Hongkong (Čína)

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Základní údaje
Hlavní město
Počet obyvatel 7 413 070
Jazyk kantonština, mandarínština, angličtina
Náboženství buddhismus, taoismus, konfucianismus, křesťanství, islám, hinduismus, sikhismus a judaismus
Státní zřízení zvláštní administrativní oblast ČLR
Hlava státu
Hlava vlády John Lee
Název měny hongkongský dolar
Cestování
Časový posun +6h (letní čas); +7h (zimní čas)
Kontakty ZÚ
Velvyslanec Mgr. Jan Juchelka
Ekonomický úsek Anna Dupalová, M.A.
Konzulární úsek Mgr. Barbora Čáp
CzechTrade
Czechinvest
Ekonomika 2021
Nominální HDP (mld. USD) 488,8
Hospodářský růst (%) 6,3
Inflace (%) 1,6
Nezaměstnanost (%) 5,2

Hongkong
je zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky.
Oficiální název teritoria v anglickém jazyce je Hong Kong Special
Administrative Region of the People´s Republic of China, setkáte se
nicméně i se zkráceným pojmenováním Hong Kong SAR, či prostě
jen Hong Kong, China.

Značnou autonomii Hongkongu zaručuje do roku
2047 v souladu s principem „jedné země dvou systémů“ místní
mini-ústava (basic law), která vychází z britského právního
systému. Reformy, které omezují občanské svobody a zpřísňují
kontrolu ústřední vlády ČLR, znamenají, že opakování
rozsáhlých protestů z roku 2019 je nepravděpodobné. Nejpozději
od roku 2020 dochází ke postupnému snižování důvěry v
autonomii HK související i s erozí basic law.

Přestože
lze Hongkong nadále považovat za otevřenou ekonomiku,
přetrvávající politika nulové tolerance vůči covidu má
nezpochybnitelný dopad na postavení a konkurenceschopnost HK ve
světě i v rámci regionu. Dlouhodobé uzavření hranice mezi
HK a ČLR značně komplikuje obchodní styky a současně z pohledu
západních firem do značné míry limituje jednu z hlavních devíz
HK – provázanost s trhem ČLR. Vládní program
hospodářské politiky se v nadcházejících letech nepochybně
zaměří na podporu podniků zasažených pandemií, rozšíření
integrace s oblastí delty Perlové řeky a zvýšení bytového
fondu. Ekonomické oživení však bude do značné míry záviset na
setrvání aktuální covidové politiky. Po prvních měsících 2022 a totálním uzavření teritoria byly počáteční prognózy růstu zkorigovány na pouhých 0,8 % HDP.

V
Hongkongu působí delegace EU, která zahájila svou činnost v r.
1993. Politika EU vůči Hongkongu zvláštní administrativní
oblasti Číny, byla poprvé definována v roce 1997 v podobě
sdělení Evropské Komise „Communication: The European Union and
Hong Kong Beyond 1997“, vydaného v rámci předání Hongkongu pod
čínskou nadvládu. EU a Hong Kong zasedají ke společnému
strukturovanému dialogu, který určuje další oblasti a směr
vzájemné spolupráce. Poslední dialog se však uskutečnil
v listopadu 2019.Souhrnná teritoriální informace (STI) Hongkong (Čína) (337.8kB)Mapa globálních oborových příležitostí – Hongkong (Čína) (MZV) (244B)
1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

Nejvyšším
představitelem Hongkongu je předseda výkonné rady (Chief
Executive), který je volen volební komisí na pět let. Do funkce
je ale definitivně jmenován čínskou ústřední vládou, které
je přímo odpovědný, má značný rozsah výkonných pravomocí.
Po volbách v květnu 2022 byl do této funkce zvolen Pekingem
podporovaný John Lee.  

Hlavním orgánem výkonné moci je
výkonná rada (Executive Council), přičemž se fakticky jedná o
kabinet předsedy výkonné rady, který mu radí a pomáhá při
formulaci důležitých politik a v záležitostech souvisejících
se zaváděním zákonů a právních předpisů. Rada se skládá z
16 hlavních úředníků a 16 neoficiálních členů.

Aktuální
obsazení nejdůležitějších postů je následující (bude
upraveno po jmenování nových členů v souvislosti s nedávnými
volbami):  

 • Předsedkyně
  výkonné rady –John Lee

 • Hlavní
  tajemník pro veřejnou správu – 
 • Ministr
  financí –
 • Ministr spravedlnosti – 
 • Ministr
  pro ústavní záležitosti a vztahy s ČLR – 
 • Ministr
  obchodu a ekonomického rozvoje – 
 • Ministr
  dopravy a bydlení – 
 • Ministr
  životního prostředí – 
 • Ministr
  pro inovace a technologie –
 • Ministr
  pro finanční služby a finanční správu –
 • Ministr
  pro rozvoj – 
 • Ministr
  zdravotnictví a zemědělství – 
 • Ministr
  vnitra –
 • Ministr
  školství – 
 • Ministr
  práce a sociálních věcí –
 • Ministr
  bezpečnosti –
 • Ministr
  pro státní správu – 

Klíčovým
orgánem zákonodárné moci je jednokomorová Legislativní rada
(Legislative Council) sestávající ze 70 členů přičemž 35 u
nich vzejde z přímých voleb a 35 na základě funkčních
obvodů. Na podzim 2020 byli pro účast na protestech
diskvalifikováni někteří opoziční členové Legislativní rady
a dalších 15 jich následně na protest odstoupilo z funkce.
Následné soudní procesy s členy opozičních
pandemokratických stran výrazně nahráli aktuálně nejsilnější
vládnoucí straně (Democratic Alliance for the Betterment and
Progess of Hong Kong). Faktem je, že vzhledem k průběhu posledních
voleb, které se nakonec se uskutečnily v květnu 2022, lze předávání
moci v HK považovat za pouhou ceremoniální formalitu.

1.2. Zahraniční politika země

V
souladu s hongkongským basic law je za zahraniční a obrannou
politiku Hongkongu plně odpovědná Čínská lidová republika.
Platná ustanovení Hongkongu umožňují samostatně udržovat a
rozvíjet vztahy a uzavírat a provádět dohody s cizími státy a
regiony a příslušnými mezinárodními organizacemi v ekonomické,
obchodní, finanční a peněžní, námořní, komunikační,
turistické, kulturní a sportovní oblasti.  

USA
se v reakci na schválení zákona o národní bezpečnosti na konci
června 2020 rozhodly odebrat Hongkongu jeho dosavadní preferenční
status jako samostatného území. Mimo jiné to znamená, že nyní
budou čelit přímé zahraniční investice hongkongských firem
v USA větší kontrole. Vláda USA navíc uvalila finanční
sankce na několik místních vysokých úředníků, včetně bývalé vrchní
představitelky Carrie Lam. Ani Spojené království neponechalo
přijetí tohoto zákona bez odezvy. Britská vláda se rozhodla
usnadnit držitelům tzv. British National (Overseas) pasu a jejich
rodinným příslušníkům trvalý přesun do Spojeného království
a zjednodušit podmínky pro následné získání britského
občanství. Odhaduje se, že zhruba 3 miliony Hongkongžanů by
mohlo mít nárok na využití této politiky. O něco specifičtější
programy zaměřené převážně na špičkové pracovníky byly
zavedeny i v Austrálii a Kanadě.

1.3. Obyvatelstvo

Populace
Hongkongu čítá 7,413 milionů obyvatel (únor 2022). Již několik
let v řade klesá porodnost, která v roce 2020 poprvé
dosáhla záporné hodnoty  – 0,3 %. 59.7 % populace je
ekonomicky aktivní. Nezaměstnanost stoupla v roce 2020 na 5,8
%.  Z hlediska náboženského vyznání je v populaci
zastoupen buddhismus, taoismus, křesťanství, islám, judaismus,
hinduismus i sikhismus.

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

Přestože
je Hongkong nadále velmi konkurenceschopný a otevřený vnějšímu
světu, jeho primární devízou se postupně stává provázanost
s trhem ČLR. Většina HDP je generována službami (finance),
průmysl hraje pouze marginální roli. HK je střediskem reexportu
v regionu, nejdůležitějším vstupním přístavem pro Čínu,
největším zdrojem pro investice v ČLR i místem, kde se
vytváří off-shore kapitál pro čínské firmy, současně je ČLR
největším zdrojem zahraničních investic v HK. Faktické uzavření
HK světu negativně ovlivňuje prognózy hospodářského vývoje
HK, pro rok je očekáván růst ekonomiky v hodnotě pouhých 0,8 %
HDP.

Příjmy
domácností a nerovnost v bohatství patří v Hongkongu k nejvyšším
na světě, přičemž více jak čtvrtina obyvatel žijících v
relativní chudobě. Během prvních měsíců 2022 se nezaměstnanost
držela nad 5 %. Propouštění zaměstnanců lze přitom konstatovat
napříč sektory hongkongské ekonomiky a do značné míry souvisí
s covidovou politikou teritoria.

Nejdramatičtější nárůst
nezaměstnanosti zaznamenaly hoteliérství a restauratérství,
spolu se stavebnictvím a průmyslovou výrobou. Vzhledem
k setrvávajícímu uzavření hranic nelze očekávat, že by
v dohledné době došlo k oživení turismu a maloobchodu.

Přísná
pravidla, separace rodinných příslušníků, nemožnost
odletu/příletu a hrozba lock-downu vedly řadu zahraničních
pracovníků k opuštění teritoria. Důsledkem je, že firmy
nyní čelí značným potížím při hledání kvalifikovaných
pracovníků, zejména na seniorní/expertní pozice. Návazně lze
očekávat podstatnou proměnu struktury pracovní síly se
zvyšujícím se počtem pracovníků z ČLR, což se může
ukázat jako těžko akceptovatelné pro mezinárodní firmy.

Tabulka z MOP + navíc platební bilance, zadluženost/HDP.

Ukazatel 2019 2020 2021 2022 2023
Růst HDP (%) -1,3 -6,1 6,3 0,9 3,4
HDP/obyv. (USD/PPP) 63 095,00 58 823,40 64 810,00 68 080,00 71 850,0
Inflace (%) 2,9 0,3 1,6 2,8 0,7
Nezaměstnanost (%) 3 5,8 5,2 4,4 3,5
Export zboží (mld. USD) 509,6 507 639,1 658,6 695,3
Import zboží (mld. USD) 563,8 550,8 683,3 711,7 747,1
Saldo obchodní bilance (mld. USD) -16,1 -5,4 -14 -22,3 -19,2
Průmyslová produkce (% změna) 0,4 -4,9 3,5 1,7 1,9
Populace (mil.) 7,4 7,5 7,5 7,5 7,5
Konkurenceschopnost II.63 V.63 VII.64 N/A N/A
Exportní riziko OECD 03.VII 03.VII 03.VII N/A N/A

Zdroj: EIU, OECD, IMD

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

Veřejné finance 2021
Saldo státního rozpočtu (% HDP) -4,2
Veřejný dluh (% HDP) 51,8
Bilance běžného účtu (mld. USD) 16,7
Daně 2022
PO N/A
FO N/A
DPH N/A

Jestliže
se množství do ekonomiky uvolněných finančních prostředků v
letech 2020 a 2021 zdálo bezprecedentní, v roce 2022 již lze skoro
konstatovat, že se jedná o novou normu. Aby zmírnila závažný
dopad pandemie COVID-19 na místní ekonomiku, zachovala ekonomickou
vitalitu a zmírnila finanční zátěž na občany, zavedla
hongkongská vláda během posledních let pomocná opatření v
nebývalého rozsahu.

V roce 2021 dosáhl deficit rozpočtu hodnoty -4,2 % HDP. Pomalý návrat k přebytku
rozpočtu, který se očekává až v roce 2025, lze vysvětlit
nejen výdaji za covidové stimulační balíčky, ale i snahou vlády
se skrze efektivnější výdaje za veřejné služby důsledněji
zaměřit na kvality života sociálně slabší části obyvatelstva
a působit tak preventivně proti nárůstu nespokojenosti obyvatel.
 

Veřejné
finance jsou i přes hospodářský propad a zvýšené výdaje
státního rozpočtu v relativně dobré kondici. Rozpočtový
deficit je kryt z fiskálních rezerv v kombinaci s nově vzniklým
programem zelených dluhopisů. Fiskální rezerva na konci roku 2021
poklesla na 28% HDP a ve střednědobém horizontu se bude dále
snižovat, pokud nebudou existovat kompenzační opatření v oblasti
příjmů (např. zvýšení daní). Přesto tato rezerva představuje
značný nárazník pro tlumení dopadu budoucích šoků. 

2.3. Bankovní systém

V
průběhu posledních 20 let se Hongkong stal důležitým globálním
finančním centrem. Hongkongský bankovní systém je třístupňový:
 

 • Banky
  s plnou licencí nabízejí společnostem i jednotlivcům
  možnost otevírat běžné i spořicí účty a neukládají žádná
  omezení ohledně hodnoty přijímaného vkladu: HSBC, Hang Seng
  Bank, DBS Bank a další.

 • Banky
  s omezenou licencí se zabývají aktivitami na kapitálovém
  trhu a obchodním bankovnictvím: Allied Banking Corporation, Bank
  of America Securities Asia Limited, Citicorp International Limited,
  Goldman Sachs, J.P.Morgan
 • Deposit-Taking
  Companies: Public Finance Limited, Fubon Credit (Hong Kong) Limited,
  BCOM Finance (Hong Kong) Limited.

Aktuálně
v HK operuje 163 bank s plnou licencí, 17 s omezenou licencí a 13
„Deposit-Taking Companies“. V teritoriu je přítomno na 42
reprezentačních kanceláří dalších bank a 8 společnosti
s licencí pro poskytování virtuálního bankovnictví.  
Od roku 1993 funguje jako centrální banka Hong Kong Monetary
Authority, která vykonává funkce řízení oběhu peněz a
bankovní dohled.

HKMA však není centrální emisní banku,
vydáváním bankovek jsou pověřeny 3 banky: Hongkong and Shanghai
Banking Corporation (HSBC), dále londýnská Standard Chartered
Bank a čínská Bank of China. Kurz HKD je pevně navázán na USD
(stanoven na 7,8 HKD/USD, obchodování možné v rozsahu 7,75–7,85).
Čína je jedním z nejvýznamnějších investorů v HK. Je zde
registrováno jedenáct čínských bank, z nichž největšími
jsou Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, China
Construction Bank, Citic Bank International. HK je největším offshore centrem pro obchodování
v RMB, odehraje se zde 75% celosvětových operací s čínskou
měnou. 

2.4. Daňový systém

Daňový
systém v Hongkongu patří k jedněm z nejpřehlednějším
a nejjednodušším na světě, současně vykazuje celý systém
vysokou stabilitu a k zásadním neplánovaným změnám
nedochází. Daňové zatížení je nízké.

Zdanění
příjmu fyzických osob se pohybuje v rozmezí 2-17% dle výše
příjmů. Na dividendy, úroky nebo kapitálový zisky se u
fyzických osob žádné daně nevztahují. Zisky z obchodu nebo
podnikání jsou v případě právnických osob předmětem
daně ze zisku ve výši 8,25% /7,25% v případě ročního
zisku do 2 miliónů HKD, resp. 16,5% či 15% v případě zisku
vyššího. Na příjmy z nemovitostí je uplatňována daň z
nemovitostí. U všech daní je uplatňován teritoriální princip,
tzn., že daň se platí jen ze zisků plynoucích z aktivit v
Hongkongu. Existuje soubor soudních pravidel, podle kterých se
posuzují sporné „teritoriální“ případy. Příjmy
pocházející ze zahraničí nejsou v Hongkongu zdaňovány, i když
jsou do Hongkongu převedeny.

Ve střednědobém horizontu není očekáváno výrazné navýšení daňových sazeb – maximálně v rádu pár procentních bodů. Na úrovni vztahů EU-HK je aktuálně řešen problém zamezení dvojího nezdanění, pokud HK nevykoná potřebné úpravy svého systému, zařadí ho EU na seznam nespolupracujících jurisdikcí. 

3. Obchod a investice

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy s EU

V roce
2021 bylo v HK registrováno zhruba 2300 firem ze států EU, během
posledních dvou let došlo vlivem pandemie a doznívání nepokojů
k poklesu. Statistiky mohou do značné míry zkreslovat reálnou
aktivitu firem, jelikož celá řada z nich si ponechává v HK
registrovanou pobočku, přestože faktická činnost může být
utlumena.

EU
má s HK dlouhodobě aktivní obchodní bilanci – z velké
části jsou však do HK dovážené produkty dále reexportovány do
ČLR.  Pro řadu evropských firem, které HK SAR vnímají jako
bránu do pevninské Číny, je však z dlouhodobého hlediska
velmi problematické uzavření hranice a nemožnost navazování
kontaktů v širším regionu.

2017 2018 2019 2020 2021
Export z EU (mil. EUR) 28 581,00 27 885,60 26 733,00 22 958,40 23 470,30
Import do EU (mil. EUR) 5 948,80 7 499,30 7 079,40 6 754,10 6 986,50
Saldo s EU (mil. EUR) -22 632,2 -20 386,4 -19 653,6 -16 204,4 -16 483,8

Zdroj: Evropská komise

Obchodní vztahy s ČR

Hongkong
představuje pro ČR jeden z nejúspěšnějších exportních trhů
v Asii, resp. mimo Evropu vůbec. Jde totiž o jedno z mála
asijských teritorií, kde má ČR aktivní obchodní bilanci. Český
export do Hongkongu měl v období 2016-2019 vrůstající
tendenci s ročními přírůstky v rozmezí 9% až 18%.
Pro rok 2020 lze konstatovat mírné snížení množství objemu
zboží vyváženého z ČR do Hongkongu. Faktem však je, že
celkový objem vzájemné výměny je poměrně
zanedbatelný. Vzájemnou výměnu zboží tvoří hlavně
subdodávky nadnárodních firem v obou směrech, což dokládá
komoditní struktura vývozu i dovozu. Značná část českého
vývozu je dále reexportována v regionu, zejména pak do
kontinentální Číny.

2017 2018 2019 2020 2021
Export z ČR (mld. CZK) 3 9,1 9,9 9,5 N/A
Import do ČR (mld. CZK) 8 2,7 2,5 2,4 N/A
Saldo s ČR (mld. CZK) 5,1 -6,4 -7,4 -7,1 N/A

Zdroj: ČSÚ

Obchodní vztahy se zeměmi
mimo EU

EU je pro Hongkong významným obchodním partnerem. Faktem však je, že nesrovnatelně důležitějším trhem je ČLR,. Významné je i napojení na země v širším regionu – Japonsko, Korea.

2017 2018 2019 2020 2021
Export ze zemí mimo EU (mil. EUR) 394 453,5 423 627,3 406 440,7 408 001,9 519 791,1
Import do zemí mimo EU (mil. EUR) 469 693,8 504 975,3 472 139,7 461 406,1 573 790,5
Saldo se zeměmi mimo EU (mil. EUR) -75 240,3 -81 347,9 -65 699,0 -53 404,3 -53 999,4

Zdroj: EIU, Eurostat

3.2. Přímé zahraniční investice

Podle zprávy UNCTAD z roku 2021 dosáhl celkový objem PZI v Hongkongu v roce 2020 hodnoty 119 miliard USD, téměř o 62 % více než v roce 2019 (74 miliard USD), zejména díky nárůstu vnitropodnikových půjček a reinvestovaných zisků. K tomuto nárůstu přispělo i oživení přeshraničních fúzí a akvizic na 11 miliard USD (z – 1 miliardy USD v roce 2019), které představuje malý podíl přímých zahraničních investic, a to díky mnoha případům, kdy čínské nadnárodní společnosti konsolidovaly pobočky v Hongkongu. Vzhledem k značným tokům v rámci ekonomiky a jejím úzkým vazbám s Čínou, která přispívá 28 % jejích přímých zahraničních investic, odráží nárůst PZI v Hongkongu spíše restrukturalizaci podniků, zejména ze strany čínských nadnárodních společností, než nové investice. V roce 2020 zaujal HK třetí místo ve světě z hlediska přílivu PZI po USA a Číně. Je také čtvrtou největší zemí z hlediska odlivu FDI, v roce 2020 zaznamenal HK odliv prostředků ve výši 102 miliard USD . 

Hongkong je centrem regionálních centrál zahraničních nadnárodních společností, příchozí kapitál byl proto většinou investován do operací sektoru služeb. Hlavními investujícími zeměmi jsou Čína, Britské Panenské ostrovy, Velká Británie, Bermudy a Japonsko. Naprostá většina (kolem tří čtvrtin) investic je určena pro finanční aktivity: holding, nemovitosti, finance, pojišťovnictví, bankovnictví atd.

3.3. FTA a smlouvy

Smlouvy
s ČR

Hongkong
má vlastní letecké, konzulární, ekonomické a justiční dohody,
které neplatí ve zbytku ČLR a naopak.  

ČR
má s Hongkongem uzavřenou Leteckou dohodu z 23. 2. 2002, jejíž
aktualizované znění bylo podepsáno dne 14. 8. 2014. Dne 6. 6.
2011, byla podepsána Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a
zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu mezi vládou
České republiky a vládou Hongkongu – zvláštní administrativní
oblasti ČLR. Tato smlouva výrazně přispěje k podpoře
oboustranných hospodářských vztahů mezi ČR a Hongkongem.
Ratifikační proces byl na obou stranách ukončen a smlouva byla
uvedena v platnost od 24. 1. 2012.   Dne 4. 3. 2013, byly
podepsány tři dohody v oblasti mezinárodní justiční spolupráce
v trestních věcech mezi Hongkongem a ČR. Jedná se o Dohodu o
vzájemné právní pomoci v trestních věcech, Dohodu o předávání
osob hledaných pro trestní řízení a Dohodu o předávání
odsouzených osob. První dvě smlouvy vstoupily v platnost 13.2.2015
a posledně jmenovaná již 28.11.2014.   V roce 2019 
byl podepsán Protokol o dovozu vepřového masa, který českým
exportérům zpřístupňuje hongkongský trh.

3.4. Rozvojová spolupráce

Hongkong
rozvojovou pomoc poskytuje v omezené míře, většinově formou
humanitární pomoci financované cestou nevládních organizací ze
soukromých zdrojů. Hongkong SAR je vyspělou ekonomikou, a tudíž
sám není příjemcem rozvojové pomoci.

3.5. Perspektivní obory (MOP)

▶ Zdravotnický
a farmaceutický průmysl

HK
již má špičkovou zdravotnickou infrastrukturu. Vzhledem ke
stárnoucí populaci se však jedná o dlouhodobou prioritu vlády
s aktualizovaným rozpočtovým stropem ve výši 500 miliard
HKD (zhruba 1 370 miliard CZK) na program výstavby nových nemocnic
a rekonstrukce stávajících nemocničních zařízení do konce
2036. Rozpočtové výdaje na zdravotnictví jsou navíc každoročně
navyšovány. Mezi priority ve zdravotnictví patří biotechnologie,
smart/digitální technologie, telemedicína, diagnostika,
rehabilitace a paliativní péče. Nově se diskutují možnosti
využití zdravotnického vybavení užívaného v HK v rámci
GBA bez nutnosti registrace skrze čínskou NMPA.

▶ 

Zemědělský
a potravinářský průmysl

Vzhledem
k velikosti teritoria není Hongkong potravinově soběstačný
a přes 95% zemědělských produktů je dováženo ze zahraničí.
Vysoká koncentrace špičkových restaurací činí z Hongkongu
významné gastronomické centrum Asie, kde najdou uplatnění
luxusní potraviny. Aktuálním trendem jsou náhražky masa,
biopotraviny a zdravá strava. Pivo je ceněným nápojem a stoupá
obliba malých pivovarů a vlastní domácí výroby piva. Přestože
je trh s vínem na asijské poměry relativně velký, je zde
již mnoho dovozců z Austrálie, Nového Zélandu, Chile,
Francie, Itálie a Španělska. Příležitosti lze proto spatřovat
spíše v dražších segmentech, či zaměřením se na
biovýrobu a naturální vína.

▶ Vodohospodářský
a odpadní průmysl

Důraz
na ochranu životního prostředí s sebou již řadu let nese
zvýšený zájem o zelené technologie, cirkulární ekonomiku,
šetření zdrojů a problematiku energetické efektivity. Přestože
diskuze jsou vedeny již několik let, relativně benevolentní
legislativní rámec však nikterak netlačil na vyšší standardy
v recyklaci odpadu, či užití zelených technologií pro
zvýšení efektivity (energetické i jiné). Stanovení cíle
uhlíkové neutrality HK do roku 2050 s sebou nepochybně
přinese zvýšený tlak na zlepšení odpadní a vodohospodářské
infrastruktury. Poptávána budou komplexní řešení, přičemž je
třeba mít na zřeteli vertikalitu města, ale i dílčí řešení
a měřicí přístroje.

▶ 

Zábava
a volný čas

Kultura
a kreativní průmysl tvoří jeden z nejdynamičtěji se
rozvíjejících sektorů Hongkongu, souhrnně se jedná o přibližně
5 % HDP a okolo 6 % pracovních míst. Hongkong tradičně platí za
místo, kde se střetává Západ a Východ a místní obyvatelé
jsou proto často velmi dobře obeznámeni s evropským uměním,
hudbou, ale i knižními hity. Místní trh s uměleckými předměty
je jedním z nejrozvinutějších v Asii, v případě prodeje
moderního umění se z pohledu objemu transakcí jedná o jeden z
nejdůležitějších trhů světa. Poptávána je však i
audiovizuální tvorba, šperky, design, počítačové a mobilní
hry.

▶ Služby

Sektor
finančních služeb zůstává jedním z nejdůležitějších
ekonomických pilířů Hongkongu, koneckonců představuje něco
málo přes 20 % HDP města. I díky více než 160 licencovanými
bankám a 8 virtuálním bankám je Hongkong jedním
z nejdůležitějších finančních center světa. V rámci
sektoru finančních služeb leží příležitosti zejména
v segmentu fintechu.

4. Kultura obchodního jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

Hongkong
je velmi kosmopolitní metropolí, ve které se mísí kulturní
prvky Západu a Východu. Vždy zde záleží, kdo je Vaším
protějškem při jednání, přičemž je zde celá škála možností
– Váš obchodní partner může být původem z pevninské
Číny, Evropan s mezinárodní zkušeností, či Hongkonžan
s americkým vzděláním. I z tohoto důvodu nemusíte
v případě Hongkongu nikterak zásadně přizpůsobovat své
chování a můžete vycházet z obecných zásad etikety
obchodních jednání.

4.2. Oslovení

První
oslovení bývá zpravidla formální a je zvykem si nejprve vyměnit
vizitky. Nebudete-li si v komunikaci jisti, které ze jmen
Vašeho protějšku je příjmením je dobré vědět, že místní
obchodníci zpravidla na vizitkách (či v podpisu) uvádějí
své příjmení v kapitálkách.  Obchodní schůzky
bývají v Hongkongu formálnější, zůstaňte proto nejlépe u
oslovení pan XY/paní XY, pokud Vám sami nenabídnou neformálnější
oslovení křestním jménem.

Setkáte-li
se s někým nejprve osobně, například během veletrhu, bývá
zvykem si vyměnit vizitky. Doporučujeme mít vizitky k dispozici
v dvojjazyčné verzi, tedy v angličtině a čínštině.
Dbejte na podání a přijetí vizitky oběma rukama. Podání
vizitky jednou rukou může být považováno za projev neúcty.
Ideálně vizitku podávejte tak, aby byla pro Vašeho partnera
pohodlně čitelná. Není neobvyklé, že se Váš protějšek
v rámci poděkování drobně pokloní. Je považováno za
slušné na právě přijaté vizitce chvíli spočinout zrakem, než
ji následně schováte do držáku na vizitky. Pokud považujete
kontakt za perspektivní a chcete-li budovat dobré vztahy a udržet
zájem protějšku, doporučujeme v průběhu přibližně
jednoho dne od seznámení napsat stručný zdvořilostní mail.

4.3. Obchodní schůzka

J

Sjednávání
schůzky v Hongkongu probíhá obdobným způsobem jako v ČR.
V případě, že v Hongkongu nemáte k dispozici
místo k jednání, není problematické dohodnout jako místo
schůzky restaurační zařízení. Čas oběda lze obecně považovat
spíše za méně formální a více pracovní oproti večeři.
Standardní čas pro oběd je v Hongkongu mezi 12:30-14:00, čas
večeře začíná po 18h. Předchozí rezervace stolu je nutností.
Alternativní lokaci pro jednání může být i jednací místnost
v hotelu, pokud je tato k dispozici. Dochvilnost patří
k dobrým mravům.

Zejména
v letních měsících (květen-září) panují v Hongkongu
vysoké teploty a znatelná vlhkost vzduchu. Současně jsou veškeré
vnitřní prostory klimatizovány. Nejlepší volbou je proto
oblečení z přírodních materiálů. Hongkonžané velmi
hledí na upravený zevnějšek, není neobvyklé, že muži mají
oblek šitý na míru. V Hongkongu je dobře dostupné velké
množství luxusních značek, ženy i muži nosí originální
doplňky (kabelky, pásky, hodinky) velmi renomovaných značek. 

Gender
v Hongkongu není tématem. Společnost je v tomto ohledu
velmi rovnostářská. Mnohem důležitější, než pohlaví je
postavení a vzdělání.

I
v případě doporučení pro obchodní schůzky není vhodné
generalizovat, Vše vždy záleží na konkrétním protějšku,
velikosti firmy a objemu potenciální dohody. Vstřícným gestem je
nepochybně pozvat obchodního partnera a zaplatit společný účet.

4.4. Komunikace

Oficiálními
jazyky jsou v Hongkongu angličtina, kantonština a
mandarínština. Obecně lze spíše vycházet z předpokladu,
že Váš obchodní partner bude mít znalost angličtiny na úrovni
rodilého mluvčího, případně velmi dobrou. Mnoho místních
podnikatelů jsou absolventi zahraničních, často britských škol.
S tlumočením do kantonštiny, či mandarínštiny si ve valné
většině není potřeba dělat starosti. Situace může být lehce
odlišná u malých místních firem, kde je nutné předpokládat
horší (či žádné) vyjadřovací schopnosti v anglickém jazyce.  

Z hlediska
komunikačních prostředků doporučujeme e-mail a rovněž osobní
komunikaci. Poněkud kuriózní je, že v Hongkongu je fax stále
ještě považován za standardní formu komunikace a např. státní
instituce pravidelně sdělují informace ohledně vypsaných tenderů
pomocí faxu (paralelně s komunikací přes mail a web).  

Hongkonžané
jsou přímí a tvrdí vyjednávači. Je však velkým faux pas,
pokud byste svůj protějšek ve vyjednávání, či komunikaci
dotlačili do kouta a on tak „ztratil tvář“. Pocit ztráty
tváře je v místní kultuře velmi těžko únosný. Je proto
vodné mít na paměti, že i když svůj protějšek můžete
utlouci vynikajícími argumenty, tato strategie Vás často spíše
od vítězného uzavření obchodu oddálí.

4.5. Doporučení

Hongkong
je jedním z nejdražších měst světa. Přestože zde
existují i velmi dostupné jídelny, u obchodních jednání se
očekává určitá úroveň restauračního zařízení – např.
obědové menu se pohybuje v rozmezí 200-600 HKD, což činí
600-1800 Kč na osobu. V Hongkongu je standardně k účtu
připočítáno automatické spropitné (service charge) ve výši
10% celkové útraty, další spropitné není očekáváno a dává
se pouze v případě extrémní spokojenosti.

4.6. Státní svátky

 • 1.
  ledna – Nový rok

 • 1.
  den 1. měsíce (lunární kalendář) – lunární Nový rok
  (konkrétně čínský Nový rok): obvykle se slaví koncem ledna
  nebo začátkem února; nejdůležitější z tradičních svátků
 • 2.
  den 1. měsíce (lunární kalendář) – 2. den lunárního nového
  roku

 • 3.
  den 1. měsíce (lunární kalendář) – 3. den lunárního nového
  roku
 • 5.
  duben (4. duben v přestupných letech ) – Ching Ming Festival: den
  za úctu k předkům

  Velikonoce

 • 1.
  května Den práce
 • 8.
  den 4. měsíce (lunární kalendář) – Buddhovy narozeniny:
  obvykle se vyskytuje v květnu; nová dovolená založená v roce
  1998 (obecně není statutární)
 • 5.
  den 5. měsíce (lunární kalendář) – Festival dračích lodí
  (Festival Tuen Ng): obvykle se slaví v červnu; den pro vlasteneckou
  vzpomínku, konzumaci rýžových knedlíků a závody dračích lodí
 • 1.
  července – Den založení zvláštní správní oblasti Hongkongu
 • 16.
  den 8. měsíce (lunární kalendář) – Den následující po
  festivalu v polovině podzimu: obvykle v září; důležitá
  podzimní oslava sklizně a sounáležitosti s rozsvícením luceren,
  pojídáním mooncakes a pozorováním měsíce
 • 1.
  října Státní svátek ČLR

  9.
  den 9. měsíce (lunární kalendář) – Festival Chung Yeung: v
  říjnu; den pro poctu starým a zesnulým

 • 25.
  prosince Štědrý den
 • 26.
  prosince

5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

Na
základě zkušeností firem již etablovaných na místním trhu je
jednoznačně doporučováno nalezení místního obchodního
partnera. Tento postup výrazně ulehčí i další případný
průnik na trhy jižní Číny. V této souvislosti doporučujeme
účast na mezinárodních veletrzích, organizovaných v Hongkongu.

Uplatňuje
se klasický model: dovoz – distribuce – maloobchod. U
spotřebního zboží je silná tendence zajišťovat si přímý
dovoz od výrobce. Hongkongské firmy jsou poměrně malé. Jejich
předností je schopnost (často na základě tradičních
dlouhodobých obchodních vztahů) nalézt odběratele a reexportovat
zboží do Číny a dalších zemí regionu.  

V
Hongkongu operují řetězce prodejen potravin-supermarketů
Park’n’Shop, Welcome, Vangard, 7Eleven a další. V sektoru
drogerie a kosmetiky mají dominantní postavení prodejny Watson’s
a Mannings. Největším elektronickým portálem pro prodej zboží
je HKTV Mall.   V teritoriu je velká koncentrace prodejen
luxusních značek módy jako Max Mara, Luis Vuiton, E. Zegna, Prada
apod., navzdory padělkům svých výrobků dovážených z
kontinentální Číny v minulosti generovali vysoké zisky díky
vysoké kupní síle místního obyvatelstva a (čínským)
návštěvníkům Hongkongu. Sociální nepokoje a následná
pandemie Covid vedly k poklesu prodeje a je otázkou, nakolik je
tento stav permanentní.  

V
rámci obchodu nejsou žádné tarifní/netarifní překážky
uplatňovány. Vývozní a dovozní režim je liberální; clo
neexistuje stejně jako daň z přidané hodnoty, spotřební daní
jsou zatíženy alkohol (s obsahem alkoholu nad 30 %); dále pak
tabákové výrobky a hydro-karbonové oleje. Kontrole v dovozu a
vývozu podléhají obvyklé položky (zbraně, omamné látky
apod.). Na všechny exporty, importy a reexporty se uplatňuje
deklarační poplatek (0,2 HKD za prvních 46 000 HKD deklarované
hodnoty zboží + 0,125 HKD za každý dalších 1 000 HKD), přičemž
u potravin je to pevná částka 0,2 HKD bez ohledu na objem a
hodnotu. U dovážených vozidel se uplatňuje registrační poplatek
v procentech maloobchodní ceny vozidla. Nehledě na výše uvedené
každý, kdo dováží nebo vyváží zboží z nebo do Hongkongu je
povinen podat deklaraci v písemné nebo v elektronické formě během
14 dnů od data uskutečnění operace.

5.2. Formy a podmínky působení na trhu

Podnikatelé
mohou v Hongkongu využít celou řadu forem svého zastoupení.
Nejvyužívanější jsou dvě formy tj. soukromá společnost s
ručením omezeným (Private Limited Company) nebo formu pobočky
zahraniční společnosti (Branch of Foreign Company). Tyto
společnosti se musí registrovat v obchodním rejstříku tzv.
Companies Registry a zároveň musí každoročně obdržet Business
Registration Certificate od Business Registration Office of the
Inland Revenue Department.  

Fyzická
osoba se musí zaregistrovat do 1 měsíce od zahájení
podnikatelské činnosti, právnická osoba do 1 měsíce od data
zápisu do Companies Registry. Platí to i pro firmy registrované v
zahraničí, které se musejí registrovat v Companies Registry
do 1 měsíce od zřízení své pobočky v Hongkongu.  

Postup
je velmi jednoduchý a registrační poplatky mírné. Pro Private
Ltd. Co., není stanoven minimální kapitál ani jakákoliv depozit
nebo zálohy. Složený kapitál musí být v hotovosti, ale může
být použit na nákup frančízy, patentů nebo know-how. Není
stanoven žádný limit na jednotlivé upsané podíly nebo měnu
těchto podílů. U veřejné společnosti je postup stejný ale v
praxi je vyžadován vyšší splacený kapitál. Počet
spoluvlastníků, akcionářů soukromé i veřejné společnosti
může být od 1 do 50, žádná omezení ohledně národnosti nebo
rezidentury vlastníků. Celý proces registrace je nejjednodušší
zadat právní kanceláři (cena včetně ostatních služeb jako je
účetnictví, včetně daní apod. činí cca 3500 USD/rok).

5.3. Marketing a komunikace

Finanční
náročnost marketingových aktivit je vzhledem k silné konkurenci a
zároveň vysoké cenové úrovni značná, je však nezbytná. V
Hongkongu se za nepandemických podmínek koná ročně asi 300
mezinárodních konferenčních a výstavních akcí. Většina
veletrhů patří k nejvýznamnějším v Asii. Veletrhy hraček a
dárků (dvakrát ročně) jsou největší v regionu, velmi známé
jsou veletrhy módy a doplňků, mezi největší na světě patří
veletrhy elektrotechniky, domácích potřeb a vybavení, bižuterie,
šperků a hodinek.  

Ideální
forma komunikace  a marketingu cíli na paralelní využití
více kanálů v rámci omnichannel strategie. Místní
obyvatelstvo doslova visí na mobilních telefonech. Investice do
reklam na FB, Instagramu je proto určitě dobrou volbou. Je však
velmi těžké se odlišit od množství konkurence. Ani využití
místních influencerů proto nemusí být zaručenou cestou
k úspěchu.  

Dlouhou
a úspěšnou tradici v pořádání veletrhů má hongkongské
multifunkční Convention and Exhibiton Centre, které patří k
největším výstavním komplexům v Asii (5 výstavních hal, 2
konferenční haly, 2 prvotřídní koncertní/divadelní sály, 52
různě velkých jednacích místností, 2 velká předsálí a další
zázemí). Vzhledem k velké zájmu vystavovatelů byla v roce 2009
dokončena přístavba, která zvýšila celkovou výstavní plochu
na 83 000 m2. V prosinci 2005 bylo v Hongkongu otevřeno druhé
výstaviště – Asia World Expo, které je postaveno na ostrově
Lantau nedaleko letiště.

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Hongkong
je členem WTO od 1. ledna 1995 a signatářem GATT od 23. dubna
1986. Důležitost ochrany duševního vlastnictví v Hongkongu lze
ilustrovat faktem, že je pevně zakotvena v místní mini-ústavě
(konkrétně v článcích 139 a 140). Hongkongská vláda velmi
dbá o ochranu duševního vlastnictví, v řadě případů je
však potřeba Váš produkt, patent, trademark řádně v Hongkongu
registrovat, aby byla místnímu úřady garantovaná úroveň
ochrany plnohodnotná.  

Důležitým
aspektem ochrany duševního vlastnictví je zde i otázka zamezení
padělání obchodních značek a nelegální reprodukce uměleckých
děl. V Hongkongu je velká koncentrace luxusních prodejen známých
značek spotřebního zboží, které dobře prosperují díky kupní
síle návštěvníků i obyvatel Hongkongu. „Padělané“
spotřební zboží (hodinky, kabelky, DVD, textil apod.) je nabízeno
ojediněle na tržištích a jeho prodej je potírán místní
policií. S ohledem na obrovské množství zboží přecházejícího
hranici mezi Hongkongem a ČLR bojuje hongkongská celnice s dovozy
padělaných výrobků celkem úspěšně. Od roku 2006 využívá
hongkongská celnice program boje proti zneužívání registrovaných
obchodních značek na veletrzích v Hongkongu – Fast Action Scheme
(FAS). Tento program je uplatňovaný na největších veletrzích,
kde je zřízen společný stánek Hong Kong Customs a Hong Kong
Brands Protection Alliance.  

TheIntellectual PropertyDepartment of the HK Government je
zodpovědný za oblast copyrightů, trademarků a registraci softwaru
v HK.  

Kromě
toho existuje pro malé a střední podniky služba zdarma
poskytovaná EUIPR Helpdesk.
 

Přehledné
informace jsou k dispozici zde.

5.5. Trh veřejných zakázek

Právní
základ pro autonomní veřejné zakázky je obsažen v hongkongské
mini-ústavě. Hongkong je signatářem Dohody o vládních zakázkách
a veškeré procedury jsou v souladu se standardními
mezinárodními pravidly. Vládní zakázky v hodnotě převyšující
1,4 milionu HKD (pro zboží a všeobecné služby), 3 miliony HKD
(pro poradenské služby) a 7 milionů HKD (pro služby pro stavební
a inženýrské práce) jsou obvykle prováděny za využití
otevřených a konkurenčních nabídkových řízení s cílem
získat nejlepší poměr ceny a kvality. Omezená nabídková řízení
jsou přípustná pouze za určitých výjimečných
okolností. Government
Logistics Department je
hlavní vládní orgán pro veřejné zakázky.  

Výzvy k
podávání nabídek jsou zveřejňovány ve věstníku
vlády.
V případě potřeby jsou zveřejněny na internetu nebo v místním
a / nebo mezinárodním tisku a časopisech. Zadavatelé jsou povinni
poskytnout v zadávací dokumentaci všechny nezbytné informace,
které uchazečům pomohou s přípravou jejich nabídek. Při
vypracovávání zadávací dokumentace pro zboží nebo služby,
které mají být zadány, jsou zadavatelé povinni zajistit, aby
charakteristiky stanovené pro výrobky nebo služby byly založeny
na funkčních a výkonnostních požadavcích. Pokud se odkazuje na
normy, mělo by se jednat, je-li to možné, o mezinárodní normy.  

Zadávací
dokumentace obvykle obsahuje standardní formuláře smlouvy
pokrývající obecné aspekty nabídky a požadavky smlouvy,
zvláštní podmínky smlouvy, podrobné cenové plány, další
informace a pokyny vztahující se ke konkrétní smlouvě. Zadávací
dokumentace se obvykle vydává bezplatně, ale zadavatelé mohou
náklady na zadávací dokumentace požadovat od uchazečů.  
Základní
informace k trhu veřejných zakázek jsou k dispozici zde.

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

Hongkong
je vyspělý, liberální a velmi konkurenční trh s kvalitním
právním prostředím se standardními podnikatelskými riziky v
případě investic spojených s vývojem trhu. Rizika restrikcí
ohledně transferu, směnitelnosti, státního dluhu atd. neexistují.
ČR nemá s Hongkongem uzavřenou dohodu o vzájemné ochraně a
podpoře investic.

Na
základě zkušeností českých subjektů jsou platební podmínky
dobré. GK Hongkong zaznamenal v poslední době se zvýšenou
četností případy, kdy český odběratel zaplatil za zboží,
které nebylo dodáno. V rámci vyšetřování bylo zjištěno, že
se vždy jednalo o čínskou společnost, která měla v Hongkongu
založenou virtuální firmu bez jakékoliv fyzické přítomnosti
svého zástupce. Tento model je v Hongkongu běžný, protože tento
způsob značně usnadňuje čínským společnostem platební styk
se zahraničními partnery a zajišťuje jim i další výhody např.
v daňové oblasti. Částečnou prevencí před podvodným
jednáním může být kontrola sídla banky před odesláním
platby. Zpravidla by se mělo jednat o banku se sídlem v Hongkongu a
ne v kontinentální Číně.  

Soudnictví
pracuje nezávisle a rychle. Kromě obecných soudů se obchodní
spory řeší u Hong Kong International Arbitration Centre. Před
zahájením soudního řízení musí být nejdříve věc řešena
místní policií. Trestní oznámení lze podat u místní policie
(Commercial Crime Bureau) osobně nebo e-mailem na
crimeinformation@police.gov.hk

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Hongkong
je leteckým hubem Asie s doletovou vzdáleností do všech
hlavních asijských měst pod 5h. Rovněž cestování z Evropy
je poměrně pohodlné. Žádná z leteckých společností
aktuálně nenabízí přímé lety z ČR, s jedním
přestupem je však možné pohodlně letět s většinou
hlavních evropských aerolinek – KLM, FinnAir, Lufthansa, Air
France, British Airways. Lety z Prahy do Hongkongu rovněž
nabízí Quatar Airways, Turkish Airlines a Emirates. Je však
zapotřebí počítat se značným omezením množství letů kvůli
panujícím přísnými příletovým opatřením v HK.

Během
probíhající pandemie coronaviru je bohužel provoz hongkongského
letiště značně omezen. Množství spojů je kvůli přísným
podmínkám a relativně malému počtu pasažérů omezen.

Aktuálně je vstup do teritoria umožněn všem bez omezení, ale pod podmínkou absolvování týdenní hotelové karantény. Aerolinky zpravidla nedovolí vstup na palubu bez dokladu o zamluveném karanténním zařízení. Nadále je při příletu vyžadován platný PCR test. Současně je potřeba počítat s tím, že v místě je aktuálně téměř nemožné využívat služeb (restaurace, fitness centra, obchodní centra, supermarkety) bez využití místní trasovací aplikace a bez ukončeného cyklu očkování. 

Za
normálních okolností panuje oboustranně bezvízový režim v
rámci turistického pobytu do 90 dnů.  

Hongkong
je bezpečné teritorium s velmi dobrou sítí MHD. Pronájem
vozidla nedoporučujeme, je totiž možný pouze s místním
řidičským průkazem. Mezinárodní řidičský průkaz Vám bez
přezkoušení v místě nebude uznán. Místní taxislužba Vás
za přijatelnou cenu doveze všude po městě. Taxi je velmi snadno
rozpoznatelné, auta mají červenou, zelenou, či modrou barvu a
jsou jasně označena. K podvodům nedochází. V teritoriu
je možné využít služeb společnosti Uber.

5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

Pokud
zvažujete přesun do Hongkongu za účelem výkonu zaměstnání, či
podnikání, je v prvním kroku nutné získat pracovní vízum.
Hongkong má několik režimů, které umožňují udělení
pracovního víza za předpokladu splnění předepsaných kritérií.
Konkrétněji jsou tyto režimy vysvětleny na stránkách Immigration
Department,
které je zodpovědným úřadem v oblasti migrace do Hongkongu.
 

Základní
režim pro zaměstnance se jmenuje General
Employment Policy,
které není nikterak sektorově, ani početně omezeno. Celkové
množství těchto pracovních víz udělených v roce 2020 bylo
14 617ks.  
Specifických
režimem je Technology
Talent Admission Scheme (TechTAS),
který se zaměřuje na specialisty v technických oborech.
Jedná se o režim, který umožňuje místním firmám přilákat
talentované specialisty, kteří mají zájem se podílet na výzkumu
a vývoji v HK. Způsobilá společnost musí nejprve požádat
Komise pro inovace a technologie o přidělení kvóty. Teprve po
přidělení kvóty může být započat proces žádosti o pracovní
vízum.   Další zvláštní režim, se zaměřuje
na podnikatele
a investory.
Specifické podmínky platí i pro studenty a
osoby, které chtějí absolvovat kvalifikační programy v rozsahu
12 měsíců, tzv. training.
 

Od
května 2011 je v Hongkongu zákonem stanovena minimální
hodinová mzda.
Tato byla postupně navýšena na aktuální hodnotu 37,5 HKD za
hodinu.

Zdravotní
péče je v Hongkongu na vysoké úrovni. Samotný systém
zdravotní péče je rozdělen do dvou možností: veřejné
zdravotní péče a soukromé lékařské péče. Pokud se rozhodnete
pro možnost veřejné zdravotní péče, nepotřebujete soukromé
hongkongské zdravotní pojištění. Veřejnou lékařskou péči
spravuje hongkonské Ministerstvo zdravotnictví společně
s Hospital Authority.

5.9. Veletrhy a akce

I
nadále platí, že řada veletrhů je rušena, převedena do online
formátu, či probíhá v hybridním formátu. Problémem jsou
panující přísná opatření, která např. V segmentu F&B
znemožňují tasting produktů. Je také nutno počítat s tím, že
je z důvodu karanténních opatření účast na veletrzích stále
velmi lokální.

 • HOFEX– jedná se o jeden z největších asijských veletrhů
  v oblasti potravinářství a pohostinství. 
 • InternationalTravel Expo – veletrh se zaměřením na turistickou branži. 
 • ECOExpo Asia – veletrh environmentálních technologií.   
 • Wine& Spirits– specializovaný veletrh pro vinařství a
  alkoholické nápoje. 
 • AsiaSummit on Global Health  – jedná se o první edici summitu,
  na kterém je předpokládána účast osobností z řad vlády
  i businessu. 

6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Generální
konzulát České republiky v Hongkongu

1204-5
Great Eagle Centre 23 Harbour Road,

Wanchai
Hong Kong

tel.:
+852/ 2802 2212

fax:
+852/ 2802 2911

e-mail:
hongkong@embassy.mzv.cz

web:
www.mfa.cz/hongkong

teritoriální
působnost: Hongkong a Macao  

Kromě
Generálního konzulátu ČR další české instituce v Hongkongu
zastoupeny nejsou.   V rámci ČLR mají svá zastoupení v
Pekingu – CzechTrade, CzechTourism, v Šanghaji – CzechTrade,
Czech Invest, CzechTourism a v Chengdu CzechTrade.

6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

 • Tísňové
  volání 999 – policie, hasiči, ambulance a lékařská pomoc

 • Mezinárodní
  tel. kód: +852

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

 • Seznam
  vládních kontaktů a úřadů: www.info.gov.hk/orgindex.htm
 • Invest
  Hong Kong: www.investhk.gov.hk

 • Obchodní
  rejstřík: www.cr.gov.hk/en/home/index.htm
 • Statistický
  úřad: https://www.censtatd.gov.hk/en/

 • Hong

  Kong
  Trade Development Council, e-mail: hktdc@tdc.org.hk, web:
  www.tdctrade.com

 • Hong
  Kong General Chamber of Commerce, e-mail: chamber@chamber.org.hk,
  web: www.hkgcc.org.hk

 • Chinese
  General Chamber of Commerce, e-mail: cgcc@cgcc.org.hk, web:
  www.cgcc.org.hk
 • Federation
  of Hong Kong Industries, e-mail: fhki@fhki.org.hk, web:
  www.fhki.org.hk
 • Chinese
  Manufacturers‘ Association of Hong Kong, e-mail: cma@cma.org.hk,
  web: www.cma.org.hk
 • Generální
  konzulát ČR v Hongkongu: www.mzv.cz/hongkong
 • Doing
  Business in Hong Kong: www.business.gov.hk
 • Malé
  a střední podniky: www.sme.gcn.gov.hk
 • Veletrhy
  a výstavy: www.hktdcfairs.com
 • Žluté
  stránky HK: www.yp.com.hk
 • Business
  Licence Information Service: www.licence.tid.gov.hk

• Teritorium: Asie | Hongkong | Zahraničí