Hongkong (Čína)

Obchodní vztahy s EU

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Základní údaje
Hlavní městoHongkong
Počet obyvatel7 481 000
Jazykkantonština, mandarínština, angličtina
Náboženstvíbuddhismus, taoismus, konfucianismus, křesťanství, islám, hinduismus, sikhismus a judaismus
Státní zřízenízvláštní administrativní oblast ČLR
Hlava státu
Hlava vládyCarrie Lam Cheng Yuet-ngor
Název měnyhongkongský dolar
Cestování
Časový posun+6h (letní čas); +7h (zimní čas)
Kontakty ZÚ
VelvyslanecJan Juchelka
Ekonomický úsekAnna Dupalová
Konzulární úsekBarbora Čáp
CzechTrade
Czechinvest
Ekonomika
Nominální HDP (mld. USD) 367,2
Hospodářský růst (%) 3,1
Inflace (%) 1,0
Nezaměstnanost (%) 5,3

Hongkong je zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky. Oficiální název teritoria v anglickém jazyce je Hong Kong Special Administrative Region of the People´s Republic of China, setkáte se nicméně i se zkráceným pojmenováním Hong Kong SAR, či prostě jen Hong Kong, China. Značnou autonomii Hongkongu zaručuje do roku 2047 v souladu s principem „jedné země dvou systémů“ místní mini-ústava (basic law), která vychází z britského právního systému.

Reformy, které omezují občanské svobody a zpřísňují kontrolu ústřední vlády ČLR, znamenají, že opakování rozsáhlých protestů z roku 2019 je nepravděpodobné. To půjde na úkor důvěry v místní vládu a příznivých mezinárodních vztahů. Vládní program hospodářské politiky se v letech 2021–2025 se zaměří na podporu podniků zasažených pandemií, rozšíření integrace s oblastí delty Perlové řeky a zvýšení bytového fondu. Ekonomické oživení naberou na obrátkách až od druhé poloviny roku 2021.    

V Hongkongu působí delegace EU, která zahájila svou činnost v r. 1993. Politika EU vůči Hongkongu zvláštní administrativní oblasti Číny, byla poprvé definována v roce 1997 v podobě sdělení Evropské Komise „Communication: The European Union and Hong Kong Beyond 1997“, vydaného v rámci předání Hongkongu pod čínskou nadvládu. EU a Hong Kong tradičně každoročně zasedají ke společnému strukturovanému dialogu, který určuje další oblasti a směr vzájemné spolupráce. Poslední dialog se uskutečnil v listopadu 2019

Souhrnná teritoriální informace (STI) Hongkong (Čína) (270.62kB) Mapa globálních oborových příležitostí – Hongkong (Čína) (MZV) (244B)

1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

Nejvyšším představitelem Hongkongu je předseda výkonné rady (Chief Executive), který je volen dvanáctisetčlennou volební komisí na pět let. Do funkce je ale definitivně jmenován čínskou ústřední vládou, které je přímo odpovědný, má značný rozsah výkonných pravomocí. Tuto funkci již od roku 2017 zastává Carrie Lam Cheng Yuet-ngor, volba příštího nejvyššího představitele je plánována na březen roku 2022.   Hlavním orgánem výkonné moci je výkonná rada (Executive Council), přičemž se fakticky jedná o kabinet předsedy výkonné rady, který mu radí a pomáhá při formulaci důležitých politik a v záležitostech souvisejících se zaváděním zákonů a právních předpisů. Rada se skládá z 16 hlavních úředníků a 16 neoficiálních členů.

Aktuální obsazení nejdůležitějších postů je následující:  

 • Předsedkyně výkonné rady – Carrie Lam Cheng Yuet-ngor
 • Hlavní tajemník pro veřejnou správu – Matthew Cheung Kin-chung
 • Ministr financí – Paul Chan Mo-po · Ministr spravedlnosti – Teresa Cheng Yeuk-wah
 • Ministr pro ústavní záležitosti a vztahy s ČLR – Erick Tsang Kwok-wai
 • Ministr obchodu a ekonomického rozvoje – Edward Yau Tang-wah
 • Ministr dopravy a bydlení – Frank Chan Fan
 • Ministr životního prostředí – Wong Kam-sing
 • Ministr pro inovace a technologie – Alfred Sit Wing-han
 • Ministr pro finanční služby a finanční správu – Christopher Hui Ching-yu
 • Ministr pro rozvoj – Michael Wong Wai-lun
 • Ministr zdravotnictví a zemědělství – Sophia Chan Siu-chee
 • Ministr vnitra – Caspar TSUI Ying-wai
 • Ministr školství – Kevin Yeung Yun-hung
 • Ministr práce a sociálních věcí – Law Chi-kwong
 • Ministr bezpečnosti – John Lee Ka-chiu
 • Ministr pro státní správu – Patrick Nip Tak-kuen  

Klíčovým orgánem zákonodárné moci je jednokomorová Legislativní rada (Legislative Council) sestávající ze 70 členů přičemž 35 u nich vzejde z přímých voleb a 35 na základě funkčních obvodů. Poslední volby se konaly v roce 2016 a volební období mělo končit v září 2020. Jako oficiální důvod pro odložení voleb na září 2021 byla udána probíhající pandemie Covid-19. Na podzim 2020 byli pro účast na protestech diskvalifikováni někteří opoziční členové Legislativní rady a dalších 15 jich následně na protest odstoupilo z funkce. Probíhající soudní procesy s členy opozičních pandemokratických stran výrazně nahrávají aktuálně nejsilnější vládnoucí straně (Democratic Alliance for the Betterment and Progess of Hong Kong).

1.2. Zahraniční politika země

V souladu s hongkongským basic law je za zahraniční a obrannou politiku Hongkongu plně odpovědná Čínská lidová republika. Platná ustanovení Hongkongu umožňují samostatně udržovat a rozvíjet vztahy a uzavírat a provádět dohody s cizími státy a regiony a příslušnými mezinárodními organizacemi v ekonomické, obchodní, finanční a peněžní, námořní, komunikační, turistické, kulturní a sportovní oblasti.  

USA se v reakci na schválení zákona o národní bezpečnosti na konci června 2020 rozhodly odebrat Hongkongu jeho dosavadní preferenční status jako samostatného území. Mimo jiné to znamená, že nyní budou čelit přímé zahraniční investice hongkongských firem v USA větší kontrole. Vláda USA navíc uvalila finanční sankce na několik místních vysokých úředníků, včetně vrchní představitelky Carrie Lam. Ani Spojené království neponechalo přijetí tohoto zákona bez odezvy. Britská vláda se rozhodla usnadnit držitelům tzv. British National (Overseas) pasu a jejich rodinným příslušníkům trvalý přesun do Spojeného království a zjednodušit podmínky pro následné získání britského občanství. Odhaduje se, že zhruba 3 miliony Hongkongžanů by mohlo mít nárok na využití této politiky. O něco specifičtější programy zaměřené převážně na špičkové pracovníky byly zavedeny i v Austrálii a Kanadě. Odhaduje se, že těchto možností v blízké budoucnosti pravděpodobně využijí stovky tisíc místních obyvatel.

1.3. Obyvatelstvo

Populace Hongkongu čítá 7,481 milionů obyvatel (květen 2021), z čehož 54.3% tvoří ženy a 45.7 % muži. Již několik let v řade klesá porodnost, která v roce 2020 poprvé dosáhla záporné hodnoty  – 0,3 %. 59.6 % populace je ekonomicky aktivní. Nezaměstnanost stoupla v roce 2020 na 5,8 %.  Z hlediska náboženského vyznání je v populaci zastoupen buddhismus, taoismus, křesťanství, islám, judaismus, hinduismus i sikhismus.

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

Přestože je Hongkong nadále velmi konkurenceschopný a otevřený vnějšímu světu, jeho primární devízou se postupně stává provázanost s trhem ČLR. Většina HDP je generována službami (finance), průmysl hraje pouze marginální roli. HK je střediskem reexportu v regionu, nejdůležitějším vstupním přístavem pro Čínu, největším zdrojem pro investice v ČLR i místem, kde se vytváří off-shore kapitál pro čínské firmy, současně je ČLR největším zdrojem zahraničních investic v HK. Dle hospodářských předpovědí a pozitivního vývoje ukazatelů v prvních měsících 2021, dojde letos k obnovení růstu ekonomiky na 3,1 % HDP, po dvou letech recese.  

Příjmy domácností a nerovnost v bohatství patří v Hongkongu k nejvyšším na světě téměř pětina obyvatel žijících v relativní chudobě. V průběhu roku 2020 vrostla nezaměstnanost ze 3,7% (2/2020) na rekordních 6,3% (11/2020), což je nejhorší hodnota za posledních 16 let. Za stejné období stoupla podzaměstnanost z 1,5% na 3,8%. Propouštění zaměstnanců lze přitom konstatovat napříč sektory hongkongské ekonomiky. Nejdramatičtější nárůst nezaměstnanosti zaznamenaly hoteliérství a restauratérství, spolu se stavebnictvím a průmyslovou výrobou. Vzhledem k setrvávajícímu uzavření hranic nelze očekávat, že by v dohledné době došlo k oživení turismu a maloobchodu.

Ukazatel 20182019202020212022
Růst HDP (%) 2,9-1,3-6,13,13,8
HDP/obyv. (USD/PPP) 63 224,163 095,059 870,062 260,065 440,0
Inflace (%) 2,42,90,31,02,1
Nezaměstnanost (%) 2,83,05,95,34,3
Export zboží (mld. USD) 568,1547,8532,6587,0633,2
Import zboží (mld. USD) 600,4563,9542,1606,8656,5
Saldo obchodní bilance (mld. USD) -32,3-16,1-9,4-19,8-23,3
Průmyslová produkce (% změna) 1,30,4-4,9-0,61,1
Populace (mil.) 7,47,47,57,67,6
Konkurenceschopnost 7/1403/141N/AN/AN/A
Exportní riziko OECD 2/73/73/73/7N/A

Zdroj: EIU, OECD, WEF

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

Veřejné finance
Saldo státního rozpočtu (% HDP) -3,3
Veřejný dluh (% HDP) 61,5
Bilance běžného účtu (mld. USD) 8,3
Daně
PO N/A
FO N/A
DPH N/A

Rok 2020 byl v řadě ohledů bezprecedentní. Aby zmírnila závažný dopad pandemie COVID-19 na místní ekonomiku, zachovala ekonomickou vitalitu a zmírnila finanční zátěž na občany, zavedla hongkongská vláda během roku 2020 pomocná opatření v nebývalého rozsahu. Dle vyjádření ministra financí (Financial Secretary) Paula Chena nelze pro rok 2021 počítat s dalším plošným navyšováním pomoci. Přesto vláda očekává deficitní hospodaření i v příštích několika letech, již však ne v rozsahu, jak tomu bylo v roce 2020, kdy schodek státního rozpočtu dosáhl nebývalých  -9,3 %. Pro rok 2021 se kalkuluje s deficitem rozpočtu v hodnotě -3,3 % HDP. Pomalý návrat k přebytku rozpočtu, který se očekává až v roce 2025, lze vysvětlit nejen výdaji za covidové stimulační balíčky, ale i snahou vlády se skrze efektivnější výdaje za veřejné služby důsledněji zaměřit na kvality života sociálně slabší části obyvatelstva a působit tak preventivně proti nárůstu nespokojenosti obyvatel.  

Veřejné finance jsou i přes hospodářský propad a zvýšené výdaje státního rozpočtu v dobré kondici. Rozpočtový deficit je kryt z fiskálních rezerv v kombinaci s nově vzniklým programem zelených dluhopisů. Fiskální rezerva do konce 2021 poklesne na 28% HDP a ve střednědobém horizontu se bude dále snižovat, pokud nebudou existovat kompenzační opatření v oblasti příjmů (např. zvýšení daní). Přesto tato rezerva představuje značný nárazník pro tlumení dopadu budoucích šoků. Přebytek běžného účtu vzrostl v roce 2020 na 6,6 % HDP, oproti 6,0 % v předchozím roce, protože kolaps obchodu se službami byl vyvážen snížením deficitu obchodu se zbožím. Hongkongský úvěrový profil podporuje jeho status čistého externího věřitele s hodnotou dosahující přibližně 306 % HDP. Devizové rezervy v přibližné výši 490 mld. USD zaručují možnost udržení stability vazby HKD vůči USD.

2.3. Bankovní systém

V průběhu posledních 20 let se Hongkong stal důležitým globálním finančním centrem. Hongkongský bankovní systém je třístupňový:  

 • Banky s plnou licencí nabízejí společnostem i jednotlivcům možnost otevírat běžné i spořicí účty a neukládají žádná omezení ohledně hodnoty přijímaného vkladu: HSBC, Hang Seng Bank, DBS Bank a další.
 • Banky s omezenou licencí se zabývají aktivitami na kapitálovém trhu a obchodním bankovnictvím: Allied Banking Corporation, Bank of America Securities Asia Limited, Citicorp International Limited, Goldman Sachs, J.P.Morgan
 • Deposit-Taking Companies: Public Finance Limited, Fubon Credit (Hong Kong) Limited, BCOM Finance (Hong Kong) Limited. Aktuálně v HK operuje 163 bank s plnou licencí, 17 s omezenou licencí a 13 „Deposit-Taking Companies“.

V teritoriu je přítomno na 42 reprezentačních kanceláří dalších bank a 8 společnosti s licencí pro poskytování virtuálního bankovnictví.   Od roku 1993 funguje jako centrální banka Hong Kong Monetary Authority, která vykonává funkce řízení oběhu peněz a bankovní dohled. HKMA však není centrální emisní banku, vydáváním bankovek jsou pověřeny 3 banky: Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), dále londýnská Standard Chartered Bank a čínská Bank of China. Kurz HKD je pevně navázán na USD (stanoven na 7,8 HKD/USD, obchodování možné v rozsahu 7,75–7,85). Čína je jedním z nejvýznamnějších investorů v HK. Je zde registrováno jedenáct čínských bank, z nichž největšími jsou Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank, Citic Bank International, přičemž Bank of China je v současné době druhá největší bankovní skupina po HSBC. HK je největším offshore centrem pro obchodování v RMB, odehraje se zde 75% celosvětových operací s čínskou měnou.   HK byl v posledních 12 letech celkem sedmkrát vyhodnocen jako největší světový trh pro primární veřejné nabídky akcií (IPO). Podle tržní kapitalizace je hongkongská burza na předních příčkách světových žebříčků, ke konci prosince 2020 byly zaznamenány obchody s akciemi 2 538 firem, jejichž kapitalizace dosáhla hodnoty 6,1 triliónu USD.

2.4. Daňový systém

Daňový systém v Hongkongu patří k jedněm z nejpřehlednějším a nejjednodušším na světě, současně vykazuje celý systém vysokou stabilitu a k zásadním neplánovaným změnám nedochází. Daňové zatížení je nízké.

Zdanění příjmu fyzických osob se pohybuje v rozmezí 2-17% dle výše příjmů. Na dividendy, úroky nebo kapitálový zisky se u fyzických osob žádné daně nevztahují. Zisky z obchodu nebo podnikání jsou v případě právnických osob předmětem daně ze zisku ve výši 8,25% /7,25% v případě ročního zisku do 2 miliónů HKD, resp. 16,5% či 15% v případě zisku vyššího. Na příjmy z nemovitostí je uplatňována daň z nemovitostí. U všech daní je uplatňován teritoriální princip, tzn., že daň se platí jen ze zisků plynoucích z aktivit v Hongkongu. Existuje soubor soudních pravidel, podle kterých se posuzují sporné „teritoriální“ případy. Příjmy pocházející ze zahraničí nejsou v Hongkongu zdaňovány, i když jsou do Hongkongu převedeny.

3. Obchodní vztahy s EU a ČR

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

V roce 2019 bylo v HK registrováno zhruba 2300 firem ze států EU, během 2020 došlo vlivem pandemie a doznívání nepokojů k poklesu. EU má s HK dlouhodobě aktivní obchodní bilanci – z velké části jsou však do HK dovážené produkty dále reexportovány do ČLR.  Pro řadu evropských firem, které HK SAR vnímají jako bránu do pevninské Číny, je však z dlouhodobého hlediska velmi problematické uzavření hranice a nemožnost navazování kontaktů v širším regionu.

Obchodní výměna s EU (mil. EUR)


20182019202020212022
Export z EU (mil. EUR) 27 887,626 734,622 961,7N/AN/A
Import do EU (mil. EUR) 7 498,77 004,17 111,2N/AN/A
Saldo s EU (mil. EUR) -20 388,8-19 730,6-15 850,5N/AN/A

Zdroj: Evropská komise

Obchodní vztahy s ČR

Hongkong představuje pro ČR jeden z nejúspěšnějších exportních trhů v Asii, resp. mimo Evropu vůbec. Jde o jedno z mála asijských teritorií, kde má ČR aktivní obchodní bilanci. Český export do Hongkongu měl v období 2016-2019 vrůstající tendenci s ročními přírůstky v rozmezí 9% až 18%. Pro rok 2020 lze konstatovat mírné snížení množství objemu zboží vyváženého z ČR do Hongkongu.  Rok 2020 je významně ovlivněn pandemií covid-19, což má za následek pokles ekonomických aktivit subjektů v obou zemích.

Obchodní výměna s ČR (mil. EUR)


20182019202020212022
Export z ČR (mld. CZK) 9,19,99,5N/AN/A
Import do ČR (mld. CZK) 2,72,52,4N/AN/A
Saldo s ČR (mld. CZK) -6,4-7,4-7,1N/AN/A

Zdroj: ČSÚ

3.2. FTA a smlouvy

Smlouvy s ČR

Hongkong má vlastní letecké, konzulární, ekonomické a justiční dohody, které neplatí ve zbytku ČLR a naopak.  

ČR má s Hongkongem uzavřenou Leteckou dohodu z 23. 2. 2002, jejíž aktualizované znění bylo podepsáno dne 14. 8. 2014. Dne 6. 6. 2011, byla podepsána Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu – zvláštní administrativní oblasti ČLR. Tato smlouva výrazně přispěje k podpoře oboustranných hospodářských vztahů mezi ČR a Hongkongem. Ratifikační proces byl na obou stranách ukončen a smlouva byla uvedena v platnost od 24. 1. 2012.   Dne 4. 3. 2013, byly podepsány tři dohody v oblasti mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech mezi Hongkongem a ČR. Jedná se o Dohodu o vzájemné právní pomoci v trestních věcech, Dohodu o předávání osob hledaných pro trestní řízení a Dohodu o předávání odsouzených osob. První dvě smlouvy vstoupily v platnost 13.2.2015 a posledně jmenovaná již 28.11.2014.   V roce 2019  byl podepsán Protokol o dovozu vepřového masa, který českým exportérům zpřístupňuje hongkongský trh.

3.3. Rozvojová spolupráce

Hongkong rozvojovou pomoc poskytuje v omezené míře, většinově formou humanitární pomoci financované cestou nevládních organizací ze soukromých zdrojů. Hongkong SAR je vyspělou ekonomikou, a tudíž sám není příjemcem rozvojové pomoci.

3.4. Perspektivní obory (MOP)

Vzájemnou výměnu zboží tvoří hlavně subdodávky nadnárodních firem v obou směrech, což dokládá komoditní struktura vývozu i dovozu. Značná část českého vývozu je dále reexportována v regionu, zejména pak do kontinentální Číny.  

Zemědělský a potravinářský průmysl: Zemědělství v Hongkongu je limitované, dováží se 95 % zemědělských produktů. Hongkong dováží sušené mléko, maso a masné výrobky (uzeniny). Prostor je rovněž pro biopotraviny, zdravou výživu, cukrovinky. Potenciál se jeví rovněž ve strojích na průmyslové zpracování nápojů, např. minipivovary. K rapidnímu růstu obchodu s vínem došlo v Hongkongu po roce 2008, kdy vláda zrušila clo a administrativní kontrolu vína. Hongkong patří i mezi nejvýznamnější aukční místa pro kvalitní vína. Vzhledem k uzavřenému dovoznímu protokolu je perspektivní položkou i vepřové maso.  

Zdravotnický a farmaceutický průmysl: Oblast zdravotnictví patří jednoznačně mezi priority hongkongské vlády a tomu odpovídá i podíl vládních výdajů do zdravotnictví, který činí cca 15% celkového ročního rozpočtu. Během období 2016-2025 chce vláda do obnovy zdravotnictví investovat 200 mld. Potencionálními exportními položkami jsou zdravotnické, lékařské, stomatologické nebo veterinární nástroje a přístroje, lékařský chirurgický a stomatologický nábytek, lůžka s mechanickým zařízením aj. Místní vláda podporuje rozvoj inovací a technologií a jednou ze 4 priorit vlády jsou biotechnologie a medicínské technologie a vědy.  

Vodohospodářský a odpadní průmysl: Prudký ekonomický rozvoj jižní Číny v posledním desetiletí s sebou přináší potřebu ochrany životního prostředí, které bylo vlivem průmyslové výroby značně poškozeno. Úřady začínají postupně zavádět legislativní opatření, která umožňují postihnutí znečišťovatelů. Místní podniky zaměřené na ochranu životního prostředí hledají zahraniční technologie v odvětví odpadového hospodářství, čištění odpadních vod, úspory energií, znečištění ovzduší a odhlučnění. Hongkong má ve výstavbě první spalovnu městského odpadu a recyklace spojená s využitím odpadu jako obnovitelného zdroje energie jsou vládní prioritou. Šanci mají rovněž firmy vyrábějící měřicí přístroje a příslušenství.  

Služby a ICT: Hongkong je globálním finančním centrem a sídlem tisíců mezinárodních společností, které zde založily své celosvětové nebo regionální centrály. Tyto entity jsou však středem pozornosti počítačových hackerů. Poptávka po informačních technologiích a zejména v oblasti kybernetické bezpečnosti a finančních technologií (FinTech) v Hongkongu prudce roste. Vládní podpora start-upů vytváří výhodné podmínky i pro zahraniční podnikatele.

Civilní letecký průmysl: Byla zahájena stavba třetí ranveje a rozvoj Terminálu 2, projekt má být dokončen v roce 2023, celková investice je odhadována na 150 mld. HKD/465 mld. CZK. Projekt bude kromě stavebních prací samotné ranveje a terminálu vyžadovat také rozšíření odbavovacích systémů, úpravy v bezpečnostních systémech včetně kontroly leteckého provozu. Poptávka je i po leteckých simulátorech.  

Dopravní průmysl a infrastruktura: V roce 2018 byl uveden do provozu nejdelší most na světě Hong Kong – Zhuhai – Macao. Ve fázi výstavby či přípravy se nachází řada infrastrukturních projektů, např. tunelu Tuen Mun – Chek Lap Kok Link a Návazného dálničního obchvatu, logistického centra Tuen Mun, tunelu Tseung Kwan O – Lam Tin a dopravní infrastruktury v Central Kowloon (poslední dva projekty budou dokončeny v roce 2021). Celkem se nyní realizuje výstavba dálnic o délce 70 km v hodnotě 147 mld. HKD (455 mld. CZK).  

Železniční doprava: Ve stádiu realizace či plánů se nachází několik infrastrukturních projektů (stavba nových linek metra South Island Line, North Island Line, West Kowloon Culture District, Shatin – Central Link, rozšíření Tung Chung Line a Tuen Mun South aj.). V současné době je ve výstavbě 53 km železnic/kolejové dopravy s 12 stanicemi v hodnotě 100 mld. HKD/310 mld. CZK. V plánu výstavby je 35 km kolejové dopravy s 18 stanicemi v hodnotě 147 mld. HKD/460 mld. CZK.  

Nábytkářský průmysl: Odbytové možnosti souvisí s výstavbou a rekonstrukcemi bytových a kancelářských komplexů i hotelů. Vláda zveřejnila v říjnu 2019 zvýhodněná schémata na financování dostupného bydlení a záměr postavit do r. 2022 10. tis. nízkorozpočtových bytů.   Sklářský a keramický průmysl: Výrobky českého sklářského průmyslu se stále více uplatňují formou velkých projektů, jako jsou velkorozměrové lustry, skleněné skulptury a architektonické prvky.  

Kovozpracovatelský průmysl: Panuje dlouhodobá rostoucí poptávka po nové výstavbě bytů, kanceláří a dalších veřejných zařízení. Například do roku 2024 bude postaven na ostrově Lantau kancelářský a obytný komplex Tung Chung o rozloze 1 mil. m2, do roku 2031 bude vybudováno satelitní město New Town v North East New Territories s 38 tis. pracovních příležitostí.  

Strojírenský průmysl: S rychlým stavebním rozvojem v Hongkongu souvisí zvýšená poptávka po strojírenském vybavení, jako jsou např. stroje ke zpracování materiálů a k obrábění kovů, zdvíhací zařízení, součásti jeřábů, stavební stroje apod. Blízkost průmyslových center v deltě Perlové řeky a smlouva CEPA o těsnějším ekonomickém partnerství Hongkong/Čína vč. Bezcelního obchodu u vybraných komodit vytváří další možnosti vývozu strojírenské produkce do teritoria.  

Energetický průmysl: Spotřeba elektrické energie je v Hongkongu jedna z nejvyšších na světě a místní nabídka nepostačí k pokrytí poptávky po elektřině. Hongkong se postupně snaží nebýt tolik závislý na dodávkách elektrické energie a podporuje například výrobu z obnovitelných zdrojů nebo se snaží najít způsoby využití odpadní energie. Roste také poptávka po zvyšování (v současnosti velmi špatné) energetické účinnosti budov, ať už stávajících nebo nové výstavby.  


4. Kulturní a obchodní jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

Hongkong je velmi kosmopolitní metropolí, ve které se mísí kulturní prvky Západu a Východu. Vždy zde záleží, kdo je Vaším protějškem při jednání, přičemž je zde celá škála možností – Váš obchodní partner může být původem z pevninské Číny, Evropan s mezinárodní zkušeností, či Hongkonžan s americkým vzděláním. I z tohoto důvodu nemusíte v případě Hongkongu nikterak zásadně přizpůsobovat své chování a můžete vycházet z obecných zásad etikety obchodních jednání.

4.2. Oslovení

První oslovení bývá zpravidla formální a je zvykem si nejprve vyměnit vizitky. Nebudete-li si v komunikaci jisti, které ze jmen Vašeho protějšku je příjmením je dobré vědět, že místní obchodníci zpravidla na vizitkách (či v podpisu) uvádějí své příjmení v kapitálkách.  Obchodní schůzky bývají v Hongkongu formálnější, zůstaňte proto nejlépe u oslovení pan XY/paní XY, pokud Vám sami nenabídnou neformálnější oslovení křestním jménem.

Setkáte-li se s někým nejprve osobně, například během veletrhu, bývá zvykem si vyměnit vizitky. Doporučujeme mít vizitky k dispozici v dvojjazyčné verzi, tedy v angličtině a čínštině. Dbejte na podání a přijetí vizitky oběma rukama. Podání vizitky jednou rukou může být považováno za projev neúcty. Ideálně vizitku podávejte tak, aby byla pro Vašeho partnera pohodlně čitelná. Není neobvyklé, že se Váš protějšek v rámci poděkování drobně pokloní. Je považováno za slušné na právě přijaté vizitce chvíli spočinout zrakem, než ji následně schováte do držáku na vizitky. Pokud považujete kontakt za perspektivní a chcete-li budovat dobré vztahy a udržet zájem protějšku, doporučujeme v průběhu přibližně jednoho dne od seznámení napsat stručný zdvořilostní mail.

4.3. Obchodní schůzka

Sjednávání schůzky v Hongkongu probíhá obdobným způsobem jako v ČR. V případě, že v Hongkongu nemáte k dispozici místo k jednání, není problematické dohodnout jako místo schůzky restaurační zařízení. Čas oběda lze obecně považovat spíše za méně formální a více pracovní oproti večeři. Standardní čas pro oběd je v Hongkongu mezi 12:30-14:00, čas večeře začíná po 18h. Předchozí rezervace stolu je nutností. Alternativní lokaci pro jednání může být i jednací místnost v hotelu, pokud je tato k dispozici. Dochvilnost patří k dobrým mravům.

Zejména v letních měsících (květen-září) panují v Hongkongu vysoké teploty a znatelná vlhkost vzduchu. Současně jsou veškeré vnitřní prostory klimatizovány. Nejlepší volbou je proto oblečení z přírodních materiálů. Hongkonžané velmi hledí na upravený zevnějšek, není neobvyklé, že muži mají oblek šitý na míru. V Hongkongu je dobře dostupné velké množství luxusních značek, ženy i muži nosí originální doplňky (kabelky, pásky, hodinky) velmi renomovaných značek. 

Gender v Hongkongu není tématem. Společnost je v tomto ohledu velmi rovnostářská. Mnohem důležitější, než pohlaví je postavení a vzdělání.

I v případě doporučení pro obchodní schůzky není vhodné generalizovat, Vše vždy záleží na konkrétním protějšku, velikosti firmy a objemu potenciální dohody. Vstřícným gestem je nepochybně pozvat obchodního partnera a zaplati společný účet.

4.4. Komunikace

Oficiálními jazyky jsou v Hongkongu angličtina, kantonština a mandarínština. Obecně lze spíše vycházet z předpokladu, že Váš obchodní partner bude mít znalost angličtiny na úrovni rodilého mluvčího, případně velmi dobrou. Mnoho místních podnikatelů jsou absolventi zahraničních, často britských škol. S tlumočením do kantonštiny, či mandarínštiny si ve valné většině není potřeba dělat starosti. Situace může být lehce odlišná u malých místních firem, kde je nutné předpokládat horší vyjadřovací schopnosti v anglickém jazyce.  

Z hlediska komunikačních prostředků doporučujeme e-mail a rovněž osobní komunikaci. Poněkud kuriózní je, že v Hongkongu je fax stále ještě považován za standardní formu komunikace a např. státní instituce pravidelně sdělují informace ohledně vypsaných tenderů pomocí faxu (paralelně s komunikací přes mail a web).  

Hongkonžané jsou přímí a tvrdí vyjednávači. Je však velkým faux pas, pokud byste svůj protějšek ve vyjednávání, či komunikaci dotlačili do kouta a on tak „ztratil tvář“. Pocit ztráty tváře je v místní kultuře velmi těžko únosný. Je proto vodné mít na paměti, že i když svůj protějšek můžete utlouci vynikajícími argumenty, tato strategie Vás často spíše od vítězného uzavření obchodu oddálí.

4.5. Doporučení

Hongkong je jedním z nejdražších měst světa. Přestože zde existují i velmi dostupné jídelny, u obchodních jednání se očekává určitá úroveň restauračního zařízení – např. obědové menu se pohybuje v rozmezí 200-600 HKD, což činí 600-1800 Kč na osobu. V Hongkongu je standardně k účtu připočítáno automatické spropitné (service charge) ve výši 10% celkové útraty, další spropitné není očekáváno a dává se pouze v případě extrémní spokojenosti.

4.6. Státní svátky

1. ledna – Nový rok

1. den 1. měsíce (lunární kalendář) – lunární Nový rok (konkrétně čínský Nový rok): obvykle se slaví koncem ledna nebo začátkem února; nejdůležitější z tradičních svátků

2. den 1. měsíce (lunární kalendář) – 2. den lunárního nového roku

3. den 1. měsíce (lunární kalendář) – 3. den lunárního nového roku

5. duben (4. duben v přestupných letech ) – Ching Ming Festival: den za úctu k předkům

Velikonoce

1. května Den práce

8. den 4. měsíce (lunární kalendář) – Buddhovy narozeniny: obvykle se vyskytuje v květnu; nová dovolená založená v roce 1998 (obecně není statutární)

5. den 5. měsíce (lunární kalendář) – Festival dračích lodí (Festival Tuen Ng): obvykle se slaví v červnu; den pro vlasteneckou vzpomínku, konzumaci rýžových knedlíků a závody dračích lodí

1. července – Den založení zvláštní správní oblasti Hongkongu

16. den 8. měsíce (lunární kalendář) – Den následující po festivalu v polovině podzimu: obvykle v září; důležitá podzimní oslava sklizně a sounáležitosti s rozsvícením luceren, pojídáním mooncakes a pozorováním měsíce

1. října Státní svátek ČLR

9. den 9. měsíce (lunární kalendář) – Festival Chung Yeung: v říjnu; den pro poctu starým a zesnulým

25. prosince Štědrý den

26. prosince

5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

Na základě zkušeností firem již etablovaných na místním trhu je jednoznačně doporučováno nalezení místního obchodního partnera. Tento postup výrazně ulehčí i další případný průnik na trhy jižní Číny. V této souvislosti doporučujeme účast na mezinárodních veletrzích, organizovaných v Hongkongu.  

Uplatňuje se klasický model: dovoz – distribuce – maloobchod. U spotřebního zboží je silná tendence zajišťovat si přímý dovoz od výrobce. Hongkongské firmy jsou poměrně malé. Jejich předností je schopnost (často na základě tradičních dlouhodobých obchodních vztahů) nalézt odběratele a reexportovat zboží do Číny a dalších zemí regionu.  

V Hongkongu operují řetězce prodejen potravin-supermarketů Park’n’Shop, Welcome, Vangard, 7Eleven a další. V sektoru drogerie a kosmetiky mají dominantní postavení prodejny Watson’s a Mannings. Největším elektronickým portálem pro prodej zboží je HKTV Mall.   V teritoriu je velká koncentrace prodejen luxusních značek módy jako Max Mara, Luis Vuiton, E. Zegna, Prada apod., navzdory padělkům svých výrobků dovážených z kontinentální Číny v minulosti generovali vysoké zisky díky vysoké kupní síle místního obyvatelstva a (čínským) návštěvníkům Hongkongu. Sociální nepokoje a následná pandemie Covid vedly k poklesu prodeje a je otázkou, nakolik je tento stav permanentní.  

V rámci obchodu nejsou žádné tarifní/netarifní překážky uplatňovány. Vývozní a dovozní režim je liberální; clo neexistuje stejně jako daň z přidané hodnoty, spotřební daní jsou zatíženy alkohol (s obsahem alkoholu nad 30 %); dále pak tabákové výrobky a hydro-karbonové oleje. Kontrole v dovozu a vývozu podléhají obvyklé položky (zbraně, omamné látky apod.). Na všechny exporty, importy a reexporty se uplatňuje deklarační poplatek (0,2 HKD za prvních 46 000 HKD deklarované hodnoty zboží + 0,125 HKD za každý dalších 1 000 HKD), přičemž u potravin je to pevná částka 0,2 HKD bez ohledu na objem a hodnotu. U dovážených vozidel se uplatňuje registrační poplatek v procentech maloobchodní ceny vozidla. Nehledě na výše uvedené každý, kdo dováží nebo vyváží zboží z nebo do Hongkongu je povinen podat deklaraci v písemné nebo v elektronické formě během 14 dnů od data uskutečnění operace.

5.2. Formy a podmínky působení na trhu

Podnikatelé mohou v Hongkongu využít celou řadu forem svého zastoupení. Nejvyužívanější jsou dvě formy tj. soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company) nebo formu pobočky zahraniční společnosti (Branch of Foreign Company). Tyto společnosti se musí registrovat v obchodním rejstříku tzv. Companies Registry a zároveň musí každoročně obdržet Business Registration Certificate od Business Registration Office of the Inland Revenue Department.  

Fyzická osoba se musí zaregistrovat do 1 měsíce od zahájení podnikatelské činnosti, právnická osoba do 1 měsíce od data zápisu do Companies Registry. Platí to i pro firmy registrované v zahraničí, které se musejí registrovat v Companies Registry do 1 měsíce od zřízení své pobočky v Hongkongu.  

Postup je velmi jednoduchý a registrační poplatky mírné. Pro Private Ltd. Co., není stanoven minimální kapitál ani jakákoliv depozit nebo zálohy. Složený kapitál musí být v hotovosti, ale může být použit na nákup frančízy, patentů nebo know-how. Není stanoven žádný limit na jednotlivé upsané podíly nebo měnu těchto podílů. U veřejné společnosti je postup stejný ale v praxi je vyžadován vyšší splacený kapitál. Počet spoluvlastníků, akcionářů soukromé i veřejné společnosti může být od 1 do 50, žádná omezení ohledně národnosti nebo rezidentury vlastníků. Celý proces registrace je nejjednodušší zadat právní kanceláři (cena včetně ostatních služeb jako je účetnictví, včetně daní apod. činí cca 3500 USD/rok).

5.3. Marketing a komunikace

Finanční náročnost marketingových aktivit je vzhledem k silné konkurenci a zároveň vysoké cenové úrovni značná, je však nezbytná. V Hongkongu se za nepandemických podmínek koná ročně asi 300 mezinárodních konferenčních a výstavních akcí. Většina veletrhů patří k nejvýznamnějším v Asii. Veletrhy hraček a dárků (dvakrát ročně) jsou největší v regionu, velmi známé jsou veletrhy módy a doplňků, mezi největší na světě patří veletrhy elektrotechniky, domácích potřeb a vybavení, bižuterie, šperků a hodinek.  

Ideální forma komunikace  a marketingu cíli na paralelní využití více kanálů v rámci omnichannel strategie. Místní obyvatelstvo doslova visí na mobilních telefonech. Investice do reklam na FB, Instagramu je proto určitě dobrou volbou. Je však velmi těžké se odlišit od množství konkurence. Ani využití místních influencerů proto nemusí být zaručenou cestou k úspěchu.  

Dlouhou a úspěšnou tradici v pořádání veletrhů má hongkongské multifunkční Convention and Exhibiton Centre, které patří k největším výstavním komplexům v Asii (5 výstavních hal, 2 konferenční haly, 2 prvotřídní koncertní/divadelní sály, 52 různě velkých jednacích místností, 2 velká předsálí a další zázemí). Vzhledem k velké zájmu vystavovatelů byla v roce 2009 dokončena přístavba, která zvýšila celkovou výstavní plochu na 83 000 m2. V prosinci 2005 bylo v Hongkongu otevřeno druhé výstaviště – Asia World Expo, které je postaveno na ostrově Lantau nedaleko letiště.

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Hongkong je členem WTO od 1. ledna 1995 a signatářem GATT od 23. dubna 1986. Důležitost ochrany duševního vlastnictví v Hongkongu lze ilustrovat faktem, že je pevně zakotvena v místní mini-ústavě (konkrétně v článcích 139 a 140). Hongkongská vláda velmi dbá o ochranu duševního vlastnictví, v řadě případů je však potřeba Váš produkt, patent, trademark řádně v Hongkongu registrovat, aby byla místnímu úřady garantovaná úroveň ochrany plnohodnotná.  

Důležitým aspektem ochrany duševního vlastnictví je zde i otázka zamezení padělání obchodních značek a nelegální reprodukce uměleckých děl. V Hongkongu je velká koncentrace luxusních prodejen známých značek spotřebního zboží, které dobře prosperují díky kupní síle návštěvníků i obyvatel Hongkongu. „Padělané“ spotřební zboží (hodinky, kabelky, DVD, textil apod.) je nabízeno ojediněle na tržištích a jeho prodej je potírán místní policií. S ohledem na obrovské množství zboží přecházejícího hranici mezi Hongkongem a ČLR bojuje hongkongská celnice s dovozy padělaných výrobků celkem úspěšně. Od roku 2006 využívá hongkongská celnice program boje proti zneužívání registrovaných obchodních značek na veletrzích v Hongkongu – Fast Action Scheme (FAS). Tento program je uplatňovaný na největších veletrzích, kde je zřízen společný stánek Hong Kong Customs a Hong Kong Brands Protection Alliance.  

The Intellectual PropertyDepartment of the HK Government je zodpovědný za oblast copyrightů, trademarků a registraci softwaru v HK.  

Kromě toho existuje pro malé a střední podniky služba zdarma poskytovaná EU IPR Helpdesk.  

Přehledné informace jsou k dispozici zde.

5.5. Trh veřejných zakázek

Právní základ pro autonomní veřejné zakázky je obsažen v hongkongské mini-ústavě. Hongkong je signatářem Dohody o vládních zakázkách a veškeré procedury jsou v souladu se standardními mezinárodními pravidly. Vládní zakázky v hodnotě převyšující 1,4 milionu HKD (pro zboží a všeobecné služby), 3 miliony HKD (pro poradenské služby) a 7 milionů HKD (pro služby pro stavební a inženýrské práce) jsou obvykle prováděny za využití otevřených a konkurenčních nabídkových řízení s cílem získat nejlepší poměr ceny a kvality. Omezená nabídková řízení jsou přípustná pouze za určitých výjimečných okolností. Government Logistics Department je hlavní vládní orgán pro veřejné zakázky.  

Výzvy k podávání nabídek jsou zveřejňovány ve věstníku vlády. V případě potřeby jsou zveřejněny na internetu nebo v místním a / nebo mezinárodním tisku a časopisech. Zadavatelé jsou povinni poskytnout v zadávací dokumentaci všechny nezbytné informace, které uchazečům pomohou s přípravou jejich nabídek. Při vypracovávání zadávací dokumentace pro zboží nebo služby, které mají být zadány, jsou zadavatelé povinni zajistit, aby charakteristiky stanovené pro výrobky nebo služby byly založeny na funkčních a výkonnostních požadavcích. Pokud se odkazuje na normy, mělo by se jednat, je-li to možné, o mezinárodní normy.  

Zadávací dokumentace obvykle obsahuje standardní formuláře smlouvy pokrývající obecné aspekty nabídky a požadavky smlouvy, zvláštní podmínky smlouvy, podrobné cenové plány, další informace a pokyny vztahující se ke konkrétní smlouvě. Zadávací dokumentace se obvykle vydává bezplatně, ale zadavatelé mohou náklady na zadávací dokumentace požadovat od uchazečů.  

Základní informace k trhu veřejných zakázek jsou k dispozici zde.

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

Hongkong je vyspělý, liberální a velmi konkurenční trh s kvalitním právním prostředím se standardními podnikatelskými riziky v případě investic spojených s vývojem trhu. Rizika restrikcí ohledně transferu, směnitelnosti, státního dluhu atd. neexistují. ČR nemá s Hongkongem uzavřenou dohodu o vzájemné ochraně a podpoře investic.  

Na základě zkušeností českých subjektů jsou platební podmínky dobré. GK Hongkong zaznamenal v poslední době se zvýšenou četností případy, kdy český odběratel zaplatil za zboží, které nebylo dodáno. V rámci vyšetřování bylo zjištěno, že se vždy jednalo o čínskou společnost, která měla v Hongkongu založenou virtuální firmu bez jakékoliv fyzické přítomnosti svého zástupce. Tento model je v Hongkongu běžný, protože tento způsob značně usnadňuje čínským společnostem platební styk se zahraničními partnery a zajišťuje jim i další výhody např. v daňové oblasti. Částečnou prevencí před podvodným jednáním může být kontrola sídla banky před odesláním platby. Zpravidla by se mělo jednat o banku se sídlem v Hongkongu a ne v kontinentální Číně.  

Soudnictví pracuje nezávisle a rychle. Kromě obecných soudů se obchodní spory řeší u Hong Kong International Arbitration Centre. Před zahájením soudního řízení musí být nejdříve věc řešena místní policií. Trestní oznámení lze podat u místní policie (Commercial Crime Bureau) osobně nebo e-mailem na crimeinformation@police.gov.hk

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Hongkong je leteckým hubem Asie s doletovou vzdáleností do všech hlavních asijských měst pod 5h. Rovněž cestování z Evropy je poměrně pohodlné. Žádná z leteckých společností aktuálně nenabízí přímé lety z ČR, s jedním přestupem je však možné pohodlně letět s většinou hlavních evropských aerolinek – KLM, FinnAir, Lufthansa, Air France, British Airways. Lety z Prahy do Hongkongu rovněž nabízí Quatar Airways, Turkish Airlines a Emirates.  

Během probíhající pandemie coronaviru je bohužel provoz hongkongského letiště značně omezen. Množství spojů je kvůli přísným podmínkám a relativně malému počtu pasažérů omezen. Aktuálně je vstup do Hongkongu umožněn pouze místním rezidentům a dále osobám s povoleným pobytem v Macau/Hongkongu, ČLR a na Tchajwanu. Podmínkou pro vstup osob s povoleným pobytem v ČLR, na Tchaj-wanu a v Macau je, že za posledních 14 dní necestovaly mimo uvedená území. Tranzit přes území Hongkongu, respektive tranzit na mezinárodním letišti, je možný za určitých podmínek. Za normálních okolností panuje oboustranně bezvízový režim v rámci turistického pobytu do 90 dnů.  

Hongkong je bezpečné teritorium s velmi dobrou sítí MHD. Pronájem vozidla nedoporučujeme, je totiž možný pouze s místním řidičským průkazem. Mezinárodní řidičský průkaz Vám bez přezkoušení v místě nebude uznán. Místní taxislužba Vás za přijatelnou cenu doveze všude po městě. Taxi je velmi snadno rozpoznatelné, auta mají červenou, zelenou, či modrou barvu a jsou jasně označena. K podvodům nedochází. V teritoriu je možné využít služeb společnosti Uber.

5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

Pokud zvažujete přesun do Hongkongu za účelem výkonu zaměstnání, či podnikání, je v prvním kroku nutné získat pracovní vízum. Hongkong má několik režimů, které umožňují udělení pracovního víza za předpokladu splnění předepsaných kritérií. Konkrétněji jsou tyto režimy vysvětleny na stránkách Immigration Department, které je zodpovědným úřadem v oblasti migrace do Hongkongu.  

Základní režim pro zaměstnance se jmenuje General Employment Policy, které není nikterak sektorově, ani početně omezeno. Celkové množství těchto pracovních víz udělených v roce 2020 bylo 14 617ks.  

Specifických režimem je Technology Talent Admission Scheme (TechTAS), který se zaměřuje na specialisty v technických oborech. Jedná se o režim, který umožňuje místním firmám přilákat talentované specialisty, kteří mají zájem se podílet na výzkumu a vývoji v HK. Způsobilá společnost musí nejprve požádat Komise pro inovace a technologie o přidělení kvóty. Teprve po přidělení kvóty může být započat proces žádosti o pracovní vízum.   Další zvláštní režim, se zaměřuje na podnikatele a investory. Specifické podmínky platí i pro studenty a osoby, které chtějí absolvovat kvalifikační programy v rozsahu 12 měsíců, tzv. training.  

Od května 2011 je v Hongkongu zákonem stanovena minimální hodinová mzda. Tato byla postupně navýšena na aktuální hodnotu 37,5 HKD za hodinu. Zdravotní péče je v Hongkongu na vysoké úrovni. Samotný systém zdravotní péče je rozdělen do dvou možností: veřejné zdravotní péče a soukromé lékařské péče. Pokud se rozhodnete pro možnost veřejné zdravotní péče, nepotřebujete soukromé hongkongské zdravotní pojištění. Veřejnou lékařskou péči spravuje hongkonské Ministerstvo zdravotnictví společně s Hospital Authority.

5.9. Veletrhy a akce

Kalendář akcí je již řadu měsíců ovlivněn probíhající pandemií Covid-19. V roce 2020 byly všechny veletrhy zrušeny, případně převedeny do online formátu. V druhé polovině roku 2021 lze očekávat pozvolný přechod na hybridní formáty, vzhledem ke stále uzavřeným hranicím Hongkongu je však otázkou, zda bude umožněna fyzická účast zahraničních hostů.  

HOFEX – jedná se o jeden z největších asijských veletrhů v oblasti potravinářství a pohostinství. Letošní edice se uskuteční v období 7 – 9. září 2021. Pro více informací navštivte https://hofex.com/

International Travel Expo – veletrh se zaměřením na turistickou branži. Letošní ročník se uskuteční na přelomu srpna a září. Pro více informací web ITE Hongkong  

ECO Expo Asia – veletrh environmentálních technologií je letos naplánován na 27-30. října 2021. Více informací na webu Eco Expo.  

Wine & Spirits – specializovaný veletrh pro vinařství a alkoholické nápoje se letos uskuteční 11-13. listopadu 2021. Více se dozvíte na webu.  

Asia Summit on Global Health  – jedná se o první edici summitu, na kterém je předpokládána účast osobností z řad vlády i businessu. Datum konání bylo stanoveno na 24. listopadu 2021. Více se dozvíte na webu akce.


6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Generální konzulát České republiky v Hongkongu

1204-5 Great Eagle Centre 23 Harbour Road,

Wanchai Hong Kong

tel.: +852/ 2802 2212

fax: +852/ 2802 2911

e-mail: hongkong@embassy.mzv.cz

web: www.mfa.cz/hongkong

teritoriální působnost: Hongkong a Macao  

Kromě Generálního konzulátu ČR další české instituce v Hongkongu zastoupeny nejsou.   V rámci ČLR mají svá zastoupení v Pekingu – CzechTrade, CzechTourism, v Šanghaji – CzechTrade, Czech Invest, CzechTourism a v Chengdu CzechTrade.

6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

Tísňové volání 999 – policie, hasiči, ambulance a lékařská pomoc

Mezinárodní tel. kód: +852

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

Seznam vládních kontaktů a úřadů: www.info.gov.hk/orgindex.htm

Invest Hong Kong: www.investhk.gov.hk

Obchodní rejstřík: www.cr.gov.hk/en/home/index.htm

Statistický úřad: https://www.censtatd.gov.hk/en/ Hong

Kong Trade Development Council, e-mail: hktdc@tdc.org.hk, web: www.tdctrade.com

Hong Kong General Chamber of Commerce, e-mail: chamber@chamber.org.hk, web: www.hkgcc.org.hk

Chinese General Chamber of Commerce, e-mail: cgcc@cgcc.org.hk, web: www.cgcc.org.hk

Federation of Hong Kong Industries, e-mail: fhki@fhki.org.hk, web: www.fhki.org.hk

Chinese Manufacturers‘ Association of Hong Kong, e-mail: cma@cma.org.hk, web: www.cma.org.hk

Generální konzulát ČR v Hongkongu: www.mzv.cz/hongkong

Doing Business in Hong Kong: www.business.gov.hk

Malé a střední podniky: www.sme.gcn.gov.hk

Veletrhy a výstavy: www.hktdcfairs.com

Žluté stránky HK: www.yp.com.hk

Business Licence Information Service: www.licence.tid.gov.hk
• Teritorium: Asie | Hongkong | Zahraničí