Cestování
Časový posun+6h (letní čas); +7h (zimní čas)
Kontakty ZÚ
VelvyslanecMgr. Jan Juchelka
Ekonomický úsekAnna Dupalová, M.A.
Konzulární úsekMgr. Barbora Čáp
CzechTrade
Czechinvest
Ekonomika 2021
Nominální HDP (mld. USD) 488,8
Hospodářský růst (%) 6,3
Inflace (%) 1,6
Nezaměstnanost (%) 5,2

Hongkong je zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky. Oficiální název teritoria v anglickém jazyce je Hong Kong Special Administrative Region of the People´s Republic of China, setkáte se nicméně i se zkráceným pojmenováním Hong Kong SAR, či prostě jen Hong Kong, China.

Značnou autonomii Hongkongu zaručuje do roku 2047 v souladu s principem „jedné země dvou systémů“ místní mini-ústava (basic law), která vychází z britského právního systému. Reformy, které omezují občanské svobody a zpřísňují kontrolu ústřední vlády ČLR, znamenají, že opakování rozsáhlých protestů z roku 2019 je nepravděpodobné. Nejpozději od roku 2020 dochází ke postupnému snižování důvěry v autonomii HK související i s erozí basic law.

Přestože lze Hongkong nadále považovat za otevřenou ekonomiku, přetrvávající politika nulové tolerance vůči covidu má nezpochybnitelný dopad na postavení a konkurenceschopnost HK ve světě i v rámci regionu. Dlouhodobé uzavření hranice mezi HK a ČLR značně komplikuje obchodní styky a současně z pohledu západních firem do značné míry limituje jednu z hlavních devíz HK – provázanost s trhem ČLR. Vládní program hospodářské politiky se v nadcházejících letech nepochybně zaměří na podporu podniků zasažených pandemií, rozšíření integrace s oblastí delty Perlové řeky a zvýšení bytového fondu. Ekonomické oživení však bude do značné míry záviset na setrvání aktuální covidové politiky. Po prvních měsících 2022 a totálním uzavření teritoria byly počáteční prognózy růstu zkorigovány na pouhých 0,8 % HDP.

V Hongkongu působí delegace EU, která zahájila svou činnost v r. 1993. Politika EU vůči Hongkongu zvláštní administrativní oblasti Číny, byla poprvé definována v roce 1997 v podobě sdělení Evropské Komise „Communication: The European Union and Hong Kong Beyond 1997“, vydaného v rámci předání Hongkongu pod čínskou nadvládu. EU a Hong Kong zasedají ke společnému strukturovanému dialogu, který určuje další oblasti a směr vzájemné spolupráce. Poslední dialog se však uskutečnil v listopadu 2019.

Souhrnná teritoriální informace (STI) Hongkong (Čína) (337.8kB) Mapa globálních oborových příležitostí – Hongkong (Čína) (MZV) (244B)

1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

Nejvyšším představitelem Hongkongu je předseda výkonné rady (Chief Executive), který je volen volební komisí na pět let. Do funkce je ale definitivně jmenován čínskou ústřední vládou, které je přímo odpovědný, má značný rozsah výkonných pravomocí. Po volbách v květnu 2022 byl do této funkce zvolen Pekingem podporovaný John Lee.  

Hlavním orgánem výkonné moci je výkonná rada (Executive Council), přičemž se fakticky jedná o kabinet předsedy výkonné rady, který mu radí a pomáhá při formulaci důležitých politik a v záležitostech souvisejících se zaváděním zákonů a právních předpisů. Rada se skládá z 16 hlavních úředníků a 16 neoficiálních členů. Aktuální obsazení nejdůležitějších postů je následující (bude upraveno po jmenování nových členů v souvislosti s nedávnými volbami):  

 • Předsedkyně výkonné rady –John Lee
 • Hlavní tajemník pro veřejnou správu – 
 • Ministr financí –
 • Ministr spravedlnosti – 
 • Ministr pro ústavní záležitosti a vztahy s ČLR – 
 • Ministr obchodu a ekonomického rozvoje – 
 • Ministr dopravy a bydlení – 
 • Ministr životního prostředí – 
 • Ministr pro inovace a technologie –
 • Ministr pro finanční služby a finanční správu –
 • Ministr pro rozvoj – 
 • Ministr zdravotnictví a zemědělství – 
 • Ministr vnitra –
 • Ministr školství – 
 • Ministr práce a sociálních věcí –
 • Ministr bezpečnosti –
 • Ministr pro státní správu – 

Klíčovým orgánem zákonodárné moci je jednokomorová Legislativní rada (Legislative Council) sestávající ze 70 členů přičemž 35 u nich vzejde z přímých voleb a 35 na základě funkčních obvodů. Na podzim 2020 byli pro účast na protestech diskvalifikováni někteří opoziční členové Legislativní rady a dalších 15 jich následně na protest odstoupilo z funkce. Následné soudní procesy s členy opozičních pandemokratických stran výrazně nahráli aktuálně nejsilnější vládnoucí straně (Democratic Alliance for the Betterment and Progess of Hong Kong). Faktem je, že vzhledem k průběhu posledních voleb, které se nakonec se uskutečnily v květnu 2022, lze předávání moci v HK považovat za pouhou ceremoniální formalitu.

1.2. Zahraniční politika země

V souladu s hongkongským basic law je za zahraniční a obrannou politiku Hongkongu plně odpovědná Čínská lidová republika. Platná ustanovení Hongkongu umožňují samostatně udržovat a rozvíjet vztahy a uzavírat a provádět dohody s cizími státy a regiony a příslušnými mezinárodními organizacemi v ekonomické, obchodní, finanční a peněžní, námořní, komunikační, turistické, kulturní a sportovní oblasti.  

USA se v reakci na schválení zákona o národní bezpečnosti na konci června 2020 rozhodly odebrat Hongkongu jeho dosavadní preferenční status jako samostatného území. Mimo jiné to znamená, že nyní budou čelit přímé zahraniční investice hongkongských firem v USA větší kontrole. Vláda USA navíc uvalila finanční sankce na několik místních vysokých úředníků, včetně bývalé vrchní představitelky Carrie Lam. Ani Spojené království neponechalo přijetí tohoto zákona bez odezvy. Britská vláda se rozhodla usnadnit držitelům tzv. British National (Overseas) pasu a jejich rodinným příslušníkům trvalý přesun do Spojeného království a zjednodušit podmínky pro následné získání britského občanství. Odhaduje se, že zhruba 3 miliony Hongkongžanů by mohlo mít nárok na využití této politiky. O něco specifičtější programy zaměřené převážně na špičkové pracovníky byly zavedeny i v Austrálii a Kanadě.

1.3. Obyvatelstvo

Populace Hongkongu čítá 7,413 milionů obyvatel (únor 2022). Již několik let v řade klesá porodnost, která v roce 2020 poprvé dosáhla záporné hodnoty  – 0,3 %. 59.7 % populace je ekonomicky aktivní. Nezaměstnanost stoupla v roce 2020 na 5,8 %.  Z hlediska náboženského vyznání je v populaci zastoupen buddhismus, taoismus, křesťanství, islám, judaismus, hinduismus i sikhismus.

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

Přestože je Hongkong nadále velmi konkurenceschopný a otevřený vnějšímu světu, jeho primární devízou se postupně stává provázanost s trhem ČLR. Většina HDP je generována službami (finance), průmysl hraje pouze marginální roli. HK je střediskem reexportu v regionu, nejdůležitějším vstupním přístavem pro Čínu, největším zdrojem pro investice v ČLR i místem, kde se vytváří off-shore kapitál pro čínské firmy, současně je ČLR největším zdrojem zahraničních investic v HK. Faktické uzavření HK světu negativně ovlivňuje prognózy hospodářského vývoje HK, pro rok je očekáván růst ekonomiky v hodnotě pouhých 0,8 % HDP. Příjmy domácností a nerovnost v bohatství patří v Hongkongu k nejvyšším na světě, přičemž více jak čtvrtina obyvatel žijících v relativní chudobě. Během prvních měsíců 2022 se nezaměstnanost držela nad 5 %. Propouštění zaměstnanců lze přitom konstatovat napříč sektory hongkongské ekonomiky a do značné míry souvisí s covidovou politikou teritoria.

Nejdramatičtější nárůst nezaměstnanosti zaznamenaly hoteliérství a restauratérství, spolu se stavebnictvím a průmyslovou výrobou. Vzhledem k setrvávajícímu uzavření hranic nelze očekávat, že by v dohledné době došlo k oživení turismu a maloobchodu. Přísná pravidla, separace rodinných příslušníků, nemožnost odletu/příletu a hrozba lock-downu vedly řadu zahraničních pracovníků k opuštění teritoria. Důsledkem je, že firmy nyní čelí značným potížím při hledání kvalifikovaných pracovníků, zejména na seniorní/expertní pozice. Návazně lze očekávat podstatnou proměnu struktury pracovní síly se zvyšujícím se počtem pracovníků z ČLR, což se může ukázat jako těžko akceptovatelné pro mezinárodní firmy.

Tabulka z MOP + navíc platební bilance, zadluženost/HDP.

Ukazatel 20192020202120222023
Růst HDP (%) -1,3-6,16,30,93,4
HDP/obyv. (USD/PPP) 63 095,0058 823,4064 810,0068 080,0071 850,0
Inflace (%) 2,90,31,62,80,7
Nezaměstnanost (%) 35,85,24,43,5
Export zboží (mld. USD) 509,6507639,1658,6695,3
Import zboží (mld. USD) 563,8550,8683,3711,7747,1
Saldo obchodní bilance (mld. USD) -16,1-5,4-14-22,3-19,2
Průmyslová produkce (% změna) 0,4-4,93,51,71,9
Populace (mil.) 7,47,57,57,57,5
Konkurenceschopnost II.63V.63VII.64N/AN/A
Exportní riziko OECD 03.VII03.VII03.VIIN/AN/A

Zdroj: EIU, OECD, IMD

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

Veřejné finance 2021
Saldo státního rozpočtu (% HDP) -4,2
Veřejný dluh (% HDP) 51,8
Bilance běžného účtu (mld. USD) 16,7
Daně 2022
PO N/A
FO N/A
DPH N/A

Jestliže se množství do ekonomiky uvolněných finančních prostředků v letech 2020 a 2021 zdálo bezprecedentní, v roce 2022 již lze skoro konstatovat, že se jedná o novou normu. Aby zmírnila závažný dopad pandemie COVID-19 na místní ekonomiku, zachovala ekonomickou vitalitu a zmírnila finanční zátěž na občany, zavedla hongkongská vláda během posledních let pomocná opatření v nebývalého rozsahu.

V roce 2021 dosáhl deficit rozpočtu hodnoty -4,2 % HDP. Pomalý návrat k přebytku rozpočtu, který se očekává až v roce 2025, lze vysvětlit nejen výdaji za covidové stimulační balíčky, ale i snahou vlády se skrze efektivnější výdaje za veřejné služby důsledněji zaměřit na kvality života sociálně slabší části obyvatelstva a působit tak preventivně proti nárůstu nespokojenosti obyvatel.  

Veřejné finance jsou i přes hospodářský propad a zvýšené výdaje státního rozpočtu v relativně dobré kondici. Rozpočtový deficit je kryt z fiskálních rezerv v kombinaci s nově vzniklým programem zelených dluhopisů. Fiskální rezerva na konci roku 2021 poklesla na 28% HDP a ve střednědobém horizontu se bude dále snižovat, pokud nebudou existovat kompenzační opatření v oblasti příjmů (např. zvýšení daní). Přesto tato rezerva představuje značný nárazník pro tlumení dopadu budoucích šoků. 

2.3. Bankovní systém

V průběhu posledních 20 let se Hongkong stal důležitým globálním finančním centrem. Hongkongský bankovní systém je třístupňový:  

 • Banky s plnou licencí nabízejí společnostem i jednotlivcům možnost otevírat běžné i spořicí účty a neukládají žádná omezení ohledně hodnoty přijímaného vkladu: HSBC, Hang Seng Bank, DBS Bank a další.
 • Banky s omezenou licencí se zabývají aktivitami na kapitálovém trhu a obchodním bankovnictvím: Allied Banking Corporation, Bank of America Securities Asia Limited, Citicorp International Limited, Goldman Sachs, J.P.Morgan
 • Deposit-Taking Companies: Public Finance Limited, Fubon Credit (Hong Kong) Limited, BCOM Finance (Hong Kong) Limited.

Aktuálně v HK operuje 163 bank s plnou licencí, 17 s omezenou licencí a 13 „Deposit-Taking Companies“. V teritoriu je přítomno na 42 reprezentačních kanceláří dalších bank a 8 společnosti s licencí pro poskytování virtuálního bankovnictví.   Od roku 1993 funguje jako centrální banka Hong Kong Monetary Authority, která vykonává funkce řízení oběhu peněz a bankovní dohled.

HKMA však není centrální emisní banku, vydáváním bankovek jsou pověřeny 3 banky: Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), dále londýnská Standard Chartered Bank a čínská Bank of China. Kurz HKD je pevně navázán na USD (stanoven na 7,8 HKD/USD, obchodování možné v rozsahu 7,75–7,85). Čína je jedním z nejvýznamnějších investorů v HK. Je zde registrováno jedenáct čínských bank, z nichž největšími jsou Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank, Citic Bank International. HK je největším offshore centrem pro obchodování v RMB, odehraje se zde 75% celosvětových operací s čínskou měnou. 

2.4. Daňový systém

Daňový systém v Hongkongu patří k jedněm z nejpřehlednějším a nejjednodušším na světě, současně vykazuje celý systém vysokou stabilitu a k zásadním neplánovaným změnám nedochází. Daňové zatížení je nízké.

Zdanění příjmu fyzických osob se pohybuje v rozmezí 2-17% dle výše příjmů. Na dividendy, úroky nebo kapitálový zisky se u fyzických osob žádné daně nevztahují. Zisky z obchodu nebo podnikání jsou v případě právnických osob předmětem daně ze zisku ve výši 8,25% /7,25% v případě ročního zisku do 2 miliónů HKD, resp. 16,5% či 15% v případě zisku vyššího. Na příjmy z nemovitostí je uplatňována daň z nemovitostí. U všech daní je uplatňován teritoriální princip, tzn., že daň se platí jen ze zisků plynoucích z aktivit v Hongkongu. Existuje soubor soudních pravidel, podle kterých se posuzují sporné „teritoriální“ případy. Příjmy pocházející ze zahraničí nejsou v Hongkongu zdaňovány, i když jsou do Hongkongu převedeny.

Ve střednědobém horizontu není očekáváno výrazné navýšení daňových sazeb – maximálně v rádu pár procentních bodů. Na úrovni vztahů EU-HK je aktuálně řešen problém zamezení dvojího nezdanění, pokud HK nevykoná potřebné úpravy svého systému, zařadí ho EU na seznam nespolupracujících jurisdikcí. 

3. Obchod a investice

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy s EU

V roce 2021 bylo v HK registrováno zhruba 2300 firem ze států EU, během posledních dvou let došlo vlivem pandemie a doznívání nepokojů k poklesu. Statistiky mohou do značné míry zkreslovat reálnou aktivitu firem, jelikož celá řada z nich si ponechává v HK registrovanou pobočku, přestože faktická činnost může být utlumena.

EU má s HK dlouhodobě aktivní obchodní bilanci – z velké části jsou však do HK dovážené produkty dále reexportovány do ČLR.  Pro řadu evropských firem, které HK SAR vnímají jako bránu do pevninské Číny, je však z dlouhodobého hlediska velmi problematické uzavření hranice a nemožnost navazování kontaktů v širším regionu.


20172018201920202021
Export z EU (mil. EUR) 28 581,0027 885,6026 733,0022 958,4023 470,30
Import do EU (mil. EUR) 5 948,807 499,307 079,406 754,106 986,50
Saldo s EU (mil. EUR) -22 632,2-20 386,4-19 653,6-16 204,4-16 483,8

Zdroj: Evropská komise

Obchodní vztahy s ČR

Hongkong představuje pro ČR jeden z nejúspěšnějších exportních trhů v Asii, resp. mimo Evropu vůbec. Jde totiž o jedno z mála asijských teritorií, kde má ČR aktivní obchodní bilanci. Český export do Hongkongu měl v období 2016-2019 vrůstající tendenci s ročními přírůstky v rozmezí 9% až 18%. Pro rok 2020 lze konstatovat mírné snížení množství objemu zboží vyváženého z ČR do Hongkongu. Faktem však je, že celkový objem vzájemné výměny je poměrně zanedbatelný. Vzájemnou výměnu zboží tvoří hlavně subdodávky nadnárodních firem v obou směrech, což dokládá komoditní struktura vývozu i dovozu. Značná část českého vývozu je dále reexportována v regionu, zejména pak do kontinentální Číny.


20172018201920202021
Export z ČR (mld. CZK) 39,19,99,5N/A
Import do ČR (mld. CZK) 82,72,52,4N/A
Saldo s ČR (mld. CZK) 5,1-6,4-7,4-7,1N/A

Zdroj: ČSÚ

Obchodní vztahy se zeměmi mimo EU

EU je pro Hongkong významným obchodním partnerem. Faktem však je, že nesrovnatelně důležitějším trhem je ČLR,. Významné je i napojení na země v širším regionu – Japonsko, Korea.


20172018201920202021
Export ze zemí mimo EU (mil. EUR) 394 453,5423 627,3406 440,7408 001,9519 791,1
Import do zemí mimo EU (mil. EUR) 469 693,8504 975,3472 139,7461 406,1573 790,5
Saldo se zeměmi mimo EU (mil. EUR) -75 240,3-81 347,9-65 699,0-53 404,3-53 999,4

Zdroj: EIU, Eurostat

3.2. Přímé zahraniční investice

Podle zprávy UNCTAD z roku 2021 dosáhl celkový objem PZI v Hongkongu v roce 2020 hodnoty 119 miliard USD, téměř o 62 % více než v roce 2019 (74 miliard USD), zejména díky nárůstu vnitropodnikových půjček a reinvestovaných zisků. K tomuto nárůstu přispělo i oživení přeshraničních fúzí a akvizic na 11 miliard USD (z – 1 miliardy USD v roce 2019), které představuje malý podíl přímých zahraničních investic, a to díky mnoha případům, kdy čínské nadnárodní společnosti konsolidovaly pobočky v Hongkongu. Vzhledem k značným tokům v rámci ekonomiky a jejím úzkým vazbám s Čínou, která přispívá 28 % jejích přímých zahraničních investic, odráží nárůst PZI v Hongkongu spíše restrukturalizaci podniků, zejména ze strany čínských nadnárodních společností, než nové investice. V roce 2020 zaujal HK třetí místo ve světě z hlediska přílivu PZI po USA a Číně. Je také čtvrtou největší zemí z hlediska odlivu FDI, v roce 2020 zaznamenal HK odliv prostředků ve výši 102 miliard USD . 

Hongkong je centrem regionálních centrál zahraničních nadnárodních společností, příchozí kapitál byl proto většinou investován do operací sektoru služeb. Hlavními investujícími zeměmi jsou Čína, Britské Panenské ostrovy, Velká Británie, Bermudy a Japonsko. Naprostá většina (kolem tří čtvrtin) investic je určena pro finanční aktivity: holding, nemovitosti, finance, pojišťovnictví, bankovnictví atd.

3.3. FTA a smlouvy

Smlouvy s ČR Hongkong má vlastní letecké, konzulární, ekonomické a justiční dohody, které neplatí ve zbytku ČLR a naopak.  

ČR má s Hongkongem uzavřenou Leteckou dohodu z 23. 2. 2002, jejíž aktualizované znění bylo podepsáno dne 14. 8. 2014. Dne 6. 6. 2011, byla podepsána Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu – zvláštní administrativní oblasti ČLR. Tato smlouva výrazně přispěje k podpoře oboustranných hospodářských vztahů mezi ČR a Hongkongem. Ratifikační proces byl na obou stranách ukončen a smlouva byla uvedena v platnost od 24. 1. 2012.   Dne 4. 3. 2013, byly podepsány tři dohody v oblasti mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech mezi Hongkongem a ČR. Jedná se o Dohodu o vzájemné právní pomoci v trestních věcech, Dohodu o předávání osob hledaných pro trestní řízení a Dohodu o předávání odsouzených osob. První dvě smlouvy vstoupily v platnost 13.2.2015 a posledně jmenovaná již 28.11.2014.   V roce 2019  byl podepsán Protokol o dovozu vepřového masa, který českým exportérům zpřístupňuje hongkongský trh.

3.4. Rozvojová spolupráce

Hongkong rozvojovou pomoc poskytuje v omezené míře, většinově formou humanitární pomoci financované cestou nevládních organizací ze soukromých zdrojů. Hongkong SAR je vyspělou ekonomikou, a tudíž sám není příjemcem rozvojové pomoci.

3.5. Perspektivní obory (MOP)

▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl

HK již má špičkovou zdravotnickou infrastrukturu. Vzhledem ke stárnoucí populaci se však jedná o dlouhodobou prioritu vlády s aktualizovaným rozpočtovým stropem ve výši 500 miliard HKD (zhruba 1 370 miliard CZK) na program výstavby nových nemocnic a rekonstrukce stávajících nemocničních zařízení do konce 2036. Rozpočtové výdaje na zdravotnictví jsou navíc každoročně navyšovány. Mezi priority ve zdravotnictví patří biotechnologie, smart/digitální technologie, telemedicína, diagnostika, rehabilitace a paliativní péče. Nově se diskutují možnosti využití zdravotnického vybavení užívaného v HK v rámci GBA bez nutnosti registrace skrze čínskou NMPA.

▶  Zemědělský a potravinářský průmysl

Vzhledem k velikosti teritoria není Hongkong potravinově soběstačný a přes 95% zemědělských produktů je dováženo ze zahraničí. Vysoká koncentrace špičkových restaurací činí z Hongkongu významné gastronomické centrum Asie, kde najdou uplatnění luxusní potraviny. Aktuálním trendem jsou náhražky masa, biopotraviny a zdravá strava. Pivo je ceněným nápojem a stoupá obliba malých pivovarů a vlastní domácí výroby piva. Přestože je trh s vínem na asijské poměry relativně velký, je zde již mnoho dovozců z Austrálie, Nového Zélandu, Chile, Francie, Itálie a Španělska. Příležitosti lze proto spatřovat spíše v dražších segmentech, či zaměřením se na biovýrobu a naturální vína.

▶ Vodohospodářský a odpadní průmysl

Důraz na ochranu životního prostředí s sebou již řadu let nese zvýšený zájem o zelené technologie, cirkulární ekonomiku, šetření zdrojů a problematiku energetické efektivity. Přestože diskuze jsou vedeny již několik let, relativně benevolentní legislativní rámec však nikterak netlačil na vyšší standardy v recyklaci odpadu, či užití zelených technologií pro zvýšení efektivity (energetické i jiné). Stanovení cíle uhlíkové neutrality HK do roku 2050 s sebou nepochybně přinese zvýšený tlak na zlepšení odpadní a vodohospodářské infrastruktury. Poptávána budou komplexní řešení, přičemž je třeba mít na zřeteli vertikalitu města, ale i dílčí řešení a měřicí přístroje.

▶  Zábava a volný čas

Kultura a kreativní průmysl tvoří jeden z nejdynamičtěji se rozvíjejících sektorů Hongkongu, souhrnně se jedná o přibližně 5 % HDP a okolo 6 % pracovních míst. Hongkong tradičně platí za místo, kde se střetává Západ a Východ a místní obyvatelé jsou proto často velmi dobře obeznámeni s evropským uměním, hudbou, ale i knižními hity. Místní trh s uměleckými předměty je jedním z nejrozvinutějších v Asii, v případě prodeje moderního umění se z pohledu objemu transakcí jedná o jeden z nejdůležitějších trhů světa. Poptávána je však i audiovizuální tvorba, šperky, design, počítačové a mobilní hry.

▶ Služby

Sektor finančních služeb zůstává jedním z nejdůležitějších ekonomických pilířů Hongkongu, koneckonců představuje něco málo přes 20 % HDP města. I díky více než 160 licencovanými bankám a 8 virtuálním bankám je Hongkong jedním z nejdůležitějších finančních center světa. V rámci sektoru finančních služeb leží příležitosti zejména v segmentu fintechu.

4. Kultura obchodního jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

Hongkong je velmi kosmopolitní metropolí, ve které se mísí kulturní prvky Západu a Východu. Vždy zde záleží, kdo je Vaším protějškem při jednání, přičemž je zde celá škála možností – Váš obchodní partner může být původem z pevninské Číny, Evropan s mezinárodní zkušeností, či Hongkonžan s americkým vzděláním. I z tohoto důvodu nemusíte v případě Hongkongu nikterak zásadně přizpůsobovat své chování a můžete vycházet z obecných zásad etikety obchodních jednání.

4.2. Oslovení

První oslovení bývá zpravidla formální a je zvykem si nejprve vyměnit vizitky. Nebudete-li si v komunikaci jisti, které ze jmen Vašeho protějšku je příjmením je dobré vědět, že místní obchodníci zpravidla na vizitkách (či v podpisu) uvádějí své příjmení v kapitálkách.  Obchodní schůzky bývají v Hongkongu formálnější, zůstaňte proto nejlépe u oslovení pan XY/paní XY, pokud Vám sami nenabídnou neformálnější oslovení křestním jménem.

Setkáte-li se s někým nejprve osobně, například během veletrhu, bývá zvykem si vyměnit vizitky. Doporučujeme mít vizitky k dispozici v dvojjazyčné verzi, tedy v angličtině a čínštině. Dbejte na podání a přijetí vizitky oběma rukama. Podání vizitky jednou rukou může být považováno za projev neúcty. Ideálně vizitku podávejte tak, aby byla pro Vašeho partnera pohodlně čitelná. Není neobvyklé, že se Váš protějšek v rámci poděkování drobně pokloní. Je považováno za slušné na právě přijaté vizitce chvíli spočinout zrakem, než ji následně schováte do držáku na vizitky. Pokud považujete kontakt za perspektivní a chcete-li budovat dobré vztahy a udržet zájem protějšku, doporučujeme v průběhu přibližně jednoho dne od seznámení napsat stručný zdvořilostní mail.

4.3. Obchodní schůzka

J Sjednávání schůzky v Hongkongu probíhá obdobným způsobem jako v ČR. V případě, že v Hongkongu nemáte k dispozici místo k jednání, není problematické dohodnout jako místo schůzky restaurační zařízení. Čas oběda lze obecně považovat spíše za méně formální a více pracovní oproti večeři. Standardní čas pro oběd je v Hongkongu mezi 12:30-14:00, čas večeře začíná po 18h. Předchozí rezervace stolu je nutností. Alternativní lokaci pro jednání může být i jednací místnost v hotelu, pokud je tato k dispozici. Dochvilnost patří k dobrým mravům. Zejména v letních měsících (květen-září) panují v Hongkongu vysoké teploty a znatelná vlhkost vzduchu. Současně jsou veškeré vnitřní prostory klimatizovány. Nejlepší volbou je proto oblečení z přírodních materiálů. Hongkonžané velmi hledí na upravený zevnějšek, není neobvyklé, že muži mají oblek šitý na míru. V Hongkongu je dobře dostupné velké množství luxusních značek, ženy i muži nosí originální doplňky (kabelky, pásky, hodinky) velmi renomovaných značek. 

Gender v Hongkongu není tématem. Společnost je v tomto ohledu velmi rovnostářská. Mnohem důležitější, než pohlaví je postavení a vzdělání.

I v případě doporučení pro obchodní schůzky není vhodné generalizovat, Vše vždy záleží na konkrétním protějšku, velikosti firmy a objemu potenciální dohody. Vstřícným gestem je nepochybně pozvat obchodního partnera a zaplatit společný účet.

4.4. Komunikace

Oficiálními jazyky jsou v Hongkongu angličtina, kantonština a mandarínština. Obecně lze spíše vycházet z předpokladu, že Váš obchodní partner bude mít znalost angličtiny na úrovni rodilého mluvčího, případně velmi dobrou. Mnoho místních podnikatelů jsou absolventi zahraničních, často britských škol. S tlumočením do kantonštiny, či mandarínštiny si ve valné většině není potřeba dělat starosti. Situace může být lehce odlišná u malých místních firem, kde je nutné předpokládat horší (či žádné) vyjadřovací schopnosti v anglickém jazyce.  

Z hlediska komunikačních prostředků doporučujeme e-mail a rovněž osobní komunikaci. Poněkud kuriózní je, že v Hongkongu je fax stále ještě považován za standardní formu komunikace a např. státní instituce pravidelně sdělují informace ohledně vypsaných tenderů pomocí faxu (paralelně s komunikací přes mail a web).  

Hongkonžané jsou přímí a tvrdí vyjednávači. Je však velkým faux pas, pokud byste svůj protějšek ve vyjednávání, či komunikaci dotlačili do kouta a on tak „ztratil tvář“. Pocit ztráty tváře je v místní kultuře velmi těžko únosný. Je proto vodné mít na paměti, že i když svůj protějšek můžete utlouci vynikajícími argumenty, tato strategie Vás často spíše od vítězného uzavření obchodu oddálí.

4.5. Doporučení

Hongkong je jedním z nejdražších měst světa. Přestože zde existují i velmi dostupné jídelny, u obchodních jednání se očekává určitá úroveň restauračního zařízení – např. obědové menu se pohybuje v rozmezí 200-600 HKD, což činí 600-1800 Kč na osobu. V Hongkongu je standardně k účtu připočítáno automatické spropitné (service charge) ve výši 10% celkové útraty, další spropitné není očekáváno a dává se pouze v případě extrémní spokojenosti.

4.6. Státní svátky

 • 1. ledna – Nový rok
 • 1. den 1. měsíce (lunární kalendář) – lunární Nový rok (konkrétně čínský Nový rok): obvykle se slaví koncem ledna nebo začátkem února; nejdůležitější z tradičních svátků
 • 2. den 1. měsíce (lunární kalendář) – 2. den lunárního nového roku
 • 3. den 1. měsíce (lunární kalendář) – 3. den lunárního nového roku
 • 5. duben (4. duben v přestupných letech ) – Ching Ming Festival: den za úctu k předkům Velikonoce
 • 1. května Den práce
 • 8. den 4. měsíce (lunární kalendář) – Buddhovy narozeniny: obvykle se vyskytuje v květnu; nová dovolená založená v roce 1998 (obecně není statutární)
 • 5. den 5. měsíce (lunární kalendář) – Festival dračích lodí (Festival Tuen Ng): obvykle se slaví v červnu; den pro vlasteneckou vzpomínku, konzumaci rýžových knedlíků a závody dračích lodí
 • 1. července – Den založení zvláštní správní oblasti Hongkongu
 • 16. den 8. měsíce (lunární kalendář) – Den následující po festivalu v polovině podzimu: obvykle v září; důležitá podzimní oslava sklizně a sounáležitosti s rozsvícením luceren, pojídáním mooncakes a pozorováním měsíce
 • 1. října Státní svátek ČLR 9. den 9. měsíce (lunární kalendář) – Festival Chung Yeung: v říjnu; den pro poctu starým a zesnulým
 • 25. prosince Štědrý den
 • 26. prosince

5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

Na základě zkušeností firem již etablovaných na místním trhu je jednoznačně doporučováno nalezení místního obchodního partnera. Tento postup výrazně ulehčí i další případný průnik na trhy jižní Číny. V této souvislosti doporučujeme účast na mezinárodních veletrzích, organizovaných v Hongkongu.

Uplatňuje se klasický model: dovoz – distribuce – maloobchod. U spotřebního zboží je silná tendence zajišťovat si přímý dovoz od výrobce. Hongkongské firmy jsou poměrně malé. Jejich předností je schopnost (často na základě tradičních dlouhodobých obchodních vztahů) nalézt odběratele a reexportovat zboží do Číny a dalších zemí regionu.  

V Hongkongu operují řetězce prodejen potravin-supermarketů Park’n’Shop, Welcome, Vangard, 7Eleven a další. V sektoru drogerie a kosmetiky mají dominantní postavení prodejny Watson’s a Mannings. Největším elektronickým portálem pro prodej zboží je HKTV Mall.   V teritoriu je velká koncentrace prodejen luxusních značek módy jako Max Mara, Luis Vuiton, E. Zegna, Prada apod., navzdory padělkům svých výrobků dovážených z kontinentální Číny v minulosti generovali vysoké zisky díky vysoké kupní síle místního obyvatelstva a (čínským) návštěvníkům Hongkongu. Sociální nepokoje a následná pandemie Covid vedly k poklesu prodeje a je otázkou, nakolik je tento stav permanentní.  

V rámci obchodu nejsou žádné tarifní/netarifní překážky uplatňovány. Vývozní a dovozní režim je liberální; clo neexistuje stejně jako daň z přidané hodnoty, spotřební daní jsou zatíženy alkohol (s obsahem alkoholu nad 30 %); dále pak tabákové výrobky a hydro-karbonové oleje. Kontrole v dovozu a vývozu podléhají obvyklé položky (zbraně, omamné látky apod.). Na všechny exporty, importy a reexporty se uplatňuje deklarační poplatek (0,2 HKD za prvních 46 000 HKD deklarované hodnoty zboží + 0,125 HKD za každý dalších 1 000 HKD), přičemž u potravin je to pevná částka 0,2 HKD bez ohledu na objem a hodnotu. U dovážených vozidel se uplatňuje registrační poplatek v procentech maloobchodní ceny vozidla. Nehledě na výše uvedené každý, kdo dováží nebo vyváží zboží z nebo do Hongkongu je povinen podat deklaraci v písemné nebo v elektronické formě během 14 dnů od data uskutečnění operace.

5.2. Formy a podmínky působení na trhu

Podnikatelé mohou v Hongkongu využít celou řadu forem svého zastoupení. Nejvyužívanější jsou dvě formy tj. soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company) nebo formu pobočky zahraniční společnosti (Branch of Foreign Company). Tyto společnosti se musí registrovat v obchodním rejstříku tzv. Companies Registry a zároveň musí každoročně obdržet Business Registration Certificate od Business Registration Office of the Inland Revenue Department.   Fyzická osoba se musí zaregistrovat do 1 měsíce od zahájení podnikatelské činnosti, právnická osoba do 1 měsíce od data zápisu do Companies Registry. Platí to i pro firmy registrované v zahraničí, které se musejí registrovat v Companies Registry do 1 měsíce od zřízení své pobočky v Hongkongu.  

Postup je velmi jednoduchý a registrační poplatky mírné. Pro Private Ltd. Co., není stanoven minimální kapitál ani jakákoliv depozit nebo zálohy. Složený kapitál musí být v hotovosti, ale může být použit na nákup frančízy, patentů nebo know-how. Není stanoven žádný limit na jednotlivé upsané podíly nebo měnu těchto podílů. U veřejné společnosti je postup stejný ale v praxi je vyžadován vyšší splacený kapitál. Počet spoluvlastníků, akcionářů soukromé i veřejné společnosti může být od 1 do 50, žádná omezení ohledně národnosti nebo rezidentury vlastníků. Celý proces registrace je nejjednodušší zadat právní kanceláři (cena včetně ostatních služeb jako je účetnictví, včetně daní apod. činí cca 3500 USD/rok).

5.3. Marketing a komunikace

Finanční náročnost marketingových aktivit je vzhledem k silné konkurenci a zároveň vysoké cenové úrovni značná, je však nezbytná. V Hongkongu se za nepandemických podmínek koná ročně asi 300 mezinárodních konferenčních a výstavních akcí. Většina veletrhů patří k nejvýznamnějším v Asii. Veletrhy hraček a dárků (dvakrát ročně) jsou největší v regionu, velmi známé jsou veletrhy módy a doplňků, mezi největší na světě patří veletrhy elektrotechniky, domácích potřeb a vybavení, bižuterie, šperků a hodinek.  

Ideální forma komunikace  a marketingu cíli na paralelní využití více kanálů v rámci omnichannel strategie. Místní obyvatelstvo doslova visí na mobilních telefonech. Investice do reklam na FB, Instagramu je proto určitě dobrou volbou. Je však velmi těžké se odlišit od množství konkurence. Ani využití místních influencerů proto nemusí být zaručenou cestou k úspěchu.  

Dlouhou a úspěšnou tradici v pořádání veletrhů má hongkongské multifunkční Convention and Exhibiton Centre, které patří k největším výstavním komplexům v Asii (5 výstavních hal, 2 konferenční haly, 2 prvotřídní koncertní/divadelní sály, 52 různě velkých jednacích místností, 2 velká předsálí a další zázemí). Vzhledem k velké zájmu vystavovatelů byla v roce 2009 dokončena přístavba, která zvýšila celkovou výstavní plochu na 83 000 m2. V prosinci 2005 bylo v Hongkongu otevřeno druhé výstaviště – Asia World Expo, které je postaveno na ostrově Lantau nedaleko letiště.

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Hongkong je členem WTO od 1. ledna 1995 a signatářem GATT od 23. dubna 1986. Důležitost ochrany duševního vlastnictví v Hongkongu lze ilustrovat faktem, že je pevně zakotvena v místní mini-ústavě (konkrétně v článcích 139 a 140). Hongkongská vláda velmi dbá o ochranu duševního vlastnictví, v řadě případů je však potřeba Váš produkt, patent, trademark řádně v Hongkongu registrovat, aby byla místnímu úřady garantovaná úroveň ochrany plnohodnotná.  

Důležitým aspektem ochrany duševního vlastnictví je zde i otázka zamezení padělání obchodních značek a nelegální reprodukce uměleckých děl. V Hongkongu je velká koncentrace luxusních prodejen známých značek spotřebního zboží, které dobře prosperují díky kupní síle návštěvníků i obyvatel Hongkongu. „Padělané“ spotřební zboží (hodinky, kabelky, DVD, textil apod.) je nabízeno ojediněle na tržištích a jeho prodej je potírán místní policií. S ohledem na obrovské množství zboží přecházejícího hranici mezi Hongkongem a ČLR bojuje hongkongská celnice s dovozy padělaných výrobků celkem úspěšně. Od roku 2006 využívá hongkongská celnice program boje proti zneužívání registrovaných obchodních značek na veletrzích v Hongkongu – Fast Action Scheme (FAS). Tento program je uplatňovaný na největších veletrzích, kde je zřízen společný stánek Hong Kong Customs a Hong Kong Brands Protection Alliance.  

TheIntellectual PropertyDepartment of the HK Government je zodpovědný za oblast copyrightů, trademarků a registraci softwaru v HK.  

Kromě toho existuje pro malé a střední podniky služba zdarma poskytovaná EUIPR Helpdesk.  

Přehledné informace jsou k dispozici zde.

5.5. Trh veřejných zakázek

Právní základ pro autonomní veřejné zakázky je obsažen v hongkongské mini-ústavě. Hongkong je signatářem Dohody o vládních zakázkách a veškeré procedury jsou v souladu se standardními mezinárodními pravidly. Vládní zakázky v hodnotě převyšující 1,4 milionu HKD (pro zboží a všeobecné služby), 3 miliony HKD (pro poradenské služby) a 7 milionů HKD (pro služby pro stavební a inženýrské práce) jsou obvykle prováděny za využití otevřených a konkurenčních nabídkových řízení s cílem získat nejlepší poměr ceny a kvality. Omezená nabídková řízení jsou přípustná pouze za určitých výjimečných okolností. Government Logistics Department je hlavní vládní orgán pro veřejné zakázky.  

Výzvy k podávání nabídek jsou zveřejňovány ve věstníku vlády. V případě potřeby jsou zveřejněny na internetu nebo v místním a / nebo mezinárodním tisku a časopisech. Zadavatelé jsou povinni poskytnout v zadávací dokumentaci všechny nezbytné informace, které uchazečům pomohou s přípravou jejich nabídek. Při vypracovávání zadávací dokumentace pro zboží nebo služby, které mají být zadány, jsou zadavatelé povinni zajistit, aby charakteristiky stanovené pro výrobky nebo služby byly založeny na funkčních a výkonnostních požadavcích. Pokud se odkazuje na normy, mělo by se jednat, je-li to možné, o mezinárodní normy.  

Zadávací dokumentace obvykle obsahuje standardní formuláře smlouvy pokrývající obecné aspekty nabídky a požadavky smlouvy, zvláštní podmínky smlouvy, podrobné cenové plány, další informace a pokyny vztahující se ke konkrétní smlouvě. Zadávací dokumentace se obvykle vydává bezplatně, ale zadavatelé mohou náklady na zadávací dokumentace požadovat od uchazečů.   Základní informace k trhu veřejných zakázek jsou k dispozici zde.

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

Hongkong je vyspělý, liberální a velmi konkurenční trh s kvalitním právním prostředím se standardními podnikatelskými riziky v případě investic spojených s vývojem trhu. Rizika restrikcí ohledně transferu, směnitelnosti, státního dluhu atd. neexistují. ČR nemá s Hongkongem uzavřenou dohodu o vzájemné ochraně a podpoře investic.

Na základě zkušeností českých subjektů jsou platební podmínky dobré. GK Hongkong zaznamenal v poslední době se zvýšenou četností případy, kdy český odběratel zaplatil za zboží, které nebylo dodáno. V rámci vyšetřování bylo zjištěno, že se vždy jednalo o čínskou společnost, která měla v Hongkongu založenou virtuální firmu bez jakékoliv fyzické přítomnosti svého zástupce. Tento model je v Hongkongu běžný, protože tento způsob značně usnadňuje čínským společnostem platební styk se zahraničními partnery a zajišťuje jim i další výhody např. v daňové oblasti. Částečnou prevencí před podvodným jednáním může být kontrola sídla banky před odesláním platby. Zpravidla by se mělo jednat o banku se sídlem v Hongkongu a ne v kontinentální Číně.  

Soudnictví pracuje nezávisle a rychle. Kromě obecných soudů se obchodní spory řeší u Hong Kong International Arbitration Centre. Před zahájením soudního řízení musí být nejdříve věc řešena místní policií. Trestní oznámení lze podat u místní policie (Commercial Crime Bureau) osobně nebo e-mailem na crimeinformation@police.gov.hk

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Hongkong je leteckým hubem Asie s doletovou vzdáleností do všech hlavních asijských měst pod 5h. Rovněž cestování z Evropy je poměrně pohodlné. Žádná z leteckých společností aktuálně nenabízí přímé lety z ČR, s jedním přestupem je však možné pohodlně letět s většinou hlavních evropských aerolinek – KLM, FinnAir, Lufthansa, Air France, British Airways. Lety z Prahy do Hongkongu rovněž nabízí Quatar Airways, Turkish Airlines a Emirates. Je však zapotřebí počítat se značným omezením množství letů kvůli panujícím přísnými příletovým opatřením v HK. Během probíhající pandemie coronaviru je bohužel provoz hongkongského letiště značně omezen. Množství spojů je kvůli přísným podmínkám a relativně malému počtu pasažérů omezen.

Aktuálně je vstup do teritoria umožněn všem bez omezení, ale pod podmínkou absolvování týdenní hotelové karantény. Aerolinky zpravidla nedovolí vstup na palubu bez dokladu o zamluveném karanténním zařízení. Nadále je při příletu vyžadován platný PCR test. Současně je potřeba počítat s tím, že v místě je aktuálně téměř nemožné využívat služeb (restaurace, fitness centra, obchodní centra, supermarkety) bez využití místní trasovací aplikace a bez ukončeného cyklu očkování. 

Za normálních okolností panuje oboustranně bezvízový režim v rámci turistického pobytu do 90 dnů.   Hongkong je bezpečné teritorium s velmi dobrou sítí MHD. Pronájem vozidla nedoporučujeme, je totiž možný pouze s místním řidičským průkazem. Mezinárodní řidičský průkaz Vám bez přezkoušení v místě nebude uznán. Místní taxislužba Vás za přijatelnou cenu doveze všude po městě. Taxi je velmi snadno rozpoznatelné, auta mají červenou, zelenou, či modrou barvu a jsou jasně označena. K podvodům nedochází. V teritoriu je možné využít služeb společnosti Uber.

5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

Pokud zvažujete přesun do Hongkongu za účelem výkonu zaměstnání, či podnikání, je v prvním kroku nutné získat pracovní vízum. Hongkong má několik režimů, které umožňují udělení pracovního víza za předpokladu splnění předepsaných kritérií. Konkrétněji jsou tyto režimy vysvětleny na stránkách Immigration Department, které je zodpovědným úřadem v oblasti migrace do Hongkongu.  

Základní režim pro zaměstnance se jmenuje General Employment Policy, které není nikterak sektorově, ani početně omezeno. Celkové množství těchto pracovních víz udělených v roce 2020 bylo 14 617ks.   Specifických režimem je Technology Talent Admission Scheme (TechTAS), který se zaměřuje na specialisty v technických oborech. Jedná se o režim, který umožňuje místním firmám přilákat talentované specialisty, kteří mají zájem se podílet na výzkumu a vývoji v HK. Způsobilá společnost musí nejprve požádat Komise pro inovace a technologie o přidělení kvóty. Teprve po přidělení kvóty může být započat proces žádosti o pracovní vízum.   Další zvláštní režim, se zaměřuje na podnikatele a investory. Specifické podmínky platí i pro studenty a osoby, které chtějí absolvovat kvalifikační programy v rozsahu 12 měsíců, tzv. training.  

Od května 2011 je v Hongkongu zákonem stanovena minimální hodinová mzda. Tato byla postupně navýšena na aktuální hodnotu 37,5 HKD za hodinu. Zdravotní péče je v Hongkongu na vysoké úrovni. Samotný systém zdravotní péče je rozdělen do dvou možností: veřejné zdravotní péče a soukromé lékařské péče. Pokud se rozhodnete pro možnost veřejné zdravotní péče, nepotřebujete soukromé hongkongské zdravotní pojištění. Veřejnou lékařskou péči spravuje hongkonské Ministerstvo zdravotnictví společně s Hospital Authority.

5.9. Veletrhy a akce

I nadále platí, že řada veletrhů je rušena, převedena do online formátu, či probíhá v hybridním formátu. Problémem jsou panující přísná opatření, která např. V segmentu F&B znemožňují tasting produktů. Je také nutno počítat s tím, že je z důvodu karanténních opatření účast na veletrzích stále velmi lokální.

 • HOFEX– jedná se o jeden z největších asijských veletrhů v oblasti potravinářství a pohostinství. 
 • InternationalTravel Expo – veletrh se zaměřením na turistickou branži. 
 • ECOExpo Asia – veletrh environmentálních technologií.   
 • Wine& Spirits– specializovaný veletrh pro vinařství a alkoholické nápoje. 
 • AsiaSummit on Global Health  – jedná se o první edici summitu, na kterém je předpokládána účast osobností z řad vlády i businessu. 

6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Generální konzulát České republiky v Hongkongu

1204-5 Great Eagle Centre 23 Harbour Road,

Wanchai Hong Kong

tel.: +852/ 2802 2212

fax: +852/ 2802 2911

e-mail: hongkong@embassy.mzv.cz

web: www.mfa.cz/hongkong

teritoriální působnost: Hongkong a Macao  

Kromě Generálního konzulátu ČR další české instituce v Hongkongu zastoupeny nejsou.   V rámci ČLR mají svá zastoupení v Pekingu – CzechTrade, CzechTourism, v Šanghaji – CzechTrade, Czech Invest, CzechTourism a v Chengdu CzechTrade.

6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

 • Tísňové volání 999 – policie, hasiči, ambulance a lékařská pomoc
 • Mezinárodní tel. kód: +852

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

 • Seznam vládních kontaktů a úřadů: www.info.gov.hk/orgindex.htm
 • Invest Hong Kong: www.investhk.gov.hk
 • Obchodní rejstřík: www.cr.gov.hk/en/home/index.htm
 • Statistický úřad: https://www.censtatd.gov.hk/en/
 • Hong Kong Trade Development Council, e-mail: hktdc@tdc.org.hk, web: www.tdctrade.com
 • Hong Kong General Chamber of Commerce, e-mail: chamber@chamber.org.hk, web: www.hkgcc.org.hk
 • Chinese General Chamber of Commerce, e-mail: cgcc@cgcc.org.hk, web: www.cgcc.org.hk
 • Federation of Hong Kong Industries, e-mail: fhki@fhki.org.hk, web: www.fhki.org.hk
 • Chinese Manufacturers‘ Association of Hong Kong, e-mail: cma@cma.org.hk, web: www.cma.org.hk
 • Generální konzulát ČR v Hongkongu: www.mzv.cz/hongkong
 • Doing Business in Hong Kong: www.business.gov.hk
 • Malé a střední podniky: www.sme.gcn.gov.hk
 • Veletrhy a výstavy: www.hktdcfairs.com
 • Žluté stránky HK: www.yp.com.hk
 • Business Licence Information Service: www.licence.tid.gov.hk
• Teritorium: Asie | Hongkong | Zahraničí